We hebben 145 gasten online

Persberichten en berichten OM Moordzaak Maja Bradaric

Gepost in Strafzaken

Zaak Maja Bradaric 

Op 17 november 2003 haalden Goran M. (18) en Ferdi Ö. (19) Maja op om een stukje te rijden. Later stapte ook Goran P. (17) in. Onderweg probeerde Goran M., geholpen door Ferdi, Maja met zijn handen te wurgen. Daarna gaf Goran P. volgens de andere jongens een stuk touw aan. Daar trokken Ferdi en Goran M. samen aan. Ferdi voelde volgens Goran M. of het meisje echt dood was. Daarna stak het drietal het lichaam in een weiland in brand met meegenomen benzine.

De officier van justitie vroeg tijdens de zitting het sanctierecht voor volwassenen toe te passen gezien de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze waren begaan.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof berechtten de verdachte als meerderjarige (uitspraken AP0069  en AR6814). De rechtbank motiveerde die beslissing met het argument dat verdachte de indruk gaf een vrij zelfstandige jongen te zijn, die ‘volwassen’ gedrag vertoonde. Daarnaast bleek uit de rapportage een hooggemiddelde intelligentie.
De jongen pleegde het misdrijf met mededaders die wel meerderjarig waren en deel uitmaakten van zijn vriendenkring. Wel hield de rechtbank rekening met de zeer jeugdige leeftijd van verdachte en met zijn beperkte aandeel in de delicten. Ook was de verdachte niet eerder met politie of justitie in aanraking geweest.

Vier aanhoudingen in zaak 16-jarig meisje

21 november 2003 - Openbaar Ministerie

Het recherchebijstandsteam, dat onderzoek doet naar de dood van een zestienjarig meisje uit Nijmegen, heeft op 21 november vier personen aangehouden. Deze worden verdacht van betrokkenheid bij dit misdrijf. Over de aanhoudingen zullen geen verdere mededelingen worden gedaan.
Het recherchebijstandsteam dat onderzoek doet onderzoek naar de gewelddadige dood van het 16-jarige meisje uitgebreid tot 35 personen. Het meisje werd dinsdag gevonden in het buitengebied bij Bemmel. Het lichaam was in brand gestoken. 
Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het 16-jarige meisje, dat maandagavond als vermist werd opgegeven, reeds was overleden toen het lichaam in brand werd gestoken. Over de doodsoorzaak zullen geen mededelingen worden gedaan, aldus de politie Gelderland-Midden.
In de komende dagen doet de politie onderzoek in de woon- en leefomgeving van het meisje en op haar school.

Drie verdachten in bewaring gesteld

24 november 2003 - Openbaar Ministerie

De rechter-commissaris van de rechtbank te Arnhem heeft de vordering van de officier van justitie tot inbewaringstelling met betrekking tot drie verdachten in de zaak van de dood van de 16-jarige Maja uit Nijmegen toegewezen. De drie worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van het meisje. Het betreft een 18-jarige man uit Beuningen, een 18-jarige man uit Nijmegen en een 16-jarige jongen uit Nijmegen.
De rol van de vierde verdachte bij de dood van het 16-jarige meisje wordt nog nader onderzocht. De rechter-commissaris heeft de inverzekeringstelling getoetst en rechtmatig bevonden. De officier van justitie heeft de inverzekeringstelling met drie dagen verlengd. 
Op maandag 24 november is een vijfde verdachte aangehouden in deze zaak.
In het belang van het onderzoek worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

Bekentenissen in zaak-Maja

27 november 2003 - Openbaar Ministerie

Nadere berichtgeving gewelddadige dood Maja uit Nijmegen

Over het onderzoek naar de dood van de 16-jarige Maja uit Nijmegen kan het volgende worden gemeld. De drie verdachten die op dit moment in bewaring zitten worden verdacht van moord dan wel betrokkenheid bij moord. Het betreft, zoals eerder gemeld, een 18-jarige man uit Beuningen, een 18-jarige man uit Nijmegen en een 16-jarige jongen uit Nijmegen. Beide 18-jarige verdachten hebben een bekennende verklaring afgelegd. Naar de rol en betrokkenheid van de 16-jarige verdachte loopt het onderzoek nog. Het motief ligt in de relatiesfeer. Van seksueel misbruik van het slachtoffer is niets gebleken. Alle verdachten zijn bekenden van Maja. 
De vierde verdachte, een 16-jarig meisje, die op 21 november is aangehouden, is op 25 november heengezonden omdat op dit moment uit het onderzoek onvoldoende betrokkenheid bij de dood van Maja is gebleken.
In het belang van het onderzoek worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.


Meisje (15) in bewaring gesteld

De rechter-commissaris in Arnhem heeft donderdag een 15-jarig meisje uit Nijmegen voor tien dagen in bewaring gesteld. Dit meisje is leerlinge van het Dominicus College in Nijmegen, maar geen klasgenote van de vermoorde Maja Bradaric. Het OM  verdenkt het meisje niet van moord, maar wel van betrokkenheid daarbij.

