We hebben 125 gasten online

Schiedamse Parkmoord Deel 9e

Gepost in Strafrecht in Historie

Persberichten vervolg

Schiedamse Parkmoord Persberichten Deel 9e  

Zaterdag 9 Maart 2002

Moordenaar Nienke is een 'gevaar voor maatschappij'
 
Door Sander Sonnemans
Den Haag _ Ook het Haagse gerechtshof heeft de Vlaardinger Kees B. schuldig bevonden aan de moord op het Schiedamse meisje Nienke Kleiss (10). De 32-jarige verdachte is niet conform de strafeis van de advocaat-generaal in het hoger beroep veroordeeld, want het hof deed er nog een jaar bovenop: in totaal negentien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De ouders van Nienke, die elke zittingsdag werden vergezegeld van tientallen familieleden, vrienden en een aantal politiemensen, werden na het vonnis overstelpt met felicitaties. ,,We zijn uitermate opgelucht,'' reageerde advocaat mr. M. Stassen, woordvoerder van de familie Kleiss. ,,Opgelucht omdat er eindelijk een eind is gekomen aan de onzekerheid die rond de zaak leefde. Die onzekerheid werd veroorzaakt door uitdspraken van mensen die het dossier niet kennen. Nienkes ouders kennen het wel en zijn er van overtuigd dat B. de dader is.' Het hof achtte bewezen dat B. zich op 22 juni 2000 in het Schiedamse Beatrixpark schuldig heeft gemaakt aan verkrachting en doodslag van Nienke, aan poging tot doodslag van haar vriendje Maikel (11), wederrechtelijke vrijheidsberoving van beide kinderen en - in een bijgevoegde zaak - aan poging tot verleiding van een 12-jarig Vlaardings jongetje dat werd uitgelokt tot het plegen van seksuele handeling bij de verdachte. ,,Gruwelijke en schokkende feiten,'' oordeelde de voorzitter van het hof. Volgens het gerechtshof is uit psychiatrisch onderzoek van het Pieter Baan Centrum in Utrecht gebleken dat Kees B. een zodanige persoonlijkheidsstoornis heeft dat de kans op herhaling van zedendelicten erg groot is. Daarbij heeft het hof in ogenschouw genomen dat de verdachte geen enkel inzicht heeft getoond in de ernst van zijn problematiek en het daaruit voortkomende gevaar voor de samenleving. B.'s raadsman mr. J. Taekema verklaarde zijn cliënt, zoals door verschillende betrokkenen was opgemerkt, niet als een 'koele kikker' te beschouwen. ,,Dat hij schijnbaar onbewogen de zaak heeft gevolgd, heeft alles te maken met het feit dat hij op den duur niets meer te zeggen had omdat hij ten onrechte als de dader wordt gezien. Hij blijft volhouden onschuldig te zijn.'' Mr. Taekema kondigde direct na de uitspraak aan in cassatie te gaan; een procedure waarin hij bewezen wil krijgen dat verzuimd is de juiste procesvormen te volgen. Ook liet hij doorschemeren het niet ontdenkbaar te vinden eventueel door te procederen tot aan het Europese hof voor recht. Bij advocaat-generaal mr. M.T. Renckes heerste na het vonnis overigens enige verbazing omdat de uitspraak een jaar hoger was uitgevallen dan in haar eis. ,,Het hof stelt dat de man Nienke heeft verkracht, terwijl poging tot verkrachtig ten laste was gelegd.'' Ook noemde ze het opvallend dat het hof de minister van Justitie adviseert dat Kees B. eerst zijn straf moet uitzitten voordat tot de gedwongen verpleging in een tbs- kliniek wordt overgegaan. ,,Dat gebeurt niet zo vaak.'' De Vlaardinger moet naast zijn straf ook nog eens schadevergoedingen van 12.000 en 4500 euro betalen aan respectievelijk de ouders van Nienke en die van Maikel. Kees B. vernam het uiteindelijke vonnis pas later van zijn advocaat, want hij liep hij tijdens de zitting de rechtszaal uit. ,,Ik moet maar eens opstappen,'' zei hij. ,,Gefeliciteerd met de tweede Puttense moordzaak,'' voegde hij er aan toe. Het hof verwensend liet hij zich de zaal uit leiden. Persrechter mr. H.D.W. Klein Breteler had in zijn reactie geen goed woord over voor B. ,,Hij is een gevaar voor de maatschappij en dan vooral voor kinderen,'' reageerde hij. ,,Hier is sprake van dermate ernstige delicten dat er eerst geboet moet worden. Waar anders tijdens de detentie al wordt begonnen met de behandeling, gaat er pas gewerkt worden aan de persoon als hij zijn straf heeft uitgezeten.'' ,,Buitengewoon teleurstellend,'' betitelde B.'s advocaat mr. Teakema het vonnis. ,,Het is een alles of niets-zaak, dat wist ik. Het gerechtshof heeft bepaald dat er genoeg bewijsmateriaal is. Maar het bewijs is en blijft uiterst mager.''
Vrijdag 12 Juli 2002

