We hebben 258 gasten online

Moordzaak 12-jarig meisje Tweede Exloërmond Deel 1

Gepost in Strafzaken

Dertig jaar en TBS voor moord op Suzanne Wisman

Leeuwarden, 6 maart 2008

Het gerechtshof te Leeuwarden heeft op 6 maart 2008 de 47-jarige H. van D. veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf en TBS wegens het verkrachten en vermoorden van de 12-jarige Suzanne Wisman op 12 december 2006 in Valthermond (Dr). Het hof heeft ook bewezen verklaard dat hij het slachtoffer van haar vrijheid heeft beroofd. Daarvan had de rechtbank in Assen hem vorig jaar nog vrijgesproken. De Officier van Justitie had hoger beroep bij het hof ingesteld omdat hij het met die vrijspraak niet eens was en omdat hij de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf van 20 jaar en TBS te laag vond. Ook Van D. had hoger beroep ingesteld.

Namens Van D. is aangevoerd dat er geen sprake is geweest van moord, maar van doodslag. Door zijn beperkte geestesvermogens zou Van D. onvoldoende in staat zijn geweest zich rekenschap te geven van de gevolgen van zijn handelen. Het hof oordeelt dat Van D. de gelegenheid had om na te denken over wat hij van plan was en wat de gevolgen daarvan konden zijn. Daarom acht het hof moord bewezen.

Het hof noemt de begane misdrijven zo gruwelijk en weerzinwekkend dat de vraag rijst of Van D. niet het recht heeft verspeeld om op enig moment terug te keren in de maatschappij. Het feit dat Van D. als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd heeft uiteindelijk geleid tot het oordeel dat een tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar moet worden opgelegd. Van D. zal daardoor in werkelijkheid 20 jaar gevangen blijven. Het hof acht die straf noodzakelijk en gerechtvaardigd voor het leed dat hij de nabestaanden heeft aangedaan en dient tevens om de geschokte rechtsorde te herstellen.

Daarnaast heeft het hof de maatregel van TBS met dwangverpleging opgelegd. Het hof is zich er van bewust dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de combinatie van een lange gevangenisstraf en TBS. Het risico van herhaling van zeer ernstige delicten wordt door deskundigen aanmerkelijk geacht. Dat gevaar kan en wil het hof niet voor zijn verantwoording nemen: "Verdachte heeft op 12 december 2006 laten zien waartoe hij in staat is. Dit mag nooit weer gebeuren", aldus het hof. Het hof verbindt aan de TBS het advies dat pas met behandeling zou moeten worden begonnen nadat Van D. 20 jaar gevangen heeft gezeten en niet al na ommekomst van de gebruikelijke eenderde van de opgelegde 30 jaar.

Twintig jaar en TBS voor moord op Suzanne

Assen, 6 juli 2007 - De rechtbank te Assen heeft vandaag de 46-jarige Hendrik van D. veroordeeld tot twintig jaar celstraf en terbeschikkingstelling met dwangverpleging. De rechtbank acht bewezen dat hij op 12 december 2006 de twaalfjarige Suzanne meermalen heeft verkracht en daarna vermoord.

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman dat verdachte niet in staat is geweest handelingen planmatig uit te voeren en de consequenties te overdenken. Uit de verklaringen van verdachte bij de politie blijkt dat het doden van Suzanne weloverwogen is gebeurd om de ontdekking van de verkrachtingen te voorkomen.
Ook het verweer dat verdachte Suzanne in een heftige gemoedsbeweging heeft gedood omdat zij hem zou hebben uitgescholden voor pedofiel, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank acht niet geloofwaardig dat Suzanne de verdachte in de voor haar beangstigende en bedreigende situatie heeft uitgescholden. Te meer niet nu hij pas in het Pieter Baan Centrum met dit verhaal is gekomen.

De officier van justitie eiste veertien dagen geleden dertig jaar gevangenisstraf en terbeschikkingstelling met dwangverpleging.
De rechtbank overweegt dat de ernst van de feiten een gevangenisstraf van 25 jaren rechtvaardigt. Maar de rechtbank moet ook letten op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, die een IQ van 76 heeft en mede daarom verminderd toerekeningsvatbaar is.

Pro forma-zitting hoger beroep moord op 12-jarig meisje

Assen, 11 oktober 2007

De zaak tegen de 46-jarige man uit Nieuw-Buinen, die voor de moord op Suzanne Wisman op 6 juli 2007 door de rechtbank Assen werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging, wordt op 28 november 2007 om 13.40 uur, pro forma behandeld door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof te Leeuwarden.

Op verzoek van de verdediging wordt een nader deskundigenonderzoek uitgevoerd. Aangezien dit onderzoek op 28 november nog niet zal zijn afgerond, wordt de zaak pro forma aangebracht. De inhoudelijke behandeling zal naar verwachting begin volgend jaar plaatsvinden.

Achtergrond

De 12-jarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond wordt in de avond van 12 december 2006 levenloos aangetroffen op de Valtherdijk.

Op 15 december wordt de destijds 45-jarige man aangehouden die op 22 juni 2007 in de rechtbank Assen terechtstaat voor de moord op het meisje. Het Openbaar Ministerie Assen eist ter zitting 30 gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. De rechtbank Assen legt 20 jaar en TBS met dwangverpleging op. Zowel de verdachte als het openbaar ministerie zijn in hoger beroep gegaan.

Bron: Ressortsparket Leeuwarden, afdeling voorlichting.

OM Assen in beroep in zaak 12-jarige meisje Tweede Exloërmond

11 juli 2007

Het Openbaar Ministerie (OM) te Assen heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat de rechtbank te Assen op vrijdag 6 juli 2007 heeft gewezen in de zaak van het 12-jarige meisje in Tweede Exloërmond.

Het OM is van mening dat het zwaartepunt meer moet liggen bij beveiliging en vergelding en vindt uit dat oogpunt de opgelegde gevangenisstraf van 20 jaar te laag. Wél kan het OM zich verenigen met de opgelegde TBS met dwangverpleging. Ook is het OM het niet eens met de vrijspraak van de vrijheidsberoving van Suzanne Wisman. De verdachte blijft tot de behandeling van het hoger beroep door het gerechtshof te Leeuwarden in hechtenis

Pro forma zitting in zaak Suzanne

Assen, 19 maart 2007

Op dinsdag 27 maart 2007 om 9.00 uur vindt een pro forma zitting plaats in de zaak van Suzanne. De zaak wordt op 27 maart niet inhoudelijk behandeld door de rechtbank Assen.