Verdachten in zaak-Maja langer vast

28 november 2003 - Openbaar Ministerie

In de zaak-Maja, het vermoord meisje uit Nijmegen, heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem de voorlopige hechtenis van drie van de verdachten met 30 dagen verlengd. Dat heeft het OM in Arnhem bekend gemaakt. Het gaat om de twee achttienjarige verdachten en een zestienjarige verdachte. Een vijftienjarig meisje was donderdag voor tien dagen in bewaring gesteld. 
De twee achttienjarigen bekenden eerder deze week betrokken te zijn bij de gewelddadige dood van het Nijmeegse meisje.

Familie Bradaric bedankt voor steun en vraagt om rust

28 november 2003 - Openbaar Ministerie

Op verzoek van de familie Bradaric verspreidt het Openbaar Ministerie de volgende, door de familie opgestelde persverklaring:


Persverklaring familie Bradaric

De ouders van Maja waren niet eerder in staat om de pers te woord te staan.
Nu de begrafenis achter de rug is willen zij middels deze verklaring alle mensen informeren over wat zij de afgelopen week hebben doorstaan en willen zij hun dank overbrengen aan alle mensen, die hen de afgelopen week gesteund hebben en nog steeds behulpzaam zijn bij de verwerking van hun onmenselijke verdriet.
Wij kunnen niet onder woorden brengen hoe groot ons verdriet is en kunnen nog steeds niet bevatten wat onze lieve dochter Maja is overkomen. Maja was ons enig kind en betekende alles voor ons. We hadden het heel fijn samen hier in Nederland. De afgelopen week was een nachtmerrie voor ons. Direct na de vermissing vreesden we dat er iets mis was. De eerste dagen werden we verscheurd tussen hoop en twijfel. Toen woensdag het vreselijke nieuws kwam dat Maja niet meer in leven was stortte onze wereld volledig in.
De steun van onze familie, van de Bosnische gemeenschap, van de buren en van de school is voor ons heel belangrijk geweest. Ook hebben wij veel respect voor de wijze waarop de politie ons informeert en begeleidt. Verder willen wij met name onze huisarts bedanken, die elke dag twee keer bij ons thuis komt en ook de gezondheid van onze ouders uit Bosnië in de gaten houdt. Wij waren niet in staat de herdenkingsbijeenkomst afgelopen zondag op school bij te wonen, maar hebben gehoord hoe de leerlingen, het personeel en de kinderen ons verdriet delen.
De massale aanwezigheid bij de begrafenis en de manier waarop wij met zovelen afscheid hebben kunnen nemen van Maja is voor ons een enorme troost.
De vele steunbetuigingen uit alle delen van het land en de overweldigende hoeveelheid bloemen die Maja bij haar afscheid kreeg waren hartverwarmend.
Beide oma's van Maja blijven voorlopig bij ons om ons in deze zwaarste periode in ons leven te ondersteunen.
Wij hopen dat iedereen er begrip voor heeft dat wij niet door de pers benaderd willen worden en dat wij de komende tijd voor alles rust nodig hebben.

Moord Maja: motief nog onderwerp van onderzoek

16 december 2003 - Arrondissementsparket Arnhem

Moord Maja: motief nog onderwerp van onderzoek

Het Openbaar Ministerie Arnhem kan op dit moment het volgende bekendmaken over de moord op Maja Bradaric uit Nijmegen. 
De twee 18-jarige verdachten uit Nijmegen en Beuningen hebben bekend Maja te hebben gewurgd in de auto. De 16-jarige verdachte uit Nijmegen ontkent betrokkenheid bij de moord. Het precieze aandeel van deze verdachte is nog onderwerp van onderzoek. Wel staat vast dat hij bij de verwurging van Maja aanwezig is geweest. 
Na de verwurging in de auto hebben de drie verdachten Maja naar de plek gebracht waar zij later is gevonden. De 18-jarige verdachten hebben het lijk vervolgens met benzine overgoten en in brand gestoken. 
Het 15-jarige meisje uit Nijmegen dat op 6 december jl. door de rechtbank op vrije voeten is gesteld, is nog wel verdachte in het onderzoek. Het precieze aandeel van deze verdachte is nog onderwerp van onderzoek. Wel staat vast dat zij niet aanwezig was bij de verwurging en het in brand steken van Maja. 
Wat betreft het 16-jarige meisje dat op 21 november jl. is aangehouden kan het OM melden dat zij niet aanwezig is geweest bij de moord op Maja. De vorderingen van het onderzoek wijzen er steeds minder op dat van enige betrokkenheid bij de dood van Maja sprake is.
Het motief ligt, zoals eerder gemeld, in de relatiesfeer en is nog onderwerp van onderzoek. Het OM zal dan ook niet reageren op reeds verschenen publicaties over het mogelijke motief in deze zaak.
De officier van justitie zal de rechter-commissaris om een persoonlijkheidsonderzoek van de drie mannelijke verdachten vragen. Een zittingsdatum is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal de rechtszaak de eerste keer pro forma op zitting staan.
De drie mannelijke verdachten zitten nog in voorlopige hechtenis. Dinsdag 23 december a.s. beslist de Raadkamer over de verlenging van hun gevangenhouding (30 dagen). De beperkingen voor de verdachten zijn op last van de officier van justitie op 12 december jl. opgeheven.
Het onderzoek is nog niet afgerond.

