We hebben 127 gasten online

De zaak Ina Post Deel 12

Gepost in Strafzaken

Persberichten herzieningszaak Ina Post

 

OM eist opnieuw zes jaar cel voor Ina Post

Bron Volkskrant Menno van Dongen 20 september 2010

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie wil dat het gerechtshof in Den Bosch de eerdere veroordeling van zes jaar gevangenisstraf voor Ina Post opnieuw oplegt. Haar strafzaak is weliswaar heropend door de Hoge Raad, op grond van grote twijfel over haar bekentenissen, maar ze is wel degelijk schuldig, meent justitie.De aanklaagster zei vanochtend dat ze er ondanks nader onderzoek niet aan twijfelt dat Post in 1986 een bejaarde vrouw om het leven heeft gebracht.

Het slachtoffer, de 89-jarige mevrouw Kolstee, woonde in het bejaardentehuis in Leidschendam waar de verdachte werkte. 'Post heeftdrie keer bekend, stelt het OM. Ze beschikte over kennis die alleen bekend kan zijn bij de dader.' Vijf keer Na haar veroordeling heeft de verdachte de Hoge Raad tot vijf keer toe verzocht haar zaak te heropenen,wat in 2009 uiteindelijk lukte. Het hoogste rechtscollege stelde toen vast dat het moment van overlijden van het slachtoffer achteraf onjuist is. Dat zou ingrijpende gevolgen hebben: alibi's van eventuele andere verdachten kloppen niet en de bekentenissen stemmen niet overeen met de feiten. Post heeft haar celstraf, zes jaar wegens doodslag en valsheid in geschrifte, allang uitgezeten. Haar bekennende verklaringen trok ze in 1986 binnen enkele dagen weer in. Sindsdien houdt ze vol dat ze onschuldig is en strijdt ze voor rehabilitatie.

De verdachte reageerde aanvankelijk relatief kalm op de eis. 'Ik was wel enigszins voorbereid, gezien de sfeer tijdens de zittingen. Maar ja, je blijft hopen dat ze tot inzicht komen dat ik onschuldig ben. Dit is geen spelletje, dit gaat om een mensenleven.' In de hal begon ze alsnog te huilen. 'Het heeft me erg gekwetst dat het OM mij verwijt dat ik wisselend heb verklaard over de redenen om te bekennen. Ze wil niet begrijpen dat ik tijd nodig had om te verwerken wat er allemaal was gebeurd. Daar heb ik verdomme 24 jaar voor nodig gehad.' Emotioneel De bejaardenverzorgster houdt vol dat ze na haar arrestatie emotioneel en in de war was.

Politiemensen zouden haar hebben beloofd dat ze haar man mocht zien als ze toegaf dat ze Kolstee had gedood. Volgens een deskundige die haar heeft onderzocht, is Post iemand die zich gemakkelijk laat beïnvloeden. Ze zou hebben gedacht dat het wel goed zou komen bij de rechter.

Een rechercheur heeft in een interview toegegeven dat ze onder grote druk is gezet. Experts twijfelen aan de waarde van haar bekentenissen. Zogeheten daderkennis in haar verklaringen zou zijn aangereikt door rechercheurs. Post heeft gezegd dat ze het slachtoffer heeft gewurgd met een elektriciteitssnoer, maar de sporen op het lichaam wijzen op iets anders. Technisch bewijs is er niet.

Het OM blijft erbij dat er niets mis is met de bekentenissen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de politie haar heeft gevoerd met informatie. 'Dat er soms sprake was van een stevig gesprek, wordt door ons niet betwist. Maar het ging ook niet om zomaar een strafbaar feit. Voor ons weegt zwaar dat ze in een gesprek met twee officieren van justitie, in alle vrijheid en zonder druk, haar bekennende verklaring heeft bevestigd.'

