We hebben 138 gasten online

Reactie OM op boek 'Vrome Zondaars'

Gepost in Misbruik RKK

6 oktober 2010 - Openbaar Ministerie

In reactie op het boek van Joep Dohmen ‘Vrome zondaars’ zegt advocaat Richard Korver dat het bij het OM tot in de jaren tachtig de cultuur was om 'panklare' misbruikzaken te seponeren en dat slachtoffers die misbruik wilden melden werden “afgeserveerd”. Het OM vindt dat deze aantijgingen geen hout snijden.

Sexueel misbruik door wie dan ook is een zeer ernstig delict en grijpt diep in op het persoonlijk leven van het slachtoffer en zijn of haar omgeving. Het OM deed ook in het verleden serieus onderzoek naar sexueel misbruik. Het zijn echter vaak naar hun aard complexe zaken waar het soms lastig is om het bewijs rond te krijgen. Ook in de jaren tachtig heeft sexueel misbruik door kerkelijke functionarissen ertoe geleid dat verdachten voor de rechter werden gebracht en veroordeeld. Het beeld dat in het boek wordt geschetst dat het OM er vooral alles aan deed om de verhoudingen met de Kerk goed te houden deelt het OM niet en volgt ook niet uit de aan het OM voorgelegde tekstdelen.

In de twee zaken die in het boek genoemd worden uit 1980 en 1985 lijkt sprake van een bewijsbare zaak die geseponeerd is onder voorwaarden. Vastgesteld moet worden, dat dit geen juiste beslissingen zijn geweest.