Maja Bradaric was 'te brutaal en moest dood'

Van onze verslaggever Mac van Dinther − 22/12/03, 02:24 Bron Volkskrant

Het Nijmeegse meisje Maja Bradaric (16) moest dood, omdat ze te brutaal was. Dit hebben de drie hoofdverdachten van de moord, alledrie vriend van Maja, verklaard bij de politie....

Een en ander blijkt uit een reconstructie die het dagblad de Gelderlander heeft gemaakt op basis van de politieverhoren van de verdachten. De Gelderlander heeft inzage gehad in het recherchedossier over de moord. Justitie weigert commentaar.

De drie hoofdverdachten Goran M. (18), Goran P. (16) en Ferdi Ö. (18) behoorden tot de vriendenkring van Maja. Goran M. had een relatie met Maja's beste vriendin Nina K. (15), die ook verdachte is. De vermoorde Maja zelf was verliefd op Goran P., maar die had een andere vriendin.

Een van de drie hoofdverdachten, Goran M., is een installatiemonteur uit Beuningen. Hij gold als de leider van de groep en staat te boek als een vechtersbaas. Vorig jaar mocht hij van de politie gedurende twaalf weken niet in het centrum van Nijmegen komen, nadat hij zich in een café had misdragen.

Volgens Goran M. zat Maja te stoken. Ze zou hebben rondverteld dat hij vreemdging met andere meisjes en maakte hem uit voor sukkel. Goran M. zag Maja als een bedreiging voor zijn status van leider.

Ruim een week voor de moord zei Goran M. tegen Ferdi Ö. dat Maja dood moest. In het bijzijn van Nina bespraken ze diverse scenario's voor de moord. Ferdi heeft verklaard dat hij onder bedreiging van Goran meedeed.

Op maandag 17 november, de dag van de moord, leende Ferdi de Daihatsu van zijn moeder. Een dag eerder had hij op verzoek van Goran M. een jerrycan gekocht die werd gevuld met benzine waarmee Maja's lijk later in brand is gestoken.

Om kwart over zeven 's avonds pikten de twee jongens Maja op in de wijk de Gildekamp, waar Nina woonde. Nina zelf ging niet mee. Gedrieën reden ze naar Hatert, waar Goran P. instapte. De sfeer in de auto was goed. Maja zwaaide onderweg nog naar een vriendin bij een bushalte.

Toen ze de wijk Zwanenveld binnenreden legde Goran M. plotseling zijn handen om de nek van Maja. In zijn verklaring heeft hij gezegd hij dat op dat moment beelden van de oorlog in zijn geboortestad Tuzla in Bosnië-Herzegovina door zijn hoofd schoten. 'Ik voelde er niets bij.'

Toen Maja zich verzette, stopte Ferdi de auto en kneep hij haar neus en mond dicht. Goran M. schreeuwde naar Goran P. dat hij een touw moest pakken dat op de bodem lag. Maar Goran P. zat verstijfd op de achterbank en weigerde.

Daarop heeft Goran M. zelf het touw gepakt en Maja gewurgd. Met het dode lichaam in de auto reden ze naar de polder bij Bemmel. Daar dumpten Ferdi en Goran M. het lijk en staken ze het in brand.

Een dag later deden de vrienden alsof hun neus bloedde en hielpen ze mee in de zoektocht naar Maja. Donderdag, nadat eenmaal was gebleken dat Maja was vermoord, bezochten Goran M. en Ferdi Ö. de ouders van Maja Bradaric om hen hun condoléances over te brengen.

Volgens Goran P. is hij in de auto door Goran M. gemaand zijn mond te houden. Zo niet, dan zou hij er ook aan geloven. Naar eigen zeggen is Goran P. 'vet bang' voor zijn oudere vriend. Later in de week praatte hij onder spanning zijn mond voorbij tijdens een telefoongesprek met zijn vriendin, dat door de politie werd afgetapt. Een dag later werden alle verdachten gearresteerd.

De drie jongens zitten nog vast. Ze moeten deze week voor de rechter verschijnen voor verlenging van hun hechtenis. Het voorarrest van Nina K. is opgeheven. Naar verwachting komt de moord op Maja in het voorjaar voor de rechter.

