We hebben 272 gasten online

´De Bedrijfsongevallen´ in de R.K. Kerk van Nederland

Gepost in Misbruik RKK

'Bedrijfsongevallen r.k. kerk

Nederland kreeg bij monde van het bisdom Rotterdam een nieuwe uitleg met betrekking tot het begrip “bedrijfsongeval”. Van Dale omschrijft het begrip Bedrijfsongeval als volgt: ’Ongeval tijdens werkzaamheid in het bedrijf” Ongeval wordt omschreven als:”ongeluk”. Met andere woorden : Tijdens de werkzaamheden voor de Kerk was er een ongeluk gebeurd. Voor dat ongeluk wilde men bij de bedrijfsongevallenverzekering, afgesloten bij Aegon, een verzoek indienen tot betaling van de als gevolg van dat ongeluk uitbetaalde schadeloosstelling. Die uitgekeerde schadeloosstelling bedraagt inmiddels al € 58,000 volgens het secretariaat van het bisdom. Bij nadere bestudering blijkt dit zogenaamde bedrijfsongeval te bestaan uit de verkrachting van een twaalfjarig meisje door een priester na de catechismusles. En dat werd door het bisdom van Rotterdam als een bedrijfsongeval gezien. Een en ander was voor mij aanleiding om op www.blikopdewereld.nl een rubriek in rechtspraak op te nemen onder de titel RK Kerk en de 'bedrijfsongevallen' . Op vrijdag 16-12-11 heeft de commissie Deetman het onderzoeksrapport geopenbaard over misbruik in de katholieke kerk van Nederland. Zie daarvoor Rapport Deetman over misbruik in de RK Kerk van NL