We hebben 225 gasten online

Deel 10 Puttense moordzaak

Gepost in Strafzaken

Geen cassatie tegen vrijspraak in "Puttense Moordzaak"

8 mei 2002 - Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie stelt geen cassatieberoep in tegen het arrest van het gerechtshof te Leeuwarden in de "Puttense moordzaak" waarbij beide verdachten werden vrijgesproken.

De advocaat-generaal bij het ressortsparket te Leeuwarden heeft hiertoe besloten omdat naar zijn mening tegen deze vrijspraak geen beroep in cassatie mogelijk is. Het Wetboek van Strafvordering kent namelijk de regel dat tegen een vrijspraak geen beroep in cassatie is toegelaten. De Hoge Raad heeft hierop slechts voor bepaalde gevallen een uitzondering gemaakt. Het vrijsprekende arrest in de "Puttense moordzaak" valt naar de mening van de advocaat-generaal niet onder deze uitzonderingen.

Het gerechtshof sprak op 24 april 2002 de beide verdachten vrij van het verkrachten en doden van de 23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1999.

Stand van zaken Puttense moordzaak

6 januari 2004 - Openbaar Ministerie

In het heropende onderzoek naar de verkrachting en de moord op de 23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994 in Putten zijn sinds juni 2003 circa 700 personen gehoord en is aan 340 mensen medewerking gevraagd voor een DNA-vergelijkend onderzoek. Tot nu toe heeft dit geen positief resultaat opgeleverd. Naar verwachting zal het onderzoek zeker nog tot februari doorlopen. Een politieteam van 16 medewerkers houdt zich met het onderzoek bezig. Aldus het OM in Zutphen.
Met de kennis van vandaag is het indertijd uitgevoerde buurt- en passantenonderzoek herhaald. Dit onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond. Uit dit onderzoek zijn enkele nieuwe feiten naar voren gekomen die meer duidelijkheid geven over de afgelegde route van Christel op 9 januari 1994 en de tijdstippen waarop ze de route van haar woning naar de woning van haar oma (waar Christel dood werd aangetroffen) heeft afgelegd. Op dit moment is er nog een relatieonderzoek gaande. Alle personen die in verband kunnen worden gebracht met de plaats van het misdrijf of met Christel Ambrosius worden in dit onderzoek benaderd. Zo nodig zal hen gevraagd worden DNA af te staan.
Met de vrijspraak door het Gerechtshof in Leeuwarden van de eerder veroordeelde mannen op 24 april 2002 kwam het onderzoek naar de verkrachting van en de moord op de 23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994 in Putten weer terug bij het arrondissementsparket Zutphen. Uitgangspunt bij het verdere onderzoek was het sporenmateriaal (o.a. sperma) dat destijds op het lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen.

35 tips in Puttense moordzaak na Opsporing Verzocht

15 maart 2005 - Arrondissementsparket Zutphen

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de moord op de Puttense stewardes Christel Ambrosius heeft naar aanleiding van het televisieprogramma Opsporing Verzocht afgelopen maandagavond een 35-tal tips binnen gekregen.

Over de inhoud en de waarde van deze tips kan nog geen informatie worden gegeven. Ze worden op dit moment nog onderzocht. Of de gouden tip ertussen zit is op dit moment nog niet duidelijk. Overigens kunnen er nog tips bij komen. Vandaag, dinsdag 15 maart wordt Opsporing Verzocht vanaf 10.30 uur herhaald.

In de TV uitzending heeft de politie de kijkers gevraagd om informatie, die in een nieuw onderzoek naar deze moord boven tafel is gekomen. Met name de fietsroute die het slachtoffer door Putten volgde is in de uitzending zorgvuldig gereconstrueerd. Met de tips naar aanleiding van de TV uitzending hoopt de politie de moord uit 1994 alsnog op te kunnen lossen. Tips kunnen worden doorgebeld naar de politie via 0900 - 8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.

Doorstart onderzoek in Puttense moordzaak

16 juni 2006 - Arrondissementsparket Zutphen

Er is een doorstart gemaakt in het opsporingsonderzoek naar de verkrachting van en moord op de 23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994. Dit gebeurt onder meer naar aanleiding van een gemaakte analyse van alle tot nu toe uitgevoerde opsporingshandelingen.

