We hebben 265 gasten online

Deel 2a De R.K.Kerk en de 'Bedrijfsongevallen'

Gepost in Misbruik RKK

 

Deel 2a De RK Kerk en de 'Bedrijfsongevallen' Seksualiteit en een geestelijk ambt

bisschoppen als struisvogels

 

Seksueel misbruik door priesters in de Verenigde Staten

Het was in de Katholieke Kerk van de Verenigde Staten waar door toedoen van de Boston Globe steeds meer slachtoffers van seksueel misbruik bekend werden.

Het was de Boston Globe die op onderzoek uitging en tot op de dag van vandaag bijdragen wereldkundig maakt waardoor het misbruik steeds duidelijker, aan de hand van concrete gevallen, aan het licht komt. Verbijsterd vragen veel mensen zich af hoe het mogelijk is dat veel daders jarenlang hun misbruik konden voortzetten hoewel hun superieuren wel degelijk op de hoogte waren. Centraal stond in eerste instantie daarbij het aartsbisdom Boston

De Boston Globe omschreef het aldus:

A history of secrecy, coverups in Boston Archdiocese

Church documents, official testimony, and victim interviews gathered over the past year paint an extraordinary picture of secrecy and deception in the Boston Archdiocese; a culture in which top church officials coddled abusive priests and permitted them to molest again, while stonewalling or paying off the victims of that abuse.

De NRC omschreef de houding van de leiders van de kerk in een bijdrage van 22 maart 2002 als volgt:

Voor Boston en de VS zijn andere plaatsen en andere landen in te vullen. Het gebeurt overal en de schande ervan zit behalve in de daad ook in de manier waarop de rooms-katholieke kerk met dit vraagstuk omgaat. Kort gezegd gebeurt dat volgens het aloude en ooit beproefde recept van zwijgen, ontkennen en draaien. En als dat niet helpt, worden ongemakkelijke verklaringen opgesteld met verwijzingen naar het opperwezen. Ooit kwam de kerk er misschien mee weg, maar het geduld van het hedendaagse publiek begint op te raken. Het schandaal in de VS blijkt van een ongekende omvang. Het ene na het andere slachtoffer meldt zich; de beerput gaat steeds verder open. Het is niet zozeer de mate van verlegenheid van de kerkelijke autoriteiten die opvalt, als wel de heftigheid van het gevoerde debat en het snel afnemende begrip voor de vaak dubbelhartige excuses en onvolledige uitleg. Bij schandalen van deze aard en omvang zou het de gezagsdragers sieren als ze openhartig zijn, berouw tonen en een duidelijk plan van aanpak hebben om toekomstige gevallen te voorkomen.

Alle pogingen om te zwijgen, te ontkennen en te draaien werken averechts en steeds meer slachtoffers durven in de openbaarheid te treden. Maar het kon nog erger blijkens een persbericht van 6 december 2002( bron Min van Justitie/nl/nieuwsarchief).

Aartsbisdom Boston verborg beschuldigde priesters

Deze week werd bekend dat het aartsbisdom Boston priesters verborg die werden beschuldigd van seksueel misbruik. De leiding van het Amerikaanse bisdom hield de verdachte priesters de hand boven het hoofd door hen over te plaatsen. Dit blijkt uit de dossiers van acht priesters die op last van de rechter moesten worden vrijgegeven.

Deze week werd op last van het Amerikaanse Hooggerechtshof de eerste ronde van de vrijgegeven dossiers gepubliceerd. Die beslaat ongeveer drieduizend pagina’s. Voorafgaande aan de publicatie kregen de advocaten van slachtoffers van seksueel misbruik de dossiers ter inzage.

In de dossiers worden ook priesters genoemd die niet behoren tot de 400 geestelijken die betrokken zijn in een rechtszaak tegen het aartsbisdom. De advocaten van de slachtoffers hopen dat de stukken aantonen dat het aartsbisdom verantwoordelijkheid draagt voor het seksueel misbruik door priesters.

