We hebben 178 gasten online

Hoofdstuk 29: Libiër Hasèn Aksema levenslang wegens moord en ontvoering

Gepost in Boek: De praktijk van de levenslange gevangenisstraf in Nederland

Tijdens de behandeling voor de rechtbank van Almelo was de verdachte Hàsen Aksema op de vlucht voor justitie. Hij werd bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens moord en mensenroof. Op 9 augustus ging Hasèn Aksema naar de woning van Marise van der Berg. Korte tijd later arriveerde ook medeverdachte M.. Volgens hem was de vrouw toen al met tape en koord vastgebonden. Marise van der Berg werd enkele uren na het misdrijf dood aangetroffen. Om haar hoofd vond de politie 27 meter tape[1].

A. nam zijn dochter Isra mee uit de woning en vertrok vervolgens met zijn vriendin naar Libië. De vrouw keerde een dag later terug naar Nederland. Van Hassèn A. en Isra werd nadien niets meer vernomen. Voorafgaand aan de moord had A. een kind met de naam Kim op het paspoort van zijn vriendin laten bijschrijven.

De medeverdachten van A. zijn al eerder veroordeeld. Zijn vriendin is inmiddels op vrije voeten. M. zit een straf van zestien jaar uit.

29.1 Bij verstek veroordeeld tot levenslang

De rechtbank acht bewezen dat hij zijn ex-vrouw Marise van der Berg , een kapster uit Goor, in de bloei van haar leven op zeer koelbloedige wijze heeft vermoord. Daarbij was het vooropgezette doel van de verdachte te bewerkstelligen dat hun dochter Isra onder zijn macht werd gebracht zodat hij haar mee kon nemen naar zijn vaderland. Hasèn Aksema en het dochtertje zijn sinds het gebeurde op 9 augustus 2004 onvindbaar.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder overwogen[2]:

Voor wat betreft de ernst van de feiten:
Voorop moet worden gesteld dat het leven het meest kostbare goed is dat een mens bezit, waarmee samenhangt dat de wetgever op het opzettelijk nemen van dat leven de hoogste strafbedreiging heeft gesteld.
Door het handelen van verdachte en zijn mededader is een jonge vrouw die in de bloei van haar leven verkeerde en de zorg had voor een jong kind op zeer koelbloedige wijze vermoord.
Hierdoor is onpeilbaar leed toegebracht aan familie, vrienden en kennissen van het slachtoffer. Door [vrouw] van het leven te beroven hebben verdachte en zijn mededader veroorzaakt dat haar dochter [kind], haar ouders en naaste familie verder zullen moeten leven zonder moeder, dochter en zuster.

Vooropgezet doel van verdachte was om te bewerkstelligen dat [kind] onder zijn macht werd gebracht zodat hij haar mee kon nemen naar zijn vaderland. Het leven van het slachtoffer is hierbij welbewust opgeofferd. De rechtbank rekent het verdachte zeer ernstig aan dat hij zich geen enkele rekenschap heeft gegeven van het feit dat [kind] met de extreem gewelddadige actie jegens haar moeder werd geconfronteerd. Het behoeft geen betoog dat een dergelijke traumatische ervaring in het leven van een nog zo jong kind diepe sporen zal nalaten.
Verdachte en zijn mededader hebben het slachtoffer in een volstrekt hulpeloze positie – met 30 meter tape strak gebonden om haar hoofd en hals en ook overigens stevig gekneveld – achtergelaten. Het slachtoffer heeft gedurende enige tijd in doodsnood verkeerd en bovendien in het besef dat haar dochter op dat moment tegen haar wil werd meegenomen en van haar werd weggevoerd. Het slachtoffer is vervolgens door verstikking om het leven gekomen.

Een moord als deze draagt een voor de rechtsorde bijzonder schokkend karakter en verdachtes handelen getuigt naar het oordeel van de rechtbank van een volledig gebrek aan besef van en respect voor de waarde van het menselijk leven in het algemeen en de gevoelens van de nabestaanden in het bijzonder.
Zijn handelwijze wijst er niet alleen op dat verdachte zeer weloverwogen te werk is gegaan, maar getuigt ook van een grote gewetenloosheid.

Verder betrekt de rechtbank in haar overwegingen de omstandigheid dat verdachte eerder een poging heeft gedaan om [kind] te ontvoeren, welke ontvoering door omstandigheden gelegen buiten de wil van verdachte niet tot voltooiing is gekomen.

Verdachte heeft welbewust het leven van de moeder van het kind opgeofferd om het kind te kunnen wegnemen en heeft aldus blijk gegeven lichtvaardig tot extreem gewelddadige handelingen over te kunnen gaan, enkel en alleen om zijn eigen wil door te drijven.

Verdachtes mededader [mededader] is in eerste aanleg door deze rechtbank en in hoger beroep door het gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien jaren.

De verdachte in de onderhavige zaak is initiator van de bewezenverklaarde feiten. Hij heeft meerdere keren het aanbrengen van tape geoefend op zijn toenmalige vriendin; hij is degene geweest die [mededader] heeft aangezocht om medewerking te verlenen en hij heeft ervoor gezorgd dat [kind] onder een valse naam is bijgeschreven in het paspoort van zijn vriendin [Naam derde], die hem heeft geholpen het kind weg te voeren.

Nu verdachte de onderhavige feiten heeft gepland, georganiseerd -waarbij hij anderen heeft overgehaald mee te doen- en vervolgens op koelbloedige wijze uitgevoerd dient aan hem dan ook een aanmerkelijk hogere straf te worden opgelegd dan aan [mededader].

De rechtbank is van oordeel dat de ten tijde van de bewezenverklaarde feiten geldende maximaal op te leggen tijdelijke gevangenisstraf van twintig jaren geen recht doet aan de ernst van de feiten en de wijze waarop ze zijn gepleegd.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de rechtbank van mening dat als uitgangspunt moet worden genomen de maximale bescherming van de samenleving tegen de criminele activiteiten van verdachte, temeer nu de kans dat verdachte in herhaling zal vallen indien hij in een soortgelijke situatie zou geraken, gelet op de lichtvaardige wijze waarop hij tot extreem geweld in staat blijkt te zijn zeker aanwezig is.

Reden waarom de rechtbank verdachte zal veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf.


[1] Telegraaf 31-1-2006 OM:voortvluchtige Libiër levenslang cel in.

[2] Rechtbank Almelo LJN AZ2344 14-11-2006

Geraadpleegde bronnen:

Rechtbank Almelo LJN AZ2344 Uitspraak 14-11-2006 Publicatie 15-11-2006

ANP: 14-11-2006 Levenslang voor onvindbare Libiër

Telegraaf 31-10-2006 OM: Voortvluchtige Libiër levenslang cel in

Zie verder Hoofdstuk 30 Cafémoorden Inn en Out Rotterdam. Levenslang Fernando Pires, Zé Carlos Borges de Brito en Elmer Pinto e Neto Brito .