In het onderzoek worden de aanbevelingen uit het rapport Posthumus, die zijn uitgewerkt in het Verbeterprogramma van politie en OM, meegenomen. Zo zal onder meer tijdens het onderzoek tegenspraak worden georganiseerd.

De familie van het slachtoffer is inmiddels in kennis gesteld.

Naar aanleiding van de vrijspraak door het Gerechtshof in Leeuwarden (24 april 2002 ) van de twee eerder veroordeelde mannen kwam het onderzoek naar de verkrachting van en de moord op de 23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994 in Putten weer terug bij het arrondissementsparket Zutphen.

Na de vrijspraak werd een nieuw opsporingsonderzoek gestart. Door de teamleden werden in de afgelopen periode ruim 3300 verklaringen opgenomen en tijdens een DNA vergelijkend onderzoek hebben 1780 mensen hun medewerking verleend.

Een uitzending van Opsporing Verzocht in maart 2005 leverde tientallen nieuwe tips op die werden nagetrokken. Diverse externe deskundigen waren als adviseur betrokken bij dit team.

Het politieteam kreeg veel medewerking van de Puttense bevolking om tot de oplossing van dit misdrijf te komen. Ondanks alle inspanningen heeft dit tot nu toe geen resultaat opgeleverd.

Gezien de ernst van het gepleegde strafbare feit, de ontstane maatschappelijke onrust en het uitblijven van het gewenste resultaat is tevens een zogeheten review uitgevoerd met betrekking tot het opsporingsonderzoek.

Een review is een analyse van de gemaakte opsporingshandelingen. Hierbij wordt onder meer gekeken of er gezien de huidige stand van de wetgeving, de wetenschap of de techniek aanvullende onderzoekshandelingen te verrichten zijn. De review is uitgevoerd door van buiten het regiokorps en het parket komende deskundigen van politie en OM, aangevuld met externe deskundigen.

Op basis van de uitkomsten van de review en de aanbevelingen die het reviewteam heeft gedaan is besloten om het opsporingsonderzoek door te starten met een nieuw team. Politie en OM willen hiermee zeker stellen dat alle mogelijke opsporingshandelingen - ook in het licht van ontwikkelingen van wetgeving, wetenschap en techniek - zijn en worden verricht.

Putten – verdachte moord Christel Ambrosius aangehouden

20 mei 2008 - Arrondissementsparket Zutphen

De politie Noord- en Oost-Gelderland heeft op dinsdag 20 mei een 33-jarige inwoner uit Delft aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting van en moord op Christel Ambrosius uit Putten. De familie van het slachtoffer is inmiddels over de aanhouding op de hoogte gesteld.

De destijds 23-jarige vrouw werd op zondag 9 januari 1994 levenloos aangetroffen in de woning van haar oma in Putten. Ze bleek te zijn verkracht en op gewelddadige wijze om het leven te zijn gebracht.

De politie kon de verdachte aanhouden door een match van destijds veilig gesteld sporenmateriaal met het DNA-profiel van de verdachte in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Het DNA-profiel van de verdachte bevond zich sinds kort in de databank op basis van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, die in werking is getreden op 1 februari 2005.

De wet DNA-onderzoek bij veroordeelden schrijft voor dat mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 4 jaar of meer staat, verplicht DNA-materiaal moeten afstaan ten behoeve van de DNA-databank. De verdachte heeft DNA moeten afstaan op basis van een door hem gepleegd strafbaar feit, te weten een geweldsdelict.

In juni 2006 is een nieuw rechercheteam een nieuw, objectief onderzoek gestart naar het misdrijf. Het nieuwe onderzoek, dat volgens de nieuwste inzichten en methoden is opgepakt, is door de match bij het NFI in een stroomversnelling gebracht.

Het onderzoek is nog niet afgerond; het team gaat door met het onderzoek. De verdachte is in verzekering gesteld en zal de komende periode worden verhoord. Vrijdag 23 mei 2008 wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris in Zutphen.

Dinsdag 20 mei 2008 heeft er een persconferentie plaatsgevonden waarin deze aanhouding bekend gemaakt is. De persverklaring van deze persconferentie is bijgevoegd.

