We hebben 173 gasten online

Deetman onderzoekt misbruik kerk

Gepost in Misbruik RKK

Peter de Graaf in Volkskrant 09-03-2010

De Nederlandse bisschoppen willen dat er een extern en onafhankelijk onderzoek komt naar seksueel misbruik van kinderen binnen de rooms-katholieke kerk.

De protestantse CDA’er Wim Deetman, oud-minister van Onderwijs, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en oud-burgemeester van Den Haag, gaat ‘een breed, extern en onafhankelijk’ onderzoek leiden naar seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk in de vorige eeuw.

Dat hebben de Nederlandse bisschoppen dinsdag bekendgemaakt na overleg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepel van kloosterorden en congregaties.

Donkere bladzijde

‘We zijn diep geraakt door de aangrijpende verhalen over seksueel misbruik . Het is een donkere bladzijde in de geschiedenis van de katholieke kerk’, zei de Groningse bisschop Gerard de Korte na afloop van de maandelijkse bisschoppenconferentie in Zeist.

Na publicaties in de media zijn in minder dan anderhalve week al 350 meldingen van seksueel misbruik door geestelijken binnengekomen bij Hulp & Recht, het katholiek instituut dat onderzoek doet naar misbruik. Ook hebben tientallen mensen aan de Volkskrant en andere kranten verteld over hun ervaringen op katholieke seminaries, internaten en scholen.

‘Het is een pijnlijke en een te belijden zonde dat het aan zorgvuldige omgang met kinderen en jongeren, met name halverwege de vorige eeuw, bij een aantal priesters en religieuzen heeft ontbroken’, zeggen de bisschoppen en KNR-bestuurders in een verklaring. ‘Aan hen die slachtoffer werden van misbruik binnen katholieke internaten bieden religieuzen en bisschoppen hun diep gevoelde medeleven en excuses aan.’

Druk groot

Afgelopen vrijdag is beraad geweest tussen vertegenwoordigers van de bisschoppen, de KNR en Hulp & Recht. Na diverse mediapublicaties was de druk groot geworden om verder te gaan dan alleen de individuele meldingen van aanranding of verkrachting te laten onderzoeken door Hulp & Recht. Veel slachtoffers zeiden geen vertrouwen te hebben in de onafhankelijkheid van dit instituut.

Deetman is gevraagd het onderzoek te leiden, omdat hij uit onverdachte, protestantse hoek komt en gezaghebbend is. De CDA-bestuurder zal volgens bisschop De Korte vier tot zes weken nodig hebben om een onderzoeksplan op te stellen, experts van diverse disciplines bijeen te brengen en een tijdslijn uit te zetten. Hij moet bepalen welke zaken, welke instellingen en welke tijdsperiode zullen worden onderzocht. Van hem wordt ook gevraagd breder te kijken dan alleen de individuele meldingen.

Moeilijk, tijdrovend en oppassen voor leugens

Onderzoek RK Kerk Ga er maar aanstaan, Wim Deetman

De bisschoppen willen weten wat zich heeft afgespeeld op seminaries en internaten. 'Dat wordt een moeilijk onderzoek.'

Peter de Graaf in Achtergrond Volkskrant 10-03-2010

AMSTERDAM Het onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk moet volgens bisschop Gerard de Korte, woordvoerder van de bisschoppenconferentie op dit dossier, vooral een `historisch-sociologisch onderzoek worden.. De meeste meldingen van aanranding of verkrachting gaan over de jaren vijftig, zestig en (begin) zeventig van de vorige eeuw

De bisschoppen willen weten wat zich toen heeft afgespeeld binnen de muren van seminaries en internaten. Het gaat niet alleen om individuele meldingen, maar om de hele cultuur bij katholieke instellingen in die periode. Ook de vraag of het celibaat een rol heeft gespeeld bij het seksueel misbruik door priesters, kan in; het onderzoek aan de orde komen.

Ga er maar aanstaan, Wim Deetman. Hij moet binnen zes weken een onderzoeksplan opstellen: wat ga ik onderzoeken? Alleen de periode waarover concrete meldingen zijn gedaan, of ook daar voor en daarna? Alleen seminaries en internaten, of ook katholieke scholen en andere instellingen waar geestelijken actiéf waren? En wat te denken van de pastoor die niet met zijn handen van zijn jonge misdienaar kon afblijven?

`Dat wordt een moeilijk en tijdrovend onderzoek', ; voorspelt kerkhistoricus Peter Nissen. Bij de katholieke kerk zelf (Hulp & Recht) zijn in anderhalve week al 350 meldingen binnengekomen, bij kranten ook vele tientallen. Volgens Nissen ontkomt de onderzoekscommissie er niet aan eerst een brede oproep te doen aan alle mensen die zich slachtoffer voelen, om zich ook te melden. Grote kans dat de groep die zich tot het ver heeft gemeld, nog topje van de ijsberg vorm

Worden al die meldingen onder zocht, die nu al gaan over een brede waaier van katholieke instituten? Bij de KNR zijn momenteel 190 kloosterorden en congregaties aangesloten. `Je moet met de slachtoffers praten en met de mogenlijke daders', aldus Nissen. Maar van`" die laatste groep zijn velen niet meer in leven. Ook mensen die toen bestuurlijke verantwoordelijkheid hadden, moeten aan de tand worden gevoeld. 'Wat wisten ze ervan? Wat deden ze ermee, zowel met de daders als met de slachtoffers? Wat deden ze ermee om herhaling te voorkomen?'

En hoe betrouwbaar zijn al die meldingen? Rechtspsycholoog Peter van Koppen waarschuwt om niet alles voor zoete koek te slikken. Een breed onderzoek als dit trekt waarschijnlijk ook mensen aan die al dan niet bewust fantaseren of liegen over ontuchtige handelingen door priesters. Sommigen denken misschien geld te kunnen claimen van de kerk. Anderen denken dat ze echt iets hebben meegemaakt - zeker met al die verhalen over misbruik - terwijl dat niet zo is. Net zoals iemand echt kan geloven dat iets is gebeurd, wat hij slechts heeft gedroomd.

`Realitymonitoring is heel belangrijk', aldus Van Koppen, `om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fantasie'. Hij adviseert Deetman om zeker ook een rechtspsycholoog op te nemen in zijn onderzoekscommissie.