We hebben 125 gasten online

Levenslang Appie Abbenhuis

Gepost in Levenslang gestraften

De overval op het AH-filiaal te Oosterbeek

 Op 14 mei 1990, 's ochtends vroeg, dringen mannen het filiaal van de Albert Heijn in Oosterbeek binnen. Eén gewapend met een pistool en de ander met een riotgun. Er is reeds personeel aanwezig. Zij bevelen dat iedereen moet gaan liggen en dat de kluissleutel moet worden ingeleverd. Niemand is echter in het bezit van deze sleutel. Na enig geschop en getrap beseffen de overvallers uiteindelijk dat de kluis niet open zal gaan. Hierop begint een overvaller één voor één de personeelsleden met een nekschot te executeren. Eén van hen ziet dit twee maal gebeuren en probeert te vluchten. In zijn vlucht wordt hij twee keer in de rug geschoten. Naar aanleiding van enkele getuigenverklaringen en een reconstructie van de werkwijze van de daders komt het Recherche Bijstands Team (RBT) uit op Ab A. (bijgenaamd Appie) als één van de vermoedelijke daders. Hij zou degene met de riotgun zijn geweest die de personeelsleden in koelen bloede heeft vermoord c.q. verwond. Gezien de werkwijze heeft hij waarschijnlijk ook al verschillende bankovervallen in Hilversum en Bussum, een overval op een postagentschap in Vreeland en een overval op een AH-filiaal in Baarn op zijn geweten. Evenals in Oosterbeek waren bij deze gelegenheden de overvallers gekleed in overalls en bivakmutsen, dreigden zij met een riotgun en een pistool en gebruikten gestolen Opels als vluchtauto's die zij na achterlating besprenkelden met ondermeer ammoniak. Noot Al snel is derhalve duidelijk dat Appie A. waarschijnlijk betrokken is bij deze zoveelste overval, dit keer met dodelijke afloop. Echter, sluitend bewijs kan niet worden verkregen met methoden als semascan, het opvragen van gegevens bij PTT-Telecom.

 Bron eindrapport Commissie van Traa

 Appie A wordt pas jaren later gepakt. Hij was inmiddels streng gelovig.. Hij speelde vervolgens nog tot eind 1996 de hoofdrol in slepende processen waarin justitie poogde de andere dader(s) te pakken. Dat is echter nooit gebeurd.Alleen Appie A. kreeg levenslang.

 Zie verder ook: Smolders Peter: De 30 meest geruchtmakende misdaden van de Lage Landen ISBN 904390015X

15-06-1995

 Appie A. wijst Bobby B. aan als mededader van een bloedige overval op een Albert Heijn-supermarkt in Oosterbeek.

Levenslang Pers Appie A.

Bij één van deze ontmoetingen zou Ab verteld hebben over zijn betrokkenheid bij de overval in Oosterbeek. Tevens vertelt Ab dat hij wil trouwen met zijn Chileense vriendin in Nederland waarna zij willen vertrekken naar Chili. Echter, er zijn problemen met de formaliteiten van de ondertrouw en hij vertelt geen geld te hebben om samen naar Chili te vertrekken. Hij werkt immers als conciërge bij een school, waarvoor hij f.1500 per maand krijgt. De politie-infiltrant biedt hem aan om de tickets naar Chili te betalen, dit voorstellende in het kader van een soort ruil voor de woonruimte van Ab waar de politie-infiltrant dan in zou kunnen trekken. Zodoende kan er controle gehouden worden op de vertrekdatum. Later is er nog het plan om samen, Ab en A 807, naar Chili te vluchten omdat het de politie-infiltrant ook te heet onder de voeten zou zijn geworden. Om onduidelijke redenen verstrekt A 807 aan Ab een bedrag van 2500 gulden.

