We hebben 237 gasten online

Vijfvoudige kindermoord in België

Gepost in Opmerkelijke berichten

Lhermitte krijgt levenslang

nijvel

Het hof van assisen van Waals-Brabant heeft Geneviève Lhermitte vanavond tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de moord op haar vijf kinderen, die ze op 28 februari 2007 de keel oversneed voordat ze zelfmoord probeerde te plegen. De beschuldigde bleef onbewogen tijdens de voorlezing van het arrest.

"Bijzonder wreed"
De overwegingen in het arrest zijn uiterst hard. Het assisenhof gaat veel verder dan het openbaar ministerie, dat 30 jaar cel had gevorderd. De verdediging pleitte verzachtende omstandigheden.
Het hof en de juryleden noemen de feiten "bijzonder wreed" en benadrukken dat de kinderen, die hun dood zagen naderen, ook psychisch erg geleden moeten hebben.

Geen enkele verzachtende omstandigheid
Het hof en de jury herinneren eraan hoe geïsoleerd Lhermitte zich voelde en dat haar depressieve geaardheid de dialoog mogelijk bemoeilijkte. Maar deze omstandigheden noch haar wil om met zelfmoord uit een situatie te stappen die ze als een impasse zag, kunnen het extreme geweld van haar daden rechtvaardigen, stellen het hof en de jury, die geen enkele verzachtende omstandigheid zien.

Sinds de tragedie probeerde Lhermitte steeds een rechtvaardiging te zoeken in elementen van haar bestaan die niet geverifieerd kunnen worden en door de verantwoordelijkheid bij Bouchaïb Moqadem en dokter Schaar te leggen, zo staat voorts in het arrest. Ook al heeft ze spijt betuigd, toch heeft ze onvoldoende besef van haar verantwoordelijkheid, zei de voorzitter nog.

In de ogen van het hof en de juryleden zijn de echte moeilijkheden van Geneviève Lhermitte geen verzachtende omstandigheid omdat de feiten extreem zwaar zijn. (belga/gb) 19-12-2008

Openbaar ministerie eist 30 jaar cel tegen Lhermitte

Het openbaar ministerie (OM) heeft 30 jaar cel gevorderd voor Geneviève Lhermitte. Zij werd schuldig bevonden aan de moord op haar vijf kinderen op 28 februari 2007. "Indien jullie menen dat dat buitensporig is, vraag ik jullie in ieder geval niet lager dan 25 jaar te gaan. Dat zou slechts vijf jaar per kind zijn", zei advocaat-generaal Pierre Rans voor het assisenhof van Waals-Brabant.

Toerekeningsvatbaar
Lhermitte werd eerder op de dag na twee uur beraadslagen schuldig bevonden aan de moord op haar vijf kinderen. De jury meende dat ze niet ontoerekeningsvatbaar was, zoals de verdediging gepleit had. De jury en het hof moeten nu, na het requisitoir en de pleidooien van de verdediging, de straf, namelijk een gevangenisstraf, bepalen.

De juryleden meenden dat Lhermitte niet in een toestand van mentaal onevenwicht verkeerde, waardoor ze geen controle over haar daden zou hebben gehad. Ze hielden dus geen rekening met de nieuwe conclusies die de psychiaters-deskundigen dinsdag aan het hof meedeelden. Lhermitte vertrok tijdens het voorlezen van het verdicht geen spier.

Celstraf, geen internering
Het verdict van schuld is conform de vorderingen van het openbaar ministerie dat gisteren meende dat een toestand van mentaal onevenwicht van Lhermitte moeilijk verzoenbaar was met het methodische, weldoordachte en georganiseerde karakter van de vijf moorden. De twaalf juryleden werd gevraagd de beschuldigde haar verantwoordelijkheid niet te ontnemen door haar ontoerekeningsvatbaar te verklaren.

De jury volgde bijgevolg ook de pleidooien van de verdediging niet. Die had om internering gevraagd, conform de besluiten van de psychiaters. "Indien ze ziek is, zoals de experten zeggen en zoals ik denk, moet de wet op de internering op de meest passende wijze toegepast worden. Ze moet verzorgd worden", pleitte meester Xavier Magnée, een van de twee advocaten van Lhermitte, gisteren.

Verhouding tot ernst van feiten
Na het verdict zei meester Magnée dat Lhermitte de gruwelijkheid van haar daden aanvaardt. "Ze beschouwt het als een manier om haar kruisweg af te leggen, boete te doen, te rouwen en haar fouten te erkennen", aldus de advocaat. "Ze meent dat de genomen beslissing in verhouding tot de ernst van haar daden is", voegde meester Magnée eraan toe. "Toerekeningsvatbaar verklaard worden, is vrede met zichzelf nemen, want dat laat haar toe haar daad te erkennen", preciseerde de raadsman nog.

Volgens de advocaat is het inderdaad waarschijnlijker dat Lhermitte aan zichzelf zal kunnen werken, en in het bijzonder zich wapenen tegen zelfdoding, door toerekeningsvatbaar verklaard te worden, dan door geïnterneerd te worden. "Ik respecteer wat de jury beslist heeft. Mijn dochter zal, misschien, beginnen rouwen", zei Marina Lhermitte, de moeder van de beschuldigde.

"Gerecht werkt"
Bouchaïb Moqadem verklaarde na het verdict dat hij op het einde van het proces de daad van zijn vrouw nog steeds niet begrijpt. Hij benadrukte zijn grote vertrouwen in het gerecht, dat werkt. Zijn advocate, meester Fernande Motte de Raedt, legde er de nadruk op dat de jury haar stelling van strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor Lhermitte gevolgd heeft. Ze verklaarde nog dat er geen voldoening kan zijn, gezien de gruwelijkheid van de feiten, maar enkel sereniteit.

"Er zijn vijf kinderen dood. Er is geen sprake van dat wij tevreden zijn. Het is sowieso een ramp", stelde meester Didier de Quévy, de advocaat van Michel Schaar. "Het verdicht zet iedereen op zijn plaats: de beschuldigde als beschuldigde en de slachtoffers als slachtoffers", reageerde meester Nathalie Gallant, de advocate van El Bouchtaia Moqadem. Zij bracht in herinnering dat de familie Moqadem voor het proces zwart gemaakt was. (belga/adv) 19-12-2008

OM wil Lhermitte in gevangenis

Advocaat-generaal Pierre Rans heeft vandaag voor het hof van assisen van Waals-Brabant de schuldigverklaring gevorderd van Geneviève Lhermitte voor moord op haar vijf kinderen. Voor de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie dwingt een gevangenisstraf zich op en is er geen sprake van om de beschuldigde ontoerekeningsvatbaar te verklaren voor haar daden en haar te interneren.

Genezen verklaard
Voor advocaat-generaal Pierre Rans dienen de juryleden het nieuwe rapport van de psychiatrische deskundigen niet te volgen. Zij voerden deze week aan dat Geneviève Lhermitte handelde in een staat van zwaar mentaal onevenwicht waardoor ze niet in staat was haar daden te controleren. Rans veegde hun rapport van tafel.

Hij riep de juryleden op voorzichtig te handelen want, in geval van een internering, zou een arts snel kunnen beslissen dat ze genezen is. "Indien ze in de gevangenis zit, zal ze eveneens kunnen genieten van psychiatrische en psychologische verzorging, en van de steun van naasten en van bezoekers", vervolgde hij.

Moord met voorbedachte rade
Voor de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bestaat er geen twijfel over de kwalificatie moord met voorbedachte rade. Geneviève Lhermitte heeft dat zelf neergeschreven in de brieven en herhaald op de zitting. "Ze bedacht het mes als een radicaal middel, en telkens viseerde ze de keel", voerde Rans aan.

Volgens de advocaat-generaal stond haar beslissing om te doden vast toen ze de afscheidsbrief aan haar vriendin schreef. Daarin zegt ze beslist te hebben om met haar kinderen ver en voor altijd te vertrekken. Nadien verwerft ze twee messen.

Bewuste moeder aan de haard
Rans hertekende de toestand waarin Geneviève Lhermitte zich bevond op het ogenblik van de feiten en de argumenten die ze inriep om haar ongeluk te rechtvaardigen. De advocaat-generaal kan niet besluiten dat haar jeugd -zoals zij beweerde- een hel was.

Volgens Rans heeft ze bewust gekozen om moeder aan de haard te zijn. Geneviève Lhermitte heeft nooit op duidelijke en evidente wijze de aanwezigheid van dokter Schaar in het gezin in vraag gesteld, een gezin dat hij ruimschoots financierde. Die aanwezigheid, aldus Rans, was niet intrusief, want hij kwam niet tussen in de keuzes van het koppel.

De aanwezigheid van dr. Schaar kon het leven bemoeilijken, erkende Rans, maar haar haat en rancune is zeer laattijdig naar boven gekomen. Voor de advocaat-generaal is het niet bewezen dat Bouchaïb Moqadem een vader of echtgenoot was die mishandelde.
"Ogenschijnlijk ging alles goed, maar voelde en beleefde Geneviève Lhermitte dit volkomen anders", besloot hij vooraleer de verantwoordelijkheid van de beschuldigde te beklemtonen.

Toerekeningsvatbaar
Tijdens het gerechtelijk onderzoek hadden de gerechtspsychiaters geoordeeld dat ze mentaal toerekeningsvatbaar was en haar daden kon beheersen. Na de bekendmaking, tijdens het proces, van de inhoud van de twee brieven aan haar behandelende psychiater werd dat oordeel herzien.

"Ik zie niet in hoe die twee brieven kunnen leiden tot een verandering van diagnose", verklaarde Rans. Hij herinnerde er aan dat Geneviève Lhermitte altijd haar beslissing heeft verwoord om zich te zelfmoorden en haar kinderen mee de dood in te nemen. "Haar beschouwen als onverantwoordelijk, is stellen dat er haar niet de minste ruimte van bewustzijn en wilsbeschikking restte", verklaarde hij.

Gevangenisstraf
Voor de advocaat-generaal is een strafrechterlijke sanctie - en dus de gevangenis - "de meest zekere oplossing". Hij ontkende echter het lijden en de wanhoop van de beschuldigde niet. "Als haar mentale toestand achteruit gaat, is er steeds een gespecialiseerde plaatsing mogelijk om nadien de straf te hervatten."

De schuldigverklaring beantwoordt volgens Rans het beste aan de noden van de samenleving. De jury kan "neen" antwoorden op de vragen over moord en de voorbedachtheid wegens de onverantwoordelijkheid van de beschuldigde. Als dat het geval is, vroeg Rans de juryleden te zeggen dat ze vandaag nog steeds niet verantwoordelijk is. Dat zou in het tegenovergestelde geval leiden tot een onmiddellijke vrijlating.

"Men doodt geen kind"
"Door ja te zeggen op de schuldigverklaring, brengt u gerechtigheid aan de kinderen en herinnert u met kracht aan het onvoorwaardelijke respect voor het leven van ieder kind. Neen, men doodt geen kind, zelfs niet uit liefde", besloot Rans.(belga/sps/ka) 18-12-2008

Verdediging pleit Lhermitte ontoerekeningsvatbaar

De verdediging van Geneviève Lhermitte heeft deze namiddag op het assisenproces de ontoerekeningsvatbaarheid gepleit, wat in toepassing van de wet op het sociaal verweer moet leiden tot een internering en geen gevangenisstraf.

Mentaal onevenwicht
Als ze niet als ontoerekeningsvatbaar wordt beschouwd, moet de "onweerstaanbare dwang" weerhouden worden en de beschuldigde vrijgesproken worden, aldus de verdediging.

"Wie kan er aan twijfelen dat ze in een toestand van mentaal onevenwicht haar kinderen kwaad aandeed?", benadrukte meester Daniel Spreutels in zijn pleidooi.

Onweerstaanbare drang
De tweede advocaat, meester Xavier Magnée, argumenteerde in dezelfde zin. Indien de juryleden niet de staat van mentaal onevenwichtigheid weerhouden, waardoor ze niet in staat was haar daden te controleren, moeten ze de "onweerstaanbare dwang" weerhouden, zoals voorzien in artikel 71 van het strafwetboek.

Dit artikel stelt dat er geen misdrijf is wanneer de beschuldigde heeft gehandeld onder een onweerstaanbare dwang, wat neerkomt op vrijspraak.

Gebrek aan zelfvertrouwen
Xavier Magnée wees op het gebrek aan zelfvertrouwen waar Lhermitte mee worstelt sinds haar adolescentie. "Sinds 1994, toen een leerling haar bedreigde met een wapen, worstelt ze met depressies", aldus Magnée.

Veeleisend gezinsleven
Lhermitte werd volgens de verdediging gekweld door drie factoren. Ten eerste is er dokter Schaar, "die zijn leven wijdde aan zijn adoptiefamilie". Ten tweede was er haar veeleisende gezinsleven. "De dagen van Geneviève duurden van 5.30 uur tot 23 uur", aldus de verdediging. De derde factor is haar man, Bouchaïb Moqadem, "die een ander leven leidde, op een ander ritme".

Dat alles begon steeds meer aan Geneviève te knagen, maar door het gebrek aan communicatie tussen de drie protagonisten, bleef ze met haar problemen zitten, aldus de meester Spreutels.