De verdachte, een 45 jarige man uit Nieuw-Buinen, is nog niet ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC), dit in verband met wachtlijsten bij het PBC.

Wanneer de rapportages van het PBC en daarnaast de onderzoeksresultaten van het Nederlands Forensisch Instituut binnen zijn, dan pas kan een inhoudelijke behandeling van de zaak plaats vinden. Een eventuele zittingsdatum is nog niet bekend maar binnen drie maanden komt de zaak weer voor de rechter.

Tenlastelegging verdachte

De verdachte wordt de volgende feiten ten laste gelegd:

Moord;

Verkrachting;

Wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood ten gevolge hebbend.

Wat is een pro forma zitting?


Nadat de totale duur (max. 110 dagen) dat een verdachte in voorarrest mag vast worden vastgehouden is verstreken, zal de zaak ter zitting aan de rechter worden voorgelegd. Wanneer het onderzoek tegen de verdachte echter nog niet is afgerond wordt de zaak op zitting pro forma behandeld. Er vindt dan nog geen inhoudelijke behandeling plaats.

Politie en OM tevreden over beantwoording kamervragen

Assen, 13 maart 2007

Uit de beantwoording van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van kamervragen naar aanleiding van de zaak Suzanne Wisman blijkt niet dat er fouten zijn gemaakt door Politie Drenthe en het Openbaar Ministerie Assen.

Beide ministers stellen in de beantwoording vast dat de ontstane beeldvorming over vermeende fouten van Politiekorps Drenthe onjuist is. Politie en Openbaar Ministerie hebben naar behoren gereageerd op meldingen en aangiften.

Politie en Openbaar Ministerie tonen zich ingenomen met de beantwoording van de kamervragen. Zij hebben zich indertijd moeilijk kunnen verdedigen tegen de negatieve publiciteit omdat ze gebonden waren aan privacyregels. Ook konden zij tijdens de behandeling van de kamervragen niet naar buiten treden over deze zaak. Dat geldt trouwens nog steeds. Dit houdt verband met de omstandigheid dat de zaak onder de rechter is.

De Regionale Driehoek heeft de medewerkers van Politie Drenthe in kennis gesteld van het bovenstaande door middel van een intern bericht.

Reactie Openbaar Ministerie Assen n.a.v. een publicatie in het Algemeen Dagblad van 22 januari 2007

Assen, 22 januari 2007

Het Openbaar Ministerie in Assen heeft kennis genomen van een publicatie in het Algemeen Dagblad over de 45-jarige verdachte van de moord op Suzanne Wisman. Naar aanleiding daarvan wil het OM als volgt reageren.

Aangiften ex-vrouw en dochter

Politie en OM zijn bekend met één aangifte van de ex-vrouw van de verdachte en met één aangifte door diens dochter.

De aangifte van de ex-vrouw wegens mishandeling dateert uit 2003 en heeft geleid tot een veroordeling door de politierechter in Assen op 4 november 2003. De verdachte heeft destijds een werkstraf van 20 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week opgelegd gekregen.

De aangifte van de dochter wegens mishandeling heeft geresulteerd in een dagvaarding van de verdachte voor de zitting van de politierechter op 10 januari 2007. Op dat moment zat de verdachte in voorlopige hechtenis wegens de verdenking van betrokkenheid bij de dood van Suzanne. Om die reden is de zaak van de betreffende zitting afgehaald. Op de dagvaarding stonden naast de mishandeling van de dochter ook verdenkingen van mishandeling, poging tot zware mishandeling, bedreiging en vernieling. Geen van die zaken betrof echter aangiften door de ex-vrouw of dochter van de verdachte.

Verder is de verdachte op 14 juni 2005 door de politierechter in Assen veroordeeld wegens twee mishandelingen tot een werkstraf van 50 uur. Ook in die zaken betrof het geen aangiften van de ex-vrouw of dochter van verdachte.

Het OM bestrijdt derhalve dat aangiften door de ex-vrouw en dochter van verdachte zijn genegeerd. De aangiften die zijn gedaan, hebben wel degelijk tot vervolging geleid.

Geen aangifte van zedendelict

Anders dan in de media is gesteld is door een vriendin van de dochter van verdachte geen aangifte gedaan van een zedendelict. Het is juist dat die vriendin bij de politie heeft gemeld dat de verdachte haar onzedelijk zou hebben betast. Zij is door het team dat onderzoek doet naar de dood van Suzanne woensdag 17 januari daarover ook gehoord en heeft daarbij desgevraagd te kennen gegeven geen meerwaarde te zien in het doen van aangifte.

Henk van D.

Begrafenis Suzanne

22-01-2007 AD

‘Hang mijn vader op, zoals Saddam’

’Ophangen moeten ze hem, net als Saddam Hussein.’ Nicole (19), dochter van Henk van D., wil de wereld laten...

...weten dat zij het verafschuwt dat haar vader de vermoedelijke moordenaar en verkrachter is van Suzanne Wisman (12) uit Tweede Exloërmond.

,,Het is zo’n klootzak. Dit is niet mijn vader. Ik wil hem spreken in de gevangenis en ik wil de hele waarheid van hem horen.’’

Nicole zit met haar moeder Andrea in de kleine woonkamer van hun nieuwbouwhuis in Vries. Alle foto’s die herinneren aan Henk zijn vernietigd, ook de trouwfoto.’’

Een paar jaar geleden ontvluchtte Andrea Musselkanaal en Henk van D. En daarmee haar hel. Haar zoon Pascal ging mee, Nicole bleef achter bij haar opa en oma. ,,Ik ben in de 18 jaar dat ik met Henk was getrouwd, getiranniseerd, bedreigd, mishandeld en gehersenspoeld. Hij was de commandant in huis. Zijn eigen ouders zeiden tegen mij op de dag van het huwelijk, toen het jawoord nog niet was gegeven: Ga bij ons Hendrik weg meid, je verdient beter.’’