Advocaat wil nieuw onderzoek in Nienke-zaak
 
 
Schiedam _ De advocaat van de verdachte in de Nienke-zaak, mr. J. Taekema, wil dat het hele onderzoek naar de moord op het Schiedamse meisje opnieuw wordt gedaan. De raadsman, die in maart dit jaar tegen het arrest van het Haagse gerechtshof in cassatie ging, zet daarbij in op vernietiging van dat arrest. Hij vindt dat er 'sprake is van schendingen van het strafprocesrecht'. Verdachte Kees B. uit Vlaardingen werd in het hoger beroep schuldig bevonden aan de verkrachting van- en de moord op het 10-jarige meisje Nienke Kleiss, twee jaar geleden. Hij werd veroordeeld tot negentien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Mr. Taekema kondigde direct na het arrest aan in cassatie te gaan en eventueel door te procederen tot aan het Europese Hof. Wanneer de Hoge Raad het door de advocaat ingestelde cassatieberoep in behandeling neemt, is nog niet bekend. ,,Daar kunnen voorlopig nog wel enkele maanden overheen gaan,'' zegt mr. Taekema.
Zaterdag 13 Juli 2002
Advocaat verdachte Nienke-zaak naar de Hoge Raad
 
Door Sander Sonnemans
Schiedam _ Zo overtuigd als het gerechtshof in Den Haag is van de schuld van Vlaardinger Kees B., zo is zijn raadsman mr. J. Taekema dat van diens onschuld in de Nienke-zaak. En dat niet alleen. Hij is en blijft van mening dat gedurende het onderzoek naar de afgrijselijke moord op het Schiedamse meisje, 22 juni 2000, fouten zijn gemaakt en er in de gerechtelijke procedure sprake is geweest van schendingen van het strafprocesrecht. Daarom ook is hij tegen het arrest van het gerechtshof in cassatie gegaan. Wat exact zijn punten van kritiek zijn, blijft geheim totdat de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, het cassatieberoep van de advocaat behandelt. Eerder wil hij daar niet mee in de publiciteit komen. Mr. Taekema zegt met zijn verweer aan te willen sturen op vernietiging van het arrest van het Haagse gerechtshof en het terugverwijzen naar een gerechtshof elders in Nederland. ,,Waarmee het hele onderzoek van voren af aan opnieuw moet worden gedaan,'' stelt de raadsman. Het valt te verwachten dat mr. Taekema in zijn verweer zal aangeven dat gedurende het politie- onderzoek fouten zijn gemaakt, het gerechtshof heeft verzuimd aanvullende onderzoeken te laten uitvoeren en de bekentenis van de Vlaardingse verdachte onder druk is afgelegd. Voornoemde feiten heeft hij al aangevoerd bij het gerechtshof, waar hij ook al de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie bepleitte in verband met 'onregelmatigheden in het onderzoek'. Het Hof verwierp het verweer van mr. Taekema en vond het niet nodig extra technisch onderzoek te laten verrichten. 'Het Hof heeft zodanig onderzoek niet noodzakelijk geoordeeld, voornamelijk aan de hand van de uitkomsten van reeds door het Nederlands Forensisch Instituut verricht (DNA-) onderzoek', luidde de reactie van het gerechtshof. 'Het is het meest uitgebreide DNA-onderzoek dat ooit in Nederland in een strafzaak is verricht.' Taekema daarop: ,,Ondanks dat is van Kees B. nergens een DNA-spoor aangetroffen.'' Aan de hand van de getuigenverklaringen van rechercheurs bepaalde het Hof tevens dat de bekentenis van Kees B. niet onder druk was afgelegd. Ook dat hij volgens zijn advocaat een alibi heeft, werd van tafel geveegd. Advocaat mr. J. Taekema zegt zich in zijn cassatieberoep gesteund te zien door het arrest van het Hof in Leeuwarden in de Puttense moordzaak. Daarin moest er een herzieningsproces aan te pas komen om een nieuw rechterlijk oordeel af te dwingen. Het Openbaar Ministerie eiste dat het arrest van het Hof in Arnhem werd gehandhaafd. De verdachten werden echter, nadat ze hun gevangenisstraf hadden uitgezeten, toch nog vrijgesproken. ,,In dit geval is geen sprake van een herziening omdat ik wél binnen de daarvoor gestelde termijn van twee weken in cassatie ben gegaan,'' zegt mr. Taekema. ,,Daarmee heeft het vonnis van het gerechtshof, formeel gezien, nog altijd geen rechtskracht. Mijn cliënt is daarom nog steeds verdachte en geen veroordeelde. Hij zit dan ook nog altijd in voorarrest.'' De advocaat zal zich waarschijnlijk ook gesteund voelen door uitspraken die emeritus-hoogleraar rechtspsychologie Hans Crombag deed naar aanleiding van de Puttense moordzaak, waarin de twee verdachte zwagers onder zware psychische druk zouden zijn gezet om te bekennen dat ze stewardess Christel Ambrosius hadden verkracht en vermoord. Crombag voerde aan de rechercheurs soms discutabele verhoormethoden toepassen om bekentenissen af te dwingen. Het onderzoeksteam van de Schiedamse politie heeft altijd tegengesproken dat rechercheurs Kees B. onder druk zouden hebben gezet. Opvallend was overigens wel, en dat heeft B.'s advocaat regelmatig aangevoerd, dat het proces-verbaal van B.'s bekentenis, pas enkele dagen later werd opgetikt. De reden daarvan is nooit bekend geworden. Mr. Taekema voerde daarbij aan dat door het onderzoeksteam een zekere tactiek was gehanteerd. 'Er diende voor een bepaalde dag een bekentenis te zijn omdat anders de feiten en omstandigheden onvoldoende ernstige bezwaren zouden opleveren voor een in bewaringstelling van de verdachte'. Wat mr. Taekema ook steekt in het proces is dat door het gerechtshof niet op zijn verzoek is ingegaan nader DNA-onderzoek te laten uitvoeren naar materiaal dat in in de nabije omgeving van de plaats van de moord is aangetroffen. Dat zou volgens hem kunnen leiden tot een overeenstemming met DNA-sporen die ook op Nienke zijn aangetroffen en daderprofiel dat past bij een andere onbekend gebleven man, die ten tijde van de gruweldaad in het park was.
Woensdag 4 September 2002