Drie verdachten zaak-Maja langer vast

23 december 2003 - Openbaar Ministerie

De raadkamer van de rechtbank in Arnhem heeft de voorlopige hechtenis van de drie jongeren die vastzitten in verband met de moord op Maja Bradaric uit Nijmegen met dertig dagen verlengd. Dat maakte een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdag bekend. (ANP)

Verdachten moord Maja Bradaric naar PBC

30 december 2003 - Openbaar Ministerie

Onderstaand bericht is afkomstig van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP):

De twee 18-jarige verdachten van de moord op Maja Bradaric moeten van de rechter voor een persoonlijkheidsonderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Arnhem dinsdag laten weten. 
De twee verdachten, uit Beuningen en uit Nijmegen, hebben hun betrokkenheid bij de moord op de 16-jarige Maja Bradaric bekend. De scholiere uit Nijmegen werd medio november in een auto gewurgd. Vervolgens werd haar lichaam in brand gestoken. De derde verdachte, een 16-jarige jongen, hoeft niet naar het Pieter Baan Centrum. Wel onderzoeken een psychiater en psycholoog hem. De jongen ontkent nog steeds elke betrokkenheid bij de moord. 
Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog wat precies de rol was van de 15-jarige Nina K. uit Nijmegen. Inmiddels staat vast dat zij niet bij de moord en het in brand steken van het lichaam aanwezig was. Het meisje, hartsvriendin van Maja, is op vrije voeten maar blijft verdachte, aldus het OM. (ANP)

Verdachten moord Maja in februari voor rechter

5 januari 2004 - Openbaar Ministerie

De twee 18-jarige verdachten van de moord op de Nijmeegse vwo-scholiere Maja Bradaric moeten 25 februari voor de rechtbank in Arnhem verschijnen. Het betreft een zogeheten proforma zitting. Daarop wordt de procedures besproken en nog niet de inhoud van de zaak. 
Het Pieter Baan Centrum in Utrecht is bezig met een persoonlijkheidsonderzoek van de beide hoofdverdachten, die beiden hebben bekend dat zij Maja Bradaric hebben gewurgd en daarna in brand gestoken. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd die onderzoeken gaan vergen.
Op een nog onbekende datum behandelt de kinderrechter de zaken tegen de twee minderjarige verdachten in de zaak. De 16-jarige verdachte, die in de auto zat toen de 18-jarigen de scholiere ombrachten, moet een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan. Dat gebeurt in de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker in Vught, waar hij verblijft. Het OM beschouwt het meisje, dat sinds 6 december op vrije voeten is, als verdachte omdat haar vriendje haar zou hebben verteld over zijn moordplannen. Maja en haar vriendin namen die dreigementen echter niet serieus, omdat de jongen wel vaker zulke dingen zei, aldus C. Hermesdorf, de raadsvrouw van Maja's vriendin.

Pro forma zitting moordzaak Maja B. op 18 februari

27 januari 2004 - Openbaar Ministerie

Op woensdag 18 februari 2004 vindt een pro formazitting plaats in de moordzaak Maja B. Gedagvaard zijn de drie verdachten die zich nog in voorarrest bevinden. De Meervoudige Kamer van de rechtbank te Arnhem zal de zaak niet inhoudelijk behandelen omdat de drie verdachten in deze zaak psychologisch zullen worden onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn op 18 februari nog niet bekend.
De zaak tegen 19-jarige verdachte uit Beuningen staat om 11.00 uur gepland. De zaak tegen 18-jarige verdachte uit Nijmegen om 11.45 uur en de zaak tegen de 16-jarige verdachte uit Nijmegen om 13.30 uur.
In de zaak van het 15-jarige meisje uit Nijmegen zal de officier van justitie nog een beslissing nemen.
Met dit bericht vervallen eerder genoemde zittingsdata.

OM vervolgt vriendin Maja

13 februari 2004 - Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie in Arnhem gaat Nina, de 15-jarige vriendin van Maja Braderic, vervolgen wegens het verzwijgen van de moordplannen op Maja. Op grond van artikel 136 van het Wetboek van Strafrecht is het verzwijgen van een moordplan, indien dit is uitgevoerd, strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Maja werd op 16 november 2003 gewurgd.
Nina werd aanvankelijk verdacht van betrokkenheid bij de moord. Ze heeft in verband daarmee ruim een week vastgezeten. De vriend van Nina had al enkele malen gezegd dat hij Maja wilde doden.
Het verzwijgen van een moordplan is strafbaar, tenzij hierdoor naaste familie wordt aangegeven. Artsen, advocaten en geestelijken zijn op grond van hun verschoningsrecht niet verplicht dergelijke voornemens bij politie of justitie te melden.