 Echter, op een gegeven moment komt Ab niet meer opdagen bij de Jehova-diensten en niemand schijnt te weten waar hij is. Later blijkt dat de druk van de politie hem te groot is geworden omdat personen in zijn omgeving, waaronder zijn vriendin, worden aangehouden voor een verhoor over de connectie van Ab met de overval te Oosterbeek. Tevens blijkt hij gehoord te hebben dat A 807 een infiltrant is. In paniek stapt hij op een avond in oktober 1992 op het vliegtuig naar Chili, zonder zelfs zijn vriendin in te lichten. De vogel is gevlogen. Noot

 Het onderzoek ter terechtzitting

 Naar aanleiding van een uitleveringsverzoek van de Nederlands overheid aan de Chileense autoriteiten is Appie A. in november 1994 aan Nederland uitgeleverd. Dit ondanks het feit dat er geen uitleveringsverdrag is tussen Nederland en Chili.

 Ter terechtzitting wordt door de voorzitter een brief voorgelezen van de hand van Appie A. waarin hij aan de nabestaanden zijn spijt betuigt. Hij bekent de overvallen. De verdediging voert ondermeer aan dat met betrekking tot de infiltratie-actie onregelmatigheden hebben plaatsgevonden waardoor het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in haar vervolging zal moeten worden verklaard. De rechtbank is echter van mening dat met het getuigenverhoor van de teamcommandant van het politiële infiltratieteam en de overlegging van de processen-verbaal van A 807 genoeg uitsluitsel wordt gegeven over de gang van zaken tijdens de infiltratie. Tevens acht zij het recht op een rustig en ongestoord verloop van de godsdienstuitoefening niet geschonden. Bovendien wordt de op deze manier verzamelde informatie niet als bewijs gebruikt. Het openbaar ministerie is derhalve ontvankelijk in haar vervolging van Appie A. Noot

 De rechtbank oordeelt op 18 april 1995 Appie A. schuldig aan moord en poging tot moord, dubbele afpersing en een poging tot afpersing. Ondanks een psychiatrisch rapport dat Appie A. tijdens de misdrijven minder toerekeningsvatbaar was, is levenslange gevangenisstraf zijn deel. Noot Het ingestelde hoger beroep wordt ingetrokken.

 Bron http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_5_6.htm

Handlanger in AH-overval vrijgesproken

14-12-1996 NRC

 ARNHEM, 14 DEC. De 29-jarige Bobby B. is door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken van medeplichtigheid aan de gewelddadige roofoverval in mei 1990 op een Albert Heijn-filiaal in Oosterbeek. Volgens het hof is er onvoldoende bewijs om hem te veroordelen. Tegen de man was acht jaar geëist. Bij de overval vielen twee doden. Hoofdverdachte Appie A. kreeg vorig jaar levenslang.

Levenslang voor overval AH-filiaal

 18-04-1995 NRC

 ARNHEM, 18 APRIL. De Arnhemse rechtbank heeft vanmorgen de 29-jarige Appie A. uit Bussum tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens tweevoudige moord bij een aanslag op een Albert Heijn-filiaal in het Gelderse Oosterbeek

 Twee weken geleden eiste de officier van justitie twintig jaar gevangenis en tbs met dwangverpleging. Volgens de officier was de man tijdens de aanslag op 14 mei 1990 verminderd toerekeningsvatbaar. Hij baseerde zich daarbij op de rapportage van het Pieter Baan Centrum, dat een langdurige behandeling adviseerde.

 Volgens de rechtbank is de verdachte op dit moment verminderd toerekeningsvatbaar, maar zou hij dat ten tijde van de aanslag niet zijn geweest. De rechtbank acht A.. schuldig aan tweevoudige moord en aan afpersing. Behalve voor de overval op de winkel in Oosterbeek stond de verdachte ook terecht wegens gewapende overvallen in Hilversum, Baarn, Vreeland en Bussum.

 Bij de aanslag op het Albert Heijn-filiaal in Oosterbeek werden twee medewerkers gedood en raakte een derde blijvend invalide.

 Na de aanslag vluchtte A. naar Chili. Hij werd pas eind vorig jaar aan Nederland uitgeleverd. De onderhandelingen werden bemoeilijkt omdat er tussen Nederland en Chili geen uitleveringsverdrag bestaat.

 Volgens Justitie zijn in Nederland sinds 1992 zeven mensen tot levenslang veroordeeld.

