We hebben 316 gasten online

Viervoudige moord oud-marinier Paul Spiekerman van Weezelenburg Deel 7

Gepost in Strafzaken

Oud-marinier Paul S. van W.(4-voudige moordenaar) in juni 2010 naar TBS-Kliniek

paul s

Vier leden van de familie Vromen werden op 24 oktober 2003 in Kerkrade vermoord. De oud-marinier Paul Spiekerman van Wezelenburg werd op 31 januari 2005, in hoger beroep door het Gerechtshof in den Bosch, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar en TBS met dwangverpleging. Citaat:'De verdachte heeft op brute wijze vier weerloze mensen - een compleet gezin - van het leven beroofd. De verdachte heeft hiermee onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden. Bovendien heeft deze viervoudige moord een zeer grote schok veroorzaakt in de maatschappij en bij burgers gevoelens van angst en onveiligheid teweeggebracht. Zoals ook de rechtbank heeft gedaan, rekent het hof de verdachte de feiten extra aan, omdat hij als houder van een vergunning voor het voorhanden hebben van vuurwapens het in hem gestelde vertrouwen dat hij de wapens zeker niet zal gebruiken om persoonlijke vetes op te lossen, of anderszins zal misbruiken, zeer ernstig heeft geschaad. Het hof zal, ondanks de buitengewone ernst van de gepleegde feiten, anders dan de advocaat-generaal heeft gevorderd, geen levenslange, maar een tijdelijke gevangenisstraf opleggen, zij het voor de maximale duur, en gelasten dat de verdachte ter beschikking zal worden gesteld, met bevel dat hij van overheidswege zal worden verpleegd'. De advocaat-generaal van het Gerechtshof in den Bosch heeft aan de familie van de slachtoffers laten weten dat Paul S., omdat hij een derde van zijn straf heeft uitgezeten, in juni 2010 voor behandeling naar een TBS kliniek mag gaan. 

Paul S. wil toch eerder uit cel

Ex-marinier Paul S. uit Kerkrade, die is veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs voor de viervoudige moord op zijn ex-schoonfamilie, gaat toch proberen of hij eerder uit zijn cel kan. In oktober 2009 werd bekend dat S. in juni 2010 na zes jaar en acht maanden de cel zou mogen verlaten in het kader van de zogeheten Fokkens-regeling. Op grond daarvan kunnen daders al na een derde van hun straf naar een tbs-kliniek. Nabestaanden van de in 2003 geliquideerde schoonfamilie waren verbijsterd en maakten bezwaar. "Hij heeft straks maar een jaar en zeven maanden per moord in de gevangenis gezeten", aldus Marlies Heuts, zus van de vermoorde schoonmoeder. Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) liet na overleg met de Kamer al snel weten dat S. gewoon in zijn cel moet blijven. Ze kondigde aan per direct de Fokkens-regeling te bevriezen. Tegen dit besluit maakt S. nu weer bezwaar. Zijn advocaten zijn inmiddels naar de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming gestapt om te eisen dat het ministerie zich houdt aan de eerder gedane toezegging dat S. in juni uit zijn cel mag in plaats van in 2017. "In 2007 is onze cliënt de toezegging gedaan dat hij midden 2010 in aanmerking zou komen voor vervroegde tbs. Nu probeert het ministerie dat besluit via een achterdeur terug te draaien. Hier is duidelijk het vertrouwensbeginsel geschaad tegenover Paul S. Het scheelt voor onze cliënt een slok op een borrel als hij zeven jaar langer in zijn cel in Roermond moet blijven zitten”, aldus een van zijn advocaten in De Limburger. Oud-marinier S. van W. kwam na zijn veroordeling in opspraak toen hij in de gevangenis met zijn jeugdliefde Petra trouwde. Ook was hij boos omdat hij geen medaille als oorlogsgewonde kreeg. Bron telegraaf 25 maart 2010

Viervoudige moordenaar Paul S. van W. van cel naar tbs-kliniek

bron: Telegraaf 12 augustus 2010 John van den heuvel

Moordenaar wil van cel naar tbs-kliniek

door door John van den Heuvel

KERKRADE - De oud-marinier Paul S. van W. die zijn complete schoonfamilie uitmoordde, wordt wellicht vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Het verzoek van de viervoudige moordenaar om zeven jaar na de slachtpartij in Limburg van de cel naar een tbs-kliniek te worden overgeplaatst, is toch door justitie in behandeling genomen.