'Oorlog drijfveer voor moord Maja'

7 mei 2004 - Openbaar Ministerie

De gruwelijkheden die Goran M. als kind heeft meegemaakt tijdens de oorlog in Bosnië, hebben een grote rol gespeeld bij de moord op de 16-jarige Maja Bradaric uit Nijmegen. Dat schrijft het Pieter Baan Centrum (PBC) in het rapport over de 18-jarige verdachte, zo liet advocaat M. Stassen vrijdag weten.
Volgens deskundigen van de justitiële observatiekliniek was M. ten tijde van de moord verminderd toerekeningsvatbaar. Zij adviseren de rechtbank om tbs met dwangverpleging op te leggen. De vwo-scholiere werd op 17 november gewurgd in een auto, waarna haar lichaam in de uiterwaarden bij Bemmel in brand werd gestoken en achtergelaten.
Ook in het PBC is niet duidelijk geworden waarom Goran Maja wilde vermoorden. Stassen zegt dat zijn cliënt, die een blanco strafblad heeft, naar spanning zocht. ,,Het begon als een fantasieverhaal, dat hij deelde met zijn vriend Ferdi Ö.. Ze wilden daarin niet voor elkaar onder doen. Maar hij weet nog steeds niet waarom nou net precies Maja dood moest.''
Goran M. was 6 jaar toen de oorlog uitbrak en 10 toen hij met zijn familie naar Nederland kwam. Volgens Stassen heeft hij in Bosnië veel gruwelijkheden gezien. Het PBC heeft geconcludeerd dat Goran ,,niet lijdt aan post-traumatische stress, maar wel is gefascineerd door de dood'', aldus de raadsman.
Zijn cliënt heeft aangegeven dat als de rechtbank in Arnhem besluit tbs op te leggen, hij wil dat de behandeling zo snel mogelijk begint en niet pas na een langdurige gevangenisstraf.
Het PBC heeft ook de 18-jarige Ferdi Ö. geobserveerd. Advocaat J. Boone veegde vrijdag de vloer aan met dat rapport. ,,De deskundigen menen dat Ferdi helemaal niet bang is voor Goran terwijl dat juist wel het geval is. Ook vinden ze dat Ferdi berecht moet worden volgens het volwassenenrecht, omdat hij de gevolgen van zijn daad kon overzien.'' Boone bestrijdt dit. Volgens het PBC was Ferdi volledig toerekeningsvatbaar ten tijde van de moord op Maja. Boone wil nu dat een onafhankelijk gedragsdeskundige zijn cliënt opnieuw onderzoekt.
Voor plaatsing in het Pieter Baan Centrum gaf Ferdi bij de rechtbank in Arnhem in februari aan dat hij bang is voor Goran en dat hij niet met hem op dezelfde afdeling wilde zitten. Volgens Stassen hebben de deskundigen niet geconcludeerd dat Goran een psychische overmacht heeft op Ferdi. ,,Goran wil niet de zwarte piet krijgen toegespeeld. Hun aandeel in de moord is even groot, en dat geldt ook voor de derde verdachte, Goran P. ''
De rechtszaken tegen de verdachten staan voor woensdag gepland. Het is echter de vraag of dan ook de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Omdat de rapporten van het PBC pas donderdag gereed waren, hebben Stassen en Boone al aangegeven meer tijd nodig te hebben om zich goed voor te bereiden. Zij zullen de rechtbank om aanhouding vragen.
Woensdag staat ook de rechtszaak gepland tegen de 16-jarige Goran P. Ook hem is moord ten laste gelegd. Het is nog niet duidelijk of hij volgens het jeugdstrafrecht wordt berecht. In dat geval kan hij maximaal tot twee jaar jeugddetentie worden veroordeeld.
Het Openbaar Ministerie gaat verder de 15-jarige Nina K. vervolgen, de beste vriendin van Maja. Zij zou hebben geweten dat haar vriendje, Goran M., van plan was om Maja te vermoorden, maar heeft niets met die informatie gedaan. Het is niet bekend wanneer haar zaak moet voorkomen. (ANP)

OM eist 12 jaar en tbs in zaak-Maja

12 mei 2004 - Openbaar Ministerie

Onderstaande berichten zijn afkomstig van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP): 

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Arnhem twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 18-jarige verdachte uit Beuningen. Volgens officier van justitie M. de Weert is de verdachte schuldig aan het medeplegen van moord op de 16-jarige Maja Bradaric uit Nijmegen. Ook is hij volgens De Weert schuldig aan het verbranden van het lichaam van Maja om sporen uit te wissen. 
Het lichaam van het meisje werd na haar dood op 17 november door de 18-jarige in brand gestoken. Volgens De Weert hebben deze verdachte en een 19-jarige mede-verdachte de moord gepleegd, maar wist de 16-jarige derde verdachte ervan, heeft hij niets gedaan om het te voorkomen en kan hen alledrie medeplegen van moord worden verweten. 
De Weert neemt het de 18-jarige zeer kwalijk dat hij geen echt motief voor de moord heeft gehad. Ook kan zij niet begrijpen, zei zij in haar requisitoir, dat hij op verzoek van de ouders van Maja meegeholpen heeft met het zoeken naar het meisje, dat vanaf maandagavond als vermist was opgegeven. Toen bekend was dat Maja vermoord was, zijn Goran M. en zijn medeplegers naar verschillende herdenkingen geweest en hebben zij de ouders gecondoleerd. ,,Hij genoot het vertrouwen van de ouders van Maja'', aldus De Weert. 
Volgens de officier van justitie is er sprake van een weerzinwekkende en heel angstaanjagende misdaad. ,,Maja's doodsstrijd heeft meer dan een half uur geduurd. Haar lichaam was door de brand zo verminkt dat pas na twee dagen aan de hand van gebitsgegevens vastgesteld kon worden wie het lijk was. Daarmee werd de grootste angst van de ouders werkelijkheid. Hun leven is stilgevallen; hun enige kind is vermoord. En ze zullen nooit begrijpen waarom'', betoogde De Weert. 
De 18-jarige verdachte heeft met zijn medeplegers ,,onherstelbaar leed'' aangericht en de rechtsorde zwaar geschokt volgens het OM. Dat hij geen motief voor zijn gedrag kan aangeven is volgens de officier 
van justitie een strafverzwarende omstandigheid. (ANP)