Eis van 20 jaar in zaak tegen AH-overvaller

05-04-1995 NRC

ARNHEM, 5 APRIL. Voor de rechtbank in Arnhem is gisteren twintig jaar celstraf en tbs met verpleging geëist tegen de hoofdverdachte in de Albert-Heijnzaak. Volgens officier van justitie J. Rijkers is bewezen dat de 29-jarige A.A. uit Bussum in mei 1990 twee personeelsleden van een filiaal van Albert Heijn in Oosterbeek tijdens een overval heeft doodgeschoten met een riotgun en een derde levenslang invalide heeft gemaakt. Sinds 1987 pleegde A. bovendien vier andere gewapende overvallen, die steeds gewelddadiger werden. De aanklager legde A. moord met voorbedachten rade meermalen gepleegd, poging tot moord en poging tot doodslag ten laste.

De officier van justitie had eigenlijk, zo zei hij, levenslang willen eisen, maar hij hield rekening met de rapportage van het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Deskundigen van die kliniek achten A. verminderd toerekeningsvatbaar en in staat tot herhaling van zijn gewelddaden. Zij adviseren langdurige gedwongen behandeling, hoewel zij twijfelen aan het succes van die behandeling zolang de verdachte "zijn ziel en zaligheid" in het geloof van de Jehova's Getuigen blijft leggen, zo bleek gisteren tijdens de rechtszitting.

De rechtbank doet op 18 april uitspraak. (ANP)

Getuigenis hoofdverdachte; Bekentenis in zaak van overval op supermarkt

10-01-1995 NRC

ARNHEM, 10 JAN. Een 28-jarige Bussummer heeft gisteren voor het gerechtshof in Arnhem bekend dat hij betrokken was bij de overval op het AH-filiaal in Oosterbeek in 1990.

Bij de gewelddadige overval werden twee AH-medewerkers door twee overvallers met een riot-gun doodgeschoten toen zij niet in staat bleken de kluis van de winkel te openen. Een derde medewerker werd zo zwaar verwond dat hij zijn leven lang invalide zal blijven. De verdachte Appie A., die na de overval naar Chili vluchtte en pas onlangs door dat land aan Nederland werd overgedragen, wilde niet zeggen met wie hij de overval gepleegd had. Hij stelde wel met nadruk dat de al sinds juni 1993 in voorarrest zittende Bussummer Piet B. (30) onschuldig is. Het hof hechtte echter niet zo veel geloof aan de verklaring van de hoofdverdachte dat het B. direct in vrijheid stelde, zoals diens advocaat eiste.

Naar de getuigenis van Appie A. was lang uitgekeken. De tot Jehova-getuige bekeerde Bussummer werd pas na lang aandringen van de Nederlandse regering eind vorig jaar door Chili uitgeleverd. Hij werd gisteren onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen opgeroepen als getuige in het hoger beroep dat Piet B. bij het hof in Arnhem had aangespannen tegen zijn veroordeling tot negen jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de overval in Oosterbeek en een eerdere overval op een AH-filiaal in Baarn in 1989, waarbij geen gewonden vielen maar wel 277.000 gulden werd buitgemaakt. B. heeft altijd ontkend dat hij aan beide overvallen heeft deelgenomen. Hij is veroordeeld op basis van getuigenissen van mensen die van weer anderen gehoord zouden hebben dat B. tegen hen zijn betrokkenheid bij de zaak had toegegeven.

Wat A.'s verklaring over B.'s onschuld voor het hof moeilijk aanvaardbaar maakte, was de wijze waarop hij deze deed. A. spreekt in wat procureur-generaal mr. J. Denie aanduidde als 'orakeltaal'. Hij bekent schuld, maar wil niet zeggen wat zijn aandeel in de overval precies is geweest. Hij zegt dat Piet B. 'volstrekt niet' bij de overval in Oosterbeek betrokken was. "Weet wel dat hier iemand onschuldig veroordeeld is." Om echter op detailvragen of pogingen hem te brengen tot een enkelvoudig ja of nee over B.'s betrokkenheid niet in te gaan.