Het begon zo mooi, de gespierde en gebruinde stratenmaker Henk lag goed bij de meiden in de Drentse dorpen. Andrea raakte bevriend met Henk, trouwde en werd zwanger. ,,Hij was erg jaloers,’’ zegt Andrea. ,,Op een dag gooide hij me zwanger en al van de trap en riep: jij gaat dood of dat kind gaat dood. Hij dreigde met messen en scharen en schold me altijd uit. Als hij zijn zin niet kreeg, kreeg hij epileptische aanvallen.’’ Andrea was ‘doodsbang’ voor hem. ,,Ik voelde me opgesloten, kroop in een hoekje. Ik kleedde me in hoerige kleding omdat dat van hem moest. Hij had een seksobsessie. Hoe heftiger, hoe beter. Met mijn eigen familie mocht ik geen contact hebben, dat was tuig volgens hem. Hij heeft een keer geprobeerd mij dood te rijden tegen een boom. Het geld dat ik verdiende pakte hij af.’’

Nicole woonde na de scheiding van haar ouders afwisselend bij haar vader en moeder. ,,Ondanks alles was hij ook heel zorgzaam voor mij.’’

Terwijl Nicole al 18 was werd ze vaak in een kast opgesloten als vader Henk het even niet zag zitten. ,,Ik kreeg huisarrest zonder eten en drinken. Erger was dat hij dreigde ons huis met gasflessen op te blazen, met pistolen zwaaide en ons wilde vermoorden.’’

In de loop der jaren deden Andrea en Nicole zeker tien keer aangifte wegens mishandeling en bedreiging. ,,Maar de politie zei dan: mevrouw, is het niet een beetje overdreven? Nou zien we wat er van is gekomen. Ik gun hem al heel lang levenslang achter de tralies, maar niet op deze manier, niet met zo’n verschrikkelijke daad.’’

De politie bevestigt het bestaan van de aangiftes, maar wil in het belang van het onderzoek niet zeggen waarom er niets mee is gedaan.

22-01-2007


Meer aangiftes tegen Van D.

Henk van D., verdacht van de moord op de 12-jarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond,...

...heeft zich in 2006 vermoedelijk één keer eerder vergrepen aan een meisje. Het gaat om een vriendin van zijn 19-jarige dochter Nicole.
De vriendin (van wie de naam bij de redactie bekend is) vertelt dat ze door Van D. in diens bestelbusje is aangerand. Ze deed daarvan aangifte bij de politie in Stadskanaal, maar die stelde geen onderzoek in. Inmiddels heeft de vrouw afgelopen woensdag, op verzoek van het rechercheteam dat de moord onderzoekt, opnieuw aangifte gedaan, zo bevestigt ze tegenover het AD. De politie bevestigt de aangifte.

Ook dochter Nicole en haar moeder Andrea (18 jaar getrouwd geweest met Henk) hebben zeker tien keer aangifte gedaan tegen Van D. wegens mishandeling en bedreiging.
Pas nu Van D. wordt verdacht van moord, zijn ook die documenten bij het onderzoek betrokken.
Uit de verhalen van dochter Nicole en moeder Andrea tegenover het AD blijkt dat Henk seksueel geobsedeerd was en dol op ‘meisjes in superkorte rokjes’. ,,Door de jaren heen hebben we heel vaak aangifte gedaan, maar de politie wuifde het altijd weg. Nu zeggen de rechercheurs plotseling tegen ons dat ze al die aangiftes erbij gaan pakken om bij de zaak te voegen. Nu pas, nu het te laat is.’’

De laatste aangifte van Nicole was in mei 2006. Ze wilde toen spullen ophalen bij haar vader in Musselkanaal. Ze werd daarbij mishandeld (bij de keel gegrepen, aldus de aangifte) en bedreigd.

De politie en justitie willen in het belang van het onderzoek niet reageren.

Hans Klopstra, advocaat van Van D., was het hele weekeinde onbereikbaar voor commentaar.

Henk van D. bekent verkrachting en moord Suzanne

Valthermond - Henk van D. heeft bekend de 12-jarige Suzanne Wisman tot twee keer toe te hebben verkracht en vervolgens tijdens een vluchtpoging van het meisje met zijn camper te hebben overreden. De bekentenis wordt op sommige punten ondersteund door bewijsmateriaal wat is verzameld, alleen benadrukt het OM van Drenthe dat de rechter zal bepalen of de verdachte schuldig is.

Van D. heeft op de bewuste 12 december tussen 18.30 en 19.00 uur Suzanne meegenomen in zijn camper. In het voertuig verkracht hij het meisje en verklaart dat hij haar buiten de camper nogmaals heeft verkracht. Uit angst voor ontdekking van zijn daad besluit Van D. dat zij om het leven gebracht moest worden. Voordat Van D. hier de kans toe krijgt, weet Suzanne te ontsnappen. Hierop reed Van D.
tot twee maal toe over Suzanne heen.

Van D. houd zich na het incident twee dagen schuil, maar komt in gewetensnood en biecht het verhaal aan een getuige op. Deze schakelde de politie in.

De verklaring van de verdachte over het seksueel misbruik van Suzanne lijkt strijdig met de uitkomsten van de sectie. Uit het rapport van de patholoog anatoom blijkt immers dat er ‘geen evidente aanwijzingen’ waren voor seksueel misbruik. Toch staat ook zijn verklaring over het seksuele delict niet geheel op zichzelf. Zo is er rond de vindplaats van het lichaam van Suzanne een zwarte bh gevonden, die naar alle waarschijnlijkheid van haar afkomstig is. Bekend is namelijk dat Suzanne bij het paardrijden een bh droeg. Toen zij werd gevonden droeg zij geen bh.

GRONINGEN - De 45-jarige Henk van D. uit Nieuw-Buinen, de verdachte van de moord op Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond, heeft inderdaad bekend dat hij het meisje heeft vermoord. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Groningen donderdag bekend gemaakt.

Het OM wil nog niets zeggen over het motief van Van D. of over de manier waarop Suzanne om het leven is gebracht. Het sporenonderzoek is nog niet afgerond en Van D. wordt nog steeds verhoord. Het OM laat wel weten dat het Van D. psychisch wil laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De rechter-commissaris moet hiervoor toestemming geven.