Spong mengt zich in de zaak-Nienke
 
Door Sander Sonnemans
Schiedam _ Op verzoek van advocaat mr. J. Taekema heeft de Amsterdamse strafpleiter mr. G. Spong zich in de zaak-Nienke gemengd. Taekema heeft de landelijk bekende advocaat in de arm genomen voor het cassatieberoep tegen het arrest van het gerechtshof. ,,Spong heeft met cassaties veel meer ervaring dan ik,'' onderbouwt Taekema zijn actie. ,,Hij is één van de weinigen die erin is gespecialiseerd.'' In de Nienke-zaak werd de Vlaardinger Kees B. op 8 maart van dit jaar in het hoger beroep door het Haagse gerechtshof schuldig bevonden aan de verkrachting van en moord op het 10-jarige Schiedamse meisje Nienke Kleiss. B. kreeg negentien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn advocaat kondigde toen al aan in cassatie te gaan en eventueel door te procederen tot aan het Europese Hof. Later maakte de raadsman bekend in zijn cassatieberoep in te zetten op vernietiging van het arrest. Hij is van mening dat gedurende het recherche-onderzoek naar de moord, gepleegd op 22 juni 2000, fouten zijn gemaakt en vindt dat daarnaast 'sprake is van schendingen van het strafprocesrecht'. Raadsman mr. Taekema zegt het cassatieberoep aan Spong te hebben overgedragen om hem 'er met een meer neutralere blik naar te laten kijken'. ,,De inzet van dat cassatieberoep is terugverwijzing van de zaak naar het Haagse gerechtshof of een verwijzing van de zaak naar een gerechtshof in een aangrenzende regio,'' aldus Teakema. De Rotterdamse advocaat geeft zelf aan minder ervaring te hebben met cassaties dan zijn Amsterdamse confrère. ,,Ik heb er zo'n vijftien gedaan, mr. Spong misschien wel duizend. Ik zie in hem de cassatiespecialist die een meer afstandelijke blik op de zaak heeft.'' Taekema verduidelijkt dat alleen de cassatie door Spong wordt behandeld. Mocht die zaak worden gewonnen, dan zal Taekema de verdediging van zijn cliënt weer op zicht nemen. In zijn reactie zegt Spong bezig te zijn met de voorbereidingen op het cassatieberoep, dat overigens een schriftelijke procedure is. ,,Naar mijn verwachting wordt die eind deze maand behandeld,'' zegt Spong.
Vrijdag 28 Februari 2003
Cassatieberoep in zaak Nienke van tafel geveegd
 
