We hebben 173 gasten online

'Vrome zondaars' diepgang na hype

Gepost in Misbruik RKK

Bron De Stem.nl 6 Oktober 2010

BREDA - Een klein jaar waren de media in de ban van ontuchtplegende broeders en priesters. Verhalen die veelal werden opgetekend uit de mond van de veronderstelde slachtoffers. De beschuldigden zijn in de meeste gevallen overleden.

 

NRC-journalist Joep Dohmen schreef een boek over de misbruikaffaire. In Vrome Zondaars schetst hij een onthutsend beeld van de katholieke instellingen. Het verschil met de mediahype is dat Dohmen de kwestie in perspectief zet en alle getuigenissen zorgvuldig heeft afgewogen en waar mogelijk gecheckt. Het hoofdstuk over het pensionaat Eikenburg in Eindhoven laat zien dat Dohmen uiterst gedegen te werk is gegaan. Het 'wir haben es nicht gewusst' klinkt ongeloofwaardig als Dohmen schrijft dat een gerenommeerd Eindhovens advocatenkantoor al in de jaren vijftig een briefwisseling onderhield met de broeders over misbruik en mishandeling binnen hun pensionaat.

Nog schokkender is het om te moeten constateren dat het misbruik wijdverbreid was en dat de hoogste kerkleiders van ons land ervan op de hoogte waren (zie verhaal hiernaast). Ze hielden de affaiers zelfs onder de pet.

De kwesties die Dohmen beschrijft hebben vooral betrekking op Oost-Brabant en Limburg. Maar dat betekent niet dat de rest van het land verschoond is gebleven van de katholieke ontucht. Integendeel. Ook deze krant tekende betrouwbare getuigenissen op over onder meer het seminarie in Bergen op Zoom en het weeshuis van de Fraters van Tilburg. Aan de laatste congregatie besteedt Dohmen ruim aandacht. De huidige leiding van de congregatie valt in positieve zin op: geen ontkenning van de feiten en bereid deze onder ogen te zien en erover te praten.

NRC Handelsblad verzamelde samen met de Wereldomroep 423 getuigenissen. Ter vergelijking: deze krant kwam na een globale screening tot een aantal van 58.

Hoe meer bronnen onafhankelijk van elkaar melding maken van misbruik binnen een bepaalde instelling, hoe geloofwaardiger het verhaal. Voor katholiek Nederland moet Vrome Zondaars dan ook hard aankomen. De getuigenissen zijn tot in detail dichtgetimmerd. De hype heeft voor de kerk een vervelende nasleep gekregen. De conclusie luidt immers dat het heel vaak goed mis was.