We hebben 268 gasten online

Schiedamse Parkmoord Deel 19

Gepost in Strafrecht in Historie

OM negeert rechter in Schiedamse Parkmoord

Rinskje Koelewijn in NRC NEXT 14 april 2006


AMSTERDAM, 14 APRIL. Het openbaar ministerie weigert twee aanklagers als getuige te laten optreden in de zaak van Cees B., die vier jaar lang onschuldig heeft vastgezeten voor de Schiedamse parkmoord.

Cees B. staat bij justitie formeel nog steeds geregistreerd als de moordenaar van Nienke K. Zijn officiële vrijspraak blijft uit doordat het openbaar ministerie (OM) weigert gehoor te geven aan een bevel van het Amsterdamse gerechtshof om de twee aanklagers als getuige op te roepen. Het hof, dat de herzieningszaak van Cees B. behandelt, heeft dat vorig jaar al bevolen. Het OM vreest volgens juristen dat het dan opnieuw zijn falen moet verantwoorden.

De herzieningszaak van Cees B. begon op 11 november vorig jaar. Hij was toen al vrijgelaten uit de gevangenis, omdat de echte dader, Wik H., de moord had bekend. Het hof moet B.’s zaak nog opnieuw behandelen om zijn onschuld officieel vast te stellen.

De advocaten van Cees B., G. Spong en J. Taekema, nemen geen genoegen met vrijspraak alleen. De verdediging stuurt aan op een obiter dictum, een woord ten overvloede, waarin het hof, niet alleen de gevraagde vrijspraak geeft, maar zich ook uitspreekt over het falen van het OM. Spong: „Vrijspraak lag binnen handbereik, maar brengt volgens ons en onze cliënt onvoldoende tot uitdrukking wat Cees B. is aangedaan. Het OM heeft in zijn zaak grove fouten gemaakt.”

Spong wil officier van justitie Edelhauser en advocaat-generaal Renckens als getuige horen. Zij behandelden destijds de zaak en eisten twintig jaar cel en tbs-behandeling. Ook moeten de twee politiemannen getuigen die Cees B. verhoorden en een valse bekentenis van hem optekenden. Onafhankelijk onderzoek van de commissie-Posthumus toonde aan dat politie en justitie grote fouten hadden gemaakt in de zaak.

Het OM maakte bezwaar tegen het oproepen van deze getuigen. Het hof besloot dat het toch moest en stelde drie zittingsdagen vast, te beginnen volgende week donderdag. Het OM in Amsterdam bevestigt dat de getuigen niet zijn opgeroepen en volgende week dus niet verschijnen. Rechtspsycholoog P. van Koppen, die als eerste vaststelde dat Cees B. onschuldig was aan de moord op de 10-jarige Nienke, spreekt van obstructie door het OM. „In Engeland wordt dit contempt of court genoemd. Het OM negeert met opzet het bevel van het hof.”

Volgens Th. de Roos, hoogleraar strafrecht in Tilburg, is dit een unieke kwestie. „De strategie van Spong is om de verantwoordelijke officier en de advocaat-generaal ter zitting te vierendelen en te radbraken over de fouten die ze hebben gemaakt in de Schiedamse parkmoord. Het hof geeft daarvoor de gelegenheid door in te stemmen met het horen van deze getuigen. Dat is op zichzelf al zeer uitzonderlijk.”

De Roos: „De zwaarste afstraffing die het hof het OM kan opleggen is het OM niet ontvankelijk te verklaren.” De verdediging, zegt De Roos, wil het werk van Posthumus nog eens dunnetjes door het hof over laten doen. „Een soort Posthumus III. Daarvoor is het procesrecht niet bedoeld, maar het hof heeft ermee ingestemd, dus dan moet het ook gebeuren.”

Advocaat-generaal J. Plas, die de vrijspraak van Cees B. bij het hof behandelt, stelt dat het niet „opportuun” is de getuigen nu al te horen. Hij heeft het complete dossier van de commissie-Posthumus nog niet binnen en ook niet het dossier van Wik H., de echte dader. De vertraging zou komen doordat hij de zaak tussentijds heeft moeten overnemen van een andere advocaat-generaal. Spong: „Hij heeft sinds november vijf maanden de tijd gehad de stukken te verzamelen.” Inmiddels heeft Plas een brief gestuurd naar het hof, waarin hij twee omstandigheden aanvoert waardoor het horen van de leden van het OM volgens hem opnieuw ter discussie gesteld moet worden. Hij stelt dat Cees B. inmiddels een schadevergoeding heeft ontvangen van 600.000 euro en dat het vonnis van Wik H. inmiddels definitief is.

