We hebben 69 gasten online

Inleiding bij Strafrecht in Historisch Perspectief

Gepost in Strafrecht in Historie

inleiding strafrecht

Rechtshandelingen over leven en dood (Pieter Breughel)

 

In onze samenleving staat, al of niet terecht, geweld en geweld misdrijven in het middelpunt van de publieke belangstelling. In onze verindividualiseerde samenleving ontstaat de indruk dat men het niet meer zo nauw neemt met de handhaving van de wet. Zonder moeite kan iedereen een aantal voorbeelden geven van uitingen van geweld:

Þ Het voor eigen rechter spelen door jongeren in Urk, die zich niet nee wilden leggen Het treffen van Ajax en Feyenoord ‘supporters’, met de dood van een supporter tot gevolg.( Beverwijk)

Þ De zaak Tjoelker in Leeuwarden ( het ging maar om een fiets, toch werd hij doodgeslagen.

Þ De zaak Kluivert ( klacht wegens verkrachting geseponeerd).

Þ De dood van de 3 jarige peuter in Lelystad veroorzaakt door twee negenjarige jongens.

Þ De zinloze moord op de twee jonge meisjes Marianne Roza en Froukje Schuitmaker in Gorinchem.

Þ Het voor eigen rechter spelen door jongeren in Urk bij een door de rechtbank gedane uitspraak in een seksueel misdrijf.

Een en ander leidde in Nederland echter ook tot grote verontwaardiging van veel mensen die vonden dat dit niet maar zo verder kon gaan. Ieder van ons dient zich te houden aan de naleving van de wetten die wij met elkaar in deze samenleving zijn overeen gekomen.

Hoe zijn deze wetten in onze samenleving tot stand gekomen?

Strafrecht in historisch perspectief wil inzicht geven in de totstandkoming van het strafrecht door de eeuwen heen.

We bestuderen eerst het ontstaan van Nederland als Rechtstaat. Via het Romeins recht komen we in de Middeleeuwen waar we nader bekijken hoe daar bestuur en rechtspraak functioneerden om daarna enkele voorbeelden te zien van justitie en politie in de praktijk.

Omdat tussen 1650 en 1800 sprake was van veel georganiseerde misdaad behandelen we achtereenvolgens de Noordelijke Nederlanden en de Bokkenrijders in de landen van Overmaas. Vervolgens enige historische fragmenten uit de 16e en 18e eeuw uit onze eigen Peel.

Na deze uitvoerige kennismaking volgen korte berichten over toepassing van het strafrecht van 700 tot 1983. Het historisch overzicht besluiten we tenslotte met enige voorbeelden van misdaad in Maastricht en Amsterdam.

Als afronding van dit onderwerp, waarbij gevoel en verstand elkaar zullen afwisselen nemen we via een aantal casussen het hedendaagse strafrecht onder de loep.

Als jullie deze casussen hebben doorgewekt hoop ik van harte dat jullie een goede keuze zullen kunnen maken tussen gevoel en verstand en dat altijd het respect voor de ander bij al je handelen centraal zal blijven staan. Dan heb ik mijn doel bereikt.

De terechtstelling in 1638 in Maastricht op het Vrijthof

inleiding straf mst

De tachtigjarige oorlog was volop aan de gang. Het garnizoen moest Maastricht beschermen tegen haar vroegere heer, de koning van Spanje. Dat jaar 1638, bleek de garnizoenscommandant Lacourt plotseling wel erg veel geld uit te geven. De krijgsraad ontdekte dat hij was omgekocht om de vesting te verraden. Op de pijnbank noemde Lacourt als medeplichtigen de brouwer Lansmans en de franciscaan Vink. Onder tortuur wezen die wéér aanderen aan. Werkelijk schuldig waren echter alleen brouwer Lansmans, de metselaars Caters en Rompen en ook pater Vink, die geheime briefjes smokkelde. De anderen waren onschuldig. Toch zouden ook zij op het Vrijthof worden onthalsd. De hoofden van de vijf voornaamste schuldigen werden op pieken tentoongesteld en op het rondeel ‘De Drie Duiven dat daarom nu nog “De vief Köp’ (de vijf koppen) heet. Dit doek uit omstreeks 1640 is een weergave van de terechtstelling.Gemeentearchief Maastricht