Andere oplossingen
Een internering is volgens de advocaten de enige optie. "Interneren betekent niet dat we haar het recht geven om te doden", pleitte Spreutels. "Het is geen gunst."

Geneviève Lhermitte kreeg vanavond zelf het laatste woord. "Vandaag weet ik dat er andere oplossingen zijn, maar op dat moment zag ik die niet", aldus de beschuldigde. Ze drukte nogmaals haar spijt uit voor het leed dat ze heeft veroorzaakt en voor "het verdriet dat overblijft in de harten van haar man, dokter Schaar en iedereen".

Morgen beraadslaagt de jury over de schuldvraag. (belga/ka) 18-12-2008

OM wil Lhermitte in gevangenis

Advocaat-generaal Pierre Rans heeft voor het hof van assisen van Waals-Brabant de schuldigverklaring gevorderd voor Geneviève Lhermitte. Voor de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie is er geen sprake van om de beschuldigde ontoerekeningsvatbaar te verklaren voor haar daden en haar te interneren.

Voor advocaat-generaal Rans dienen de juryleden geen gevolg te geven aan het nieuwe rapport van de gerechtspsychiaters die stelden dat Lhermitte handelde in een staat van zwaar mentaal onevenwicht, waardoor ze niet in staat was haar daden te controleren.

Rapport van tafel geveegd
Rans veegde hun rapport van tafel. "Haar beschouwen als onverantwoordelijk, is stellen dat er haar niet de minste ruimte van bewustzijn en wilsbeschikking restte", sprak Rans. Hij wees er op dat de beschuldigde altijd heeft verklaard dat ze zich wilde zelfmoorden en haar kinderen mee de dood wilde innemen.

Voor Rans dwingt een strafrechtelijke straf zich op, en in de gevangenis zal Lhermitte eveneens psychiatrische en psychologische verzorging kunnen genieten, naast de ondersteuning van bezoekers, betoogde hij.

Deze namiddag pleiten de advocaten van Lhermitte, meesters Daniel Spreutels en Xavier Magnée. (belga/sps) 18-12-2008

Proces-Lhermitte: onderzoek naar dokter Veldekens

Het parket gaat een opsporingsonderzoek openen wegens het niet-verlenen van hulp aan een persoon in nood tegen dokter Diederik Veldekens. Hij was de behandelende psychiater van Geneviève Lhermitte voor zij op 28 februari 2007 haar vijf kinderen met messteken om het leven bracht. Dat heeft advocaat-generaal Pierre Rans verklaard tijdens zijn requisitoir voor het hof van assisen van Waals-Brabant.

Brieven
Dokter Veldekens ontving op 13 en 27 februari 2007 twee brieven met vragen om hulp van Lhermitte. De arts heeft haar na het tweede schrijven niet ontvangen, ondanks de brief waarin ze verklaarde te willen sterven met haar vijf kinderen. Voor de experten-psychiaters, die door het hof werden gehoord, hadden die brieven moeten uitmonden in een beslissing tot een spoedopname in een ziekenhuis.
Het bestaan van de handgeschreven brieven werd door dokter Veldekens niet bekendgemaakt tijdens het gerechtelijke onderzoek. Pas vorige week onthulde hij voor het assisenhof het bestaan van de brieven.

Geen hulpverlening
"Er is veel gesproken over de brieven van dokter Veldekens. De vraag over het niet-verlenen van hulp aan een persoon in nood is daarbij gesteld. Ergens is hij al beschuldigd. Het is de intentie van het openbaar ministerie om een opsporingsonderzoek te openen dat hem toelaat zich te verklaren", verklaarde advocaat-generaal Rans.

Sereniteit
Hij benadrukte dat er afstand en sereniteit nodig zijn voor dat onderzoek. "Het feit dat er eventueel een inbreuk was, belet niet om mevrouw Lhermitte te berechten", aldus Rans. Het is niet nodig de gevolgen van dat opsporingsonderzoek af te wachten om te oordelen over de schuld van Lhermitte. (belga/dea) 18-12-2008

Lhermitte kán vrijuit gaan

Op het assisenproces tegen Geneviève Lhermitte in Nijvel hebben de psychiaters laten weten dat de beschuldigde niet toerekeningsvatbaar is. Op het ogenblik dat ze haar vijf kinderen doodde, had ze geen controle over haar daden, omdat ze zich in een mentaal onevenwichtige toestand bevond. Die conclusie kan leiden tot internering, maar als de jury meent dat Lhermitte handelde onder onweerstaanbare dwang en dat ze momenteel niet meer in een toestand van mentaal onevenwicht verkeert, is ook de vrijlating mogelijk.

Fascinatie voor messen
De assisenvoorzitter had de psychiaters om bijkomend onderzoek gevraagd. De vraag kwam nadat Lhermitte was ingestort op het proces en naar aanleiding van twee brieven die ze schreef aan haar psychiater waarin ze haar moordplannen aankondigde. Lhermitte schrijft in de eerste brief over haar fascinatie voor messen en in de tweede - de dag voor haar daad - over het idee haar kinderen mee de dood in te nemen. De psychiater kon haar wegens een overvolle agenda niet meteen ontvangen.

Mentaal onevenwicht
Volgens de psychiaters-deskundigen bevindt Lhermitte zich momenteel nog steeds in een toestand van mentaal onevenwicht die een lange behandeling vereist. In hun rapport tijdens het onderzoek kwamen de psychiaters niet tot dezelfde besluiten. Ze stelden toen namelijk dat "een toestand van zware angst en depressie haar bevorderde tot de daad en haar toerekeningsvatbaarheid flink aantastte, maar niet volledig". De psychiaters verschillen nu van mening over de gepastheid van een strafrechtelijke straf of een internering.

Vrijlating mogelijk
Het nieuwe rapport is slechts een advies, een beoordelingselement voor de rechter en de jury, die daarmee geen rekening hoeven te houden in hun verdict. Als de jury de conclusies van de psychiaters volgt, zou een beslissing tot internering genomen kunnen worden. Tenzij de jury meent dat ze handelde onder onweerstaanbare dwang en dat ze momenteel niet meer in een toestand van mentaal onevenwicht verkeert. Dat zou volgens artikel 71 van het strafwetboek betekenen dat er geen misdrijf was en dat de vrouw vrij is. (belga/bf)16-12-2008

"Lhermitte leerde in gevangenis over gevoelens praten"

Geneviève Lhermitte is verscheurd tussen haar immense schuld en spijt haar kinderen, die ze bijzonder graag zag, te hebben gedood, en haar onmetelijke verdriet. In de gevangenis heeft de vrouw leren praten over haar gevoelens, verklaarde een gevangenisbezoekster die de beschuldigde heel regelmatig ziet in de gevangenis van Berkendael.

Evolutie doorgemaakt
Volgens Marianne Dewael, die Lhermitte voor de feiten niet kende, is de beschuldigde een terughoudende vrouw die in haar gezin niet veel ruimte had om zich uit te drukken. "Toen ze in de gevangenis kwam, heeft ze de hulp ontdekt die je kan krijgen, door te praten. Dat was zeer nieuw voor haar", benadrukte Dewael, die als getuige gedagvaard was door de verdediging. De vrouw zei bij Lhermitte tijdens haar opsluiting een evolutie te hebben vastgesteld, gaande van liefde voor haar man tot een echtscheidingsverzoek.

"Enorme woede"
Aanvankelijk zei Lhermitte steeds erg gehecht te zijn aan haar man. Ze gaf een score van 18 op 20 voor haar 17 jaar durende huwelijk en stelde slechts bang te zijn van hem voor wat ze gedaan had. Beetje bij beetje begon Lhermitte echter te praten en "een enorme woede" te voelen. Ze had het over geweld en pesterijen en zei dat ze niet gelukkig was geweest, omdat dat niet overeenkwam met wat zij verwachtte van een leven als echtpaar, vervolgde Dewael.

"Gewelddadig huwelijk"
Lhermitte zei aan Dewael dat haar man, Bouchaïb Moqadem, ermee dreigde hun kinderen te slaan met een broeksriem. Ze verklaarde dat hij haar wilde slaan, omdat ze met haar gynaecologe beslist had de bevalling van haar tweede dochter te bespoedigen. De getuige, die al 31 jaar gevangenisbezoeken aflegt, zei er persoonlijk van overtuigd te zijn dat Lhermitte die feiten niet uitgevonden heeft. "Er waren oprechte woorden bij. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er binnen het koppel geweld was en dat er geslagen werd", aldus Dewael, aan wie de voorzitter van het assisenhof zei dat haar mening alleen maar berust op de verklaringen van Lhermitte.

"Moeder vertrekt niet zonder kinderen"
Volgens de getuige valt er over de zelfdodingspoging van Lhermitte, waarover de beschuldigde vorige week zelf sprak, niet te twijfelen, hoewel er in de gevangenis van Berkendael geen sporen van waren.
De daad van Lhermitte lokte heel wat emotie uit, maar een deel van de bevolking begreep die wel. "Zij heeft het drama overleefd en ik moet haar steunen. Een mama vertrekt niet zonder haar kinderen", zei een andere getuige, die opgeroepen werd door de verdediging. De getuige begon een regelmatige correspondentie met Lhermitte sinds haar opsluiting. (belga/vsv) 16-12-2008

Kinderen Lhermitte gaven geen verontrustende signalen

Op het assisenproces tegen Geneviève Lhermitte hebben deze namiddag de leerkrachten van de omgebrachte kinderen getuigd. Ze verklaarden dat de kinderen goed in hun klasgroep lagen, uitstekende resultaten behaalden en geen verontrustende signalen gaven.

Toegewijde moeder
Geneviève Lhermitte werd door de leerkrachten omschreven als een toegewijde moeder. Ze zette zich in voor de school en trok zich zelfs het lot van andere kinderen aan.

Lhermitte heeft het lerarenkorps nooit ingelicht over haar problemen en over het feit dat ze al twee jaar een psychiater bezocht. Vader Bouchaïb Moqadem hebben de onderwijzers geen enkele keer gezien.

Goede kinderen
Toen de leerkrachten op de bewuste woensdagnamiddag werden ingelicht over het drama, hebben ze overlegd met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De dag erna werd er in alle klassen een gesprek georganiseerd. Verschillende leerlingen stelden zich daarop de vraag of ze hun eigen ouders nog konden vertrouwen.

Over de slachtoffers hadden de leerkrachten niets dan goeds te vertellen. Yasmine, die in het derde middelbaar zat, werd omschreven als een subtiel meisje dat erg veeleisend was voor zichzelf. Nora zat in het zesde leerjaar en kon volgens de leerkrachten de hele klas op sleeptouw nemen. Myriam, in het vierde studiejaar, was beleefd en discreet. Mina zat in het twee leerjaar en werd omschreven als een goed geïntegreerde leerlinge die goede punten haalde.

Geen enkele van de kinderen heeft op school ooit gesproken over familiale problemen.

Moraliteitsgetuigen
Morgenochtend buigt de jury zich over de laatste moraliteitsgetuigen. Om 11.30 uur lichten de psychiaters het nieuwe onderzoek van Geneviève Lhermitte toe. Woensdag komen de burgerlijke partijen aan het woord. Donderdag is het aan de openbaar aanklager en de advocaten van de verdediging.

Vrijdagochtend trekt de jury zich terug voor de beraadslaging. (belga/ka)

Lhermitte liet vrienden vallen na huwelijk

Vriendinnen en ex-vrienden van Geneviève Lhermitte hebben voor het hof van assisen van Waals-Brabant gezegd dat ze Lhermitte na haar huwelijk al vlug uit het oog hadden verloren en dat het leek alsof ze geen contact wilde houden. Het verbaasde hen dat Lhermitte zo snel met Bouchaïb Moqadem trouwde, amper enkele maanden nadat ze hem in 1990 op de normaalschool had leren kennen.

Strikt
Verscheidene van Lhermittes vriendinnen denken dat Bouchaïb Moqadem haar wilde afschermen. Ze ontmoette sommige van hen in het geniep. Ze stonden allemaal versteld toen ze in 2007 vernamen dat ze haar vijf kinderen om het leven had gebracht. Vrienden die bij het gezin Lhermitte over de vloer kwamen, beschreven de ouders als strikt maar aandachtig voor de kinderen. Sommigen waren van mening dat het huwelijk voor Geneviève Lhermitte een opluchting kon zijn, want haar moeder verwachtte dat ze veel deed in het huishouden. Ex-klasgenoten vertelden dat Lhermitte aanvankelijk gereserveerd was, maar daarna helemaal geïntegreerd was in de groep.

Invoed Moqadem
Toen ze met Moqadem trouwde, "deed zich een breuk voor", benadrukte Micheline, die Lhermitte in 1977 leerde kennen, toen ze 11 jaar oud waren. "We hadden veel vragen over haar toekomst, over de vrijheid die ze in dit koppel zou hebben." Op de trouwplechtigheid was er daarover een discussie met de moeder van Lhermitte. Micheline verbleef daarna in het buitenland en had slechts sporadisch contact met Lhermitte. Toen ze in 1996 naar België terugkeerde en weer de draad wou opnemen, "zei ze me dat ze tot over haar oren in het werk zat". In het laatste telefonische contact dat ze met Lhermitte had, zei die dat ze niet kon praten. Volgens Micheline kwam dat mogelijk door Moqadem. "Het is een veronderstelling, een gevoel."

