We hebben 251 gasten online

Inhoudsopgave De zaak Ina Post

Gepost in Strafzaken

Op 22 augustus 1986 werd in Leidschendam de 89-jarige mevrouw Kolstee-Sluiter door wurging vermoord. Bij de hoogbejaarde vrouw werden enkele cheques ontvreemd, waarvan men aannam dat deze later door de dader werden geïnd. De politie gebruikte deze cheques om een handschrift-onderzoek te houden onder de verzorgsters van mevrouw Kolstee-Sluiter. Omdat het handschrift van Post gelijkenissen vertoonde met de handtekening op de cheque, kwam zij als verdachte in beeld.

Post bleef voor de politie de grootste verdachte. Ze bekende later twee keer de moord gepleegd te hebben - naar eigen zeggen onder grote druk van de recherche. Enkele voorbeelden onderstreepten dat deze druk inderdaad aanwezig was. Zo verklaarde Post een boekje met bankafschriften uit het huis van Kolstee-Sluiter meegenomen te hebben. Rechercheurs zouden dit Post hebben opgedrongen, omdat ze zelf dachten dat het boekje kwijt was. Later bleek het boekje voor onderzoek bij de technische recherche te zijn.

Het lukte de recherche niet om meer bewijslast te verzamelen tegen de bejaardenverzorgster. Desondanks werd Post toch veroordeeld, waarna ze in hoger beroep ging. Ook in hoger beroep werd ze schuldig bevonden en tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Vrijheid en reabilitatie

In september 1990 werd Post vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag Ze had op dat moment drie jaar gevangen gezeten. Tot op de dag van vandaag probeert Ina haar onschuld erkend te krijgen. In dat kader is haar zaak anno 2008, als tweede zaak in de Nederlandse geschiedenis, in behandeling bij de commissie-Posthumus 2. Deze commissie, onder leiding van hoogleraar strafrecht Ybo Burema, onderzoekt of strafzaken opnieuw moeten worden geopend.

Over haar zaak verscheen in 2007 een boek, geschreven door Harrie Timmerman en Dick Gosewehr, waaraan ook Post zelf medewerking verleende.Gosewehr, Dick en Harrie Timmerman (2007) Wanneer de waarheid...: Het ware verhaal over Ina Post. Met medewerking van Ina Post enMr .G.J.Knoops. Amsterdam: Rozenberg Publishers. ISBN 9789051708745

Op 23 juni 2009 besliste de Hoge Raad dat de zaak moet worden overgedaan.

De zaak Ina Post Deel 1

Uitspraak Rechtbank 9 december 1986

De zaak Ina Post Deel 2

Arrest hof Den haag 25 mei 1987

De zaak Ina Post Deel 3

Hoge Raad verwerpt Cassatie 26 april 1988

De zaak Ina Post Deel 4

Hoge Raad verklaart eerste herzienigsaanvraag niet ontvankelijk

De zaak Ina Post Deel 5

Hoge Raad verklaart 2e en 3e herzieningsaanvraag niet ontvankeleijk

De zaak Ina Post Deel 6

 Hoge Raad verklaart 4e herzienigsaanvraag ontvankelijk

De zaak Ina Post Deel 7

 Kort geding advocaat vordering originele cheques 5 december 2005

De zaak Ina Post Deel 8

 CEAS adviseert zaak Post opnieuw te onderzoeken

CeAS II adviseert herziening zaak Ina Post 190308

De zaak Ina Post Deel 9

CEAS adviseert herziening zaak Post 19 maart 2008

De zaak Ina Post Deel 10

Hoge Raad: zaak Ina Post moet over 23 juni 2009

De Zaal Ina Post Deel 11

Regiezittig Hof Den Bosch 22 januari 2010

De zaak Ina Post Deel 12

Persberichten herziening zaak Post

De zaak Ina Post Deel 13

Arrest hof Den Bosch 6 oktober 2010

De zaak Ina Post Deel 14

Persberichten vrijspraak Ina Post