We hebben 214 gasten online

29 a) De Deventer moordzaak

Gepost in Strafrecht in Historie

Over deze zaak is ook een boek verschenen van de hand van Stan de Jong.

Titel: De Deventer moordzaak. De omstreden veroordeling van Ernest L. ISBN 9050186025. Uitgeverij Balans.

 

ernst louwers

Samenstelling Centrale redactie
Bron OM.
Begindatum 09 – 03 - 2000
Datum laatste toevoeging 22 – 02 - 2005
Einddatum 22 – 02 - 2005
De feiten In september 1999 wordt in Deventer een 60-jarige vrouw dood in haar woning aangetroffen. Zij is door verstikking en/of messteken om het leven gebracht.
Haar financieel adviseur de 46-jarige Ernst. L. wordt verdacht van de moord.
De verdachte verzorgde niet alleen haar financiën, maar was door haar ook tot executeur-testamentair benoemd en als voorzitter gevraagd van de na haar overlijden op te richten stichting. Die stichting zou genoemd worden naar de overleden echtgenoot van het slachtoffer en het beheer over een aanzienlijk vermogen krijgen.
09-03-2000 De verdachte wordt door de rechtbank Zwolle vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs.

Uitspraak
22-12-2000 Het gerechtshof Arnhem komt wel tot een schuldigverklaring en veroordeelt Ernst L. tot 12 jaar gevangenisstraf. Het hof ziet drie aanwijzingen dat de verdachte de moord gepleegd heeft: Ten eerste heeft de aanvrager vanuit Deventer een telefoongesprek met het slachtoffer gevoerd kort vóór het tijdstip waarop zij vermoedelijk is overleden. Ten tweede is bij een geuridentificatieproef vastgesteld dat de lichaamsgeur van de aanvrager overeenkwam met een geurspoor dat is afgenomen van het mes waarmee de moord is gepleegd. Ten derde is er een financieel motief.

Uitspraak
20-11-2001 Een tegen de uitspraak ingesteld cassatieberoep wordt door de Hoge Raad verworpen.

Uitspraak
11-03-2003 Nadere conclusie van de Advocaat-generaal bij de Hoge Raad in aanvulling op zijn conclusie van 1 oktober 2002.
De aanvulling is noodzakelijk vanwege een inmiddels uitgevoerd deskundigenonderzoek naar de geuridentificatieproef. De conclusie van de AG is dat er geen sprake is van nieuwe feiten die tot een herziening moeten leiden.

Actualiteit
01-07-2003 De Hoge Raad verklaart de aanvraag tot herziening gegrond en verwijst de zaak naar het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Nu uit onderzoek blijkt (zie hiervoor) dat op het mes geen enkel lichaamsspoor van het slachtoffer is gevonden, rijst het ernstige vermoeden dat het gerechtshof, indien het daarmee bekend was geweest, de aanvrager zou hebben vrijgesproken.


Actualiteit Uitspraak
11-09-2003 Het gerechtshof 's-Hertogenbosch start de behandeling van de zaak.

Actualiteit
09-02-2004 Het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte opnieuw tot 12 jaar gevangenisstraf. Het hof komt tot zijn oordeel vanwege het feit dat DNA van de verdachte op de blouse van het slachtoffer is aangetroffen en het al genoemde telefoongesprek. Het mes wordt buiten beschouwing gelaten omdat niet kon worden vastgesteld dat het iets met de moord te maken heeft.
Als bij herziening een strafbaar feit opnieuw bewezen wordt, kan geen andere straf dan de oorspronkelijke straf worden opgelegd.

Actualiteit Uitspraak
22-02-2005 De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep.
De klacht van de raadsman van de verdachte dat het hof Den Bosch nieuw bewijsmateriaal niet bij zijn onderzoek had mogen betrekken, is ongegrond. Het staat de rechter die de zaak na een gegrond verklaard herzieningsverzoek moet beoordelen, vrij om al het relevante bewijsmateriaal te gebruiken, ongeacht of dit gunstig of nadelig is voor de verdachte.
Actualiteit Uitspraak