Verliefd
Fatma zei dat ze Lhermitte gewaarschuwd had voor het huwelijk waar ze zo snel instapte. "Maar eens ze iets beslist had, was er geen houden aan. Ze leek heel verliefd." Fatma was niet meteen ongerust toen Lhermitte haar zei dat haar man liever niet had dat ze haar familie en vrienden zag. Fatma zag Lhermitte slechts één keer weer in 1996 of 1997. "Ze zei me dat het achter de rug van haar man was."

Erg moe
Rabba had Lhermitte ook gewaarschuwd voor de culturele en religieuze verschillen, zeggend dat ze het zich nog zou beklagen. "Maar als je verliefd bent, luister je niet naar je verstand." Valérie vond dat Lhermitte niet meer dezelfde was na haar huwelijk, "maar dat ze gelukkig leek". Ze woonde in hetzelfde gebouw als Catherine, de zus van Geneviève Lhermitte. Geneviève kwam "in het geheim" bij haar zus op bezoek. Catherine zei aan Valérie dat Bouchaïb Moqadem Geneviève verhinderde bij haar te komen. Valérie kruiste Geneviève Lhermitte regelmatig toen ze met de auto op weg was in Nijvel, waar ze allebei woonden. De dag van de vijfvoudige moord leek Lhermitte haar "erg moe, met blauwe kringen onder de ogen". (belga/gb) 15-12-2008

"Moqadem was warm en vriendschappelijk"

Op het assisenproces van Geneviève Lhermitte hebben vannamiddag de klanten en werknemers van sauna Aquatadema in Halle getuigd. Ze omschreven Bouchaïb Moqadem als een warme, vriendschappelijke en goedgehumeurde man. Moqadem bezocht de sauna twee of drie avonden per week.

Amandio Dos Santos Maia, een vriend van Moqadem, verklaarde dat hij de echtelieden hun stem nooit hoorde verheffen tegen elkaar. Geneviève was volgens hem een "glimlachende vrouw". Dos Santos Maia wist niet dat dokter Schaar inwoonde bij het gezin.

"Zijn goede vrouw"
De bezoekers van de sauna omschreven Moqadem als een warme, vriendschappelijke en goedgehumeurde man. Hij had het vaak over "zijn mooie kinderen" en "zijn goede vrouw".

Nog vannamiddag kwamen ook enkele collega's van dokter Schaar aan het woord. Ze noemden de arts een extreem toegewijd en discreet man. Over zijn privé leven sprak hij niet vaak.
Een dokter die hem al veertig jaar kent, noemde Schaar "goed, misschien zelfs te goed". Ook tegen hem, een vriend, liet Schaar echter niet veel los over zijn privé leven.

Een patiënt verklaarde dat de dokter zich sinds de feiten nog meer op zijn werk stort. "Hij leeft niet meer, maar overleeft", verklaarde een andere patiënt. Maandag worden de moraliteitsgetuigen van Geneviève Lhermitte gehoord. (belga/mvdb)

Lhermitte verontschuldigt zich bij dokter Schaar

Voor het assisenhof in Nijvel heeft beschuldigde Geneviève Lhermitte vandaag haar verontschuldigingen aangeboden aan iedereen. Ze gaf toe dat ook dokter Schaar vermoedelijk lijdt onder de situatie, omdat hij zichzelf beschouwde als de grootvader van de kinderen.

Lhermitte verontschuldigde zich eerst bij haar man, Bouchaïb Moqadem, nadat ze woensdag had geschreeuwd dat alles de schuld was van hem en dokter Schaar.

Vergiffenis
Vandaag verklaarde Lhermitte zich bewust te zijn van de draagwijdte van haar daden, die ze zelf omschreef als een vreselijk misdrijf. "Ik vraag vergiffenis voor wat ik de bevolking hier, in Marokko en overal ter wereld heb aangedaan", sprak Lhermitte.

"Ik zal dit lijden tot het einde van mijn dagen meedragen", vervolgde de beschuldigde. Ze verklaarde zich ervan bewust te zijn wat ze haar man, haar schoonfamilie, haar ouders en bij uitbreiding iedereen heeft aangedaan. "Zeker kinderen, die zich nu vragen stellen wanneer hun mama hen vertelt dat ze van hen houdt."

Grootvader
Op vraag van het hof sprak Lhermitte zich ook uit over dokter Schaar. "U heeft intussen begrepen dat ik niet van hem hou", zei de beschuldigde. "Ik ben me er evenwel van bewust dat ook dokter Schaar lijdt, omdat hij zich beschouwde als de grootvader en de peter van de kinderen."

"Ik voel ook mee met dokter Michel Schaar", besloot Lhermitte. (belga/sps) 12-12-2008

"Geneviève Lhermitte mocht haar zussen niet zien"

Op het assisenproces van Geneviève Lhermitte hebben de zussen van de beschuldigde verklaard dat ze hun zus in het geheim moesten ontmoeten. Haar echtgenoot, Bouchaïb Moqadem, wilde niet dat Geneviève haar familie nog zag.

Catherine en Mireille zagen hun zus slechts sporadisch in de jaren voorafgaand aan het drama. Enkel als Bouchaïb niet thuis was, konden ze Geneviève bellen of zien.

"Ik was telkens blij om haar te zien, maar ze kwam erg moe over", aldus Mireille. "Ze was nooit vrolijk." De twee zussen mogen Geneviève in de gevangenis enkel onder toezicht bezoeken. (belga/tdb) 12-12-2008

Psychiater wist van moordplan moeder

BRUSSEL - Bij het proces tegen de Belgische Geneviève Lhermitte, die vorig jaar haar vijf kinderen de keel doorsneed, is gisteren grote opschudding ontstaan nadat duidelijk werd dat haar psychiater vooraf op de hoogte was van haar gruwelijke moordplan.

Tot verbijstering van de aanwezigen in de rechtbank erkende de psychiater gisteren tijdens zijn verhoor dat hij een dag voor de vreselijke gebeurtenis een brief van Lhermitte had ontvangen waarin ze haar daad aankondigt. "De brief ligt in mijn auto", vertelde de dokter, die deze van de rechter direct moest overhandigen.

Vleesmes

'Ik denk eraan mijzelf te doden, én mijn kinderen. Mijn man komt morgen terug. Ik weet dat ik ertoe in staat ben. Dit is geen spel, dit is de werkelijkheid', zo scheef een radeloze Lhermitte aan haar dokter. Eerder meldde ze ook al dat ze in de winkel naar een vleesmes had gezocht. De vrouw liet de brief achter in het postvakje van de dokter en wilde hem dringend spreken. De psychiater erkende gisteren dat hij de bewuste brief heeft gelezen, maar gaf aan dat hij het die dag erg druk had en 'geen gaatje in zijn agenda' had kunnen vinden. De advocaten van de vader reageerden onthutst op de plotselinge biecht van de dokter, die de brief kennelijk al die tijd bewust buiten het dossier had gehouden. Mogelijk zal hij na afloop van het proces apart vervolgd worden.

bron telegraaf 12 december 2008

"Lhermitte wilde gezinsleven met man, kinderen en niemand anders"

Op het assisenproces van Geneviève Lhermitte is vandaag duidelijk geworden dat de vrouw al lang klaagde over de verstikkende aanwezigheid van dokter Schaar in haar gezin. Dat heeft haar vriendin Valérie Guirsch verklaard. Op de avond voor de moord op haar kinderen leek Geneviève vastbesloten om er met haar man over te praten, aldus Guirsch.

Situatie bespreken
"Geneviève wilde een gezinsleven met haar man en kinderen en niemand anders", aldus Valérie Guirsch voor het hof van assisen in Nijvel. Guirsch was de enige echte vriendin van Geneviève Lhermitte.

Op 27 februari 2007 raadde Valérie haar vriendin aan over de situatie te praten met haar man, die op dat moment in Marokko verbleef. "Ze popelde om hem erover aan te spreken", verklaarde Guirsch.

Afscheidsbrief
De dag erna pleegde Lhermitte echter de noodlottige feiten. Guirsch kreeg een afscheidsbrief in de bus. "Daarin schreef ze voor altijd te vertrekken met haar kinderen", aldus Guirsch, die de draagwijdte van de woorden niet onmiddellijk vatte. Ze dacht dat Geneviève ging verhuizen.

Valérie Guirsch belde eerste de twee zussen van Lhermitte op en ging toen naar het huis van haar vriendin. Daar vernam ze van de politie dat Geneviève haar vijf kinderen had omgebracht.

Nog steeds vriendschap
Guirsch verklaarde nog steeds vriendschap te voelen voor Lhermitte. "Ik weet wat ze gedaan heeft, maar dat verandert niets."
Ook de ouders van Geneviève Lhermitte kwamen donderdag aan het woord. Die verloren stilaan het contact met hun dochter na haar ontmoeting met Bouchaïb Moqadem, haar latere echtgenoot. In de gevangenis werd het contact echter hersteld. Ze bezoeken hun dochter nu twee keer per week.

Michel Lhermitte verklaarde niet te begrijpen dat Geneviève haar kindertijd omschrijft als een hel. "Misschien wilde ze iets anders, maar dat heb ik nooit opgemerkt", aldus de vader.

Vriendin niet gewenst ten huize Moqadem
Kort na het huwelijk van Geneviève, begon er steeds meer tijd te verstrijken tussen de bezoeken van de ouders. Bij de geboorte van de jongste kinderen, werden ze zelfs niet meer op de hoogte gesteld.

"Geneviève liet verstaan dat Bouchaïb niet graag had dat we langskwamen", aldus Marina Lhermitte. "Als ze naar ons belde, kwam er altijd ruzie van."

Morgen getuigen onder meer de zussen van Geneviève Lhermitte en de familie van Bouchaïb Moqadem. belga/mvdb) 11-12-2008

Lhermitte sprak in brief aan psychiater al over moorden

Geneviève Lhermitte had in een brief aan haar psychiater al gesproken over zelfmoord en de moord op haar kinderen. De brief werd verstuurd daags voor ze haar vijf kinderen de keel oversneed. Dat bleek vandaag tijdens het assisenproces van Lhermitte in Nijvel.

Niet overhandigd voor onderzoek
De psychiater die Geneviève Lhermitte behandelde, Dr. Veldekens, had de brief niet aan het gerecht overhandigd voor het onderzoek. Hij gaf de brief vandaag aan het hof van assisen tijdens zijn getuigenis. De voorzitter van het hof las de brief voor.

"Ik heb sombere ideeën. Ik weet dat ik me zal laten meeslepen door zelfmoordgedachten en ik weet dat ik mijn kinderen mee zal nemen omdat er geen toekomst is", schreef Lhermitte in de brief die op 27 februari 2007 aankwam in de polikliniek van Nijvel voor haar psychiater.

Eerder alarmerende brief
De dokter had al op 13 februari 2007 een alarmerende brief van haar ontvangen, maar kon Geneviève Lhermitte pas op 27 februari opnieuw ontvangen door zijn druk werkschema, zo verduidelijkte hij vandaag voor het hof van assisen.

In die brief van 27 februari verklaarde Geneviève Lhermitte dat ze niet dacht dat haar man, "die in een heel comfortabele situatie verkeerde", haar kon redden. Ze verklaarde verder ook dat het voor haar "geen spel was". In de eerste brief van 13 februari schreef de beschuldigde dat ze alles beu was en dat ze "overheerst werd door een massa aan slechte gevoelens". Ze haalde ook aan dat ze de dag voordien in een winkel bij de keukenbenodigdheden een "scherp vleesmes onderzocht". Ze wist ook niet hoe ze haar man moest vertellen dat ze zich slecht voelde, want ze had dat altijd verborgen gehouden.

Wachten op terugkeer man
De psychiater kende Geneviève Lhermitte, die door dokter Schaar gestuurd was, al sinds juni 2004. Veldekens stelde depressieve stoornissen vast en schreef medicatie voor. In januari 2007 bracht de beschuldigde haar psychiater op de hoogte van haar familiale situatie.

In februari vorig jaar ging Geneviève Lhermitte meerdere keren op consultatie bij de psychiater. Ze verklaarde er dat ze als een indringster leefde in de aanwezigheid van Schaar, die ze in zeer gewelddadige bewoordingen omschreef. Veldekens had haar aangeraden om er met haar man over te spreken.

Ondervraagd over de tweede brief verklaarde Veldekens dat hij "gealarmeerd" was. "Ik wachtte op de terugkeer van haar man om haar te laten opnemen". Tijdens een van de consultaties had hij het met haar over het verlaten van het huis en over het zoeken van hulp. Tijdens haar verhoor zei Geneviève Lhermitte dat ze dat niet herinnerde.

Klacht indienen tegen psychiater
Volgens de advocaat van dokter Schaar zou er geen zaak Lhermitte zijn, indien de psychiater gereageerd had op deze brief. Volgens advocaat Didier de Quévy is de voorbedachtheid duidelijk.