A. verklaarde dat zijn nieuwe geloofsovertuiging hem verbiedt onwaarheid te spreken. "Ik vertel de waarheid voor het aangezicht van de ware God Jehova." Maar hij bestempelt vervolgens wel vier onafhankelijk van elkaar gedane, voor hem belastende verklaringen tot 'pure leugens'.

Volgens Denie probeert de Bussummer door Piet B. te ontlasten "niets anders dan te voorkomen zijn bloedbroeder mee te trekken in zijn aanstaande veroordeling". De zaak tegen Appie A. zelf dient later deze maand. Hij zal nog een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum in Utrecht ondergaan. De behandeling van het hoger beroep van Piet B. zal nog de hele verdere week in beslag nemen.

Tijdens de behandeling van het hoger beroep kwam een opmerkelijk staaltje van waarheidsvinding van het Openbaar Ministerie naar boven. Het onderzoek in de AH-zaak heeft het OM nogal wat tijd en geld gekost omdat de bewijsvoering tegen de verdachten zeer moeizaam verliep. Tijdens de periode van onderzoek heeft het OM daarom overwogen om mogelijke getuigen uit de tent te lokken door "iets te lekken naar de pulppers". In die bewoordingen althans had een betrokken officier van justitie zich uitgelaten tegenover een journalist van De Gelderlander, zo bekende die nadat hij gisteren door de verdediging als getuige in de zaak was opgeroepen.

Verdachte AH-overval pas in maart uitgeleverd

12-01-1994 NRC

ARNHEM, 12 JAN. De Bussumse kickbokser Appie A., hoofdverdachte van een bloedige overval op een AH-filiaal in Oosterbeek in 1990 waarbij twee doden vielen, zal op z'n vroegst in maart van dit jaar door Chili aan Nederland worden uitgeleverd. Dat werd gisteren duidelijk tijdens de behandeling van de rechtszaak tegen een andere hoofdverdachte, Piet B.

De Arnhemse rechtbank besloot gisteren deze zaak opnieuw aan te houden en wel tot 15 maart. Men hoopt dan onder meer Appie A. te kunnen horen. Volgens officier van justitie J. Rijkens is de uitleveringsprocedure in Chili nog in volle gang. Met alle mogelijkheden van beroep kan Appie A. uitlevering nog zeker tot eind maart tegenhouden, liet hij weten.

De rechtbank gaat ervan uit dat Appie A. midden maart in Nederland kan zijn en verlengde de voorlopige hechtenis van Piet B. daarom tot 15 maart. B's advocaat pleitte tevergeefs voor voorlopige invrijheidstelling van zijn cliënt, die nu al zeven maanden in voorarrest zit. Rechtbankpresident mr. G. Bracht vindt de verdenking tegen B. nog zwaar genoeg om hem vast te houden, zo liet hij nadrukkelijk weten.

De zitting die de rechtbank gisteren aan zijn zaak wijdde draaide voornamelijk om de getuigenis van een ex-vriendin van een vriend van Piet B. De vrouw beweert dat haar ex-vriend haar op zeker moment toevertrouwd heeft dat Piet B. de overval in Oosterbeek gepleegd had. Hij zou dat zijn vriend "in een dronken bui" hebben verteld. De ex-vriend heeft de bekentenis altijd bestreden. De vrouw weigerde aanvankelijk voor de rechtbank te getuigen, omdat zij represaillemaatregelen vreest. Pas toen rechtbankpresident Bracht haar dreigde te gijzelen liet ze zich verhoren. Ze bleef bij haar belastende verklaring.

Zaak overval AH-filiaal wordt aangehouden

04-11-1993 NRC

ARNHEM, 4 NOV. De rechtbank in Arnhem heeft gisteren de zaak tegen Piet B., verdacht van deelname aan de bloedige roofoverval op het Albert Heijn-filiaal in Oosterbeek in mei 1990, aangehouden tot 11 januari.