Hierdoor bestaat de kans dat de gevangenispoort binnenkort openzwaait voor Van W. Dit tot afgrijzen van de nabestaanden, die vrezen de ex-marinier tijdens een proefverlof tegen het lijf te lopen. Paul S. van W. werd in 2003 tot twintig jaar celstraf en tbs veroordeeld. Van W. probeert al enige tijd via de zogenoemde Fokkens-regeling overgeplaatst te worden naar een tbs-kliniek.

De nabestaanden van de slachtoffers reageerden eind vorig jaar vol ongeloof op het nieuws dat Van W. mogelijk al de gevangenis uit mag. Staatssecretaris Albayrak stak na berichten in deze krant een stokje voor de verhuizing door de Fokkens-regeling te bevriezen.

"Maar kennelijk stelde dat niets voor, want er is enige weken geleden opnieuw een verzoek gedaan", zegt Marlies Heuts, zus van de doodgeschoten moeder José Vromen.

Volgens Heuts heeft ze informeel al van justitie te horen gekregen dat het verzoek deze week zal worden gehonoreerd. "Wij kunnen daar met ons verstand niet bij", aldus de nog altijd door verdriet verscheurde vrouw. "Die man slacht vier mensen af en mag na zeven jaar al de gevangenis uit, terwijl de rechter hem tot twintig jaar heeft veroordeeld. We zijn er opnieuw kapot van."

Een woordvoerder van justitie bevestigt dat het verzoek van Van W. in behandeling is. 

Paul S. van W. toch vervroegd vrij uit de gevangenis om tbs-behandeling te ondergaan 

 

Waar de familie van de slachtoffers voor vreesde blijkt werkelijkheid te worden. Paul S komt vervroegd vrij uit de gevangenis blijkt uit een beslissing van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

Opnieuw staat de viervoudige moord, gepleegd op 24 oktober 2003 te Kerkrade, door Paul S. van W., in de publieke belangstelling. Paul S van W. vermoordt op die dag, binnen 15 minuten, vier leden van zijn schoonfamilie, het gezin Vromen. Hij schiet eerst zijn ex-vriendin, haar broer en haar moeder dood, rijdt daarna naar de sportschool. De sportschool binnenlopend roept hij 'motherfucker' tegen de daar aanwezige vader van zijn ex-vriendin en schiet ook hem dood. Een schok gaat door het land als deze vier-voudige moord bekend wordt. Na een eis tot levenslang voor de rechtbank te Maastricht wordt Paul S. van W. op 22 juli 2004 veroodeeld tot 20 jaar en tbs. De zaak wordt in hoger beroep behandeld door het Hof te Den Bosch. Ook hier is de eis levenslang maar de uitspraak op 21 januari 2005 is opnieuw 20 jaar gevangenisstraf en tbs.

Het Hof: 'Het nemen van het leven van anderen is zodanig ernstig, dat alleen een gevangenisstraf van zeer lange duur in aanmerking komt'. En: 'Op lange termijn kan, indien verdachte onbehandeld blijft, zich opnieuw zo'n sitatie voordoen'. En: 'Er dient, zij het onder omstandigheden op zeer lange termijn, ook voor de plegers van levensdelicten in beginsel perspectief op terugkeer in de samenleving te zijn'.