De hechtenis van Van D. is ondertussen met negentig dagen verlengd. Binnen deze termijn moet een rechtszitting plaatshebben. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een pro formazitting zijn, omdat het eventuele onderzoek van het Pieter Baan Centrum dan zeker nog niet is afgerond.

Politie heeft vragen in zaak Suzanne Wisman

21 Jan 2007

“De verdachte heeft bekend Suzanne te hebben gedood, maar wij willen het verhaal helemaal compleet hebben”, aldus de politiewoordvoerder. Het politieteam dat de dood van de 12-jarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond onderzoekt, heeft naar aanleiding van haar dood vragen aan eventuele getuigen. De eerste vraag betreft de plaats en het tijdstip waarop verdachte Henk van D. Suzanne heeft meegenomen naar zijn camper. De politie heeft aanwijzingen dat dit is gebeurd op dinsdag 12 december tussen 18.45 en 19.15 uur. De politie roept eventuele getuigen, die rond die tijd een camper, een meisje in overwegend paarse paardrijkleding of een combinatie daarvan gezien hebben zich te melden.
De tweede vraag gaat over de vrijdag na de moord waarop de verdachte de camper heeft achtergelaten in Stadskanaal. Het politieteam heeft aanwijzingen dat de verdachte tussen 15.00 en 17.00 uur van Stadskanaal naar zijn woonplaats Nieuw Buinen is gelopen. De politie wil graag in contact komen met de twee ruiters die de man is tegengekomen. Het politieteam wil weten of zij de man hebben gezien en in wat voor toestand hij zich op dat moment bevond. Zij worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

Henk van D.: Suzanne stapte vrijwillig in camper

Gepubliceerd op 19 januari 2007

nieuw–buinen -

De 12–jarige Suzanne Wisman uit 2e Exloërmond is voordat zij werd vermoord vrijwillig in de camper van Henk van D. gestapt. Dat heeft de van verkrachting en moord verdachte Nieuw-Buiner (45) tegenover de politie verklaard.

Suzanne kreeg van Van D. een lift aangeboden. Raadsman Hans Klopstra : ”Mijn cliënt zegt dat ze daarin toestemde en dat ze samen de fiets van Suzanne achter op de camper hebben gezet.”

Kort daarvoor had het meisje bij de Lidl snoepgoed gekocht. Van D. toeterde naar haar toen ze over het fietspad van de Markstraat in de richting van 2e Exloërmond reed. Dat was voor haar de kortste en goed verlichte route naar huis. Van D. draaide vervolgens het portierraam open, ging een gesprekje met haar aan en vroeg of ze een lift naar huis wilde. Nadat de verdachte Suzanne op de Valtherdijk in Valthermond had vermoord bracht hij de fiets van het meisje naar de Dreef, een niet verlichte ruilverkavelingsweg nabij Musselkanaal. Hij deed dat om de politie op een dwaalspoor te brengen.

Volgens Klopstra is zijn cliënt daarna drie dagen aan het zwerven geweest en heeft hij in de tussentijd het scenario van de ontvoering bedacht. ”Hij is met zijn camper onder meer in Hengelo en Denekamp geweest. Ook heeft hij in Duitsland rondgereden.”

Het openbaar ministerie in Assen wil niet reageren op de bewering van de verdachte. Justitie heeft de beperkingen van Van D., die in gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen zit, opgeheven. Nu hij de zware misdrijven heeft bekend mag hij weer contact hebben met de buitenwereld.

Drentse Suzanne verkracht en vermoord

Karin Sitalsing vk 17 januari 2007

AMSTERDAM - Henk van D. uit Nieuw Buinen heeft de 12-jarige Suzanne uit Tweede Exloërmond verkracht en vermoord. De man, die sinds een maand vastzit op verdenking van moord op het Drentse meisje, heeft dit althans verklaard tijdens zijn verhoren. Hij biechtte zijn verhaal op aan een bekende, die daarop de politie inschakelde. Het Openbaar Ministerie in Assen maakte dat dinsdag bekend.

Volgens Van D. nam hij het hem tot dan toe onbekende meisje op 12 december tussen half zeven en zeven uur ’s avonds mee in zijn camper. Onduidelijk is nog of hij gericht op zoek was naar een slachtoffer of dat hij het meisje bij toeval ontmoette.

In die camper zou hij haar hebben verkracht, waarna Suzanne de camper zou zijn ontvlucht. Ook verklaart hij haar buiten de camper nog eens te hebben verkracht. Uit angst dat het meisje over het misbruik zou gaan praten, besloot hij haar om te brengen. Tot twee keer toe is hij met de camper over haar heen gereden, aldus de verklaring.

De verklaring is opmerkelijk, omdat sectie in eerste instantie leek uit te wijzen dat het meisje niet seksueel misbruikt was. ‘Er waren geen evidente aanwijzingen’, nuanceert woordvoerder Manon Hoiting van het Openbaar Ministerie. ‘Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurd is.’ Volgens haar gaat het sporenonderzoek onverminderd verder. Ook zal Van D. psychisch worden onderzocht.

De verklaring vindt steun in andere bewijsmiddelen. Zo werd eerder vastgesteld dat het meisje, gezien de verwondingen, overreden moest zijn, en werden bloed- en vezelsporen aangetroffen op de camper. Ook is, naar nu is bekendgemaakt, vlak bij de vindplaats van het lichaam een zwarte beha gevonden, waarschijnlijk van Suzanne. Tijdens paardrijden, waar ze vandaan kwam, droeg ze een beha; toen ze gevonden werd niet.

Suzanne werd verminkt aangetroffen langs de Valtherdijk bij Valthermond. Haar fiets werd een paar kilometer verder onbeschadigd teruggevonden. Na drie dagen werd Henk van D. aangehouden. Aanvankelijk beweerde hij samen met Suzanne te zijn ontvoerd, maar later trok hij die verklaring in

Telegraaf za 17 jan 2004, 00:30

MONSTERLIJKE MOORD

door André Spaansen

ASSEN/TWEEDE EXLOËRMOND - Suzanne Wisman (12) is door haar waarschijnlijke lustmoordenaar Henk van D. meegenomen, tot tweemaal toe verkracht en tweemaal overreden met zijn camper. Het schoolmeisje uit het Drentse Tweede Exloërmond moest dood, zodat ze niet over de brute verkrachting kon vertellen.

