We hebben 107 gasten online

Verslag Regiezitting zaak Lucia de Berk Gerechtshof Arnhem 9 december 2009

Gepost in Lucia de Berk

Na zo'n negen maanden wordt de herziening van de veroordeling van Lucia de Berk tot levenslange gevangenisstraf voortgezet. Zie daarvoor het tussenvonnis Lucia de Berk deel 10

Op 9 december 2009, om 9 uur wordt de 2e regiezitting gehouden door het Hof te Arnhem.

De voorzitter opent de vergadering. Uiterlijk stelt hij dat het de schijn heeft dat alles rustig is geweest sinds het tussenvonnis van 19 februari 2009.

Vervolgens schetst de vz van het Hof de verschillende onderzoeken van Meulenbelt, Aderjan en Tygat over Amber Zuiderwijk.

De dood van Amber Zuiderwijk blijkt medisch goed verklaarbaar. (Meulenbelt)

Digoxinewaarden duiden niet op vergiftiging (Aderjan)

Causaal verband niet aanwezig (Tyygat)

Meulenbelt heeft ook nader onderzocht de doodsoorzaak van Achraf el Ghadouani en Ahmed Noory.

Achraf el Ghadouani: Multipele problemen oorzaak van ademstilstand en daaropvolgende hartstilstand. Een natuurlijke doodsoorzaak is aannemelijk.

Ahmed Noory: Dood niet verorozaakt door een teveel aan chloralhydraat. Artsen schreven zelf een extra dosis van 625 mg chloralhydraat voor. Van een opzettelijke pogng patiënt van het leven te beroven kan daarom geen sprake zijn.

Informatie van Nederlandse vereniging voor Pathologie:

Eensluidend in hun oordeel: het is onverantwoord en beslist onjuist om zonder obductie menselijk handelen als oorzaak te zien van een onverwachte en onverklaarbare dood. Maar zelfs obductie geeft in veel gevallen (42-63% geen duidelijke verklaring voor het overlijden.

Procureur Generaal:

*Onderzoek naar doodsoorzaak Achraf el Ghadouani afdoende.

*Ten aanzien van de voor de regiezitiing van februari uitgevoerde huiszoekingen: deze hebben geen dagboek opgeleverd.

* Verder is er in april 2009 een aanvullend reclasseringrapport opgemaakt.

* Locomotiefzaak niet langer relefant omdat dood kan zijn verorozaakt door bestaand ziektebeeld.

* Onderzoek op 13 januari naar mogelijke aanwezigheid van dagboek heeft niets aan het licht gebracht. verhoor is niet meer noodzakelijk. Speculaties verder vermijden.

* Voortzetting nu op 9 december: daarmee wordt waarheidsvinding recht gedaan. Verdachte heeft daar recht op.

* Op aanvaardbare termijn korte behandeling Hof

Vervolgens betoog van Mr Franken. Pleitaantekeningen Mr. Franken & Mr. Visser regiezitting Gerechtshof Arnhem Lucia de Berk 9 december 2009

Om 9:45 uur volgt schorsing door VZ van het Hof, tot 10:15 voor nader beraad.

Heropening VZ om 10:17

Hof acht nader onderzoek naar dagboeken te speculatief en geeft daar dus ook geen opdracht voor.

Voortgang zaak: Hof lopt niet vooruit op zitting. Maakt gebruik van gegevens van de zaak uit Den Haag.

Hof is van oordeel dat niemand meer over de zaak hoeft te worden gehoord.

Professor Meulenbelt heeft een cruciale rol vervuld en zal op de slotzitting wel worden gehoord.

Hof wil zaak op nette manier afhandelen.

Na overleg wordt 17 maart gereserveerd voor de slotzitting. te beginnen om 9:00 uur. ook Lucia de Berk zal, volgens Mr. Franken daarbij aanwezig zijn. Duur: de gehel;e dag.