We hebben 137 gasten online

Eis levenslang Inhoudsopgave Marco de K. voor moord in Tilburgse hotelkamer en schietpartij in Marseille

Gepost in Toch geen levenslang

Verdachte heeft op 14 januari 2009 het slachtoffer in een hotelkamer door het hoofd geschoten. Door de verdediging is als verweer aangevoerd dat sprake is geweest van een hevige gemoedsopwelling, waardoor de handeling van verdachte als doodslag gekwalificeerd moet worden. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is geweest van een hevige gemoedsopwelling. Uit de feitelijke handelingen van verdachte is gebleken dat hij voldoende gelegenheid heeft gehad om over de betekenis van zijn besluit na te denken. Hij heeft aldus gehandeld met voorbedachten rade, zodat moord bewezen kan worden verklaard. Uit feiten en omstandigheden is voorts gebleken dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van ongeveer 50.000 euro van zijn werkgever en dat hij in Marseille gericht op één persoon heeft geschoten, waardoor poging tot moord bewezen is verklaard, en ten aanzien van 3 andere personen zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag." 

 

 Levenslang Marco de K. voor moord in Tilburgse hotelkamer en schietpartij in Marseille Deel 1

Uitspraak Rechtbank Breda 26 oktobr 2009

 Levenslang Marco de K. voor moord in Tilburgse hotelkamer en schietpartij in Marseille Deel 2 

Persberichten

Levenslang Marco de K. voor moord in Tilburgse hotelkamer en schietpartij in Marseille Deel 3

Arrest hof Den Bosch 4 mei 2012

 Hoge Raad: Zaak 'Tilburgse hotelmoord' Marco de K. gedeeltelijk over

Arrest Hoge Raad 25 juni 2013

Vonnis Gerechtshof Den Bosch 'Tilburgse hotelmoord' Marco de K. 

Arrest 18 december 2013 Verdachte heeft zijn 22-jarige vriendin in januari 2009 in een hotel in Tilburg door het hoofd geschoten. Na terugwijzing van de zaak door de Hoge Raad spreekt het hof verdachte vrij van moord, omdat voorbedachte raad niet bewezen is, en komt het hof tot een bewezenverklaring van doodslag. Voor die doodslag en voor de feiten die al eerder bewezen waren verklaard, waaronder drie pogingen tot moord en een poging tot doodslag, veroordeelt het hof verdachte tot de maximale gevangenisstraf van 26 jaren en 8 maanden.