We hebben 164 gasten online

'Vrome zondaars' Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk Auteur Joep Dohmen

Gepost in Misbruik RKK

Nadat ik in 2005, naar aanleiding van het feit dat het bisdom Rotterdam een wel zeer bijzondere uitleg gaf van het begrip 'bedrijfsongeval' - er was een schadevergoeding betaald aan een meisje dat door haar pastor seksueel was misbruikt, en het bisdom wilde dat verhalen op verzekeringsmaatschappij Aegon - begon ik een serie bijdragen te plaatsen op www.blikopdewereld.nl onder de leader RK Kerk en de 'bedrijfsongevallen' . Sinds 2005 is het aantal 'bedrijfsongevallen' welke openbaar zijn geworden enorm toegenomen. Echter, nog steeds kan men horen dat er sprake zou zijn van stemmingmakerij en dat het allemaal wel meeviel. Het is de verdienste van Joep Dohmen dat hij met zijn boek 'Vrome Zondaars' Misbuik in de Rooms-Katholieke Kerk een gedegen overzicht geeft van de aard en de omvang ervan. Zijn duidelijke beschrijvingen, van talrijke getuigenissen, laten een verbijsterende wereld zien waarin slachtoffers getekend zijn voor het leven. Dat verantwoordelijken, zodra zij werden geconfronteerd met misbruik, vaak kozen voor de doofpot en niet voor de slachtoffers maakte dat veel daders, die soms werden overgeplaatst, hun 'bedrijfsongevallen' weer konden voortzetten of soms zelfs in staat werden gesteld tientalle slachtoffers te maken. Ronduit schokkend is het echter te moeten constateren dat van strafrechtelijke consequenties praktisch nooit sprake is geweest. In de Epiloog beschrijft Dohmen echter dat zelfs nu, nadat verantwoordelijken van de diverse bisdommen en religieuze congregaties in staat waren gesteld, kennis van de inhoud van het boek te nemen, in zoverre het hun verantwoordelijkheid betrof, ze zich nu verschuilen achter de commissie Deetman als om inlichtingen betreffende vermeend misbruik wordt verzocht. Een overste van de broeders van Maastricht maakt het wel erg bont door te spreken over 'journalistiek van bedenkelijk allooi'. Uit eigen ervaring - o.a. als juvenist van de broeders van Maastricht - kan ik de conclusies van Joep Dohmen onderschrijven, terwijl die ervaringen niet in zijn boek aan de orde zijn gesteld. Maar het geeft goed aan welk een weg binnen de R.K.Kerk nog moet worden afgelegd. Het boek van Joep Dohmen is een middel om tot de hoognodige waarheidsvinding te komen. Daar hebben de slachtoffers - en de daders, als ze nog in leven zijn - baat bij. Uitgave van NRC boeken ISBN 9789079985210 € 17,50. Zie ook Inhoudsopgave Misbruik Katholieke Kerk in Nederland