Henk van D. (45) uit Nieuw-Buinen heeft dit tijdens dagenlange verhoren bekend. Volgens justitie is er volop technisch bewijs dat zijn bekentenis bevestigt. Het openbaar ministerie verdenkt Van D. van moord, verkrachting en ontvoering. Volgens justitie heeft Van D. Suzanne op de rampzalige 12e december 2006 meegenomen in zijn camper. ,,Daarin is Suzanne ook verkracht. Later heeft hij haar ook buiten nogmaals gegrepen. Suzanne slaagde erin uit de camper te komen. De verdachte is vervolgens tot tweemaal toe over haar heen gereden", stelt persofficier Jan Hoekman. Op het kampeervoertuig zijn onder meer bloedsporen gevonden.

Achtervolgd

Henk van D. dook na het drama twee dagen onder. "Maar hij heeft het hele verhaal toch aan iemand verteld en die persoon heeft gelukkig direct de politie gewaarschuwd", zegt Hoekman. Of het meisje is achtervolgd voor ze werd overreden, wil justitie niet zeggen.

Aanvankelijk leek het erop dat er weliswaar sprake was van een gruwelijk misdrijf, maar niet van een verkrachting. Hoekman: "Er waren geen duidelijke sporen gevonden die daar bewijs voor leverden. Toch hechten we waarde aan de uitspraken van de verdachte." Onder meer de vondst van een zwarte bh nabij de vindplaats van het misdrijf wijst op een zedendelict. De fervente paardenliefhebster droeg zo'n bh als ze ging rijden. Dat had ze vlak voor haar dood juist gedaan.

Advocaat mr. Hans Klopstra uit Stadskanaal zegt dat Van D. 'niet meer het gewone besef heeft van de werkelijkheid zoals u en ik'. "De verhoren zijn zwaar. Nu volgt verder onderzoek", aldus de raadsman. De verhoren gaan nog altijd dagelijks door.

Volgens districtschef van de Drentse politie Alice Vellinga hebben 55 rechercheurs uit de drie noordelijke provincies aan het moordonderzoek gewerkt. "We hebben er, met liefde moet ik zeggen, zesduizend uur aan besteed, oftewel vijf manjaar. Iedereen was betrokken. Met kerst en nieuwjaar ging het werk ging gewoon door. De onderste steen moest boven komen."

 

telegraaf wo 17 jan 2007,

'Afschuwelijk en onvoorstelbaar'

door André Spaansen en Liesbeth Oelen

TWEEDE EXLOËRMOND - Afschuwelijk en onvoorstelbaar dat iemand zo tekeer kan gaan tegenover een onschuldig meisje dat gewoon op de fiets op weg naar huis was. De reacties van bewoners van zowel Tweede Exloërmond waar Suzanne Wisman woonde als van Nieuw-Buinen, het verderop gelegen dorp waar moordenaar en verkrachter Henk van D. (45) woonde, zijn dezelfde.

In het doorgaans vriendelijke dorp Tweede Exloërmond is de sfeer grimmig. De eigenaar van een café en snackbar is boos. ,,Wat een onmens! Een dier...Laten ze 'm ophangen, anders is hij straks weer vrij. Want hoe moet je zoiets bij zo'n kerel afleren? Waarom? Ook over twintig jaar hoeft hij hier zijn gezicht niet te laten zien."

Bennie Oosting stond met zijn zoontje in de werkplaats van zijn autobedrijf toen het horrorbericht kwam. ,,Onze kinderen speelden vaak met haar." En nu is dat alles voorgoed voorbij. ,,Het is al die weken het gesprek van de dag gebleven. We hadden zoveel vragen. Nu is er weer een ander gevoel: nu hebben we antwoorden." ,,Iedereen dacht het wel", vertelt mevrouw Polling, die net heeft gevolksdanst in een zaaltje. Ze bedwingt haar tranen. ,,Wat moet dat meisje geleden hebben. We hebben twee kleinkinderen bij Suzanne op school, ze kwamen na een maand een beetje tot rust. Alles begint weer! Ach, hoe graag zou je het ze liever helemaal niet vertellen, maar dat kan niet. Suzanne is er niet meer: Ze moeten het horen.

Wat een verdriet!" Benzinepompmedewerkster Lydian Prins kan het niet geloven. ,,Vreselijk. Eerst was er geen seks, en nu weer wel! Daar heb ik geen woorden voor, zo'n verkrachting." Op basisschool De Westhoek zitten de docenten verslagen bijeen. Directeur Evert Kruizinga en zijn collega's moeten in korte tijd bedenken wat ze vandaag Suzanne's klas- en schoolgenootjes moeten vertellen. ,,Nu zitten we nog even in stilte..."

,,Wat dit meisje heeft doorstaan, is vreselijk", zegt een overbuurvrouw van Van D. in Nieuw-Buinen. Van D. woonde samen met de assistente van de plaatselijke huisarts. Zelf heeft hij twee zoons van rond de achttien en zijn vriendin heeft een kind in de basisschoolleeftijd. Op die bewuste dag zou het stel een knallende ruzie hebben gehad en zou Van D. tegen vijven boos zijn weggegaan. Om vervolgens zijn gruweldaad te plegen.

Telegraaf

wo 17 jan 2007,

Gruweldaad zoveelste in een lange rij

door Johan van den Dongen

AMSTERDAM - Met het bijschrijven van de naam Henk van D. is het lugubere lijstje kinderverkrachters en -moordenaars opnieuw langer geworden. De 45-jarige pedofiel schaart zich onder regelrechte monsters.

Dat kinderverkrachtingen geen zeldzaamheid zijn, wordt pijnlijk duidelijk in de agenda van de Utrechtse rechtbank van deze week. Gisteren verscheen een pedo uit Zeist (55) voor de rechter wegens het verkrachten van elf meisjes uit de buurt. Vandaag staat een plaatsgenoot van de man terecht wegens gedwongen seks met zeven buurtjongetjes.