Door Sander Sonnemans
Den Haag/Schiedam _ De procureur-generaal, die het cassatieberoep van advocaat mr. G. Spong in de geruchtmakende Nienke-zaak heeft beoordeeld, laat in zijn advies aan de Hoge Raad geen spaan heel van het verweer dat is ingediend. Spong meent dat bij het hoger beroep voor het Haagse gerechtshof sprake is geweest van schending van het recht en dat het arrest van het hof daarom nietig moet worden verklaard. De procureur-generaal concludeert echter dat Spongs protesten onterecht zijn. 'Gronden waarop het bestreden arrest zou moeten worden vernietigd, heb ik niet aangetroffen.' Het gaat om de 34-jarige Vlaardinger Kees B. Hij werd in maart vorig jaar in hoger beroep door het gerechtshof schuldig bevonden aan de verkrachting van en de moord op het 10-jarige Schiedamse meisje, poging tot moord op haar vriendje Maikel en wederrechtelijke vrijheidsberoving. B. werd veroordeeld tot een celstraf van negentien jaar plus tbs met dwangverpleging. Omdat volgens B.'s raadsman mr. J. Taekema tijdens het recherche-onderzoek grove fouten waren gemaakt en het strafprocesrecht was geschonden, schakelde hij zijn Amsterdamse collega Spong in. Het lijkt er nu op uit te draaien dat Taekema naar het Europese Hof stapt. Hij verklaarde na het vonnis van het gerechtshof immers tot aan die rechtsinstantie door te zullen procederen. Mr. Spong hamerde op het DNA- onderzoek, aangezien dat naar zijn idee onvolledig was uitgevoerd. Dat herhaaldelijk vragen om aanvullende onderzoeken werden afgewezen noemt hij 'onbegrijpelijk'. Daarnaast voerde hij aan dat de beschadigingen in en rond de vagina van het meisje ontoereikend zijn voor het bewijs van een voltooide verkrachting. Tevens vindt Spong dat de verdediging is geschaad, omdat het hof het verzoek afweesom de bekennende verklaringen van B. aan een psychologisch analyse te onderwerpen. Tenslotte is het hof volgens hem in gebreke gebleven door niet alle bij de politie binnengekomen tips in het dossier te voegen. De procureur-generaal zegt dat extra DNA-onderzoek geen zin heeft, omdat geen lichaamsmateriaal van de dader is aangetroffen. 'DNA-onderzoek van een ander materiaal kan niet voeren tot identificatie van de dader. DNA- onderzoek is enkel interessant als van één van de onderzochte profielen vaststaat van wie het afkomstig is'. Ook wordt door hem aangegeven dat er geen noodzaak was om alle tips in het dossier te vermelden, omdat nergens uit is gebleken 'dat bij de opsporingsambtenaren sprake is geweest van een tunnelvisie'. Daarnaast wordt het hof in het gelijk gesteld bij de beslissing de bekentenissen niet door een psycholoog te laten analyseren, omdat die niet onder dwang zijn gedaan en ze niet 'het enige bewijs vormen waarop de bewezenverklaringen steunen.' Hoewel de procureur-generaal het verzoek van Spong naar de prullenbak heeft verwezen, wordt toch één van de beslissingen van het hof onderuit gehaald; in het voordeel van Nienkes ouders. Het gaat om de claim die ze hebben ingediend voor de immateriële schade. Die werd door het gerechtshof, in tegenstelling tot de claim van materiële schade, niet aan het echtpaar toegewezen. Onterecht meent de procureur- generaal. De Hoge Raad doet in april uitspraak.
Woensdag 16 April 2003

'Er moet een streep onder de Nienke-zaak'
 
Door Sander Sonnemans
Schiedam _ Opgelucht hebben de ouders van Nienke en de vele vrienden die gisteren naar Den Haag waren meegereisd, de uitspraak van de Hoge Raad aangehoord. Het cassatieberoep, dat was ingediend door de Haagse advocaat mr. G. Spong, werd verworpen. De straf voor de Vlaardinger Kees B., die is veroordeeld voor de geruchtmakende moord op de Schiedamse Nienke Kleiss (10), blijft daarmee onveranderd: negentien jaar cel en tbs. ,,Ja, we zijn erg opgelucht,'' reageert de moeder van Nienke. ,,Maar het is zo paradoxaal. De uitspraak is een nummer op de rol, maar het gaat om Nienke. Je bent blij, maar als je thuiskomt is Nienke nog steeds weg. Dat weegt emotioneel ontzettend zwaar.'' Ondanks het arrest, ziet Spong nog andere juridische wegen om de veroordeelde vrij te krijgen. Hij noemt de uitspraak van de Hoge Raad een 'papieren overwinning'. ,,Want de straf voor B. is niet veranderd,'' stelt hij. Spong overweegt een herzieningsverzoek in te dienen bij de Hoge Raad, omdat hij na behandeling van het cassatieberoep een rapport heeft gekregen van een professor, waarin volgens Spong feiten staan over de zaak, die nog niet aan de orde zijn geweest bij het hoger beroep. Spong wil ook de mogelijkheden bestuderen om een klacht in te dienen bij het Europese Hof. De raadsman van het echtpaar Kleiss, mr. M. Stassen, reageert enigszins verbolgen op de uitspraken van Spong. ,,Advocaat Spong heeft na de conclusie van de advocaat-generaal de kans gekregen te reageren. Hij heeft toen dat rapport niet overgelegd, terwijl hij er naar mijn idee wel de beschikking over had. Nu trekt hij dat ineens uit de kast. Ik vraag me af of dat juridisch wel door de beugel kan. Nu er echter weer zo'n duidelijke uitspraak ligt, moet er een streep onder de Nienke-zaak. Daar wil ik alles aan doen.'' Hoe graag de ouders van Nienke het boek ook willen sluiten, er zijn nog wel enkele nieuwe hoofstukken te verwachten. Want het is gisteren ook bekend geworden dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries volgende week donderdag een uitzending aan de zaak wijdt. De gedetineerde Kees B. onderhoudt per brief contact met de televisiepersoonlijkheid. Mr. Stassen is zeer benieuwd naar de manier waarop De Vries de zaak onder de aandacht gaat brengen. ,,Ik ga hem daar deze week nog over benaderen,'' aldus de raadsman. Het heeft de familie Kleiss gestoord dat in een eerdere televisie-uitzending van de misdaadverslaggever onvolledig en onjuist verslag is gedaan over de gebeurtenissen in het Schiedamse Beatrixpark. ,,Ik weet niet precies wat Peter R. de Vries met zijn programma wil,'' zegt de moeder van Nienke. ,,Misschien is het wel een uitzending waarmee de zaak wordt afgesloten. Ik zie het nut er niet van in het onderzoek open te breken, want dat had ook eerder gedaan kunnen worden. Wij willen het liefst dat het boek nu eindelijk eens gesloten wordt.''
Vrijdag 2 Mei 2003

