We hebben 249 gasten online

1 mln voor claims na seksmisbruik

Gepost in Misbruik RKK

Joep Dohmen in NRC zaterdag 6 maart 2010

. Verzekeraar Aegon heeft één miljoen euro gereserveerd voor claims van slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken in Nederland.

Dat hebben Aegon en het aartsbisdom Utrecht, namens de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, in 2006 afgesproken, blijkt uit onderzoek van deze krant en de Wereldomroep. Loopt de schade verder op dan een miljoen euro, dan moet de kerk die zelf betalen.

Met de afspraak eindigde een langlopend geschil over de dekking van de aansprakelijkheidspolis die de kerk had bij Aegon. De kerk vond dat vergoedingen, betaald aan slachtoffers van seksueel misbruik door priesters, konden worden geclaimd als letselschade. Aegon weigerde dat omdat de verzekeraar „geen premie” wenste te zetten „op het misbruik van minderjarigen”.

Aanleiding was de kerkelijke eis dat Aegon de 43.378 euro zou vergoeden die betaald was aan een meisje dat door een priester seksueel was misbruikt. Aegon weigerde en verbrak de banden met de kerk, na 45 jaar de wettelijke aansprakelijkheid van alle medewerkers van de kerk in Nederland te hebben verzekerd.

De kerk spande daarop een civiele rechtszaak aan tegen de verzekeraar. Volgens Aegon is „deze juridische discussie in 2006 beslecht met een compromis”. De kerk staakte de rechtszaak en Aegon zegde toe alsnog maximaal één miljoen euro te zullen uitkeren.

Een woordvoerder van het aartsbisdom weigert commentaar: „Wij houden ons aan de afspraak met Aegon dat we hier geen woordvoering over doen.”

De Aegon-woordvoerder: „We zijn wederzijds overeengekomen dat slachtoffers niet de dupe mochten worden van ons geschil of het wel of niet binnen de dekking van de toenmalige polis valt. Vandaar dat dit potje van een miljoen euro beschikbaar is.”

Het geld is bedoeld voor claims die voortvloeien uit misbruik dat zich heeft afgespeeld vóór het moment dat Aegon de polis opzegde in 2000. Volgens de verzekeraar liggen er nog geen claims.

Als slachtoffers willen claimen, moeten ze de kerk aansprakelijk stellen, aldus de woordvoerder.

„Als via de rechter wordt vastgesteld dat de claim terecht is, of de kerk de verantwoordelijkheid aanvaardt, dan betalen we uit. Daarbij is het totaalbedrag van alle claims gemaximeerd op één miljoen. Het meerdere betaalt de kerk zelf.”

Recente publicaties over misbruik in internaten, kloosters en seminaries hebben geleid tot tientallen nieuwe meldingen en klachten. Letselschadeadvocaten verwachten dat slachtoffers de kerk ook aansprakelijk stellen en claims indienen. De rooms-katholieke hulpinstelling Hulp & Recht heeft afgelopen week 160 meldingen binnengekregen van mensen die in aanraking zijn gekomen met seksueel misbruik.

Claims van slachtoffers van misbruikzaken die ná 2000 spelen, moet de kerk uit eigen zak betalen. De nieuwe verzekeraar van de kerk, Nationale Nederlanden, dekt geen seksueel misbruik. Het Verbond van Verzekeraars adviseerde begin 2000 al zijn leden om aansprakelijkheidspolissen aan te passen. Het risico van schade door „seksuele, of seksueel getinte, gedragingen van welke aard dan ook” is sindsdien expliciet van vergoeding uitgesloten.