Advocaat wil snel tbs voor Goran M. 

Advocaat M. Stassen pleitte er woensdag voor dat de tbs-behandeling van zijn cliënt, de 18-jarige verdachte, zo snel mogelijk begint, als de rechtbank tot een veroordeling komt. Ook zou de rechtbank alleen tbs kunnen opleggen, zei Stassen woensdag voor de rechtbank in Arnhem. 
De raadsman benadrukte dat de rol van zijn cliënt bij de moord op Maja Bradaric niet groter is dan de rol van de 19-jarige verdachte. ,,Mijn cliënt heeft hem en ook de andere betrokkenen niet bedreigd en onder druk gezet.'' Volgens Stassen heeft de 18-jarige openheid van zaken gegeven en goed meegewerkt aan het onderzoek. 
Volgens de advocaat speelt het feit dat zijn cliënt geen motief heeft gegeven voor zijn daad, mee in de hoogte van de strafeis. Stassen vroeg in zijn pleidooi om een extra onderzoek naar de persoonlijkheid van zijn cliënt. Hij wil dat deskundigen, anderen dan die van het Pieter Baan Centrum, onderzoeken welke rol de oorlog in Bosnië heeft gespeeld bij de moord op Maja. 
De 18-jarige verdachte had zelf het laatste woord woensdag. Daarin gaf hij aan snel met de behandeling van zijn psyche te willen beginnen. ,,Ik weet niet hoe ik in elkaar zit na een lange 
celstraf.'' Tenslotte zei hij dat hij heel erg veel spijt heeft van wat hij de ouders van Maja heeft aangedaan. 
De rechtbank doet op 26 mei uitspraak. (ANP)

Aanvulling, eveneens van ANP: Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Arnhem zes jaar celstraf geëist tegen de 16-jarige medeverdachte. Volgens officier van justitie M. de Weert is de 
minderjarige jongen uit Nijmegen medeschuldig aan de moord op zijn leeftijd- en stadgenote Maja Bradaric en moet hij volgens het volwassenenrecht worden veroordeeld. De rechtbank in Arnhem 
behandelde de zaak achter gesloten deuren, maar advocaat D. Moszkowicz maakte na afloop de strafeis tegen zijn cliënt bekend. (ANP)

Motief voor moord op Maja Bradaric blijft vaag

bron Trouw 13 mei 2004

ARNHEM – Het motief voor de moord op Maja Bradaric is ook na de strafzaak tegen de drie verdachten een raadsel.

Het openbaar ministerie eist tegen de 18-jarige hoofdverdachte Goran M. twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Juist het ontbreken van een motief ,,accentueert het gevoelloze en koelbloedige gedrag van de verdachten”, zei officier van justitie mevr. M. de Weert gisteren voor de rechtbank in Arnhem. M. was ,,nieuwsgierig hoe het zou zijn om iemand te doden”. Toen hij eenmaal had besloten om Maja 'af te maken', kon hij daar uit angst voor gezichtsverlies niet meer op terugkomen. M. is volgens het Pieter Baan-centrum verminderd toerekeningsvatbaar.

Tegen de toen 16-jarige Goran P. eiste De Weert zes jaar gevangenisstraf. Hoewel minderjarig, is P.'s medeplichtigheid volgens De Weert ernstig genoeg om hem als volwassene te berechten. P., inmiddels 17 jaar, zat achterin de auto toen Goran M. en Ferdi ü.

(destijds 18) Maja op maandag 17 november vorig jaar wurgden. De zaak tegen ü. liep vertraging op door een wrakingsverzoek van advocaat J. Boone, vanwege 'vooringenomenheid' van de rechtbank. De behandeling wordt maandag voortgezet.

Het motief voor de moord blijft vaag. ,,We hebben een beetje confrontaties, ruzies met elkaar gehad”, aldus M. De enige concrete aanwijzing is dat Maja Goran M. in een sms-bericht 'vuile aap' heeft genoemd en een foto van hem had gemaakt terwijl hij sliep.

