We hebben 121 gasten online

Videobeelden rechtspraak 2

Gepost in Strafzaken

Mary Bell in Children of Crime.

Documentaire over misdrijven door kinderen. Dertig jaar geleden vermoordde de elfjarige Mary bell twee jongens. Hoe reageerden de samenleving, de media en Mary’s omgeving hiwer op. Uitzending van de BBC. Duur 55 minuten.

Children of Crime. Documentaire over misdrijven door kinderen. Dertig jaar geleden  vermoordde de elfjarige Mary Bell twee jongens. Hoe reageerden de samenleving, de media en Mary ’s omgeving hier op. BBC.    14-04-1998 Duur 55 minuten.

 Niemand twijfelt meer aan het daderschap van Mary Bell. Zij was een intelligent meisje uit een naargeestige achterstandswijk in Newcastle, dochter van een sm- prostituee en een gewelddadige, alcoholische vader. Een milieu waarin geweld de norm was. Mary viel op school al snel op door haar gemene, agressieve gedrag.’Ze had Een sadistische trek’, zei een leraar..  In korte tijd werden in Mary ’s omgeving twee jongetjes dood gevonden. Gewurgd. Mary begon op school op te scheppen dat zij er meer van af wist, ja, dat zij het zelf had gedaan.. de politie verhoorde haar, maar ze ontkende, een houding waarin ze gedurende het hele proces volharde.

Ze had een medeplichtige, Norma Bell (geen familie), die vermoedelijk een  passieve rol speelde. Tijdens het proces  beschuldigden de meisjes elkaar. Technisch bewijs gaf ten slotte de doorslag,

Het proces duurde negen dagen en vond achter gesloten deuren plaatselijk pers besteedde er bescheiden aandacht aan, de tv-zenders onthielden zich zelfs van berichtgeving. De Jury achtte Mary schuldig en Norma ontoerekeningsvatbaar. Mary werd eerst in een internaat geplaatst en in 1978 naar een open gevangenis overgebracht. Drie jaar later kwam ze vrij.

Mary heeft ook later nooit schuld bekend. Jeugdpsychiaters  omschreven haar als ‘levendig, maar gevoelloos.’Ze is onder een andere naam een nieuw leven begonnen. Een leven met ups en downs, ‘maar toch een goede burger geworden’, liet een ambtenaar van justitie weten.

Een ouder die zijn kind vermoordt

Zembla 28 januari 1999

Een ouder vermoordt zijn kind. Een uitzending van Zembla van 28 jan.1999  van de VARA-tv. In de documentaire is een reconstructie te zien van een zaak waarbij een gescheiden vader twee van zijn kinderen vermoordde. De zaak baarde in de gemeende Montfort in Limburg veel opzien, en niet alleen daar. De vader heeft een opleiding gevolgd op de KMA te Breda en bracht het tot kolonel in het Surinaamse leger. Begin jaren ’80 kwam hij naar Nederland. Op 6 februari 1997 maakte de 38-jarige Surinaams-Hindoestaanse Glenn A. uit het Limburgse Montfort een einde aan het leven van zijn achtjarig zoontje en zijn vijfjarig dochtertje. Voordat hij ook zijn ander zoon van het leven berooft komt hij tot bezinning.

In deze reconstructie komen veel betrokkenen aan het woord., o.a. de moeder, de huisarts, de Raad van de Kinderbescherming en de politie maar ook de dader.

Allemaal blijven zij met de vraag zitten of de moord voorkomen had kunnen worden.

Uit een telling van Zembla blijkt dat de afgelopen drie jaar 43 kinderen in Nederland door een ouder zijn vermoord.

In de documentaire wordt stap voor stap duidelijk hoe de schermutselingen tussen man en vrouw steeds verder oplopen. Als uiteindelijk de krant naar aanleiding van een rechtzaak het privé-leven van de vader uitgebreid uit de doeken doet, is dat voor hem de druppel.

Psycho-analyticus Verheugt:” Wat je ziet dat op een gegeven moment een punt bereikt is en dan zijn ze er niet meer vanaf te houden. En op dat moment zou je graag in willen grijpen. Maar je kunt de oorzaak heel moeilijk opsporen, want het speelt zich af achter de gordijnen van de psyche”.

Opvallende ontwikkeling is overigens dat het afgelopen jaar vaders de hand sloegen aan hun kinderen, terwijl uit de rechtspraktijk blijkt dat het tot voor kort praktisch alleen vrouwen waren die dit deden (b.v. door een postnatale depressie). Zie overigens hiervoor ook de Ronde van Witteman, onderdeel 5 waarin een vrouw aan het woord komt die eerst haar eigen kind doodde en daarna het kind van haar vriendin.