We hebben 218 gasten online

Pesrbericht ´OM rehabiliteert Lucia de Berk´

Gepost in Lucia de Berk

14 april 2010 - Openbaar Ministerie

Het OM vindt rehabilitatie van Lucia de Berk op haar plaats. Aanleiding hiervoor is de definitieve vrijspraak van Lucia de Berk door het hof Arnhem. Met deze vrijspraak is een einde gekomen aan een jarenlange rechtszaak die de gemoederen zeer heeft bezig gehouden. Eerder werd zij schuldig bevonden aan (onder meer) zeven moorden en drie pogingen tot moord in drie Haagse ziekenhuizen en veroordeeld tot levenslang.

Excuses

Deze vrijspraak betekent dat Lucia de Berk bijna 6,5 jaar onschuldig in gevangenis heeft doorgebracht. Op verzoek van de voorzitter van het College van procureurs-generaal, Harm Brouwer, heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen hem en Lucia de Berk, in aanwezigheid van haar advocaten. Daarin heeft Brouwer namens het OM zijn excuses aangeboden voor de onterecht ondergane straf. De gevolgen van de jarenlange gevangenisstraf zijn voor haarzelf, haar familie en naaste omgeving, zeer ingrijpend geweest.
Daarnaast heeft de voorzitter van het College de nabestaanden van de overledenen in deze zaak zijn verontschuldigingen aangeboden. Ook voor hen geldt dat de jarenlange procedures en de veelvuldige publiciteit eromheen, de verwerking van hun verdriet hebben bemoeilijkt.

Schadevergoeding

Het OM realiseert zich dat het ontstane leed nooit volledig ongedaan gemaakt kan worden. Het is belangrijk dat Lucia de Berk in ieder geval zo spoedig mogelijk financieel gecompenseerd wordt. Met de advocaten van Lucia de Berk is afgesproken om in overleg te treden over de hoogte van de schadevergoeding.

Uitzonderlijke zaak

Het betrof een complexe en uitzonderlijke zaak, waarin alle procesdeelnemers zich uitputtend door deskundigen hebben laten voorlichten. In de veelheid van vaak tegenstrijdige deskundigenoordelen heeft men zijn weg moeten vinden. De toentertijd getrokken conclusies zijn, nadat opnieuw deskundigen zijn geraadpleegd, niet houdbaar gebleken. Dit heeft geleid tot vrijspraak. Op OMTV benadrukt Brouwer dat de officieren van justitie en advocaten-generaal bij de behandeling van deze zaak naar eer en geweten hebben gehandeld. Ook komt in de video prof. Ybo Buruma aan het woord. Volgens hem “moeten we (alle procesdeelnemers) ervan leren niet te snel achter de adviezen van de deskundigen aan te lopen”.