De familie van de slachtoffers was er vanuit gegaan dat Paul S. van W. tot levenslang zou worden veroordeeld. De familie legt zich echter neer bij de uitspraak van het Hof. De pogingen van Paul S. van W., om na het uitzitten van 7 jaar gevangenisstraf, opgenomen te worden in een tbs-kliniek voor verdere behandeling zijn dus gelukt. De familie van de slachtoffers is verbijsterd omdat men vreest dat Paul S. van W. binnen een aantal jaren weer vrij rond zou kunnen lopen.

Het arrest van het Hof te Den Bosch nog eens doorlezend kan ik de conclusie trekken dat het Hof zelf geen advies wilde geven wanneer de tbs-behandeling een aanvang moest nemen. Daarbij wel erg makkelijk het probleem liever niet benoemd wilde hebben. Het Hof: 'Het Hof acht geen termen aanwezig, om op voet van artikel 37b, tweede lid wetboek van strafrecht, een advies te geven omtrent het tijdstip waarop de terbeschikkingstrelling met verpleging van overheidswege aan te vangen'. 

Aanspraak op vervroegde plaatsing in tbs-inrichting

Persbericht | 20-10-2010

De beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 20 oktober 2010 in twee beroepszaken uitspraak gedaan over vervroegde plaatsing van veroordeelden tot een vrijheidsstraf in een tbs-inrichting op grond van de zogenaamde Fokkensregeling. De beroepscommissie heeft het beroep in deze twee zaken gegrond verklaard en de beslissingen van de Staatssecretaris van Justitie respectievelijk de Minister van Justitie vernietigd.

Volgens de Fokkensregeling kunnen tot gevangenisstraf veroordeelden aan wie door de strafrechter tevens tbs is opgelegd, in beginsel nadat eenderde van de gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd, worden geplaatst in een tbs-inrichting. Zodoende kan eerder worden begonnen met de behandeling van de geestelijke stoornis met het oog waarop tbs is opgelegd. De gevangenisstraf loopt in dat geval door naast de tbs.

De Minister heeft op 24 juli 2010 besloten deze Fokkensregeling in te trekken. De intrekking geldt vanaf 4 augustus 2010. Vooruitlopend daarop is door de Staatssecretaris van Justitie besloten met ingang van 10 november 2009 geen uitvoering meer te geven aan de Fokkensregeling.

De beroepscommissie meent dat in deze twee aan haar voorgelegde zaken beide betrokkenen op grond van de vóór 4 augustus 2010 geldende wettelijke regeling aanspraak hadden op vervroegde plaatsing in een tbs-inrichting vanaf de eenderde datum (in de ene zaak op 8 september 2009 en in de andere zaak 22 juni 2010). In beide zaken is daaraan geen uitvoering gegeven op grond van uitsluitend de opschorting van de Fokkensregeling zonder dat daarvoor een wettelijke basis was. Dit wordt als onrechtmatig beoordeeld. De afschaffing van de Fokkensregeling met ingang van 4 augustus 2010 kan er niet toe leiden dat deze onrechtmatigheid met terugwerkende kracht wordt opgeheven en dat de aanspraak op vervroegde plaatsing in een tbs-inrichting, die rechtens bestond, is komen te vervallen.

Deze uitspraken hebben tot gevolg dat de betrokkenen, die nu in penitentiaire inrichtingen verblijven, volgens de beroepscommissie alsnog vervroegd in een tbs-inrichting dienen te worden geplaatst, waardoor naast de gevangenisstraf de tbs aanvangt en de tbs-behandeling kan starten.
Volgens de verlofregeling van het ministerie van Justitie voor ter beschikking gestelden zal in dat geval aan de betrokkenen geen verlof worden verleend vóórdat tweederde van de gevangenisstraf is uitgezeten (v.i.-datum). In de ene zaak ligt deze datum op 8 juli 2012 en in de andere zaak op 18 februari 2017.

Voor inlichtingen over de uitspraken kunt u zich wenden tot mr. E.W. Bevaart van het secretariaat van de RSJ, telefoon: 070-361 93 00

Uitspraak 10-0679TR 20-10-2010 | pdf-document, 25 KB