De verdediging van Bouchaïn Moqadem verklaarde buiten zitting de mogelijkheid om klacht in te dienen tegen Veldekens wegens het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar. (belga/ka)

11/12/08 12u01Belga HLN 11-12-2008

Psychiaters moeten Lhermitte opnieuw onderzoeken

Geneviève Lhermitte, die in Nijvel terecht staat voor de moord op haar vijf kinderen, moet een nieuw psychiatrisch onderzoek ondergaan. Dat heeft de voorzitter van het hof van assisen van Waals-Brabant beslist. Drie psychiatrisch deskundigen die Lhermitte in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek onderzochten, moeten de vrouw de komende dagen opnieuw onderzoeken om verslag uit te brengen over haar geestestoestand.

De drie psychiaters oordeelden dat Geneviève Lhermitte toerekeningsvatbaar was, zij het in beperkte mate, toen ze de moorden op haar kinderen pleegde. Ze achtten een internering van de vrouw toen dus niet aangewezen.

De drie deskundigen moeten deze kwestie opnieuw bekijken in het licht van de brief die Lhermitte naar haar psychiater stuurde de dag voordat ze haar kinderen om het leven bracht. De psychiater die haar in 2007 behandelde, maakte de brief, een roep om hulp, vandaag op het assisenproces bekend. (belga/sps) 11-12-2008

Lhermitte opnieuw in beklaagdenbank

Geneviève Lhermitte heeft vanochtend opnieuw plaatsgenomen op de beklaagdenbank van het Nijvelse Hof van Assisen. Lhermitte "crashte" gisteren tijdens de uiteenzetting van de wetsdokter over de fatale verwondingen die ze toegebracht had aan haar vijf kinderen. De voorzitter van het hof liet Lhermitte daarop uit de zaal zetten.

Voorzitter Luc Maes vroeg vanochtend aan Lhermitte of ze in staat was de zitting bij te wonen. "Ja", antwoordde ze.

Vandaag komen tijdens de zitting de psychiaters en psychologen aan bod die Lhermitte onderzocht hebben. (belga/ka)

11/12/08 10u50

"Het is de fout van Schaar"

Geneviève Lhermitte, die in februari 2007 haar vijf kinderen vermoordde, is vandaag ingestort voor het hof van assisen in Nijvel. Ze werd rond 15.30 uit de zaal geleid na de malaise, terwijl de wetsdokter de verwondingen beschreef van haar kinderen. Normaal gezien keert ze morgen terug.

Stop
Wetsdokter Frédéric Bonbled was bijna een uur aan het woord toen Lhermitte begon te wenen. "Stop, stop", riep ze, "het is de fout van Schaar" en "mijn kinderen, mijn kinderen". Ze was moeilijk verstaanbaar, maar leek ook haar man verantwoordelijk te stellen.

Ze werd weggeleid en haar advocaten waren bereid om haar tijdelijk te vertegenwoordigen. Nadat twee politiemensen en hulpverleners de vrouw uit de zaal gebracht hadden, werd ze onderzocht door een dokter. De wetsdokter ging ondertussen door met zijn exposé.

Om 17.15 uur vroeg de voorzitter tijdens een onderbreking naar de gezondheidstoestand van de beschuldigde. Hij zei daarna dat het beter was dat Lhermitte terugkeerde naar de gevangenis.

Slaapgebrek
Advocaten Xavier Magnée en Daniël Spreutels legden buiten de rechtszaal uit dat hun cliënte al drie nachten niet meer sliep. De malaise zou een "uitbarsting van verdriet" geweest zijn, veroorzaakt door een "combinatie van extreme vermoeidheid en emotie". Dokter Michel Schaar, die geviseerd werd door Lhermitte, geloofde er niks van. Hij sprak van een "onwaardig stuk theater". Volgens Lhermitte ligt hij aan de basis van het drama door zijn inmenging in het gezin.

Geweld
In zijn exposé, ondersteund door beelden, had dokter Bonbled het over het extreem geweld dat gebruikt werd om de kinderen te vermoorden. Over de modus operandi zei Bonbled dat het moeilijk aan te nemen valt dat Lhermitte volledig improviseerde. "Er ging, op zijn minst, een reflectie aan vooraf."

Pijn
Bonbled was aanwezig bij de reconstructie. Daar zou Lhermitte gezegd hebben dat ze de keel oversneed van de kinderen omdat het een betrouwbare manier was om iemand te doden. Ze minimaliseerde ook het geweld, zei hij. Voor Bonbled ging het bij de reconstructie vooral over haar eigen gevoelens en niet die van haar kinderen. Op de vraag hoeveel pijn de kinderen moesten uitstaan, antwoordde de dokter dat de verwondingen aan de borstkas die de drie jongste kinderen hadden, zowat de ergste zijn die iemand kan voelen. Bonbled geloofde dat Lhermitte zelfmoord wou plegen. "We kunnen ervan uitgaan dat ze in zekere zin geluk had met de plaats waar het mes terechtkwam."

Morgen worden de psychologen en psychiaters gehoord die Lhermitte onderzochten. (belga/sam)10-12-2008

Stal Lhermitte uur voor feiten messen uit supermarkt?

Op het proces tegen Geneviève Lhermitte is vandaag gebleken dat het onderzoek geen duidelijkheid kon verschaffen over de vraag of ze al dan niet minder dan een uur voor de feiten de messen gestolen heeft waarmee ze haar vijf kinderen vermoordde. Dat verklaarden de onderzoeksrechter en zijn speurders vandaag op het assisenproces in Nijvel.

Deze kwestie kan een belangrijke rol spelen bij de vraag of Lhermitte de feiten al dan niet met voorbedachten rade pleegde. Lhermitte zei dat ze het huis verliet en dat ze de twee messen stal in een Champion-supermarkt. Maar op geen enkel beeld van de beveiligingscamera's van de winkel is ze zichtbaar. Zelf beweerde ze altijd de twee messen verstopt te hebben in twee zakjes.

De onderzoekers verklaarden vandaag op het proces dat het mogelijk is dat Lhermitte wel gefilmd is maar dat die beelden niet op band staan omdat telkens een fragment per keer van de verschillende camera's wordt opgenomen.

Eerder legde Lhermitte uit dat ze zestien dagen voor de feiten een eerste maal naar de bewuste Champion trok, waarbij ze het scherpe vlak van een van de messen betastte.

"These tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid blijft dan niet overeind"
Als ze het mes gestolen heeft, is er geen twijfel over de voorbedachtheid en blijft de these van de tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid niet overeind, lichtte meester Nathalie Gallant buiten de rechtszaal toe. Zij vertegenwoordigt een van de zussen van Bouchaïb Moqadem, de voormalige echtgenoot van Lhermitte en vader van de vermoorde kinderen.

Hij heeft zich altijd afgevraagd of zijn vrouw wel alleen handelde. De advocaten van zijn familie ondervroegen onderzoeksrechter Anne-Françoise Destrée over de hypothese dat Catherine, de zus van Geneviève, verwikkeld zou zijn in de feiten. "Geen enkel spoor geeft aan dat Catherine aan de feiten zou hebben deelgenomen", zei de onderzoeksrechter evenwel op de zitting.

GSM's kinderen
De burgerlijke partijen stelden eveneens vragen over de gsm's van de twee oudsten van de vermoorde kinderen. Die werden teruggevonden in de kamer van het echtpaar. Lhermitte kon woensdag niet uitleggen waarom die daar lagen. Ze zei dat ze de gsm's mogelijk van de kinderen afgenomen had of dat ze daar al lagen, bijvoorbeeld om op te laden.

Maar ze ontkende dat ze de gsm's had afgepakt om te verhinderen dat de kinderen de hulpdiensten zouden bellen. De burgerlijke partijen toonden zich woensdag verwonderd dat het mogelijke telefoonverkeer met de twee telefoons niet onderzocht was.

"Iets in koffie dokter Schaar doen"
Een van de onderzoekers zei nog voor de rechtbank dat Lhermitte maanden voor de feiten tegen haar vriendin Valérie haar woede over dokter Schaar had geuit. Tegen die vriendin zei ze "bizarre ideeën te hebben en dat ze eraan dacht iets in de koffie van dokter Schaar te doen", aldus de onderzoeker.

Op de vooravond van de feiten herhaalde Lhermitte die woorden aan de vriendin, aldus de onderzoeker. Maar met Valérie sprak ze nooit over zelfmoord of over het idee haar kinderen te doden. "Dat was ondenkbaar voor Valérie", aldus de speurder.

Op de zitting van vandaag werden de foto's van de reconstructie getoond. Tijdens die reconstructie gaf Lhermitte volgens onderzoeksrechter Destrée veel preciseringen en aanwijzingen aan de 'figurant' die de handelingen van Lhermitte tijdens de moorden 'naspeelde'.

Toen de wetsdokter uitleg verschafte over de verwondingen die bij de kinderen werden vastgesteld, werd een wenende en roepende Lhermitte door de voorzitter van het assisenhof uit de zaal verwijderd. (belga/mvdb)10-12-2008

Moordende moeder vraagt vergiffenis

AMSTERDAM - De Belgische Geneviève Lhermitte die vorig jaar haar vijf kinderen vermoordde, heeft gisteren op de tweede dag van het gruwelproces in Nijvel om vergiffenis gevraagd aan de ontroostbare vader van het door haar vernietigde gezin.

"Het spijt me dat ik de kinderen uit je leven heb gerukt", zo richtte ze zich tot Bouchaïb Moqadem, die nog altijd niet begrijpt wat zijn inmiddels ex-vrouw bezielde toen ze haar kroost een voor een de keel doorsneed. De in de jaren tachtig naar België gekomen Marokkaan ontkende dat er problemen waren in het gezin, dat hij gewelddadig was en zelf nauwelijks bijdroeg aan de opvoeding.

"We waren een normaal gezin. Nu ben ik een gebroken man die alles kwijt is", stamelde hij huilend.

De bijzondere driehoeksrelatie met de inwonende Brusselse dokter Schaar, die voor Lhermitte verstikkend werkte en de aanleiding was voor haar gruweldaad, was voor de vader geen enkel probleem. Schaar had hem opgevangen toen hij naar België kwam. "Hij wou alleen maar dat we gelukkig waren."

Beide mannen ontkenden dat sprake was van een platonische of zelfs seksuele relatie. "Bouchaïb was voor mij als een adoptiezoon", zo stelde Schaar. "Lhermitte heeft mij nooit laten merken dat de situatie haar irriteerde." De jury spreekt zich vlak voor de kerst over de straf van Lhermitte uit. Vrijwel zeker krijgt ze levenslang.

Bron telegraaf 10 december 2007

Dr. Schaar voelde geen vijandigheid van Lhermitte

Dokter Michel Schaar kreeg van Geneviève Lhermitte nooit te horen dat hij zich opdrong aan het gezin, zo heeft de arts vandaag voor het hof van assisen van Waals-Brabant gezegd. Ze maakte volgens hem nooit de minste zinspeling op de allesoverheersende plaats die hij in het gezin zou innemen.

In de afscheidsbrief die Lhermitte bij een vriendin achterliet voordat ze de vijfvoudige moord pleegde, noemde ze Schaar een "smeerlap die mijn leven verpest heeft, mijn intimiteit met mijn man en kinderen gestolen heeft".

Zeventien jaar samengewoond
De arts, die als getuige gehoord werd, zei dat hij sinds zeventien jaar met het gezin samenwoonde, maar dat hij veel minder bij hen vertoefde sinds het gezin naar Nijvel verhuisd was. Eén week op de twee bracht hij er de nacht van woensdag op donderdag door en ook de weekends, waarbij hij vrijdagavond laat toekwam.

Schaar erkende dat deze manier van samenwonen "atypisch" was, maar voegde eraan toe dat hij drie keer aan het echtpaar gevraagd had of zijn aanwezigheid niet stoorde of een probleem was. "Ze hebben me telkens 'nee' geantwoord", benadrukte de arts. Lhermitte liet hem naar verluidt nooit verstaan dat hij haar irriteerde. (belga/sps) 9 december 2008

Amrani blijft Moqadem verdedigen

Abdelhadi Amrani, de advocaat van Bouchaïb Moqadem, heeft vandaag gezegd dat hij Moqadem blijft verdedigen op het assisenproces van Geneviève Lhermitte, de vrouw die haar vijf kinderen vermoordde in februari 2007. Een vrouwelijke advocate die ook voor Moqadem werkte, diende tegen Amrani een klacht in wegens poging tot verkrachting.

Voorbereiding proces
De advocate, Isabelle Saels, zei dat ze bijna het slachtoffer werd van een verkrachting tijdens een verblijf in het Marokkaanse Agadir op 28, 29 en 30 november. De reis vond plaats als voorbereiding op het proces. Volgens Amrani zocht de vrouw hem op aan het hotelzwembad, kort na de feiten waarvoor ze klacht indiende. In het bijzijn van andere mensen zou ze hem aangeboden hebben om met haar samen te werken in een andere zaak. Amrani ziet daarin het bewijs dat hij niets fout deed.