Maar ook monsters die hun seksslachtoffertjes ombrengen, duiken regelmatig op. Zo verkrachtte en wurgde Michel S. in 1991 Jessica Laven (11) en vermoordde hij twee Duitse jongetjes. De trucker uit Assen stierf in 2001 een pijnlijke dood door een brandongeval in de bajes.

Kruipruimte

Jan S. kreeg in 1999 de bijnaam 'het monster van Assen' wegens de gruwelijke pedomoord op Chanel-Naomi Eleveld (7). Jan S. verkrachtte het meisje minstens tien keer voor hij haar wurgde en in de kruipruimte dumpte. In 2005 werd Wik H. ontmaskerd als de verkrachter en moordenaar van Nienke Kleiss (10) in 2000. Nienkes vriendje Maikel raakte zwaargewond in het Beatrixpark in Schiedam. Vorig jaar werd ex-tbs'er Peter H. (41) uit Geldrop opgepakt wegens de verkrachting en moord op zijn stiefdochter

Melanie Sijbers (15). Hoewel H. te boek stond als een berucht verkrachter, mocht dit monster vrij rondlopen.

16 januari 2007

Suzanne Wisman verkracht en overreden

Persbericht Openbaar Ministerie

ASSEN - Dinsdagmiddag 16 januari om 14.00 uur is in de Rechtbank te Assen een persconferentie gehouden in verband met het de dood van de 12-jarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond. Tijdens de persconferentie gaven het Openbaar Ministerie, politie, en gemeente Borger-Odoorn informatie over wat het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd. De informatie die werd vrijgegeven is nu te lezen in deze extra editie van de Nieuwsbrief Politie Drenthe.

De dood van Suzanne Wisman is omgeven met veel vragen. De belangrijkste daarvan zijn misschien wel: hoe is zij om het leven gekomen en waarom? Het Openbaar Ministerie wil een antwoord op die vragen geven. Logischerwijs is het daarbij vooral aangewezen op de verklaringen van de verdachte, immers: hij is de enige die inzicht kan geven in zijn beweegredenen, hij kan als enige nog vertellen hoe het is gegaan.

Zijn verhaal wordt op onderdelen wel ondersteund door ander bewijs. Zijn huidige verklaringen worden daarom als betrouwbaar ingeschat. Echter: vooraf moet benadrukt worden dat het uiteindelijk aan de rechter is om te bepalen óf de verdachte zich aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt of niet. Het Openbaar Ministerie spreekt slechts een verdenking uit.

Hoe en waarom
De verdachte vertelt het volgende verhaal:
Op 12 december tussen 18.30 en 19.00 uur wordt Suzanne Wisman door de verdachte meegenomen in zijn camper. In de camper wordt Suzanne door hem verkracht. Hij verklaart Suzanne later buiten de camper nogmaals verkracht te hebben. Uit angst voor ontdekking van de verkrachtingen besluit de verdachte daarop dat zij om het leven moet worden gebracht. Suzanne kan op enig moment uit de camper komen. De verdachte overrijdt Suzanne vervolgens tot twee keer toe. Hij houdt zich daarna twee dagen schuil, maar biecht het verhaal tenslotte op aan een getuige, die de politie inschakelt.

Deze verklaring van de verdachte vindt steun in enkele andere bewijsmiddelen. Zo bleek al uit de sectie dat Suzanne moet zijn aangereden of overreden. Bovendien zijn er op de camper van de verdachte bloed- en vezelsporen aangetroffen, waarvan overigens nog niet is vastgesteld of dat inderdaad sporen zijn die naar Suzanne leiden.


De verklaring van de verdachte over het seksueel misbruik van Suzanne lijkt strijdig met de uitkomsten van de sectie. Uit het rapport van de patholoog anatoom blijkt immers dat er ‘geen evidente aanwijzingen’ waren voor seksueel misbruik. Toch staat ook zijn verklaring over het seksuele delict niet geheel op zichzelf. Zo is er rond de vindplaats van het lichaam van Suzanne een zwarte bh gevonden, die naar alle waarschijnlijkheid van haar afkomstig is. Bekend is namelijk dat Suzanne bij het paardrijden een bh droeg. Toen zij werd gevonden droeg zij geen bh.

Verdenking
Op basis van de resultaten van het onderzoek tot dusverre is de verdenking tegen de verdachte op dit moment: moord, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood als gevolg.

Berechting
Het Openbaar Ministerie onderkent de onrust die dit delict en daarop volgende speculaties over het hoe en waarom in de samenleving heeft veroorzaakt en heeft ook begrip voor de wens van de bevolking om geïnformeerd te worden over de achtergronden van de dood van Suzanne. Daar staat tegenover dat het Openbaar Ministerie ook de taak heeft toe te zien op een eerlijke procesgang waarbij respect wordt getoond voor de positie van de rechter en de verdediging en waarbij recht wordt gedaan aan de verdachte.

Henk van D. onderzocht in Pieter Baan Centrum

Gepubliceerd op 11 januari 2007

Assen/Nieuw-Buinen -

De 45-jarige Henk van D. uit Nieuw-Buinen, die wordt verdacht van het doden van Suzanne Wisman uit 2e Exloërmond, wordt psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Zoals eerder al gemeld heeft Van D. bekend dat hij het 12-jarige meisje om het leven heeft gebracht. Over het motief voor de moord doet het OM nog geen mededelingen.

Het openbaar ministerie (OM) maakte donderdag rond de middag bekend dat Van D. zijn eerdere verklaringen heeft ingetrokken. Daarbij gaat het onder meer om de verklaring dat hij en Suzanne het slachtoffer zouden zijn geworden van een ontvoering.

Op dit moment is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog altijd bezig met het onderzoeken van de sporen die op de camper van Van D. en op het plaats delict zijn gevonden. Ook wordt het waarheidsgehalte van de verklaringen van de Nieuw-Buiner kritisch tegen het licht gehouden.

Het voorarrest van Van D. loopt nog tot 2 april 2007. In het voorjaar zal hij waarschijnlijk tijdens een zogeheten pro forma zitting voor de rechtbank verschijnen, in afwachting van het definitieve rapport van het Pieter Baan Centrum.

Inwoner Nieuw Buinen verdacht van doodslag en vrijheidsberoving Suzanne Wisman

Assen, 19 december 2006

De rechter-commissaris in Assen heeft vandaag een 45-jarige inwoner uit Nieuw Buinen voor veertien dagen in bewaring gesteld. De man wordt verdacht van doodslag op en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de 12-jarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond.