 

Tijdstip Argumenten van de Hoge Raad, die grote twijfels uitte over het tijdstip van overlijden, werden van tafel geveegd. Het OM blijft erbij dat Kolstee is overleden tussen zes uur en tien over zeven 's avonds. De aanklagers sluiten nog altijd niet uit dat Kolstee wel degelijk is gewurgd met een elektriciteitssnoer. Oud-rechercheur Dick Gosewehr, auteur van een boek over deze zaak, uitte in de hal harde kritiek op het OM. 'Het is overduidelijk dat ze niet genteresseerd zijn in de waarheid, maar in een veroordeling. Ik vond dit een slecht verhaal, ze winkelen selectief in bewijsmateriaal. Wat voor Post pleit, noemen ze niet. De kern van de zaak is dat politiemensen volhouden dat ze hun werk goed hebben gedaan en dat het OM nu zegt: oké, dat geloven we.' Advocaat Geert-Jan Knoops beschuldigt het OM van tunnelvisie. Hij bepleit vanmiddag de onschuld van zijn client.

 

Ina Post bekende in 1986 kalm, spontaan en weloverwogen

’bron Volkskrant Raoul du Pré 10 jumi 2010

DEN BOSCH; - De rechercheurs en officieren van justitie die in 1986 het onderzoek deden naar de dood van de hoogbejaarde weduwe Kolstee in Leidschendam zien geen reden om te twijfelen aan de schuld van de veroordeelde bejaardenverzorgster Ina Post.Ze erkennen dat het onderzoek wellicht vollediger en zorgvuldiger had kunnen zijn, maar vinden niet dat er grote fouten zijn gemaakt of dat Post tijdens verhoren onder ongeoorloofde druk is gezet in pogingen om haar te laten bekennen.Dit maakten zij de afgelopen dagen duidelijk in hun getuigenverklaringen voor het gerechtshof in Den Bosch, dat het proces helemaal overdoet.

Post (54) werd in 1987 tot zes jaar cel veroordeeld wegens doodslag op de weduwe bij wie zij als verzorgster geregeld over de vloer kwam. Ze zou haar hebben gewurgd, en betaalcheques hebben ontvreemd en verzilverd.Post biechtte in 1986 twee keer tijdens een verhoor op dat zij de dader was, maar trok die bekentenis een dag later weer in.

Hoewel verder technisch bewijs ontbrak, werd zij door de rechter als schuldige aangewezen. Sinds haar vrijlating vecht Post tegen die veroordeling. De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS), die veronderstelde rechterlijke dwalingen onderzoekt, concludeerde in 2008 dat het opsporingsonderzoek onzorgvuldig en onvolledig is geweest en kreeg daarin vorig jaar gelijk van de Hoge Raad, die bevel gaf om het hele proces over te doen.

De voornaamste kritiek is dat het team zich destijds volledig vastklampte aan Posts verklaring en te weinig aandacht had voor ontlastend bewijs. Maar die verklaring loog er dan ook niet om, stelde officier van justitie Van der Horst vrijdag stellig. Volgens hem bekende Post rustig, vrij spontaan, weloverwogen en gaf ze veel details. ‘Ze vertelde dat ze bij Kolstee op bezoek was. Ze probeerde betaalcheques uit een kastje te pakken toen Kolstee even de kamer uit was.

Maar Kolstee kwam weer binnen, zei "dat mag niet" en toen ontstond een worsteling. Post vertelde dat ze toen met het snoer van de schemerlamp de keel van Kolstee heeft dichtgeknepen en dat ze daarbij heel zenuwachtig was omdat de telefoon steeds ging. Dat is mij zeer bijgebleven.’Volgens Van der Horst en zijn collega De Wit hebben zij Post niet onder druk gezet. ‘Ze verklaarde authentiek, als iemand die echt had meegemaakt waarover ze vertelde. Ik geloofde haar’, aldus Van der Horst. De Wit: ‘Ik denk dat zij het echt meende. Ze wilde er een punt achter zetten. ‘De teamleider van de recherche zei donderdag dat ook hij er van overtuigd is dat Post oprecht bekende.