Echtscheidingsdossier
In de loop van de volgende dagen kreeg Saels te horen dat ze Moqadem niet zou verdedigen voor het hof van assisen. Dat is een mogelijke reden voor haar klacht, zegt Amrani. Saels zou Moqadem nooit bijgestaan hebben in de strafrechtelijke zaak, enkel in het echtscheidingsdossier van Moqadem en Lhermitte. "Ik heb nog altijd het vertrouwen van mijn cliënt", aldus nog Amrani. (belga/eb) 12 december 2008

Bouchaïb Moqadem: "Wij waren een normaal koppel"

Bouchaïb Moqadem heeft vandaag voor het hof van assisen van Waals-Brabant ontkend dat hij ooit geweld gebruikte tegen Geneviève Lhermitte en hun vijf kinderen. Hij beschreef hun relatie als "normaal", een zienswijze die in contrast staat met die van zijn vrouw. Hij zei ook dat de aanwezigheid van dokter Schaar in het gezin vanzelfsprekend was. "Hij maakte deel uit van het gezin."

Vergiffenis
Na zijn ondervraging vroeg Lhermitte hem vergiffenis. "Het spijt me dat ik de kinderen uit je leven gerukt heb", zei ze.

In antwoord op vragen van de voorzitter van het assisenhof legde Geneviève Lhermitte uit dat ze geen besef had van de pijn en angst die haar kinderen gevoeld moeten hebben toen ze hen om het leven bracht. Pas toen ze de foto's uit het gerechtelijk dossier zag, "werd ik me ervan bewust dat ze geleden, veel pijn gehad moeten hebben".

Zelfmoordgedachten
Ze zei dat ze in de periode voor de feiten, toen haar man in Marokko was, met zelfmoordgedachten rondliep. "Ik wou sterven, maar kon mijn kinderen niet achterlaten bij mijn man, die zich absoluut niet met hen bezighield." Ze zei dat haar man "niets uitrichtte".

Niets opgemerkt
Bouchaïb Moqadem realiseerde zich niet dat er iets knaagde bij zijn vrouw. "Ik had mijn vrouw voor 28 februari niets te verwijten en dat is mijn grote verbazing. Ik heb niets opgemerkt dat verkeerd liep in ons leven", zei hij. "Voor mij was het onmogelijk dat de vrouw die ik liefhad, voor wie ik respect had, die me respecteerde, haar eigen kinderen zoiets vreselijks kon aandoen", voegde hij eraan toe.

Alles kwijt
In tranen vertelde Moqadem over zijn kinderen. Hij beschreef zichzelf als "een gebroken man die alles kwijt is". Zijn huwelijk "kende hoogtes en laagtes, zoals bij elk koppel".

Dokter Schaar
Tot op vandaag begrijpt hij niet waarom zijn vrouw dokter Schaar niet meer kon verdragen in huis. "Dokter Schaar is een adoptievader", zei hij. "Schaar wou alleen dat we gelukkig waren en comfort hadden."

Geld
"Er was geen afhankelijkheid van hem", voegde Moqadem eraan toe. Hij sprak tegen dat de arts hem betaalde voor een fictieve job. Als hij ontslag gekregen had, zou hij "ander werk gevonden hebben". Toen de voorzitter van het assisenhof Lhermitte hierbij het woord gaf, somde ze een reeks uitgaven op die Schaar volledig voor zijn rekening nam.

Kindertijd was foltering
Moqadem ontkende dat hij Lhermitte volledig van haar familie afsneed. "Zij heeft ervoor gekozen niet meer bij haar ouders te gaan omdat zij de kindertijd vertegenwoordigden die een foltering was voor haar." Hij vernam pas onlangs dat zijn echtgenote achter zijn rug haar zus nog zag.

"De kinderen zijn afgemaakt. Het was de vader die afgemaakt en uit het geheugen van de kinderen gewist had moeten worden", vond Moqadem.

Tweede leven
Volgens Lhermitte wou Moqadem dat ze bepaalde aspecten van hun leven maskeerde. "Waarom zei hij me dat ik niet over Schaar moest praten? Waarom vroeg hij me te zeggen dat ik een internering boven een assisenproces verkoos?", wierp ze hem via de voorzitter van het hof toe, zonder dat ze een antwoord kreeg. (belga/eb/jv) 9 december 2008

Advocaat Moqadem aangeklaagd wegens poging tot verkrachting

Er zal een klacht worden ingediend tegen de advocaat van Bouchaïb Moqadem, de ex-man van de vrouw die momenteel terechtstaat voor de moord op haar vijf kinderen, wegens poging tot verkrachting. Advocate Isabelle Saels, die tot vorige week Moqadem verdedigde, legt de klacht deze voormiddag neer tegen haar confrater, Abdelhadi Amrani.

De klacht met burgerlijke partijstelling zou in de late middag ingediend worden bij de Brusselse onderzoeksrechter. "De beschuldigingen zijn ernstig: het gaat om niets minder dan poging tot verkrachting, valsheid, het gebruik van valse stukken en schending van het beroepsgeheim", zegt de Waalse krant Sud Presse.

De feiten zouden zich afgespeeld hebben tijdens een door de burgerlijke partijen georganiseerde reis in het Marokkaanse Agadir. Die was bedoeld als voorbereiding op het proces van Geneviève Lhermitte, de moeder die op 28 februari 2007 haar kinderen vermoordde en daar momenteel voor terechtstaat voor het hof van assisen in Waals-Brabant. Het incident zou zich hebben voorgedaan in een hotel.

De klacht zou verklaren waarom advocaat Fernande Motte de Raedt opnieuw Moqadem verdedigt, alhoewel die laatste beweert dat ze nooit advocaat af was. Amrani ontkent de feiten. (belga/tdb) 9 december 2008

Geneviève Lhermitte: "Het is wreed wat ik heb gedaan"

Geneviève Lhermitte heeft voor het hof van assisen van Waals-Brabant verteld over de moord op haar vijf kinderen. Ze vertelde de details over de vijf moorden alvorens ze haar spijt uitdrukte en zei dat ze niet begreep waarom ze dit had gedaan. Af en toe staakte ze haar monoloog om haar tranen te onderdrukken.

Lhermitte werd gedurende meer dan drie uur ondervraagd. De vrouw beschreef in details wat ze met haar kinderen deed. Bij de 7-jarige Mina zag ze haar gezicht langzaam paars worden alvorens ze haar keel oversneed. Van de 3-jarige Mehdi zei ze dat hij met zijn voeten schopte en riep toen ze hem probeerde te wurgen.

Wat doet mama?
"Ik heb dit gedaan met veel geweld, met veel wreedheid. Ze moeten pijn hebben geleden. Ze moeten gezegd hebben 'wat doet mama?'", zei ze in tranen. "Op dat moment wou ik hen geen pijn doen", legde ze uit, en ze zei nog dat ze zich voor de feiten "200 procent gaf voor hen". "Het is wreed wat ik heb gedaan", zei ze nog. Ze besloot met "ik weet niet hoe ik dit geweld tegenover mijn kinderen kan uitleggen".

Overal bloed
De spijtbetuigingen kwamen er nadat de beschuldigde haar verhaal had gedaan over de moorden, waarbij ze de meest wrede details niet vermeed. "Het was verschrikkelijk. Er was overal bloed, op de muren, op het plafond", zei ze. Voorts beschreef ze haar huidige wanhoop. "Vaak zou ik terug bij mijn kinderen willen zijn."

Afkeer dokter Schaar
Ze beschreef haar ex-man Bouchaïb Moqadem als iemand die gewelddadig kon zijn, die haar altijd in de gaten hield en die haar van haar familie afsloot. In scherpe woorden beschreef ze haar afkeer voor dokter Michel Schaar. De dokter woonde al 17 jaar bij het koppel in en had haar man naar België gebracht. Ze legde ook uit dat ze het er moeilijk mee dat de familie financieel erg afhankelijk was van de arts.

Zoveel spijt
Ze onderstreepte ook dat ze het belangrijk vindt dat ze terechtstaat, "en de straf kan me niets schelen". "Ik zit in de gevangenis tussen vier muren en ik heb zoveel spijt". Ze voegde er aan toe dat ze niets meer heeft om te verliezen, want ze heeft haar kinderen niet meer naast zich.

Dinsdag wordt de ondervraging van de vrouw voortgezet, onder meer met de getuigenis van haar ex-man en Schaar. (belga/odbs) 8 december 2008

"Voor Lhermitte is dit proces een pelgrimstocht"

Acht vrouwen en vier mannen zijn vandaag als jurylid aangeduid op het proces van Geneviève Lhermitte (42) voor het Hof van Assisen van Waals-Brabant. De vrouw wordt beschuldigd van de moord op haar vijf kinderen, vier meisjes en een jongen tussen 3,5 en 14 jaar oud. De kinderen werden op 28 februari 2007 één voor één in de woning van het gezin in Nijvel de keel doorgesneden.

Voorlezing pijnlijk
"Mijn naam is Lhermitte Geneviève", zei de vrouw wat aarzelend en gespannen toen de voorzitter de gebruikelijke identiteitsvragen stelde bij de opening van het proces. Gevraagd naar haar beroep, antwoordde ze "onderwijzeres en moeder aan de haard". Toen ze de rechtszaal binnenkwam, keek ze haar ex-man Bouchaïb Moqadem niet aan. Hij zat met dokter Michel Schaar een tiental meter van haar af op de bank van de burgerlijke partijen.

Lhermitte had het moeilijk toen de akte van beschuldiging, waarin de feiten gedetailleerd staan, werd voorgelezen. Ook voor Bouchaïb Moqadem leek de voorlezing pijnlijk.

Moorden niet aanvechten
Weinig kandidaat-juryleden vroegen te worden vrijgesteld. Slechts twee vrouwen haalden de aard van de feiten aan om een vrijstelling te vragen, terwijl een twintigtal van de 120 kandidaten zeiden dat ze om familiale, beroeps- of gezondheidsredenen moeilijk als jurylid konden zetelen. Vanmorgen werden ook zes plaatsvervangende juryleden aangeduid.

Geneviève Lhermitte vecht de moorden niet aan. Ze verwittigde zelf de hulpdiensten na haar zelfmoordpoging. Een uur voor de feiten had ze een afscheidsbrief in de brievenbus van een vriendin gestopt waarin onder meer stond dat ze "beslist had voor altijd ver weg te gaan met haar kinderen". In de brief beschuldigde ze haar man ervan geen oog te hebben voor haar ontreddering. Bouchaïb Moqadem zou die avond van een verblijf bij zijn familie in Marokko terugkeren.

Toerekeningsvatbaarheid verstoord

In de brief haalde Lhermitte ook uit naar Michel Schaar, de arts die Moqadem in België opgevangen had toen die 14 jaar oud was. Dokter Schaar leefde deels met het gezin samen en stond voor vrijwel alle financiële noden van het echtpaar in.

Volgens de psychiaters was Lhermitte op het ogenblik dat ze haar kinderen ombracht, in een acute staat van angst en depressie die ertoe bijdroeg dat ze tot daden overging en waardoor haar toerekeningsvatbaarheid grondig verstoord maar niet verdwenen was.

Waarom uitgebarsten?
Het Hof van Assisen zal volgens de verdediging proberen te achterhalen waarom "deze perfecte moeder tot deze onbegrijpelijke daad kwam". Die zondag "was ze uiterst gespannen maar ook vastberaden. Het is een tragische dag voor haar. Dit proces wil ze om de context uit te leggen die tot het drama leidde", zei advocaat Daniel Spreutels buiten de zitting.

"Men moet in de entourage zoeken waarom deze vrouw, die veertien jaar lang perfect was, tot een uitbarsting kwam, hoe ze ertoe kwam te kiezen voor haar dood en die van haar kinderen. Voor haar is dit proces een pelgrimstocht. Het is alles overdoen, een psychologische reconstructie", voegde haar tweede advocaat, Xavier Magnée, eraan toe. (belga/ka) 8 december 2008

Geen publieke overrompeling bij proces-Lhermitte

Veel publiek was er vandaag niet in het justitiepaleis van Nijvel bij de opening van het assisenproces van Geneviève Lhermitte. Alle zitplaatsen waren ingenomen door de pers en kandidaat-juryleden. De lokale politie had een vijftiental agenten in en rondom het justitiepaleis ingezet om alles in goede banen te leiden.

Na de samenstelling van de jury en het vertrek van de kandidaat-juryleden die niet geselecteerd werden, kwam er wel volk toe op het proces, maar er bleven zitplaatsen vrij.

Belangstelling is er wel van de binnenlandse pers. Tweeëndertig media hebben samen 56 journalisten geaccrediteerd, onder wie 26 van radio en televisie en dertig van de geschreven pers, zei Jean Vandendries, de perssyndicus voor het proces. De buitenlandse media die een accreditatie aanvroegen, zijn op één hand te tellen. (belga/ka) 8 december 2008

Proces-Lhermitte gaat maandag van start

Voor het assisenhof van Waals-Brabant start maandag het proces van Geneviève Lhermitte. De vrouw bracht vorig jaar haar vijf kinderen om het leven in haar woning in Nijvel. De feiten gebeurden op 28 februari 2007. Om 14.40 uur belde Lhermitte de hulpdiensten om te zeggen dat ze haar vijf kinderen had vermoord: Yasmine (14), Nora (13), Myriam (9), Mina (7) en Mehdi (3). Ze probeerde zelfmoord te plegen met een mes, maar dat mislukte. De terugkeer van haar man, Bouchaïb Moqadem, uit Marokko, waar hij zijn ouders bezocht, was diezelfde avond gepland.