OM ziet geen nieuwe feiten in Nienke-zaak
Rotterdam _ In het rapport 'De Schiedammer parkmoord' van professor Van Koppen staan geen feiten en omstandigheden die niet eerder zijn besproken tijdens de behandeling van de zaak voor de Rotterdamse rechtbank en het gerechtshof in Den Haag. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) in zijn reactie op de televisie-uitzendingen van Peter R. de Vries en het programma Nova. 'Het rapport is na ontvangst door het Openbaar Ministerie uitvoerig bekeken en geanalyseerd. Hieruit werd de conclusie getrokken dat de punten die Van Koppen opwerpt, niet worden onderschreven'. Op 15 april dit jaar heeft de Hoge Raad het arrest van het Haagse gerechtshof bekrachtigd, waarin de van de moord op de Schiedamse Nienke Kleiss (10) verdachte Kees B. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar en tbs. 'Uit de aanbiedingsbrief aan het OM van 4 december 2002,' stelt justitie, 'valt overigens op te maken dat een afschrift van het rapport is gestuurd aan de Hoge Raad en de betrokken advocaten Taekema en Spong. De advocaten van de veroordeelde konden er dus over beschikken tijdens de cassatieprocedure voor de Hoge Raad en hebben het blijkbaar niet nodig geacht om het in het geding te brengen'. Justitie reageert ook op de uitspraak van misdaadverslaggever De Vries, die zijn programma afsloot met de opmerking dat het OM niet of zeer summier op de stellingen in het rapport van Van Koppen wilde reageren. 'Het staat het OM niet vrij om een zaak die reeds in drie instranties in volle openbaarheid is behandeld, op televisie een buitengerechtelijk vervolg te geven'.
Vrijdag 2 Mei 2003

'Dossier Nienke-zaak rammelt aan alle kanten'
 
 
Schiedam _ Vlaardinger Kees B., die vorig jaar wegens de moord op de Schiedamse Nienke Kleiss (10) in hoger beroep een straf kreeg opgelegd van achttien jaar cel en tbs, had niet veroordeeld mogen worden. Dat zegt Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie en hoofdonderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in Leiden. ,,Het lijkt er op dat hij niet de dader is,'' stelt hij. Van Koppen heeft een wetenschappelijke analyse gemaakt van het onderzoek dat door de politie en justitie is uitgevoerd en kraakt in zijn rapport met name de werkwijze van de Schiedamse recherche. Dat de rechtbank in Rotterdam en het gerechtshof in Den Haag Kees B. schuldig hebben bevonden, kan volgens Van Koppen het gevolg zijn van het feit dat ze overdonderd waren door de gruwelijkheid van het delict. Hij concludeert dat de rechtsinstanties te weinig op de ontlastende gegevens in het dossier zijn afgegaan en B. hebben veroordeeld terwijl er alle reden was hem vrij te spreken. Volgens de rechtspsycholoog rammelt het dossier aan alle kanten en geeft het een onvolledig beeld van het opsporingsonderzoek. Ook oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw heeft zich inmiddels over de Nienke-zaak gebogen. Hij is van mening dat door de politie, en dat met name de leider van het onderzoek, op cruciale punten blunders zijn gemaakt. ,,Zo is de bekennende verklaring van B. pas enkele dagen later op papier gezet en is de kort daarna ingetrokken bekentenis helemaal niet op papier gekomen.'' Inmiddels heeft advocaat mr. J. Taekema, de raadsman van Kees B., aangekondigd een procedure te starten bij het Europese hof voor de mensenrechten omdat zijn cliënt volgens hem geen eerlijk proces heeft gehad. Advocaat mr. G. Spong, die tegen de uitspraak in cassatie ging, stapt binnenkort opnieuw naar de Hoge Raad. Spong wil herziening van het vonnis omdat in het rapport van Van Koppen nieuwe feiten boven water komen. Advocaat mr. M Stassen, die de familie Kleiss bijstaat, spreekt dat tegen. ,,Het rapport van Van Koppen is zijn benadering van de zaak, maar nieuwe feiten? Nee, die kan ik er niet in ontdekken. Ik heb geen twijfel; Kees B. is de dader.''
Donderdag 15 Mei 2003