Nieuwe verdachte in Puttense moordzaak 23 mei 2008

Zutphen, 23 mei 2008 - De rechter-commissaris heeft een 33- jarige inwoner uit Delft voor 14 dagen in bewaring gesteld.
De politie hield de verdachte dinsdag 20 mei 2008 aan. De politie heeft deze nieuwe verdachte op dinsdag 20 mei 2008 aangehouden. De politie kon de verdachte aanhouden door een 'match' van destijds veilig gesteld sporenmateriaal met het DNA-profiel van de verdachte in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Het DNA-profiel van de verdachte bevond zich sinds kort in de databank op basis van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, die in werking is getreden op 1 februari 2005.

Hij wordt verdacht van de verkrachting en moord op Christel Ambrosius in 1994. De destijds 23-jarige vrouw werd op zondag 9 januari 1994 levenloos aangetroffen in de woning van haar oma in Putten. Ze bleek te zijn verkracht en op gewelddadige wijze om het leven te zijn gebracht.
De rechter-commissaris is van mening dat sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Dat betekent dat er meer is dan een redelijk vermoeden van schuld. De rechter-commissaris acht de bewaring tevens nodig, aangezien de rechtsorde ernstig is geschokt door het vermoedelijk door verdachte gepleegde feit. Verder moet er naar het oordeel van de rechter-commissaris ernstig rekening mee gehouden worden dat de verdachte opnieuw een misdrijf zal begaan. Tot slot geldt dat de bewaring nodig is in verband met het doen van verder onderzoek. Het onderzoek naar de verschillende feiten wordt voortgezet.

Bezwaarschrift nieuwe verdachte Puttense moordzaak 29 mei 2008

De verdachte in de nieuwe Puttense zaak heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de hem opgelegde beperkingen tijdens de voorlopige hechtenis. Het bezwaarschrift is door de rechtbank vandaag in raadkamer behandeld. De bezwaren van de verdachte zijn afgewezen en dat betekent dat de verdachte voorlopig in de volledige beperkingen blijft. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Raadkamer rechtbank Zutphen verlengt voorarrest verdachte met 30 dagen 5 juni 2008

De raadkamer van de rechtbank Zutphen heeft het voorarrest van de verdachte met dertig dagen verlengd. De gronden zijn gelijk aan de gronden die de rechter-commissaris aan zijn beslissing (op 23-05-08) ten grondslag heeft gelegd.

Raadkamer rechtbank Zutphen verlengt voorarrest verdachte Puttense moordzaak met 60 dagen

De raadkamer heeft op 3 juli 2008 het voorarrest van de verdachte met 60 dagen verlengd. Het belang van het onderzoek als grond voor dit voorarrest acht de raadkamer niet meer aanwezig.

Pro Forma zitting Rechtbank Zutphen 2 september 2008

De pro-formazitting wordt gehouden omdat de voorlopige hechtenis van negentig dagen op 6 september afloopt. Tijdens de zitting wordt er niet inhoudelijk op de strafzaak ingegaan, maar kunnen er wel verzoeken van de partijen worden behandeld.

Puttense zaak voortgezet op 21 november

Zutphen, 3 september 2008 - Dinsdag 2 september was de eerste pro-formazitting in de Puttense zaak. Besloten is de zaak voort te zetten op 21 november. Tot die tijd blijft de verdachte in voorarrest.

Regiezitting 21 november
In overleg met de officier van justitie en de raadsman (advocaat) besloot de rechtbank de volgende zitting op 21 november te houden. Dit wordt een regiezitting waarin nadere afspraken worden gemaakt over de verdere behandeling van de zaak.

Verlenging hechtenis
Verder werd een aantal verzoeken gedaan aan de rechtbank, zowel door het Openbaar Ministerie (OM) als de raadsman. Het OM verzocht tot aanhouding van de zaak in kader van het onderzoek, de verlenging van de hechtenis van de verdachte en de mogelijkheid om nog een getuige te horen bij de rechter-commissaris. De rechtbank wees al deze verzoeken toe.

Verzoeken raadsman
De raadsman deed het verzoek om alle letterlijke uitwerkingen van de verhoren van de verdachte en kopieën van de beeld- en geluidsopnamen van deze verhoren te krijgen. De rechtbank wees deze twee verzoeken af. De rechter oordeelde dat de raadsman hier op dit moment nog geen aanspraak op kan maken.

Wél dient de officier van justitie de raadsman in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van deze opnamen, bij voorkeur op een plaats die voor de raadsman gemakkelijk bereikbaar is, zoals het kantoor van het Openbaar Ministerie te Utrecht of in een politiebureau in die stad.