Eén voor één
Lhermitte, die vandaag 42 jaar is, zal achteraf verklaren dat ze de kinderen één voor één bij zich riep. De twee jongsten sneed ze met een mes de keel over. De drie ouderen verzetten zich voor ze op dezelfde manier om het leven werden gebracht. Lhermitte ging koelbloedig te werk. Zo vermoedde ze dat ze Myriam fysiek niet de baas zou kunnen. Daarom zei ze dat ze een verrassing had en bond haar een blinddoek om, alvorens ze haar met een marmeren plaat neersloeg en vermoordde.

Judas
Op een spiegel in de badkamer van het huis vonden de speurders de letters J, U en D in bloed geschreven. Volgens Lhermitte wilde ze het woord 'Judas' schrijven. Ze verwees daarmee naar Michel Schaar, de dokter die al zeventien jaar bij het koppel inwoonde. Schaar had haar man naar België gebracht op vraag van diens familie, die in armoedige omstandigheden leefde in Marokko en die hij sinds een twee jaar durend verblijf in dat land eind jaren zeventig had geholpen.

Wanhoopsdaad
Lhermitte sprak in haar verklaringen van een 'wanhoopsdaad'. Ze zei dat er binnen het gezin een gebrek was aan intimiteit doordat samengewoond werd met Schaar. Ook had ze het er moeilijk mee dat de familie financieel erg afhankelijk was van de arts. Bij haar man zou ze op geen begrip hebben kunnen rekenen. Ze zei ook dat Moqadem zijn kinderen slecht behandelde. Zelfmoord plegen was geen optie: Moqadem zou niet voor hun kinderen hebben kunnen instaan.

Sekte
Moqadem, van wie Lhermitte intussen gescheiden is, verklaarde dat ze hem nooit vertelde dat ze niet langer kon leven met Schaar. Wel zou ze zich af en toe beklaagd hebben over enkele van Schaars gewoonten, zoals het lawaai dat hij soms maakte. In het gezin zou alles verder goed gegaan zijn. Moqadem ging ervan uit dat zijn vrouw de daden niet alleen kon gepleegd hebben. Schaar zelf zag de hand van een sekte in het drama. Toch zou geen enkel element uit het onderzoek daarop wijzen.

Tweetal weken
Het proces, dat voorgezeten wordt door Luc Maes, zal een tweetal weken duren. Er zijn een honderdtal getuigen opgeroepen. Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door advocaat-generaal Pierre Rans. Meesters Magnée en Spreutels zijn de advocaten van Lhermitte. Bij de burgerlijke partijen zal advocaat Amrani de belangen verdedigen van Moqadem. Meesters Kauten, Gallant en Callewaert vertegenwoordigen de familie Moqadem. Meester De Quévy staat in voor de verdediging van Schaar. (belga/lpb) 5 december 2008

Raadkamer wil Lhermitte naar assisen

De raadkamer van Nijvel heeft de verwijzing van Geneviève Lhermitte naar het hof van assisen gevraagd wegens doodslag op haar vijf kinderen. Het dossier wordt nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel overgemaakt. Volgens de verdediging is een proces voor het assisenhof van Waals-Brabant in de herfst van dit jaar mogelijk.

Niet geestesgestoord
De psychiaters hadden eerder uitgesloten dat de Lhermitte krankzinning of geestesgestoord was. Volgens de besluiten van deze deskundigen is de vrouw in staat zich voor het gerecht te verantwoorden voor haar daden. Zowel het parket als de verdediging had een verwijzing naar assisen gevraagd.

Kinderen
Geneviève Lhermitte bracht haar vijf kinderen Yasmine (°1992), Nora (°1995), Myriam (°1997), Mina (°1999) en Medhi (°2003) op 28 februari 2007 in de gezinswoning in Nijvel met een mes om het leven. Vervolgens probeerde ze tevergeefs zelfmoord te plegen. Op de deur had ze de boodschap 'Appeler la police' achtergelaten en ze had ook zelf de hulpdiensten gebeld. In de brievenbus van een vriendin had ze een brief achtergelaten waarin ze schreef dat ze in een uitzichtloze situatie verkeerde. De vader van de vijf kinderen, Bouchaïb Moqadem (42) keerde de avond van de feiten uit Marokko terug, waar hij zijn familie bezocht had.

Huisvrouw
Geneviève Lhermitte was onderwijzeres van opleiding, maar hield het gezin als huisvrouw draaiend. Bouchaïb Moqadem kon dankzij dokter Michel Schaar naar België komen en trouwde in 1990 met Lhermitte, zo bleek uit het onderzoek. De arts besliste in 1980 een "geestelijke vader" voor Moqadem te worden. Het gezin Moqadem-Lhermitte was financieel volledig afhankelijk van Schaar. Moqadem werkte voor hem en de arts had de aankoop mogelijk gemaakt van de gezinswoning in Nijvel, waar Schaar een verdieping betrok. Schaar was ook de peter van de vijf kinderen. De dag van de vijfvoudige kindermoord was hij niet in de woning aanwezig.

Arts
Lhermitte zei aan de speurders dat ze de alomtegenwoordigheid van de arts in het leven van het echtpaar en het gezin niet meer kon verdragen. Haar advocaten, Xavier Magnée en Daniel Spreutels, hadden het al vlug over een "burn-outsyndroom" van een moeder. Dokter Schaar stelde zich eerder burgerlijke partij, net als Bouchaïb Moqadem, die de scheiding weigert die Lhermitte onlangs aanvroeg. (belga/sam) 19 mei 2008

Moqadem zegt dat Lhermitte hun vijf kinderen niet alleen kon vermoorden

Bouchaïb Moqadem, de vader van de vijf kinderen die op 28 februari 2007 door hun moeder om het leven zijn gebracht in Nijvel, heeft op een persconferentie gezegd dat zijn echtgenote, Geneviève Lhermitte, niet alleen gehandeld kan hebben. Dat meldt de RTBF Radio. De vader heeft het over een complot. Moqadem legt die verklaringen af de dag voordat de raadkamer van Nijvel zich zal buigen over het psychiatrische rapport van Geneviève Lhermitte, die in beschuldiging is gesteld van vijfvoudige kindermoord.

Complot
"Vijf kinderen vasthouden en hen de keel over snijden, één voor één. Ik zeg u dat dat niet door één persoon kan gebeuren. Dat gebeurt met meerdere personen. Er was dus op voorhand een zeer professionele voorbereiding", zei Bouchaïb Moqadem. De man was in het gezelschap van zijn advocaten en van dokter Schaar, de man die inwoonde bij het echtpaar en hun vijf kinderen.

Verklaring
Tijdens de persconferentie las Bouchaïb Moqadem ook een tekst voor. "Ik ben momenteel een gebroken man, en heb te maken met een totaal onbegrip. Die dag beefde de aarde. Vijf onschuldige en vrolijke kinderen zijn in de val gelokt, door een onvoorstelbaar professioneel, historisch en compleet koudbloedig complot. Het is niet de liefde die dit bloedbad heeft bevolen. Het is extreem egocentrisme en de jaloezie op het geluk van een gezin zonder problemen", zei Bouchaïb Moqadem. (belga/sam) 9 maart 2008

Man Lhermitte dient klacht in tegen Le Soir

De advocaten van Bouchaïd Moqadem, de echtgenoot van Geneviève Lhermitte, hebben klacht ingediend wegens schending van het onderzoeksgeheim. De klacht is gericht tegen Le Soir Magazine dat deze week confidenties onthulde van Lhermitte aan de gerechtspsychiaters. Geneviève Lhermitte is de vrouw uit Nijvel die haar vijf kinderen vermoordde.

De klacht viseert hoofdredacteur Michel Marteau en journalist Jérémie Demeyer van Le Soir Magazine. Voorts is de klacht ook gericht tegen X, die de informatie deed lekken waardoor het magazine beslag kon leggen op het psychiatrisch verslag. (belga/bf) 9 februari 2008

Lhermitte over vijf kindermoorden: "Voelde me in 't nauw gedreven"

Geneviève Lhermitte, die beschuldigd wordt van de moord op haar vijf kinderen, voelde zich "in het nauw gedreven" en erkent dat ze al jaren kampt met zelfmoordneigingen. Dat blijkt uit psychiatrisch onderzoek op vraag van de onderzoeksrechter van Nijvel.

Beuken tegen muur
"Bij spanningen tussen haar en haar echtgenoot, beukte ze met het hoofd tegen de muur of sloeg ze zelfs een keer met haar vuist tegen een raam", zeggen de psychiaters die de vrouw onderzochten. "Mevrouw Lhermitte voelde zich in het nauw gedreven. Dit alles leidde tot een situatie van stijgende patstelling."

Driften
Op 28 februari 2007 ging "Geneviève Lhermitte rond 13 uur naar haar kamer. Ze laat alle angstig verzet van de laatste weken varen en geeft zich over aan onbewuste krachten en scenario's", vervolgen die in hun rapport. "Vanaf dat moment laat ze haar driften vrij en haar gewoonte om haar daden te onderdrukken helpt bij de moord op haar vijf kinderen, zonder evenwel de bewuste wil te verliezen hen liefde te geven, de lichamen toe te dekken, hen te knuffelen en hen hun knuffeldieren te geven".

Vrijer in gevangenis
Geneviève Lhermitte, die sinds de feiten vastzit, heeft de artsen toevertrouwd dat "ze overspoeld wordt door pijn en schuldgevoelens, maar dat ze paradoxaal genoeg zich "vrijer voelt in de gevangenis". (belga/ka) 6 februari 2008

Onderzoek tegen Geneviève Lhermitte bijna afgerond

Geneviève Lhermitte is woensdag kort voor de Nijvelse raadkamer verschenen. De raadkamer verlengde het aanhoudingsmandaat van de vrouw met drie maanden. Lhermitte vermoordde op 28 februari in de echtelijke woning haar vijf kinderen, voor ze probeerde zelfmoord te plegen. Ze staat nu in verdenking voor de moord op haar vijf kinderen.
Zowel het parket als de verdediging van Lhermitte bevestigen dat het onderzoek bijna afgerond is. Onderzoeksrechter Anne-François Destrée zal nog enkele bijkomende onderzoeksdaden stellen.

Het Nijvelse gerecht verwacht het gerechtelijk dossier ergens in de eerste drie maanden van september door te sturen naar het parket van Nijvel. Dat moet dan samen met het federale parket het rekwisitoor overwegen.

Omvang drama
Lhermitte moet mogelijk voor het Nijvelse hof van assisen verschijnen. De kamer van inbeschuldigingsstelling moet daar eventueel een beslissing over nemen.

"Geneviève Lhermitte is zwaar op de proef gesteld en extreem moe", aldus een van de advocaten van de verdachte. "Ze beseft nu de omvang van het drama. Maar ze houdt zich niet bezig met de straf die ze mogelijk oploopt. Ze ziet het proces eerder als een middel om sereen uit te leggen wat ze beleefd heeft en hoe ze daartoe geraakt is", zei advocaat Daniel Spreutels. De volgende verschijning van Lhermitte voor de raadkamer is gepland in maart.

Eind oktober werd het psychatrisch onderzoek van de vrouw neergelegd bij de rechtbank. Daaruit bleek dat ze op het moment van de feiten op 28 februari niet in een staat van krankzinnigheid verkeerde. (belga/ka) 17 december 2007Geneviève Lhermitte is woensdag kort voor de Nijvelse raadkamer verschenen. De raadkamer verlengde het aanhoudingsmandaat van de vrouw met drie maanden. Lhermitte vermoordde op 28 februari in de echtelijke woning haar vijf kinderen, voor ze probeerde zelfmoord te plegen. Ze staat nu in verdenking voor de moord op haar vijf kinderen.
Zowel het parket als de verdediging van Lhermitte bevestigen dat het onderzoek bijna afgerond is. Onderzoeksrechter Anne-François Destrée zal nog enkele bijkomende onderzoeksdaden stellen.

Het Nijvelse gerecht verwacht het gerechtelijk dossier ergens in de eerste drie maanden van september door te sturen naar het parket van Nijvel. Dat moet dan samen met het federale parket het rekwisitoor overwegen.

Omvang drama
Lhermitte moet mogelijk voor het Nijvelse hof van assisen verschijnen. De kamer van inbeschuldigingsstelling moet daar eventueel een beslissing over nemen.

"Geneviève Lhermitte is zwaar op de proef gesteld en extreem moe", aldus een van de advocaten van de verdachte. "Ze beseft nu de omvang van het drama. Maar ze houdt zich niet bezig met de straf die ze mogelijk oploopt. Ze ziet het proces eerder als een middel om sereen uit te leggen wat ze beleefd heeft en hoe ze daartoe geraakt is", zei advocaat Daniel Spreutels. De volgende verschijning van Lhermitte voor de raadkamer is gepland in maart.