Aanstaande donderdag zal de kwestie op de zitting worden besproken. Van Koppen: „Het lijkt er sterk op dat het OM geen zin heeft om nog een keer verantwoording af te leggen over het eigen wangedrag. Ze zijn als de dood dat het hof hen de mantel zal uitvegen, dus doen ze er alles aan om de boel tegen te werken.” Advocaat Spong wil niet spreken van obstructie door Plas, hij noemt het „een vertragingstactiek, in de hoop dat wij procesmoe worden.”

14 april 2006

 

 

Herzieningszaak Schiedamse Parkmoord van de baan

 

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag 4 mei 2006 het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de herzieningszaak tegen Kees B. B. heeft ruim vier jaar ten onrechte vastgezeten voor de moord op een 10-jarig meisje in juni 2000 in Schiedam.

Volgens het hof heeft het OM geen recht meer B. te vervolgen, omdat voor de moord in kwestie al iemand onherroepelijk is veroordeeld.

B. werd destijds door de rechtbank en, in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs. Aan die veroordeling lag mede een later ingetrokken bekentenis ten grondslag. In de zomer van 2004 bleek dat niet B., maar Wik H. de gruwelijke moord op zijn geweten had. H. bekende. Zijn bekentenis werd ondersteund door hard DNA-bewijs.

Reeks fouten

De Hoge Raad beval dat de zaak tegen B. door deze ontwikkelingen opnieuw moest worden gedaan, ditmaal door het hof in Amsterdam. Onderzoek van de commissie-Posthumus wees intussen uit dat in de zaak tegen B. een grote reeks fouten is gemaakt.

Inmiddels is Wik H. onherroepelijk veroordeeld voor de moord. In het herzieningsproces betoogde advocaat-generaal Leon Plas al dat mede door die veroordeling het feitelijk zinloos was het hele proces tegen B. nog eens over te doen. Het doel van het strafproces, waarheidsvinding, was komen te vervallen. Het hof deelt die visie.

Geen nieuwe behandeling Schiedammer Parkmoord

Menno van Dongen in Volkskrant 5 mei 2006

Medewerkers van justitie die fouten hebben gemaakt in het onderzoek naar de Schiedammer parkmoord zullen niet onder ede worden gehoord. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam donderdag besloten.

Het hof maakt vroegtijdig een einde aan de herzieningszaak van Kees B., die ruim vier jaar onte- recht in de cel zat voor de moord op Nienke Kleiss, in 2000.

De zaak van B. zou opnieuw worden behandeld, om officieel vast te stellen dat hij onschuldig is. Tijdens zijn nieuwe proces zouden allerlei betrokkenen een verklaring afleggen in de rechtszaal, op verzoek van de advocaten van B. Maar

hethofbliesde zaak af, omdat erinmiddels een ander onherroepelijk is veroordeeld voor de parkmoord. Het belangrijkste doel van een rechtszaak, waarheidsvinding, is daardoor komen te vervallen. Dat heeft tot gevolg dat het Openbaar Ministerie (OM) door het hof nietontvankelijk is verklaard.

De advocaten van Kees B. zijn teleurgesteld. 'Samen met mijn collega Gerard Spong wil ik graag helder krijgen wat er is gebeurd in deze zaak', zegt Jacq Taekema. 'Nu kan niet verder worden onderzocht hoe het mogelijk is dat een onschuldige is veroordeeld.'

Eerder stelde de commissie-Posthumus vast dat er grote fouten zijn gemaakt in de parkmoordzaak. Het OM vertelde de rechter niet dat medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) grote twijfels hadden over de schuld van B.

Taekema: 'Ik had de dames Edelhauser en Renekens van het OM daarover graag onder ede aan de tand gevoeld.'

Spong en Taekema hebben vorig jaar aangifte gedaan tegen de twee vrouwelijke aanklagers, vanwege het verzwijgen van belangrijke in formatie. Edelhauser wordt ook verweten dat ze tijdens een gesprek met het NFI opmerkte 'dat het belangrijk is dat de rapportage zo geschreven wordt dat de advocatuur er niet mee op pad gaat.' De Rijksrecherche heeft de klácht tegen de medewerkers van het OM nog in onderzoek.

'De beerput moet open', vindt Spong. Door de uitspraak van het gerechtshof wordt dat moeilijker, erkent hij. 'We beraden ons nog op cassatie. Verder zullen we helaas een omweg moeten bewandelen, via de Rijksrecherche.'

 Zie verder deel 20