In de dossiers is onder andere een brief terug te vinden die de aartsbisschop van Boston in 1999 aan het Vaticaan stuurde. Daarin erkent hij dat het aartsbisdom een priester tot tweemaal toe naar een andere parochie overplaatste hoewel het wist dat hij was beschuldigd van seksueel misbruik. De priester werd in 1996 veroordeeld tot in totaal veertien jaar cel. Onder de verborgen geestelijken waren ook een cocaïnesnuivende priester die jongens misbruikte en een priester die meisjes met zusterroeping rekruteerde en vervolgens seks met hen had.

"In geen enkel ander diocees is de omvang van het probleem duidelijker in kaart gebracht,’ zegt David Clohessy, nationaal directeur van het netwerk van slachtoffers van seksueel misbruik door priesters (SNAP) in een reactie op de publicatie van de dossiers.

De publicatie komt enkele dagen, nadat het dagblad The Boston Globe had onthuld dat het aartsbisdom overweegt faillissement aan te vragen om zo een lagere schadeloosstelling voor de slachtoffers af te dwingen.

Uiteindelijk moest de leider van het diocees Kardinaal Bernard Law (what’s in the name) zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn functie neerleggen. Hij zou niet de enige zijn

deel 2 rk

Locaties waar katholieke bisschoppen aftraden in relatie tot de sex schandalen. De nummers corresponderen met de beschrijvingen

 

1) T U C S O N, A R I Z.Bishop Manuel D. Moreno resigned on March 7, 2003, citing health reasons (he suffers from early Parkinson's disease and prostate cancer). Moreno apologized for his handling of Monsignor Robert C. Trupia, a multiple abuser, and other priests. The Tucson diocese settled 11 clergy abuse lawsuits for an estimated $14 million in 2002.

2) B O S T O N
Cardinal Bernard Law, perhaps America's most powerful Catholic Church official, resigned on Dec. 13, 2002, after a year of growing criticism over his failure to remove abusive priests from ministry in the Boston Archdiocese.

3) N E W Y O R K
Auxiliary Bishop James McCarthy, former secretary to the late Cardinal John O'Connor, resigned on June 11, 2002, after admitting he had affairs with several women, reportedly including a 21-year-old.

4) X I N G T O N, K Y.
Bishop J. Kendrick Williams resigned on June 11, 2002, after being accused in lawsuits against the Archdiocese of Louisville of abusing two minors and an 18-year-old decades ago. Williams denied the accusations.

5) L W A U K E E
Archbishop Rembert Weakland resigned on May 25, 2002, after it became known that the Milwaukee Archdiocese in 1998 paid a $450,000 settlement to a man who claimed Weakland tried to assault him in 1979. Weakland admitted to an "inappropriate relationship" with the man but denied the abuse charge.

6) PA L M B E A C H,
F L A.
Bishop Anthony O'Connell resigned on March 8, 2002, after admitting he repeatedly abused a teenage boy at the Hannibal, Mo., seminary he led during the 1970s. The victim received a $125,000 settlement from the Diocese of Jefferson City in 1996. Fall River, Mass., Bishop Sean Patrick O'Malley was named to replace him.

7) S A N T A R O S A,
C A L I F.
Bishop G. Patrick Ziemann resigned on July 21, 1999, when a California priest claimed Ziemann had coerced him into sex acts after learning the priest had stolen parish funds. Ziemann confirmed the sexual relationship, but claimed it was consensual.

8) P A L M B E A C H,
F L A.
Bishop J. Keith Symons, who preceded Bishop Anthony O'Connell as head of the Palm Beach Diocese, became the first US bishop to resign over child sexual abuse on June 1, 1998. Symons admitted to molesting five teenage boys at three Florida parishes earlier in his career

9) S A N T A F E, N. M.
Archbishop Robert Sanchez, the nation's first Hispanic bishop, resigned on March 19, 1993, after admitting he had sexual relationships with at least five young women in New Mexico in the 1970s and '80s.

10) A T L A N T A
The late Archbishop Eugene Marino, the nation's first black archbishop, resigned on July 10, 1990, upon admitting having an "intimate" relationship with a female parishioner in her 20s. Marino died in November 2000.

Thomas Dupre resigned as bishop of the Springfield diocese on Feb. 11.2004 (AP Photo) because of his Health. But he he was confronted with allegations that he had sexually abused two boys more than two decades ago.

   

 

priesters vs