Tenlastelegging
De verdachte zelf was niet aanwezig. Ook werd de zaak niet inhoudelijk behandeld. Het was de eerste keer dat het Openbaar Ministerie haar (nog voorlopige) tenlastelegging voordroeg: Zij verdenkt de verdachte van gekwalificeerde doodslag (zie eindnoot 1) en verkrachting (zie eindnoot 2) van Christel Ambrosius.

Bij de regiezitting van 21 november openbaart het OM haar definitieve tenlastelegging.

Rechtszaak
De verdachte is op 20 mei 2008 aangehouden. Hij wordt verdacht van de verkrachting en moord op Christel Ambrosius in 1994. De destijds 23-jarige vrouw werd op zondag 9 januari 1994 levenloos aangetroffen in de woning van haar oma in Putten. Ze bleek te zijn verkracht en op gewelddadige wijze om het leven te zijn gebracht.

(1) Doodslag, gekwalificeerd – Doodslag om, vooraf of tijdens het plegen van een ander strafbaar feit, het plegen van dat feit te vergemakkelijken. Of doodslag na het plegen van een ander strafbaar feit, om het bewijs van dat strafbare feit te verbergen. Kan maximaal bestraft worden met levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar.

(2)Verkrachting – Door geweld, bedreiging iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Maximale straf: twaalf jaar gevangenisstraf.

Tussenbeslissingen rechtbank op verzoeken OM en advocaat

Zutphen, 4 december 2008 - De rechtbank Zutphen heeft in een tussenbeslissing beslist op verzoeken van de officier van justitie en de advocaat van verdachte P. De verzoeken werden gedaan tijdens de regiezitting d.d. 21 november jl. De rechtbank heeft het volgende beslist.

Verzoek om stukken
Het verzoek van de advocaat om alle processtukken (260 ordners) van de eerste Puttense zaak aan het huidige dossier toe te voegen, is door de rechtbank afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat de advocaat voldoende mogelijkheden heeft om alle oude processtukken in te kijken. In het huidige dossier zijn stukken uit het oude dossier opgenomen. Ook bevat het huidige dossier samenvattingen van de oude onderzoeken en de resultaten daarvan. De advocaat heeft onvoldoende de noodzaak onderbouwd om alle oude stukken toe te voegen.

De advocaat had daarnaast verzocht om toevoeging aan het huidige dossier van specifiek door hem genoemde stukken. Dit verzoek is afgewezen voor zover het gaat om oude onderzoeken betreffende de voormalige verdachten. Nu die voormalige verdachten definitief zijn vrijgesproken en geen nieuwe feiten zijn aangevoerd, vindt de rechtbank het niet nodig om deze stukken aan het huidige dossier toe te voegen.

De rechtbank heeft het verzoek van de advocaat om een aantal andere specifieke stukken uit het eerste onderzoek aan het huidige dossier toe te voegen toegewezen. Het gaat daarbij om onderzoeksrapporten en deskundigenverklaringen over sporenmateriaal en DNA. Omdat biologische sporen een belangrijk onderdeel vormen van het nieuwe dossier kunnen onderzoeken op dat gebied van belang zijn voor de verdediging, aldus de rechtbank.

Uitbreiding verdediging
Het verzoek van de advocaat om een tweede raadsman en een deskundige die voor de verdediging werkt, beschikbaar te stellen, heeft de rechtbank afgewezen. De wet biedt daartoe volgens de rechtbank geen mogelijkheid. Bovendien kan de verdediging deskundigen laten oproepen ter zitting en vragen stellen.

Pieter Baan Centrum
Voorts heeft de rechtbank het verzoek van de officier van justitie, om de verdachte in het Pieter Baan Centrum psychiatrisch te laten onderzoeken, toegewezen. De rechtbank acht dit onderzoek noodzakelijk. De verdachte heeft aangegeven hieraan niet mee te zullen werken zolang niet alle door zijn advocaat gewenste stukken aan het huidige dossier zijn toegevoegd. De rechtbank ziet echter geen aanleiding af te wijken van de gebruikelijke gang van zaken. Een dergelijk onderzoek vindt in de regel plaats voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Getuige-deskundigen
Ten slotte heeft de rechtbank bepaald dat een aantal getuige-deskundigen zal worden gehoord tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het gaat om technische rechercheurs, criminaliteitsanalisten en DNA-deskundigen.

Vervolg
De zitting is aangehouden tot 5 februari 2009.