Op 12 december werd het levenloze lichaam van Suzanne aangetroffen op de Valtherdijk tussen Nieuw Weerdinge en Valthermond. Meteen is een grootschalig politieonderzoek opgestart. In dat onderzoek werd vrij snel duidelijk dat getuigen in de buurt van de Valtherdijk op de bewuste avond een camper hadden gezien.

Naar aanleiding van een getuigenverklaring kon vrijdagvond de 45-jarige eigenaar van de camper worden aangehouden. Tevens is zijn woning doorzocht en is de camper in beslag genomen. De camper is vervoerd naar Zwolle, waar het Nederlands Forensisch Instituut in een gezekerde omgeving technisch onderzoek doet.

De man is in de dagen na zijn aanhouding intensief verhoord door speciaal opgeleide verhoorteams. Hij heeft een aantal verklaringen afgelegd.

Onderzoeksbelang

Het openbaar ministerie realiseert zich dat de dood van Suzanne nog met vele vragen is omgeven. Het onderzoek gaat daarom ook onverdroten voort. Het is van groot maatschappelijk belang dat ondubbelzinnig duidelijk wordt hoe Suzanne om het leven is gekomen en waarom. Ook de nabestaanden en andere mensen in de directe omgeving van Suzanne hebben recht op antwoorden. Hoewel het openbaar ministerie zonder meer begrip heeft voor de vraag om informatie die bij de media en het grote publiek leven, betekent dit zware onderzoeksbelang wel dat in dit stadium niet alle informatie openbaar gemaakt kan worden.

Henk D. verdacht van doodslag op Suzanne

Gepubliceerd op 19 december 2006,

2e exloermond -

Het voorarrest van de 45-jarige Henk D. uit Nieuw-Buinen is vanmorgen op last van de rechtercommissaris met 14 dagen verlengd. D. zou betrokken zijn bij de dood van de 12-jarige Suzannne Wisman uit 2e Exloërmond. De man wordt verdacht van doodslag en vrijheidsberoving.

De Nieuw-Buiner zit in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat en medewerkers van de reclassering contact mag hebben. Advocaat E. Cats uit Emmen wilde geen toelichting geven op de zitting.

Henk van D. bekend als herrieschopper

Gepubliceerd op 18 december 2006

nieuw–buinen -

Henk van D. (45) uit Nieuw-Buinen, verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 12-jarige Suzanne Wisman uit 2e Exloërmond, staat in zijn woonplaats bekend als de bonte hond. Tot ergernis van de omgeving zette hij bijvoorbeeld steevast de volumeknop van zijn stereo-installatie op de hoogste stand. Ook het aanhoudende geblaf van zijn twee honden gaf ergernis bij zijn vroegere buren.

Een voormalige 24-jarige buurman heeft amper aansporing nodig om een boekje open te doen over de verdachte. ”Meneer, die Van D. is een echte herrieschopper. Wij wonen hier al 23 jaar. Dat ging altijd goed, totdat Van D. naast ons kwam wonen.”

De ex–buurman is maar wat blij dat Van D., na tussenkomst van de politie en de verhuurder van de twee-onder-één-kapwoning, een half jaar geleden is opgekrast. ”Hij heeft in het verleden mijn vader en moeder bedreigd. Ik ben ook vaak genoeg door hem geïntimideerd. Van D. is een type dat in het veld moet wonen; zonder buren. Wat hij voor zijn brood doet? Hij staat af en toe op de markt met een schoenenkraam en hij brengt kranten rond.”

De verdachte, zo zegt de voormalige buurman, heeft eerder in de wijk Plan Polter in Nieuw-Buinen gewoond en daarvoor in Musselkanaal. Op beide locaties zou hij met trammelant zijn vertrokken.

Verdachte had weinig omgang met buren

De 45-jarige Henk van D. woont volgens buren nog maar een paar maanden in zijn huidige woning. De man leefde er met een vrouw. Zij heeft een klein kind uit een eerder huwelijk. De verdachte heeft zelf een zoon en dochter.

Veel omgang met buurtbewoners had Van D. niet. Een omwonende, die niet met zijn naam in de krant wil: ”Het gezin is twee kilometer verderop na trammelant uit huis gezet en toen hier geplaatst. Tegen ons zeiden ze dat het conflict niet aan hen lag. Laat ik het zo zeggen: wij twijfelen daaraan.”

Een andere buurtbewoner vertelt dat de in beslag genomen camper van de verdachte sinds dinsdagmiddag niet meer gesignaleerd is bij diens huis. ”Hij was heel vaak bij de weg en ook ’s nachts op pad met dat ding. Geen idee wat voor werk hij deed. Ambulante handel voor de dag en de nacht, zoiets.”

Camper reed rond

De camper van de verdachte is de dagen voor de dood van Suzanne enkele malen gesignaleerd op de Dreef nabij Musselkanaal en mogelijk ook op de Valtherdijk in Valthermond. Inwoners van Valthermond hebben dat van hun schoolgaande kinderen gehoord

Man uit Nieuw-Buinen bekent doden Suzanne

Assen, 11 januari 2007

De 45-jarige inwoner van Nieuw-Buinen, die op 15 december 2006 is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Suzanne, heeft tegenover de politie bekend haar om het leven te hebben gebracht. Zijn eerdere verklaringen, waarin hij aangaf zelf ook het slachtoffer te zijn geweest van een ontvoering, heeft hij ingetrokken. Naar het motief van zijn daad wordt nog volop onderzoek verricht.

Vondst meisje

In de avond van 12 december wordt op de Valtherdijk het levenloze lichaam van een jong meisje aangetroffen. Meteen start een team van 55 politiemensen een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van haar overlijden. Al vrij snel wordt duidelijk dat het slachtoffer de 12-jarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond is. Ook komt naar voren dat er door getuigen in de buurt van de plaats waar Suzanne is gevonden, rondom het vermoedelijke tijdstip van haar dood een camper is gesignaleerd. Deze camper wordt op 15 december aangetroffen in Stadskanaal en in beslag genomen. Diezelfde avond wordt ook de 45-jarige eigenaar van het voertuig aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Suzanne. De woning van de verdachte wordt doorzocht. De camper wordt in Zwolle in een beschermde omgeving onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Aan de camper worden diverse bloed- en vezelsporen gevonden, die door het NFI nader worden onderzocht.