Volgens gedragsdeskundigen van het Pieter Baan-centrum wordt M. agressief als hij zich gekrenkt voelt. Zij omschrijven hem als een ernstig gestoorde jongen die gevoelsarm is en behoefte heeft aan prikkels. Ervaringen tijdens de oorlog in Bosnië zouden die stoornis hebben versterkt. M. is volgens de onderzoekers gefascineerd door de dood.

M. toonde gisteren voor de rechtbank geen enkele emotie en gaf op vlakke toon afgemeten antwoorden. Hij zei ,,heel erg spijt te hebben” van de moord en durft Maja's ouders ,,nooit meer in de ogen te kijken”.

Over de rol van de verdachten lopen de lezingen uiteen. Het OM beschouwt Goran M. en Ferdi ü. als de hoofdverdachten. M. heeft Maja met zijn handen en een stuk touw gewurgd, ü. heeft zijn hand voor haar mond en neus gehouden. Samen hebben ze het lichaam in brand gestoken. ü. beroept zich op 'psychische overmacht'. Hij was naar eigen zeggen 'doodsbang' omdat zijn vriend hem met de dood zou hebben bedreigd. Volgens het Pieter Baancentrum is van psychische overmacht geen sprake en is ü. toerekeningsvatbaar.

De toen 16-jarige Goran P. zegt dat hij 'verstijfd van angst' achterin de auto zat. Volgens Goran M. heeft P. echter met gebaren duidelijk gemaakt dat hij Maja moest vermoorden.

Verdachte in zaak-Maja : 'Het was zij of ik'

17 mei 2004 - Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van vijftien jaar geëist tegen de derde verdachte in de zaak-Maja Bradaric voor het medeplegen van de moord op het 16-jarige meisje. Eerder eiste justitie al twaalf jaar en tbs en zes jaar tegen twee andere verdachten in deze zaak. 

Onderstaand bericht is afkomstig van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP):
,,Het was Maja of ik.'' Dat heeft de derde verdachte maandag als belangrijkste motief gegeven op de vraag waarom hij de moord op de 16-jarige Maja Bradaric niet heeft tegengehouden. Hij vertelde tijdens zijn verhoor voor de rechtbank in Arnhem opnieuw dat hij doodsbang was voor de negentienjarige medeverdachte die heeft bekend Maja in de auto te hebben gewurgd. 
Uit de kritische vraagstelling van de drie rechters bleek dat de magistraten vraagtekens plaatsen of dat echt waar is. Uit de antwoorden van de verdachte viel op te maken dat hij alleen de zaterdag voor de moord slechts één keer heeft gezegd dat hij Maja niet wilde vermoorden. ,,Daarna durfde ik dit niet meer te zeggen. Het was Maja of ik. Hij zou mij hebben vermoord als ik niet had meegewerkt'', benadrukte . 
De ouders van Maja verlieten na deze uitleg huilend de rechtszaal. Na een korte periode keerden ze weer terug. De rechtbank vroeg aan de verdachte of het niet zo was dat hijzelf een motief had om Maja te vermoorden, omdat het meisje hem eerder had afgewezen. Hij gaf als antwoord dat hij nooit daarom iemand zou doden. Een van de rechters reageerde daarop, dat er wat hem betreft maar een zekerheid is. ,,Dat is dat Maja Bradaric is vermoord.'' 
Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie, is de verdachte volledig toerekeningsvatbaar voor de misdaad die hij heeft gepleegd. Hij heeft geen gestoorde 
geestelijke ontwikkeling bij de verdachte vastgesteld. Ook loopt hij niet achter in zijn ontwikkeling. Daarom is er geen reden om jeugdstrafrecht op hem toe te passen, concludeert het PBC. Volgens de psycholoog van het PBC heeft de verdachte ook niet echt een gevoel van schuld door wat is gebeurd. 
De advocaat van de verdachte, J. Boone, probeert aan te tonen dat zijn cliënt zijn daad heeft gepleegd door psychologische overmacht. Omdat hij drie keer door een medeverdachte was bedreigd, kon hij niet anders dan meedoen, stelt de raadsman. Boone probeerde bij zowel de psycholoog als de psychiater na te gaan of ze daar iets van hebben gemerkt. Dat hadden de beide deskundigen niet. (ANP)

Vonnis zaak Maja Bradaric

26 mei 2004 - Openbaar Ministerie

De rechtbank in Arnhem heeft de drie verdachten die waren betrokken bij de moord op de Nijmeegse Maja Bradaric veroordeeld tot drie, acht en elf jaar gevangenisstrafcel. Behalve acht jaar cel kreeg de 18-jarige verdachte ook nog TBS. 