Politiechef twijfelt niet aan schuld Ina Post

 

Bron Volkskrant

8 Juli 2010DEN BOSCH - De coördinator van het rechercheteam dat onderzoek deed naar de dood van de bejaarde mevrouw Kolstee in 1986 in Leidschendam twijfelt ook na heropening van de zaak niet aan de schuld van de veroordeelde Ina Post.De teamleider is er zelfs van overtuigd dat de bejaardenverzorgster in hetzelfde bejaardenhuis twee jaar eerder geld heeft gestolen van een overleden bewoonster en mogelijk zelfs betrokken is geweest bij haar dood.

De recherchechef heeft dat donderdagochtend verklaard in verhoor bij het gerechtshof in Den Bosch, dat de heropende strafzaak opnieuw bekijkt. Zijn team heeft geprobeerd hard bewijs te vinden voor betrokkenheid van Post bij de diefstal in 1984 maar kon dat niet vinden, legde hij uit. De vrouw stierf officieel een natuurlijke dood, maar daarover werd getwijfeld. Gewurgd

De inmiddels 64-jarige teamleider verrichtte het verhoor waarin Ina Post (nu 54 jaar) voor het eerst bekende dat ze bewoonster Kolstee had gewurgd. Het hof probeerde donderdag uit te vinden of de bekentenis onder druk is afgelegd, zoals Post beweert.

De voormalig politieman verklaarde dat het gesprek met prietpraat was begonnen. Hij wist dat Post religieus was opgevoed en vroeg haar hoe Petrus het zou vinden als zij met een slecht geweten bij de hemelpoort zou arriveren. Post barstte in snikken uit en toen ‘is er een verhaal gekomen', aldus de verbalisant. Hij kreeg de indruk van een ‘biecht’. De rechercheur bekende dat hij tot zijn spijt één sturende vraag heeft gesteld over de wijze waarop het slachtoffer was gewurgd. ‘Er is verder niet gestuurd. Dat was niet nodig.’

Zes jaar cel

Dat Post bekende omdat haar was beloofd dat ze dan haar man mocht zien, klopt niet zei de rechercheur. Op vragen van advocaat Geert-Jan Knoops antwoordde hij dat het hele onderzoek niet de schoonheidsprijs verdient maar suggesties dat ontlastend bewijs verborgen werd gehouden, wees hij resoluut van de hand. Post werd in 1987 veroordeeld tot zes jaar celstraf wegens doodslag. Ze heeft die straf helemaal uitgezeten. Vorig jaar werd de zaak heropend wegens twijfels over het precieze moment van de dood van de vrouw.

Aangedane Ina Post: ik ben bange vrouw Bron NRC 23 september 2010 Ina Post stond vanochtend zeer geëmotioneerd voor de rechter. Ik heb de afgelopen 24 jaar niets anders gedaan dan in mezelf te zoeken waarom, waardoor en waarvoor ik iets heb bekend wat ik niet gedaan heb. Ik ben een bange vrouw die zocht naar de makkelijkste weg om weg te komen van mensen die mij bang maakten. Dat zei Post vanmorgen voor het gerechtshof in Den Bosch op de laatste zittingsdag van een herzieningszaak om de moord op een 89-jarige vrouw in het verzorgingstehuis waar Post werkte. In haar laatste woorden zei Post dat ze 24 jaar gevochten heeft. Ze werd in 1987 tot zes jaar cel veroordeeld. Volgens een deskundigenrapport uit 2008 zijn er tijdens haar proces indertijd veel fouten gemaakt, waarop de Hoge Raad zei dat het proces opnieuw gevoerd moest worden. U, rechter, zei dat er meer is in het leven dan deze zaak alleen, vertelde Post zeer aangedaan. Dat weet ik, maar zo lang u denkt dat ik in staat ben een moord te plegen, moet ik vechten. Moord is het ergste waar een mens van beschuldigd kan worden. Het is voor mij heel belangrijk dat mensen niet denken dat ik een slecht mens ben. Het is nog pijnlijker als ik aan mijn ouders denk. Het is een belediging naar hen toe om te denken dat zij iemand op de wereld hebben gezet die tot zoiets in staat zou zijn.

De verdediging van Ina Post hekelde de starre houding (tunnelvisie) van het Openbaar Ministerie, die stelt dat Post de hoogbejaarde vrouw wél heeft vermoord. De uitspraak is over dertien dagen.