We hebben 151 gasten online

'Excuses misbruik Eikenburg' 'Verrast door excuses van de overste"

Gepost in Misbruik RKK

Pascale Thewissen in ED 12 maart 2010

EINDHOVEN - „Ik ontken niks en bied aan iedereen die dat wil mijn excuses aan. Wat kan ik meer doen?" Voor het eerst geeft broeder Ton van Heugten, provinciaal overste van de Broeders van Liefde, openlijk toe dat er in het verleden kinderen zijn misbruikt op het vroegere jongensinternaat Eikenburg in Eindhoven.

Na de onthullingen over seksueel misbruik door de broeders salesianen van Don Bosco in 's-Heerenberg komen meer verhalen los over misstanden op internaten en kostscholen. Ook Eikenburg wordt en werd in het verleden genoemd in verband met `grensoverschrijdend gedrag' door geestelijken.

Van Heugten (74) heeft tot nog toe steeds geweigerd om publiekelijk het boetekleed aan te trekken. Nu zegt Van Heugten: „Ik heb zelf nooit iets gemerkt. Maar ik wist wel dat er wel eens problemen waren. De daders werden overgeplaatst naar tehuizen waar geen kinderen waren of traden uit. Sommigen zijn getrouwd; zijn nu opa."

Van Heugten is overstelpt met reacties na de berichten over seksueel misbruik van oud-leerlingen van het internaat, dat in 1997 werd gesloten. „Niet alleen van slachtoffers maar vooral ook van oud-leerlingen die hier weI een mooie tijd hebben gehad." Met vijf slachtoffers heeft hij een persoonlijk gesprek gehad. „Ik vind het heel erg wat er is gebeurd. Maar ik moet mezelf ertegen in bescherming nemen, anders ga ik eraan kapot."

“Verrast door excuses van de overste”

EINDHOVEN - „je werd ingedeeld in groepen van zo'n veertig kinderen elk. We lagen in drie rijen. En aan het einde van de zaal was een klein kamertje. Daar sliep de broeder van dienst. Als de lichten uitgingen, ging je liggen wachten. Wanneer houdt-ie in? Waar stopt hij? Wie ligt daar?”

Frans Jansen (54) deed drie jaar geleden voor het eerst met een oud-medeleerling anoniem zijn verhaal in het Eindhovens Dagblad. Aanleiding was de publicatie van het boek `Ten dienste van de medemens. Nederland en de Broeders van Liefde', waarin heel summier aandacht werd besteed aan de `ongetwijfeld pijnlijke en verdrietige zaken -die zich hebben voorgedaan'. Veel te weinig, vond Jansen.

Het kostte hem jaren om zijn ervaringen te verwerken. Hij kwam terecht bij de Eindhovense psycho-therapeut André Lubbers(5 8), die de voorbije jaren bijna tweehonderd slachtoffers van sekseel misbruik door geestelijken behandelde en zelf in zijn jeugd meermalen werd verkracht door een pater. De therapie hielp zijn verwerkingsproces, maar het was nooit áf Hij wilde een reactie van broeder Ton van Heugten, de provinciaal overste van de Broeders van Liefde. Die kwam er niet.

Hij ontkende met zoveel woorden dat er iets was zei: áls het is gebeurd. Alsof wij het hebben verzonnen. Het eigenlijkelijke misbruik wordt niet herhaald, maar de vernedering wel." Dit keer heeft Jansen ervoor gekozen wel met naam en toenaam in de Publiciteit te treden. „De golf Publiciteit en het onderzoek door oud-minister Deetman vormen een uitgelezen kans voor alle betrokkenen - ook voor de daders, want ik onderken dat ook bij die groep zich diep menselijke drama's voltrekken - om een nieuwe stap in het verwerkingsproces te zetten. Van Heugten heeft die kans tot nog toe keer op keer laten liggen."

Eerder deze maand nog weigerde de provinciale overste een gesprek. We zullen ons inzetten om incidenten te onderzoeken. Mensen met ervaringen uit het verleden die een gesprek noodzakelijk maken, vragen wij contact op te nemen. We zijn er van overtuigd dat een openbaar debat of overmatige aandacht in de media voor geen van de partijen een oplossing is", liet hij weten. „Daar heb ik me vreselijk over geërgerd. Dat maken wij als slachtoffers zelf wel uit", zegt Jansen. Maar na de verhalen van mannen én vrouwen - de laatste jaren verbleven er zowel jongens als meisjes op Eikenburg - verbreekt Van Heugten zijn stilzwijgen. Hij geeft nu toe dat er dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. „Maar niet alles is waar", zegt hij. Hij benadrukt dat de Broeders van Liefde ook veel goed werk hebben verzet. En dat Eikenburg niet uniek is, dat er ook op andere kostscholen en internaten misstanden waren.

Jansen is verrast door de excuses van Van Heugten. „Ik stel het ook erg op prijs, maar voor mij persoonlijk maakt het niet veel meer uit. Van Heugten is ingehaald door de actualiteit. Hij is te laat. Afgelopen zondag heeft de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie Ad van Luyn in Kruispunt toegegeven dat er op grote schaal sprake was van misbruik. Hij heeft de drie dingen gezegd die ik al zo lang wilde horen: het is gebeurd, het deugde niet en het spijt ons. Ik ben in de auto gestapt en heb hem een grote bos bloemen gebracht”.