Verleden spreekt potloodventer tegen
Door Sander Sonnemans
Schiedam _ Potloodventer of wildplasser? Haalde de 54-jarige Rotterdammer Tonny van G. vorige zomer in het Schiedamse Julianapark zijn geslachtsdeel uit zijn broek om vrouwen te shockeren, of moest hij hoognodig een plas doen? Dat laatste, hield de verdachte voor de rechtbank hardnekkig vol. 'Hij stond te masturberen', verklaarde een getuige bij de politie. Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt verdwijnt de exhibisionist die in juli vorig jaar in het park aan de Burgemeester Knappertlaan werd gearresteerd voor acht maanden achter de tralies. Het is een hem eerder opgelegde voorwaardelijke straf, die wat betreft de officier van justitie, nu alsnog ten uitvoer moet worden gelegd. Voor het plegen van de schennis in het Julianapark werd nog eens twee weken extra geëist. De verklaringen in de aangifte van de getuige en die van de verdachte staan lijnrecht tegenover elkaar. De Rotterdammer vertelde na het drinken van wat biertjes plotseling hoge nood te hebben gehad en in het park, waar hij toevallig langs fietste, een boom te hebben uitgezocht om tegen aan te plassen. 'Klootzak, ben je wel goed bij je hoofd?' hoorde hij plotseling een vrouw roepen. ,,Ik raakte in paniek en ben hard weggerend.'' De vrouw verklaarde duidelijk te hebben gezien dat de man zijn penis uit zijn broek haalde en ging masturberen. Met haar mobieltje belde ze de politie en niet veel later werd de man aangehouden. Van G. zou volgens de rechtbank in maart vorig jaar in het Beatrixpark ook een meisje hebben lastig gevallen met schunnige taal en schennis hebben gepleegd in een Rotterdams park. Bovendien is hij al legio malen veroordeeld voor dergelijke praktijken. Maar volgens de man stond hij telkens toevallig te plassen als iemand er aanstoot aan nam. ,,Het lijkt wel of ze mij zoeken,'' luidde zijn weerwoord. Acht maanden voorwaardelijk kreeg hij toen aan zijn broek. Omdat hij ten tijde van het incident in het Julianapark nog in zijn proeftijd zat, wil de officier van justitie dat hij die straf alsnog uitzit. Momenteel zit de Rotterdammer wegens een winkeldiefstal in voorlopige hechtenis. De raadsman van de verdachte bepleitte vrijspraak omdat de getuige in het Julianapark naar zijn idee nooit heeft kunnen zien of zijn cliënt stond te masterberen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. 
Vrijdag 17 September 2004  
'Het was Kees B. of niks'  
Rechtspsycholoog: politie en justitie hadden in zaak-Nienke oogkleppen op  
Door Sander Sonnemans en Remko Tanis  
De zaak leek hopeloos verloren. Vorige week nog oordeelde de Hoge Raad dat er geen enkele aanleiding was het vonnis in de zaak-Nienke te herzien. En toch is er nu de omslag, dankzij een bekentenis van een heel andere verdachte.  
Rotterdam/Schiedam - Mr. J. Taekema, de advocaat die jarenlang heeft geprobeerd justitie te overtuigen van de onschuld van Kees B. is blij verrast met de plotselinge wending. Zijn cliënt zit immers een straf uit die door sommigen nog erger dan levenslang wordt genoemd: achttien jaar cel én tbs. ,,Mijn cliënt heeft een zware straf opgelegd gekregen voor iets waarvan hij zegt dat hij het niet heeft gedaan. Het gaat nu niet om gelijk halen maar veel belangrijker is het vrij zijn omdat hij geen straf hoort te krijgen. Mij hoor je niet zeggen dat justitie een blunder heeft begaan. Ik heb vertrouwen in het nieuwe onderzoek en ga er ook vanuit dat het grondig gebeurt.'' Toch wil de raadsman nog wel kwijt dat hij nog steeds niet kan begrijpen dat Kees B. is veroordeeld op zijn eigen verklaringen. ,,Verklaringen waarop hij in het weekend van de bekentenis direct ook weer is teruggekomen. En die verklaringen klopten ook helemaal niet met de verklaringen van Maikel.'' Juist de voornaamste feiten waaruit volgens Taekema blijkt dat het vorige onderzoek naar de moord rammelde, zouden nu wel eens van groot belang kunnen zijn. Want waar de raadsman enkele malen tevergeefs verzocht om een uitgebreider DNA-onderzoek, zal het daar nu waarschijnlijk wel op aan komen. Er zijn immers DNA- sporen onder een nagel en op een laarsje van Nienke aangetroffen die nooit zijn thuisgebracht. Ze waren níet van Kees B. Dat staat vast. Taekema vroeg tijdens de processen ook tevergeefs om een confrontatie van Maikel met de verdachte. Het is niet ondenkbaar dat het jongetje nu alsnog geconfronteerd zal worden met foto's; foto's met daarop het gezicht van de nieuwe verdachte. Ook rechtspsycholoog Peter van Koppen, die aan de hand van het dossier een boek schreef over het onderzoek naar de gruwelijke moord, reageert op de nieuwe ontwikkelingen. Hij is stellig in zijn commentaar en blijft bij zijn standpunt dat er sprake zou kunnen zijn van een rechterlijke dwaling. Volgens Van Koppen zijn er geen bewijzen tegen Kees B. ,,Het is het netste dossier dat ik ooit heb gezien; het is zeer zorgvuldig opgebouwd. Maar alles daarin ging om Kees B. Het was Kees B. of niks. Het onderzoeksteam heeft oogkleppen opgehad.'' Zelf kwam Van Koppen na diepgravend onderzoek tot de slotsom dat de kans heel groot is dat Kees B. het níet heeft gedaan. Op 5 december 2002 stuurde hij zijn bevindingen naar de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Joan de Wijkerslooth. ,,Beste Joan,'' schreef hij in een begeleidend briefje, ,,kijk hier eens goed naar, want er is iets met deze zaak.'' Twee maanden later kwam een vriendelijk bedankje. ,,Met mijn onderzoek heeft het OM geen barst gedaan,'' zegt Van Koppen. Tunnelvisie Bitter constateert de Leidse professor dat zelfs de rechters fouten maakten. In hun vonnis maken zij namelijk een verwijzing naar iets dat helemaal niet in het politiedossier staat en ook niet klopt. Van Koppen: ,,Ze hebben die informatie uit een uitzending van Peter R. de Vries, waarin een kleine fout zat.'' Toch ziet de professor de opeenvolgende rechters in deze zaak niet als de oorzaak van een gerechtelijke dwaling. Het probleem zit veeleer in het onderzoek van politie en justitie. ,,Rechters krijgen een enorme berg papier voor zich, waarvan het grootste deel absoluut niet relevant is. De rechter neemt het onderzoek van de politie als uitgangspunt en verifieert dat. In de meeste gevallen werkt dat goed.'' Dat het nu niet goed ging, wijt Van Koppen aan 'tunnelvisie' van het onderzoeksteam. ,,Rechercheurs krijgen een grote drang de zaak per se op te lossen. Iedereen raakt er van overtuigd dat ze dé oplossing hebben. Zeker als je, zoals in de Schiedamse zaak, ook nog een verdachte hebt die er aan alle kanten schuldig uit ziet. Bewijs dat niet in het plaatje past, wordt gewoon genegeerd.'' Van Koppen waarschuwt overigens dat ook de nieuwe verdachte niet per se de dader hoeft te zijn. ,,Hij kan gedetailleerde verklaringen hebben afgelegd, maar misschien heeft hij mijn boek wel gelezen.''

