We hebben 139 gasten online

Meer meldingen van misbruik in tehuizen van Fraters van Tilburg

Gepost in Misbruik RKK

door Rik Goverde in Eindhovens dagblad 3 april 2010


TILBURG - Meer slachtoffers van seksueel misbruik in instellingen van de Fraters van Tilburg, hebben zich de afgelopen weken gemeld. „Het waren enkele telefoontjes", zegt frater Broer Huitema, algemeen overste van de Fraters. „Sommigen wilden alleen hun verhaal kwijt. We willen graag met hen het gesprek aangaan."
Enkele weken terug kwamen geval-. len van misbruik op internaat Huize Nazareth voor het eerst naar buiten. Die zouden in de jaren vijf tig en zestig hebben plaatsgevon- den. De nieuwe meldingen kwamen ook van andere Iocaties. Waar het seksueel misbruik vandaan kwam? Het celibaat misschien, zijdelings, zegt Huitema. „Want iemand die celibatair leeft, is nog geen pedoseksueel. Het ging om fraters die hun macht hebben misbruikt, geen controle over zichzelf hadden. Het celibaat kan een rol hebben gespeeld in zoverre dat de betrokken frater geen goede seksuele opvoeding heeft gehad."
De overste van de Fraters van Tilburg wil er in alle openheid over spreken. Ook wil Huitema meewerken als de commissie Deetman, die onderzoek doet naar misbruik binnen kerkelijke instellingen, daar om vraagt. „Wij zijn ge-
baat bij openheid en duidelijkheid. De slachtoffers, de fraters en de families van de fraters."
De Fraters van Tilburg zijn nog actief in onder meer Indonesië, Kenia en Suriname. „We werken aan een protocol, dat seksueel misbruik zoveel mogelijk moet voorkomen. Ik kan niet vooruitlopen op wat er in komt te staan. Maar er moet ruim aandacht zijn voor het slachttoffer en er moeten duidelijk maatregelen in staan met betrekking tot de dader."
Fraters van wie in het verleden bij het hoofdbestuur bekend was dat ze zich schuldig maakten aan seksueel misbruik, werden op andere posities gezet. Weg van kinderen. Ze kregen een administratieve
functie of werden naar de missie gestuurd. Aangifte bij de politie werd in die tijd echter niet gedaan, erkent hij.
Om hoeveel gevallen het gaat, kan Huitema niet zeggen. Ook weet hij niet of de ouders werden ingelicht. Het kan dat directeuren van instellingen wisten van misbruik. „Maar of dat ook is doorgegeven aan het hoofdbestuur, is zeer de vraag. Vandaag de dag zouden we aangifte doen, of contact zoeken met de ouders. Toen niet. Ik denk dat het deels lag aan de geslotenheid van de maatschappij waarde' congregatie deel van uitmaakte, en het taboe op seksualiteit."