Eind oktober werd het psychatrisch onderzoek van de vrouw neergelegd bij de rechtbank. Daaruit bleek dat ze op het moment van de feiten op 28 februari niet in een staat van krankzinnigheid verkeerde. (belga/ka) 17 december 2007

OCMW legt 300.000 euro opzij voor moordhuis Nijvel

De gemeente Nijvel heeft in haar begroting voor volgend jaar 300.000 euro voorzien in het budget van het OCMW om het huis te kopen waar Geneviève Lhermitte haar vijf kinderen vermoordde in februari 2007. Dat bevestigde de burgemeester van Nijvel, Pierre Huart.

De gemeente Nijvel vermoedt dat het gebouw zal worden verkocht en wil vermijden dat het verkrot bij gebrek aan kopers of dat het een bedevaartsoord wordt. De gemeente wil het huis dan ook een sociaal nut geven.

Noodslaapplaatsen
De woning waar Geneviève Lhermitte haar vijf kinderen vermoordde op 28 februari is gelegen aan de Generaal Jacqueslaan, nabij het centrum van de gemeente. Het schepencollege wil de woning verbouwen om er nood- of transitslaapplaatsen in te richten, waarover de gemeente Nijvel momenteel nog niet beschikt.

"Er is nog niets zeker en we zijn gebonden aan de evaluatie van de ontvanger van de registratie. We hebben een som voorzien in het budget van het OCMW, verder kunnen we niet gaan", aldus burgemeester Huart. (belga/svm)

Moeder die haar vijf kinderen ombracht is toerekeningsvatbaar

Geneviève Lhermitte, de moeder die in verdenking gesteld is voor de moord op haar vijf kinderen op 28 februari in Nijvel, was op het ogenblik van de feiten niet zwakzinnig of geestelijk niet onevenwichtig. Dat blijkt uit het psychiatrisch rapport, aldus de advocaat van Lhermitte, Xavier Magnée. De moeder is dus verantwoordelijk voor haar daden en het is mogelijk dat ze voor het hof van assisen moet verschijnen.

Ook dokter woonde in
De verdediging van de verdachte heeft het rapport, opgesteld door een college van experts, deze ochtend in het justitiepaleis van Nijvel kunnen inkijken. Het vijftig pagina's tellende rapport werd eind oktober toegevoegd aan het dossier. Lhermitte vermoordde op 28 februari in haar eigen huis haar vijf kinderen, voor ze probeerde zelfmoord te plegen. De dag nadien werd ze in verdenking gesteld voor de moord op haar vijf kinderen en gearresteerd. De vrouw leefde samen met haar echtgenoot, Bouchaïb Moqadem, de vader van de vijf kinderen. De beschermende figuur van de familie en financiële steun, dokter Michel Schaar, bewoonde ook een etage van de familiewoning.

Burn out
"De experts vinden dat Lhermitte geen gevaar voor de maatschappij is als ze opnieuw met dezelfde buitengewone levensomstandigheden wordt geconfronteerd", weet Magnée. De advocaat spreekt over een "contrast tussen de moederlijke dwang en de realiteit van een koppel dat door een derde persoon werd onderhouden". De advocaat haalt ook aan dat de moeder last had van een "burn out". Het feit dat ze onder druk stond zou ertoe geleid hebben dat de daad van Lhermitte gelijkgesteld werd aan een "daad van liefde" voor de kinderen.

Opmerkelijk rapport
De verdediging maakte bekend geen tegenexpertise te vragen. "Het rapport lijkt opmerkelijk. De experts geven uitleg bij hetgeen niet uit te leggen is", vindt Magnée. Lhermitte, die verantwoordelijk geacht wordt voor haar daden, zou dus voor het hof van assisen kunnen verschijnen, waar ze zich moet verantwoorden voor de vijfvoudige moord. De verdachte kreeg het rapport pas deze middag te zien. Haar advocaat wou niet dat Lhermitte het resultaat van het rapport via de pers zou vernemen. (belga/odbs) 22 november 2007

Dokter dient klacht in tegen Lhermitte in familiedrama Nijvel

Michel Schaar, de arts die in hetzelfde huis woonde als het echtpaar Moqadem in Nijvel, heeft een klacht ingediend voor een poging tot vergiftiging tegen Geneviève Lhermitte, de moeder die haar vijf kinderen om het leven bracht in Nijvel. Hij erkent weet te hebben gehad van de psychologische problemen die de vrouw sinds 1994 had, zo berichtte RTL-TVI in zijn nieuwsuitzending van 19 uur.

De arts zei dat hij Geneviève Lhermitte aanraadde naar een psychiater te gaan. Hij verklaarde dat de vrouw voor het drama steeds regelmatiger naar haar psychiater ging en dat die hem op de hoogte had moeten brengen van een eventueel probleem.
De arts overweegt ook een klacht in te dienen tegen de psychiater voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. (belga/hln) 26 mei 2007

Parket ontkent dat Lhermitte dokter wou doden

Het parket van Nijvel ontkent dat Geneviève Lhermitte, de vrouw die op 28 februari in Nijvel haar vijf kinderen doodde, herhaaldelijk van plan geweest zou zijn om dokter Schaar om het leven te brengen, zoals de krant La Dernière Heure vandaag schreef.

Aalesoverheersend
De vrouw heeft aan de speurders verklaard dat ze de aanwezigheid van dokter Schaar allesoverheersend vond. Schaar had een zeer goede band met haar man en woonde op één verdieping van de woning van Lhermitte en haar gezin. De familie hing ook op financieel vlak van de dokter af.

Vergif
Volgens La Dernière Heure, die zich naar eigen zeggen baseert op informatie uit het dossier, zou Geneviève Lhermitte verschillende keren dokter Schaar hebben willen vermoorden door vergif in zijn koffie te mengen. Uiteindelijk zou ze daar van af gezien hebben omdat "ze niet naar de gevangenis wilde gaan en zo gescheiden zou worden van haar kinderen".

Niet waar
Het parket van Nijvel ontkent die beweringen formeel. "De geciteerde documenten komen in geen geval uit het onderzoeksdossier. Niets uit het onderzoek bevestigt die beweringen", beklemtoonde eerste substituut Bernard Goethals, de woordvoerder van het parket van Nijvel. (belga/hln) 6 mei 2007

Geneviève wilde de dokter doden

Geneviève Lhermitte, de vrouw die op 28 februari in Nijvel haar vijf kinderen om het leven bracht, heeft meermaals overwogen dokter Schaar te doden. Dat schrijft de zondageditie van La Dernière Heure.

Moord of zelfmoord
Volgens de krant, die informatie uit het dossier citeert, wilde de vrouw de arts uit de weg ruimen door vergif in zijn koffie te gieten. Uiteindelijk is ze niet tot de daad overgegaan, "omdat ze niet in de gevangenis wilde belanden en zo gescheiden worden van haar kinderen". Daarom zou ze, eerder dan de dokter te doden, er voor geopteerd hebben om "haar kinderen te doden en nadien zelfmoord te plegen, zodat ze niet gescheiden zou zijn van haar eigen nakomelingen".

Niet gereageerd op brief
Geneviève Lhermitte verklaarde aan de speurders dat ze de inwonende dokter Schaaar niet langer verdroeg, een gegeven waarvan haar echtgenoot stelt niet van op de hoogte te zijn geweest. De krant komt ook nog terug op de brieven die Geneviève enkele uren voor het drama deponeerde bij een vriendin. Volgens La Dernière Heure is het de partner van de vriendin die uit handen van Geneviève twee omslagen ontving, met de brief en juwelen. In de brief kondigde Lhermitte haar opzet aan om de kinderen te vermoorden en verklaart ze dat "alles de fout is van dokter Schaar". Ze vroeg verder haar juwelen te delen met haar twee zussen. Noch de levensgezel of de vriendin hebben gereageerd nadat ze kennis hadden genomen van de inhoud van het schrijven. (belga/hln) 6 mei 2007

Familiedrama: advocaten Lhermitte dagvaarden weekblad

Xavier Magnée en Daniel Spreutels, de advocaten van Geneviève Lhermitte, hebben de verantwoordelijke uitgever van het weekblad 'Soir Magazine' gedagvaard naar aanleiding van een artikel dat op 4 april is verschenen in het tijdschrift. In naam van hun cliënte ontkennen de twee advocaten de inhoud van het artikel formeel. Ook betwisten ze informatie die op de voorpagina stond, namelijk dat Geneviève Lhermitte dacht dat haar man een tweede vrouw had in Marokko en dat ze jaloers was en vreesde dat haar echtgenoot zou vertrekken naar Marokko met Yasmine, Nora, Myriam, Mina en Mehdi.

Lhermitte ontkent formeel dat ze de zaken die 'Soir Magazine' haar in de mond legt, gezegd zou hebben tegen de deskundigen of andere personen. Meer nog, de beweringen dat Lhermitte de feiten voorbereid zou hebben, blijken volgens de twee advocaten geen enkele objectieve basis te hebben. Uit de beweringen blijkt volgens de advocaten ook dat Lhermitte een motief zou hebben gehad, dat voortvloeide uit een zogezegde jaloezie, en dat ze gehandeld zou hebben met voorbedachtheid. In dat geval zou er sprake zijn van moord.

In naam van hun cliënte eisen de advocaten dat de verantwoordelijke uitgever van Soir Magazine wordt veroordeeld tot het betalen van één symbolische euro. Ook eisen ze dat het vonnis gepubliceerd wordt in het weekblad en dat de voorpagina exclusief gewijd zou worden aan titels die de beweringen rechtzetten. (belga/hln) 6 april 2007

Aanhouding Geneviève Lhermitte met drie maanden verlengd

De raadkamer van Nijvel heeft de aanhouding van Geneviève Lhermitte, die beschuldigd wordt van de moord op haar vijf kinderen, vandaag met drie maanden verlengd. De moeder werd voor de raadkamer vertegenwoordigd door haar advocaten Xavier Magnée en Daniel Spreutels. Volgens hen laat de gezondheid van de vrouw verplaatsingen nog niet toe. De twee wilden niks kwijt over het dossier om het werk van de onderzoeksrechter niet in het gedrang te brengen. (belga/hln) 2 april 2007

'Adoptievader' van Bouchaïb Moqadem reageert op insinuaties na kindermoord

,,Ik was nooit te veeleisend''

,,Ik beschouw Bouchaïb veeleer als zoon dan als werknemer. Ik ben nooit te veeleisend geweest tegenover hem. De insinuaties doen pijn'', zegt Michel Schaar (59) die al 28 jaar samenwoont met Bouchaïb Moqadem, de vader van de vijf vermoorde kinderen uit Nijvel.

Bjorn Maeckelbergh in Marokko

Nu zijn vijf petekinderen zijn begraven doorbreekt Michel Schaar het stilzwijgen. De dokter neemt het niet dat de advocaat van Geneviève Lhermitte (40) voor de televisiecamera's verklaarde dat ze wanhopig was omdat haar man wel heel erkentelijk moest zijn tegenover de huisarts die boven hen woonde. ,,Dat doet me hartzeer. Precies omdat ik besef dat onze situatie speciaal is, heb ik altijd gepleit voor openheid. Maar noch Geneviève, noch Bouchaïb hadden me gesproken over een probleem.''

Michel Schaar heeft Bouchaïb Moqadem opgevoed als ware het zijn eigen zoon. ,,Ik leerde de familie Moqadem kennen tijdens een vakantie in 1977. De ouders waren heel trots op Bouchaïb omdat hij het uitstekend deed op school. Ze vertelden dat ze hem wilden laten verder studeren in het buitenland, maar dat ze niet genoeg geld hadden. Ze vroegen me of ik kon helpen. Ik heb 'ja' gezegd.''

Bouchaïb verhuisde twee jaar nadien naar België. Hij trok in bij dokter Schaar. Bouchaïb maakte eerst een elektronica- en later een lerarenopleiding af. Eind jaren tachtig ontmoette de Marokkaan dan Geneviève Lhermitte. Ze trouwden in 1990 en kregen twee jaar later hun eerste kind.

,,Na de geboorte van Yasmine heb ik Bouchaïb een job aangeboden op mijn dokterskabinet in Vorst. Hij doet secretariaatswerk en af en toe rijdt hij me ook rond omdat ik door rugproblemen moeilijk kan autorijden., Toen het gezin Moqadem groter werd kocht Schaar een tweegezinswoning in Vorst. Daar woonden ze een aantal jaren tot Bouchaïb en Geneviève hem vertelden dat ze zelf eigenaar wilden worden. ,,Ik had de mogelijkheid en wilde hen helpen. Ik heb toen het huis verkocht en het geld gestoken in het burgerhuis in Nijvel. Bouchaïb en Geneviève pasten de rest bij, ongeveer de helft van het totale bedrag. Ik had er een eigen verdieping.''

Geval van agressie

De dokter zegt dat hij de kindermoorden nooit heeft zien aankomen. ,,Geneviève had het wel nog altijd moeilijk met een geval van agressie van jaren terug. Toen ze les gaf op een Brusselse probleemschool viel een leerling haar aan met een mes. Enkele dagen later stak diezelfde tiener een leerling neer. Ze was daar nog altijd voor in behandeling.''