Volgens de rechtbank zijn er nog voldoende gronden voor het vasthouden van de man, die ervan wordt verdacht de chauffeur van de vluchtauto te zijn geweest. Bij de overval werden twee AH-medewerkers doodgeschoten en liep een derde blijvend letsel op. Een andere verdachte in deze zaak, Bobby B., is eerder wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Appie A., die ervan wordt verdacht de schoten te hebben gelost, verblijft in Chili in afwachting van uitlevering naar Nederland.

Officier van justitie mr. J.W. Rijkens liet weten dat hij nog enkele belastende getuigenissen heeft tegen Piet B.. Tijdens de verhoren van de afgelopen twee dagen kwamen slechts beschuldigingen uit de tweede of zelfs derde hand ter sprake. Rijkens zegt nog verklaringen te hebben van getuigen die rechtstreeks van Piet B. hebben gehoord dat hij bij de overval betrokken was. Die verklaringen vormen onderdeel van het dossier van tweeduizend verhoren, dat alleen bij de rechtbank, de officier van justitie en de verdediging volledig bekend is.

Het verhoor achter gesloten deuren van 'kroongetuige' Mieke G., ex-vriendin van hoofdverdachte Appie A., leverde voor Piet B. geen belastend materiaal op. Mieke G. wilde niet in het openbaar getuigen, omdat ze zich bedreigd voelde. De nieuwe vriendin van Appie A. zou hebben gezegd "haar kop eraf te schieten" als ze iets vertelde. Volgens Mieke G. heeft Appie A. deelgenomen aan een eerdere overval in Baarn en met haar de omgeving van het AH-filiaal in Oosterbeek verkend. Enkele dagen na de overval zou hij "in een depressieve bui op de rand van haar bed" de moord op de AH-medewerkers hebben bekend. Van betrokkenheid van Piet B. wist Mieke G. niets.

In januari hoopt de rechtbank over hoofdverdachte Appie A. en zijn (ex)-schoonmoeder te beschikken. Of Chili A. uitlevert, is nog steeds niet zeker.

Kroongetuige in bloedige overval Oosterbeek zonder publiek verhoord

NRC 03-11-1993

ARNHEM, 3 NOV. De rechtbank in Arnhem heeft vanmorgen een kroongetuige tegen een verdachte van de bloedige roofoverval op een Albert Heijn-filiaal in Oosterbeek in mei 1990 achter gesloten deuren gehoord.

De vrouw (Mieke G.), die eigenlijk gisteren al voor de rechtbank moest verschijnen, liet via haar advocaat weten dat zij zich bedreigd voelde. Mieke G. is de ex-vriendin van Appie A., hoofdverdachte in deze zaak.

Bij de overval op het AH-filiaal werden twee medewerkers doodgeschoten en liep een derde blijvend letsel op. Appie A. wordt ervan verdacht de schoten te heben gelost. Hij verblijft momenteel in Chili in afwachting van de inwilliging van een Nederlands uitleveringsverzoek. Mieke G. getuigde vorige week tijdens de zitting tegen Bobby B., een andere verdachte van de overval, dat zij op de hoogte was van een eerder door Appie gepleegde overval in Baarn. Ook zou ze met hem de omgeving van het AH-filiaal in Oosterbeek hebben verkend.

De rechtbank behandelt vandaag en morgen de zaak van Piet B., een 29-jarige inwoner van Baarn. Hij wordt ervan verdacht de vluchtauto te hebben bestuurd bij de overval in Oosterbeek. Piet B. is al eens veroordeeld voor een aandeel in een bankoverval. Uit de verklaringen van gisteren kon echter weinig overtuigend bewijs tegen hem worden gehaald. Ter zitting verschenen personen uit de directe kennissenkring van Piet B., Appie A. en de vorige week wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten Bobby B, die breed lachend met de rest van de 'Gooise clan' op de publieke tribune had plaatsgenomen. Het gaat om een hechte groep van twintigers en dertigers, die elkaar kennen uit het uitgaansleven van Bussum.