 

Nieuwe Ontwikkelingen

vrijdag 17 september 2004 uur.
Justitie heropent onderzoek moord Nienke Kleiss
ANP

ROTTERDAM - Justitie gaat de moord op de 10-jarige Nienke Kleiss uit Schiedam opnieuw onderzoeken. Nieuwe informatie wijst in de richting van een andere verdachte dan de man die in 2002 door het gerechtshof in Den Haag werd veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs.
De nieuwe verdachte is een 25-jarige Rotterdammer die recent werd aangehouden voor een andere zaak, maar met een verklaring kwam over de moord op het Schiedamse meisje. De man heeft die verklaring volgens een woordvoerder van justitie in Rotterdam overigens ook weer ingetrokken. Hij zit nog vast. De veroordeelde man uit Vlaardingen, C.B. kreeg de straf niet alleen voor de moord, maar ook voor het ernstig mishandelen van een 11-jarig vriendje van het vermoorde meisje. De Hoge Raad bepaalde vorige week nog dat het onderzoek naar de moord niet wordt heropend. Het nieuwe onderzoek wordt volgens het OM verricht door een ander politieteam van het korps Rotterdam-Rijnmond dan het team dat de zaak destijds onderzocht. De leiding is in handen van twee andere officieren van justitie. 'We bekijken de gehele zaak opnieuw en met een ander team, om te voorkomen dat ons weer een tunnelvisie wordt verweten', aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. 'Het onderzoek is in volle gang en mocht hieruit blijken dat de eerdere onderzoeken niet goed zijn gegaan, dan wordt herziening gevraagd.' Justitie heeft de ouders van Nienke en de jongen op de hoogte gebracht van de nieuwe informatie. Het meisje werd op 22 juni 2000 op klaarlichte dag in het Beatrixpark in haar woonplaats verkracht en gewurgd. Haar vriendje Maikel werd op gruwelijke wijze mishandeld en voor dood achtergelaten. Het jongetje overleefde het geweld, maar raakte ernstig getraumatiseerd. De kinderen waren op de bewuste dag in het park aan het spelen. Na het drama wist de zwaargewonde Maikel voorbijgangers te waarschuwen. De zaak bracht destijds een schokgolf in Nederland teweeg. De politie arresteerde de nu veroordeelde C.B. enkele maanden na de moord. Hij bekende de misdrijven, maar kwam daar later op terug. 'Zeer verrassend', noemt B.'s advocaat G. Spong de nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Spong heeft vrijdagmorgen contact gehad met het Openbaar Ministerie en gevraagd hem de verklaringen van de nieuwe verdachte zo spoedig mogelijk toe te sturen. 'Wij zullen, naar het zich laat aanzien, op zeer korte termijn, een tweede herzieningsverzoek bij de Hoge Raad indienen.' Cruciaal in het onderzoek naar de nieuwe verdachte zal vergelijkend DNA-onderzoek zijn. Onder de nagels van slachtoffer Nienke zijn destijds DNA-sporen van een onbekende gevonden. 'Als deze overeenkomen met het DNA van de nieuwe verdachte, is er een zeer goede grond voor herziening van de zaak tegen B.', aldus Spong.
 
