We hebben 141 gasten online

Affectiviteit en celibaat

Gepost in Misbruik RKK

Affectiviteit en celibaat, Dr C. Maas SVD, Theologie algemeen

Dertig jaar geleden verscheen deze doctorsthesis Affectiviteit en Celibaat. Als we er nu op terug kijken, kunnen we constateren, dat het nog steeds niets aan actualiteit heeft ingeboet. De lezer zal merken, dat de omstandigheden veranderd zijn. Onze Kerk en Maatschappij zijn niet meer die van de zeventiger jaren. Er is nu een zekere verharding ingetreden, die de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt.

Maar de vraag naar de relatie tussen Affectiviteit en Celibaat is er een, die ook in onze tijd nog maar moeilijk een bevredigend antwoord krijgt.

Vandaar dat het initiatief genomen is, om de originele uitgave in nieuwe versie uit te geven, zodat ze opnieuw toegankelijk wordt. De bedoeling van toen en ook nu is: een bijdrage te leveren aan de discussie over dit belangrijke thema.
Niet dat daarmee het laatste woord is gezegd. Elke tijdspanne zal er zal er haar eigen inhoud aan geven.