De zes getuigen van gisteren trokken eerder voor de rechter-commissaris gedane uitingen terug of zwakten die af. Het OM beschikt over weinig hard bewijsmateriaal in deze zaak, ondanks de meer dan tweeduizend verhoren die zijn afgenomen. Het bewijs tegen Piet B. bestaat uit verklaringen van vriendinnen van zijn kennissen, die zeggen van hun partners te hebben gehoord dat Piet B. had deelgenomen aan de overval. Maar gisteren trokken ze die verklaringen in of zwakten ze af, omdat ze tijdens de verhoren onder druk waren gezet of hun woorden waren verdraaid. De (ex-)partners herinnerden zich de gesprekken niet of verklaarden dat hun voormalige vriendinnen hun "een streek wilden leveren".

Ook Piet B. ontkende dat hij bij de overval betrokken was. De verhoren leverden wel enkele aanwijzingen in de richting van Appie A. op. Alex L., een 29-jarige glassnijder uit Hilversum, vertelde hoe hij Appie in 1988 "de kneepjes van het vak" leerde. Appie A. had toen al een riotgun, het type wapen dat bij de overval in Oosterbeek werd gebruikt. De twee beproefden deze en andere zware wapens onder meer op koeien. Volgens Alex L. had Appie enkele weken na de overval in Oosterbeek bij hem "een potje zitten janken" omdat hij een moord gepleegd had. Dat het om de overval in Oosterbeek zou gaan, had Appie niet gezegd.

Na Mieke G. zal de rechtbank vandaag nog enkele andere getuigen horen. De rechtbank wil 9 november uitspraak doen in deze zaak en die tegen de al vrijgelaten Bobby B.

Verdachte overval AH verliest geding

 21-07-1993 NRC

 DEN HAAG, 21 JULI. Nederland hoeft een verzoek aan Chili om uitlevering van een 27-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op het filiaal van Albert Heijn in Oosterbeek, niet in te trekken.

 Dat heeft de president van de rechtbank in Den Haag mr. A. van Delden vanmorgen in kort geding bepaald. Bij de overval op 14 mei 1990 werden twee personeelsleden van de supermarkt gedood. Sinds oktober vorig jaar is de verdachte in Chili. Hij zit daar gevangen na een verzoek van Nederland om uitlevering. Er bestaat daarover geen verdrag met Chili. Verdachte eiste dat het uitleveringverzoek werd ingetrokken en de hechtenis opgeheven. De president van de rechtbank wijst alle vorderingen af. Volgens Van Delden moeten de Chileense autoriteiten bij het ontbreken van een verdrag handelen volgens het volkenrecht.

 Verdachte eist verbod op uitlevering

 07-07-1993 NRC

 DEN HAAG, 7 JULI. Nederland moet het verzoek om uitlevering aan Chili van een verdachte van de overval op het Albert Heijn-filiaal in Oosterbeek intrekken. Dat eiste gisteren de advocaat van de verdachte, mr. C. Starmans in kort geding voor de president van de Haagse rechtbank.

 Bij de overval op 14 mei 1990 werden twee personeelsleden van het AH-filiaal gedood. De 27-jarige verdachte vluchtte oktober vorig jaar naar Chili. In mei werd hij daar op verzoek van Nederland aangehouden en gevangengezet in Santiago. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Chili.

 Volgens Starmans zijn de hechtenis en uitlevering onrechtmatig. Behalve het ontbreken van een verdrag is daarvoor volgens de advocaat het "wederkerigheidsbeginsel' van doorslaggevende aard. "Nederland kan niet aan Chili uitleveren, dus moet niet aan dat land vragen dat wel te doen."

 Hij suggereerde dat Nederland opzettelijk een uitleveringsprocedure is begonnen waarvan bekend is dat die op niets zal uitlopen. Wel bestaat volgens Starmans de kans dat Chili de man als ongewenste vreemdeling het land uitzet, met als meest voor de hand liggende land Nederland.

 Landsadvocaat mr. E. Daalder verwierp de beschuldigingen. Volgens hem kan Chili zonder verdrag aan een uitleveringsverzoek voldoen. Bij de Chileense autoriteiten is nagegaan of die het uitleveringsverzoek in behandeling wilden nemen. "Dat bleek het geval." Uitspraak 21 juli.