De verdachte is sinds zijn aanhouding meerdere keren gehoord door speciaal opgeleide verhoorders, onder begeleiding van een coach. De verklaringen van de verdachte zijn allemaal audiovisueel opgenomen.

Verloop van de strafrechtelijke procedure

Na zijn aanhouding op 15 december is de verdachte op 19 december door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft vervolgens op 28 december de gevangenhouding voor de duur van 90 dagen bevolen. Dat betekent dat de verdachte uiterlijk op 2 april 2007 voor de rechter moet verschijnen. Dat wordt een zogenaamde pro forma zitting, omdat de verdachte psychisch moet worden onderzocht. De Forensisch Psychiatrische Dienst heeft geadviseerd dat onderzoek in het Pieter Baan Centrum uit te laten voeren.

De verdachte bevindt zich nog steeds in zogenaamde beperkingen. Dat wil zeggen dat hij geen contact met de buitenwereld heeft. Hij kan alleen spreken met zijn raadsman, de reclassering en uiteraard het onderzoeksteam van de politie.

Verder onderzoek

Het onderzoek naar deze zaak is nog niet afgerond. Het NFI doet nog onderzoek naar diverse sporen die op en in de camper en op de plaats van het delict zijn aangetroffen. De uitkomst daarvan zal nog enige tijd op zich laten wachten. Ook wordt verder onderzoek gedaan naar het waarheidsgehalte van de thans door verdachte afgelegde verklaringen. Verder zal de verdachte nog psychisch worden onderzocht.

Inwoner Nieuw Buinen verdacht van doodslag en vrijheidsberoving Suzanne

Assen, 19 december 2006

De rechter-commissaris in Assen heeft vandaag een 45-jarige inwoner uit Nieuw Buinen voor veertien dagen in bewaring gesteld. De man wordt verdacht van doodslag op en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de 12-jarige Suzanne uit Tweede Exloërmond.

Op 12 december werd het levenloze lichaam van Suzanne aangetroffen op de Valtherdijk tussen Nieuw Weerdinge en Valthermond. Meteen is een grootschalig politieonderzoek opgestart. In dat onderzoek werd vrij snel duidelijk dat getuigen in de buurt van de Valtherdijk op de bewuste avond een camper hadden gezien.

Naar aanleiding van een getuigenverklaring kon vrijdagvond de 45-jarige eigenaar van de camper worden aangehouden. Tevens is zijn woning doorzocht en is de camper in beslag genomen. De camper is vervoerd naar Zwolle, waar het Nederlands Forensisch Instituut in een gezekerde omgeving technisch onderzoek doet.

De man is in de dagen na zijn aanhouding intensief verhoord door speciaal opgeleide verhoorteams. Hij heeft een aantal verklaringen afgelegd.

Onderzoeksbelang

Het openbaar ministerie realiseert zich dat de dood van Suzanne nog met vele vragen is omgeven. Het onderzoek gaat daarom ook onverdroten voort. Het is van groot maatschappelijk belang dat ondubbelzinnig duidelijk wordt hoe Suzanne om het leven is gekomen en waarom. Ook de nabestaanden en andere mensen in de directe omgeving van Suzanne hebben recht op antwoorden. Hoewel het openbaar ministerie zonder meer begrip heeft voor de vraag om informatie die bij de media en het grote publiek leven, betekent dit zware onderzoeksbelang wel dat in dit stadium niet alle informatie openbaar gemaakt kan worden.

Verdachte in TGO Valthermond vandaag voorgeleid

Assen, 19 december 2006

In het onderzoek naar de dood van de 12-jarige Suzanne Wisman wordt de aangehouden verdachte op dinsdagmorgen 19 december voorgeleid aan de rechtercommissaris in Assen. De rechtercommissaris beoordeelt of de verdachte langer kan worden vastgehouden.

Het onderzoeksteam is nu onder meer bezig met het verhoor van de verdachte en het technisch onderzoek van de in beslag genomen camper. Daarnaast zijn er nog vele andere feiten die worden onderzocht.

Politie vindt camper en houdt verdachte aan

Assen, 16 december 2006

In het onderzoek naar de dood van de twaalfjarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond heeft het onderzoeksteam vorderingen gemaakt. Zo is vrijdagavond in Stadskanaal een camper aangetroffen en in beslag genomen. Deze wordt nu onderzocht door een speciaal onderzoeksteam van het Nederlands Forensisch Instituut in Zwolle.

Ook op vrijdagavond hebben medewerkers van het team de 45-jarige eigenaar van de camper in zijn woning in Nieuw Buinen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Suzanne en is inmiddels enkele keren verhoord. Over de resultaten van de afgelegde verklaringen kan nog geen mededelingen worden gedaan.

In de woning van de man is een huiszoeking gedaan, daarover kunnen nu ook geen verdere mededelingen worden gedaan. Inmiddels zijn alle voor het onderzoek belangrijke plaatsen, die werden bewaakt door de politie, vrijgegeven. Landelijke specialisten hebben alle plaatsen digitaal vastgelegd.

Bron: regiopolitie Drenthe

OM 12 december

In de avond van 12 december wordt op de Valtherdijk het levenloze lichaam van een jong meisje aangetroffen. Meteen start een team van 55 politiemensen een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van haar overlijden. Al vrij snel wordt duidelijk dat het slachtoffer de 12-jarige Suzanne Wisman uit Tweede Exloërmond is. Ook komt naar voren dat er door getuigen in de buurt van de plaats waar Suzanne is gevonden, rondom het vermoedelijke tijdstip van haar dood een camper is gesignaleerd. Deze camper wordt op 15 december aangetroffen in Stadskanaal en in beslag genomen. Diezelfde avond wordt ook de 45-jarige eigenaar van het voertuig aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Suzanne. De woning van de verdachte wordt doorzocht. De camper wordt in Zwolle in een beschermde omgeving onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Aan de camper worden diverse bloed- en vezelsporen gevonden, die door het NFI nader worden onderzocht.