We hebben 187 gasten online

Levenslang veroordeelde Cevdet Yilmas kreeg uiteindelijk toch gratie.

Gepost in Levenslang gestraften

Zie voor de achtergrond van de tot levenslang veroordeelde Cevdet Yilmas Hoofdstuk 5 van mijn boek de praktijk van de levenslange gevangenisstraf

 

https://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/boek-de-praktijk-van-de-levenslange-gevangenisstraf-in-nederland/3535-hoofdstuk-5-cevdet-yilmaz-schoot-op-5-april-1983-zes-mensen-dood-en-verwondde-er-vier-hij-zal-tot-levenslang-worden-veroordeeld

 

Zie verder brief van 20 januari van de minister Sander Dekker de Minister van Rechtsbescherming aan de Voorzitter van de Staten Generaal met als onderwerp: Positieve voordracht tot gratie in de zaak Cendet Y. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z01060&did=2021D02549

Zie ook:

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:73&showbutton=true&keyword=200.288020%2f01