Toch nieuw onderzoek in zaak-Nienke


Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 17 SEPT. Justitie heeft afgelopen week een nieuw onderzoek ingesteld naar de moord op de 10-jarige Nienke Kleiss uit Schiedam. De aanleiding is een bekentenis van een 25-jarige Rotterdammer. Eerder werd een andere man, uit Vlaardingen, in 2002 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs. Dat heeft het openbaar ministerie (OM) in Rotterdam vandaag laten weten. De veroordeelde man kreeg de straf ook voor het ernstig mishandelen van een 11-jarig vriendje van het vermoorde meisje. Het nieuwe onderzoek is gestart na een bekentenis van de Rotterdammer, die in juli al werd aangehouden voor een ander misdrijf. ,,In augustus legde hij opeens een bekennende verklaring af in de zaak-Kleiss'', aldus een woordvoerster van het OM in Rotterdam. De verdachte, die nog steeds vastzit, heeft inmiddels zijn bekentenis ingetrokken. Het meisje werd op 22 juni 2000 op klaarlichte dag in het Beatrixpark in Schiedam verkracht en gewurgd. Haar vriendje Maikel werd mishandeld en voor dood achtergelaten. Het jongetje overleefde het geweld, maar raakte ernstig getraumatiseerd. Enkele maanden na de moord arresteerde de politie de Vlaardinger B. Hij bekende de misdrijven, maar kwam daar later op terug. In maart 2002 werd B. in hoger beroep veroordeeld. De Hoge Raad bepaalde vorige week nog dat het onderzoek naar de moord niet wordt heropend. De advocaat van B. had erom verzocht nadat Peter van Koppen, professor in de rechtspsychologie, na onderzoek van de zaak beweerde dat B. niet de dader van de moord en de mishandeling kon zijn. Van Koppen kwam in zijn rapport bij een andere dader uit. Maar volgens de Hoge Raad droeg hij formeel gezien geen wettelijk vereist ,,nieuw feit'' aan. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries zette van het begin af aan vraagtekens bij de betrokkenheid van B. De Vlaardinger, een pedofiel, was op het moment van delict in het park. Via zijn mobieltje had hij de politie gealarmeerd. ,,De recherche vond het wel erg toevallig dat een pedofiel precies op dat moment als getuige bij de plaats delict aanwezig was'', aldus de misdaadverslaggever op zijn website. B. ontkende eerst maar gaf toch toe dat hij in het park was op zoek naar kinderen. Hij bekende onder druk van de politie, stelde B. Het instellen van het nieuwe onderzoek heeft vooralsnog geen gevolgen voor B. Pas als uit dit onderzoek zijn onschuld blijkt, zal het OM de Hoge Raad verzoeken zijn hechtenis te schorsen en B. in vrijheid te stellen.   17 september 2004
zaterdag 18 september 2004 uur Bekentenis moord kind Beatrix-park Van onze verslaggever Ron Meerhof
ROTTERDAM - Het onderzoek naar de moord op de 10-jarige Nienke Kleiss is heropend. Een 25-jarige Rotterdammer die vastzat voor een andere zaak heeft in augustus bekend de moord te hebben gepleegd. Hij heeft die verklaring ook weer ingetrokken, maar zou dusdanige details hebben gemeld dat justitie zijn verklaring toch serieus neemt Woordvoerders willen niet zeggen waarvoor de nieuwe verdachte gevangen zit. Noch is duidelijk of hij beantwoordt aan een signalement, dat destijds is opgesteld, en of er reeds DNA-onderzoek in gang is gezet. Op het lichaam van Nienke zijn destijds DNA-sporen aangetroffen van een man die altijd onbekend is gebleven Nienke en een vriendje werden op 22 juni 2000 na een bezoek aan een kinderboerderij in het Schiedamse Beatrix-park door een man gedwongen mee de bosjes in te gaan. Daar liet hij hen zich uitkleden, vergreep zich aan hen en wurgde het meisje. Hij stak de jongen met een mes en liet hem voor dood achter. De 32-jarige Vlaardinger Cees B. werd in 2002 veroordeeld tot achttien jaar tbs. Bij die gelegenheid liet zijn advocaat Taekema al weten desnoods tot het Europese Hof door te procederen. In hoger beroep kwam nog een jaar bij de straf. Op verzoek van Taekema diende advocaat Spong bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. Dat werd niet-ontvankelijk verklaard. Taekema zelf ving onlangs bot bij het Europese Hof. 'Daarmee waren we klaar', zegt Taekema. 'Het wachten was op een nieuw feit om alsnog weer een herziening aan te vragen.' Als de zaak heropend wordt, ga ik hem samen met Spong doen.' Taekema heeft altijd betoogd dat er onvoldoende bewijs was . Zijn cliënt had een maal bij de politie bekend, maar zou dat hebben gedaan onder grote emotionele druk en trok dat later weer in. Alle andere bewijzen waren indirect Rondom de plek van het incident is uitgebreid DNA-onderzoek gedaan. Daarbij werd geen materiaal van Cees B. aangetroffen. Wel werden sporen van een andere man aangetroffen, die altijd onbekend is gebleven. Taekema heeft altijd veel kritiek gehad op het onderzoek. Politie en Openbaar Ministerie zouden vanaf het allereerste begin uitsluitend zijn cliënt op de korrel hebben gehad en andere aanwijzingen bewust hebben genegeerd. Verder klopte het profiel dat het overlevende jongetje van de dader schetste, een pokdalige man met een smal, bleek gelaat vol puisten, helemaal niet met het uiterlijk van Cees B. Ook in andere hoek bleef de twijfel. Zo publiceerde het Rotterdams Dagblad zeker veertig artikelen over de zaak, wijdde Peter R. de Vries er uitzendingen aan en schreef psycholoog Van Koppen er een boek over . 'Als dit uitmondt in vrijspraak, moet het OM ervan leren', aldus Taekema. 'En niet zo'n beetje ook.'

 

 Zie voor deel 10