We hebben 299 gasten online

Inhoudsopgave De zaak Lucia de Berk

Gepost in Lucia de Berk

Levenslang Lucia de Berk deel 1

Rechtbank Den Haag Tussenvonnis 08-10-2002

 Levenslang Lucia de Berk deel 1b

uitspraak 24-03-2003

Lucia de Berk Deel 2a

Gerechtshof Den Haag 18 juni 2004 eerste gedeelte

Lucia de Berk deel 2b

Gerechtshof Den Haag 18 juni 2004 tweede gedeelte

Lucia de Berk deel 2c

Gerechtshof Den Haag 18 juni 2004 derde gedeelte

Lucia de Berk deel 2d

Gerechtshof Den Haag 18 juni 2004 vierde gedeelte

Lucia de Berk deel 3a

Cassatieverzoek Lucia de B. Hoge Raad 14 maart 2006 Eerste gedeelte

Lucia de Berk deel 3b

Cassatieverzoek Lucia de B. Hoge Raad 14 maart 2006 Tweede gedeelte

Lucia de Berk deel 3c

Cassatieverzoek Lucia de B. Hoge Raad 14 maart 2006 Derde gedeelte

Lucia de Berk deel 3d

Cassatieverzoek Lucia de B. Hoge Raad 14 maart 2006 Vierde gedeelte

Lucia de Berk deel 3e

Cassatieverzoek Lucia de B. Hoge Raad 14 maart 2006 Vijfde gedeelte

Lucia de Berk deel 3f

Cassatieverzoek Lucia de B. Hoge Raad 14 maart 2006 Zesde gedeelte

Lucia de Berk deel 4

Gerechtshof Amsterdam Lucia de B. 13-07-2006

Lucia de Berk deel 5

Rapport

naar aanleiding van het verzoek van het College van procureurs-generaal

gedaan op grond van het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken

van 25 oktober 2007 betreffende de zaak Lucia de B.

Lucia de Berk deel 6

Opschorting tenuitvoerlegging straf ex artikel 470, derde lid, Strafvordering. 24-06-2008 70, derde lid, Strafvordering

Lucia de Berk deel 7a

Hoge Raad verklaart de aanvrage tot herziening in de zaak Lucia de B. gegrond. 7 oktober 2008 eerste gedeelte

Lucia de Berk deel 7b

Hoge Raad verklaart de aanvrage tot herziening in de zaak Lucia de B. gegrond. 7 oktober 2008 tweede gedeelte

Lucia de Berk deel 8

Verslag regiezitting Gerechtshof Arnhem in de zaak Lucia de Berk 5 februari 2009

Rapport naar aanleiding van het verzoek van het College van procureurs-generaal gedaan op grond van het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken van 25 oktober 2007 betreffende de zaak Lucia de B.

Mijn eigen verslag van de regiezitting gerechtshof te Arnhem 5 februari 2009

Lucia de Berk deel 9

Mijn visie over de rol van het Openbaar Ministerie in regiezitting Lucia de B. 5 februari 2009

Lucia de Berk deel 10

Tussenvonnis Gerechtshof Arnhem zaak Lucia de B. 19 februari 2009

Lucia de Berk deel 11

Persberichten van 17 september 2001 t/m 23 juli 2002

Lucia de Berk deel 12

Persbeichten van 23 juli 2002 t/m 28 oktober 2003

Lucia de Berk deel 13

Persberichten 24 februari 2004 t/m 30 juni 2004

Lucia de Berk deel 14

Persberichten 20 augustus 2004 t/m 15 maart 2006

Lucia de Berk deel 15a

Persberichten 3 november 2007 t/m 14 januari 2008

Lucia de Berk deel 15b

Persberichten 30 oktober 2007 t/m 3 november 2007

Lucia de Berk deel 15c

Persberichten 23 maart 2006 t/m 30 oktober 2007

Lucia de Berk deel 16

Persberichten 2april 2008 t/m 24 juni 2008

Lucia de Berk deel 17

Persberichten 2 april 2008 t/m 5 februari 2009

Lucia de Berk deel 18

Aantal documenten

Lucia de Berk deel 19

Lucia de Berk en het boek:

Inside the Minds of Healtcare Serial Killers

Herziening Lucia de B. Bronnen T.V. Uitzendingen

Bericht over voortzetting herzieningsproces hof te Arnhem + weergave tv uitzendingen

Documenten betreffende Regiezitting Hof Arnhem in de zaak Lucia de B 9 december 2009

Pleitaantekeningen Mr. Franken & Mr. Visser regiezitting Gerechtshof Arnhem Lucia de Berk 9 december 2009

Visie Openbaar Ministerie op voortgang strafzaak Lucia de B. 9 december 2009

Verslag Regiezitting zaak Lucia de Berk Gerechtshof Arnhem 9 december 2009

Persberichten herziening vonnis Lucia de Berk 

Inhoudelijk behandeling door het gerechtshof in Arnhem op 17 maart 2010

Requisitoir Advocaat-Generaal in herzienigszaak Lucia de Berk

Pleitaantekeningen van: Mr. A.A. Franken en mr A.P. Visser Herzieningszaak Lucia de Berk 17 maart 2010

Persberichten bij OM eist vrijspraak Lucia de Berk

Verdere reacties naar aanleiding van eis tot vrijspraak

Vrijspraak met een rouwrand

'Het OM houdt de legende levend' 

Vrijpleiten is niet hetzelfde als rehabilitatie

Zonder excuses overleeft de schaamte Lucia de B.

Visie van Prof. Merkelbach over profiling FBI-expert Brantley in de zaak Lucia de B.

Profiling FBI expert roddel en achterklap in de zaak Lucia de B.

Arrest Hof Arnhem 14 april 2010 deel I en deel II

Arrest Hof Arnhem 14 april 2010

Persberichten na vrijspraak Lucia de Berk

Persberichten na vrijspraak Lucia de Berk

Verschenen Boeken over de zaak Lucia de Berk

Boeken over de zaak Lucia de Berk