Sinds het drama vraagt Michel Schaar zich af of hij het niet had moeten zien aankomen. ,,Geneviève zag er de laatste weken misschien wel wat vermoeider uit. Dat lijkt me vrij logisch met vijf kinderen. Maar nu vraag ik me wel af of ik signalen heb gemist. Zo vroeg ze me de zondag voor het drama voor het eerst of ik wou helpen met het huiswerk van Yasmine: een opstel over tolerantie. Wou ze daar iets mee duidelijk maken? Ik weet het echt niet (diepe zucht).''

Volgens Michel Schaar klopt het alvast niet dat Bouchaïb Moqadem zijn vrouw isoleerde van de buitenwereld en bekeerde tot in het extreme. ,,Geneviève volgde de ramadan en vierde het offerfeest mee. En in de keuken werkte ze met halalvlees (geslacht volgens religieuze voorschriften, nvdr.). Maar that's it. Ik kan ook niet geloven dat Yasmine een hoofddoek moest dragen zoals vlak na het drama werd gezegd. Ik heb Yasmine zelf nog maar een keer met een kleine hoofddoek gezien. Dat was tijdens een traditioneel feest.''

Schaar ontkent verder met klem dat hij te veeleisend was ten opzichte van Bouchaïb. ,,Integendeel zelfs. Ik beschouw hem veeleer als een zoon dan als een personeelslid. Bouchaïb heeft dan ook eerder flexibele werkuren. Als een van de kinderen ziek was, mocht hij van mij altijd thuisblijven om Geneviève te helpen. Ik heb hem ook nooit naar het buitenland gestuurd voor zijn werk, zoals wordt rondgestrooid. En dat samenwonen moet je relativeren. Ik sliep eigenlijk enkel in het weekend in Nijvel. Tijdens de werkdagen betrok ik een kamer naast mijn kabinet.''

Gisterochtend vloog Michel Schaar terug naar ons land. ,,Ik ga naast mijn dokterskabinet intrekken, want in Nijvel zet ik geen voet meer binnen. Dat kan ik niet na die barbaarse moorden., De dokter beraadt zich nu over de toekomst. ,,Bouchaïb blijft nog een week in Marokko. Daarna zal hij voor zichzelf moeten uitmaken of hij terug naar ons land komt. Hij weet dat ik er altijd zal zijn om hem te helpen.''

Brorn Maeckelbergh in Marokko Bron Het Nieuwsblad 10 maart 2007

Man blijft bij vrouw na kindermoorden.

Frans Boogaard in AD 4 maart 2007

BRUSSEL - Bouchaïb Moqadem (43), vader van de vijf kinderen die woensdag in Nijvel door hun moeder werden vermoord, blijft bij zijn vrouw. ,,Ik kan haar niet opgeven”, verklaarde hij zondag voor de Franstalige tv. ,,Ik houd van haar. Zij is nog altijd mijn vrouw.”

De diepverdrietige vader keerde zich in een kort gesprek tegen zijn schoonzus, die hem enkele uren na de vijfvoudige moord al verweet door zijn voortdurende afwezigheid medeschuldig te zijn aan het gezinsdrama.

,,Hoe is het mogelijk dat ik zomaar word veroordeeld? Ik heb nog niet eens de tijd gehad om mijn kinderen te begraven”, aldus Moqadem.

Hij riep ‘iedereen’ op hem met rust te laten. ,,Ik wacht het onderzoek af. Pas als ik de waarheid ken, leg ik verklaringen af”, aldus de vertwijfelde vader.

Uit het politieonderzoek is inmiddels gebleken dat de diepdepressieve Geneviève L. haar kinderen één voor één vermoordde met een groot mes, dat ze even eerder had gekocht in een supermarkt.

De vijf kinderen, tussen 3,5 en 14 jaar oud, worden maandag van het islamitische lijkenhuis in Fleurus overgebracht naar de grote moskee in Brussel, waar om één uur een afscheidsceremonie plaatsheeft. Daarna keren zij voor enkele uren terug naar Nijvel, waar de bevolking gelegenheid krijgt om afscheid te nemen.

Vandaar worden zij overgebracht naar Zaventem, vanwaar zij dinsdagmorgen worden overgevlogen naar Marokko, om woensdag in Agadir te worden begraven.

Een klein legertje psychologen staat intussen de Nijvelse schooljeugd bij. Veel kinderen die Geneviève L. kenden als een vriendelijke vrouw en goede moeder, stellen zich na de tv-uitzendingen en geschokte gesprekken in Nijvel vragen over hun eigen veiligheid. Ook maandag is er op alle Nijvelse scholen nog professionele hulp.


Drama Nijvel was voorbereid

Frans Boogaard in AD 1 maart 2007

NIJVEL - Een zware depressie, een diep ongelukkige jeugd en huwelijksproblemen lijken aan de basis te liggen van

het gezinsdrama woensdag in Nijvel, waar de 40-jarige Geneviève L. in anderhalf uur tijd alle vijf haar kinderen ombracht.

Het gezinsdrama was voorbereid, zei gistermiddag parketwoordvoerder Bernard Goethals. Geneviève L. schafte speciaal een slagersmes aan. De jongste, Mehdi van drie, was de eerste. Tussen 13.00 en 14.00 uur riep zijn radeloze moeder hem bij zich, sneed hem de keel over en legde hem in zijn bedje. Daarna was het de beurt aan zijn vier zussen, Mina (7), Myriam (9), Nora (11) en Yasmine (15).


Terwijl de anderen beneden tv zaten te kijken, riep Geneviève L. haar kinderen één voor één bij zich, steeds in een ander vertrek, vermoordde ze en legde ze in hun bed. Alleen Yasmine verzette zich. ,,Zij heeft nog geprobeerd aan de moordlust van haar moeder te ontsnappen,’’ aldus het parket.

Haar situatie was ‘uitzichtloos’, zo vertelde Geneviève L. de politie gisteren vanaf haar ziekbed. De 40-jarige vrouw, zes jaar in behandeling bij een psychiater, probeerde na haar wanhoopsdaad zelfmoord te plegen met een messteken in de borst. Maar ze slaagde daar niet in en belde de politie.


Ze is in staat van beschuldiging gesteld en aangehouden. Vader Bouchaïb, die woensdag terugkwam van vakantie in Marokko, zou nog niet goed beseffen wat er is gebeurd. Eén van de twee zussen van Geneviève vraagt om begrip. ,,Haar kinderen waren haar kostbaarste bezit, ze heeft zichzelf altijd helemaal voor hen weggecijferd. Sinds haar man een maand geleden op vakantie ging en haar met de kinderen achterliet, zat ze er volledig door,’’ aldus Cathérine.

Volgens de krant La Dernière Heure werden zij en haar twee zussen vernederd door hun vader, die hen ‘lelijk’ noemde, en ‘nog niet goed genoeg om in een supermarkt te werken.’


Buurtbewoners en klasgenootjes van de vijf slachtoffers legden gisteren bloemen bij het huis in de avenue Général Jacques. Zelfs de meest geharde politiemensen hebben nu psychologische bijstand. ,,Dit is voor iedereen onverdraaglijk,’’ aldus burgemeester Pierre Huart.

België zoekt naar waarom familiedrama

donderdag 1 maart 2007

NIJVEL - Waarom sneed de 40-jarige Geneviève Lhermitte woensdagmiddag in Nijvel haar vijf kinderen de keel door?

Met die vraag worstelt België donderdag.
De gruwelijke moord heeft België geschokt. Alle kranten openen met het nieuws en zoeken naar verklaringen.
De vrouw was al jaren onder behandeling voor depressies, het zou niet goed gaan in het huwelijk met haar man. ,,Geneviève heeft zich altijd weggecijferd voor de kinderen. Sinds haar man een maand geleden op vakantie vertrok en haar met de kinderen achterliet, zat ze er volledig door. Zij was op. Oordeel niet te streng over haar,’’ citeert de krant Het Laatste Nieuws donderdag Catherine, de zus van Geneviève.
De vrouw sneed woensdag in haar huis in Nijvel de keel door van haar vier dochters en een zoontje: Yasmine (15), Nora (11), Myriam (9), Mina (7) en Mehdi (3). Vervolgens stak ze zichzelf meermalen in de borst en belde de hulpdiensten. Die kwamen op tijd om haar te redden, maar te laat voor de kinderen.
Kennelijk zocht de verwarde Geneviève vlak voor haar wanhoopsdaad nog hulp. Ze had haar plannen in een brief aangekondigd aan een vriendin, maar die vond de brief pas woensdagmiddag. Ook plakte ze een briefje op de voordeur met de tekst: ,,Bel de politie. Spoed.’’ De dag voor de moorden belde ze nog met zus Catherine. ,,Ze was ten einde raad. Haar oudste dochter moest voor een allergiebehandeling naar de dokter. Hoe moest zij dat organiseren? Tientallen keren heeft zij gevraagd: ’Doe iets, doe iets, ik geraak er niet meer uit,’’ aldus Catherine.
Geneviève had volgens haar zus een vreselijke jeugd waarin haar ouders haar kleineerden en zeiden dat ze nog te stom was om cassière te worden in de supermarkt. Op school leerde ze Bouchaïb kennen met wie ze trouwde en haar vijf kinderen kreeg. ,,Na hun huwelijk stond voor haar alles in het teken van de kinderen,’’ aldus zus Catherine. De vader van de kinderen, werkzaam in de farmaceutische industrie, kwam woensdagmiddag terug in België. De politie ving hem op op het vliegveld van Brussel.
Twee keer eerder, in 2001 en 2004, vond in België een familiedrama plaats waarbij een ouder vijf kinderen vermoordde. De dader was toen beide keren de vader.
(ANP)

Belgische vermoordt vijf kinderen

Frans Boogaard in AD 28 februari 2007

BRUSSEL - Een depressieve moeder in Nijvel, even ten zuiden van Brussel, heeft gisteren.

haar vijf kinderen vermoord en daarna een mislukte zelfmoordpoging gedaan. De vrouw belde vervolgens zelf de hulpdiensten.

De wanhopige moeder bracht haar kinderen, vier meisjes en een jongen van 3,5 tot 14 jaar oud, eigenhandig om met messteken. Of ze haar kinderen eerst verdoofde, is nog onduidelijk. De politie heeft de vrouw nog niet kunnen verhoren. Wel zijn er sporen die erop duiden dat de oudste dochter zich heeft verzet.

Volgens de procureur, Jean-Claude Elslander, onderging de vrouw al een tijdje psychologische behandelingen. Haar gezin werd omschreven als een modelgezin in een nette buurt en zonder problemen.
,,Ze hadden hun huis verbouwd en wilden hier hun toekomst opbouwen,’’ aldus burgemeester Pierre Huart, volgens wie de buurt geschokt is door het drama. Hij noemde de vijfvoudige moord ‘absoluut onverklaarbaar’.

Niemand in de straat had het drama zien aankomen. Het gezin woonde er zeven jaar. De moeder leek gelukkig, bracht elke dag zelf haar kinderen naar school en torste de jongste mee in een draagdoek. Buren omschrijven de kinderen als ‘vriendelijk’, ‘beleefd’ en ‘dienstbaar’.
De vrouw pleegde haar wanhoopsdaad tussen twee en drie uur ’s middags, kort nadat de kinderen uit school waren gekomen. Alleen het oudste meisje was gisteren niet op school. De politie moest de in Marokko geboren vader, die voor zijn werk vaak reist, op Zaventem het slechte nieuws brengen.

De vrouw zette haar plannen en motieven uiteen in een brief aan een vriendin iets verderop in de straat. Maar de vriendin vond de boodschap te laat om te kunnen ingrijpen. De moeder is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar.

Moeder doodt 5 kinderen in Nijvel

In Nijvel zijn gisterenmiddag de lichamen van vijf kinderen gevonden. Ze zijn omgebracht door hun moeder, die om 14.45 zelf de hulpdiensten verwittigde. Daarna probeerde ze zelfmoord te plegen. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis van La Louvière, maar is buiten levensgevaar. Het parket van Nijvel spreekt van een wanhoopsdaad.

De kinderen, vier dochters en één zoon, waren tussen de drie en veertien jaar oud: Yasmine (1992), Nora (1995), Myriam (1997), Mina (1999) en Medhi (2003). De vader van de kinderen, die in de farmaceutische sector werkt, was op zakenreis op het moment van de feiten. Hij kon pas enkele uren later op de hoogte gebracht worden van deze tragedie. Het staat vast dat hij niets met de moorden te maken heeft.

Afscheidsbrief
De moeder zou haar voornemen in een brief hebben meegedeeld aan een vriendin, die ook in Nijvel woont. Uit analyse van de afscheidsbrief blijkt dat de vrouw zich in een "uiterst verwarde situatie" bevond. De moeder zou een depressie gehad hebben, waarvoor ze een psychologische behandeling kreeg. Toch is het voor het parket tot op heden nog onduidelijk wat de exacte redenen waren voor haar daad. Als haar daad beraamd was en als ze verantwoordelijk wordt geacht voor haar daden, kan de vrouw beschuldigd worden van moord, aldus de woordvoerder.

Bij het onderzoek trok één element de aandacht van de speurders die het huis onderzochten. Twee keer werd er op de voordeur 'bel de politie' geschreven. (belga) 28 februari 2007

 

 Zie ook Vijfvoudige kindermoord in België