- 19-jarige verdachte
Een 19-jarige Nijmegenaar is woensdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot elf jaar celstraf wegens het medeplegen van moord op Maja Bradaric. De 16-jarige scholiere werd op 17 november vorig jaar door hem en twee vrienden tijdens een autoritje gewurgd. Het lichaam van Maja werd daarna in brand gestoken en achtergelaten in de uiterwaarden bij Bemmel. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar celstraf tegen hem geëist. Zijn veroordeling geldt tevens voor het wegvoeren en het verbranden van het lijk van Maja. De rechtbank verwierp het verweer op zogeheten psychische overmacht. De verdachte heeft betoogd dat hij handelde uit angst voor zijn vriend en niet anders kon dan met hem meewerken. De rechtbank achtte dat niet aannemelijk. Hij heeft geholpen de moord voor te bereiden en uit te voeren, aldus het college. 

- 17-jarige verdachte
De rechtbank in Arnhem heeft een 17-jarige uit Nijmegen woensdag veroordeeld tot drie jaar celstraf. Daarvan zijn zes maanden voorwaardelijk opgelegd. Volgens de rechtbank is de minderjarige edeplichtig geweest aan de moord op zijn leeftijds- en plaatsgenote Maja Bradaric op 17 november vorig jaar. De jongen was toen 16. Hij is volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden zes jaar gevangenisstraf tegen de verdachte. De rechtbank acht zijn aandeel in de moord op Maja geringer dan dat van zijn twee mededaders. Daarom sprak het college hem vrij van het medeplegen van moord. Ook van het verbranden van het lijk van het slachtoffer sprak de rechtbank hem vrij. Wel acht de rechtbank hem medeplichtig aan het wegvoeren van het stoffelijk overschot. 


- 18-jarige verdachte
De rechtbank in Arnhem heeft een 18-jarige man uit Beuningen woensdag veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging wegens het medeplegen van moord op Maja Bradaric. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar celstraf en tbs geëist. Volgens de rechtbank is de moord op Maja gepleegd met ,,koelbloedige gerichtheid'' en met ,,weerzinwekkende minachting voor het slachtoffer''. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie, concludeerden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank nam die conclusie over. Het PBC acht een langdurige behandeling noodzakelijk.
(Bron: ANP)

Hoger beroep OM uitspraken moord op Maja Bradaric

8 juni 2004 - Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie in Arnhem heeft op 3 juni 2004 hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de rechtbank Arnhem van 26 mei 2004 in de strafzaken tegen de verdachten van moord op Maja Bradaric. Tegen de 18-jarige verdachte uit Beuningen had het OM twaalf jaar geëist plus TBS met dwangverpleging. De rechtbank heeft deze verdachte, onder andere wegens het medeplegen van de moord, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf plus TBS met dwangverpleging.

Tegen de 19-jarige verdachte uit Nijmegen had het OM vijftien jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank heeft deze verdachte, onder andere wegens het medeplegen van de moord, veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Tegen de 17-jarige verdachte uit Nijmegen had het OM, onder andere wegens het medeplegen van de moord, zes jaar gevangenisstraf geëist; hij werd, terzake medeplichtigheid aan de moord, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.
Het Openbaar Ministerie vindt dat de straffen onvoldoende recht doen aan de ernst van de feiten. In de zaak tegen de minderjarige verdachte richt het hoger beroep zich ook tegen de kwalificatie 'medeplichtigheid' in plaats van 'medeplegen'.

Hoger beroep moord Maja Bradaric

Bron Trouw 19 november 2004 Onno Havermans

Fadil en Zeljka Bradaric kunnen nooit meer weg uit Nijmegen. Het Bosnische echtpaar, tien jaar geleden gevlucht voor de Joegoslavische burgeroorlog, begroef hier een jaar geleden zijn enige kind. Maja was 16, toen ze vorig jaar in Bemmel werd vermoord. Door vrienden. Elke dag zitten Fadil en Zeljka urenlang aan haar graf.

Vandaag dient voor het gerechtshof in Arnhem het hoger beroep van Goran M. en Goran P. tegen de straffen die hen eind mei door de Arnhemse rechtbank zijn opgelegd: acht jaar gevangenis en tbs met dwangverpleging voor de 18-jarige Goran M. uit Beuningen, drie jaar cel voor de 17-jarige Goran P. uit Nijmegen.

Het hoger beroep van de 19jarige Ferdi uit Beuningen tegen de opgelegde gevangenisstraf van elf jaar is aangehouden tot februari volgend jaar, om nieuw psychiatrisch en psychologisch onderzoek mogelijk te maken. Maja Bradaric zou op maandagavond 17 november naar een vriendin gaan. In plaats daarvan zat ze die avond in de auto van Ferdi, waar haar vriendje Goran P. vanaf de achterbank toekeek hoe Goran M. Maja's keel dichtkneep, terwijl Ferdi zijn handen over haar mond en neus hield. Ook reikte P. het touw aan waarmee M. het meisje wurgde. In een weiland bij Bemmel haalden de jongens het lichaam van Maja uit de auto en staken het in brand.

Over het motief van de moord bestaat geen duidelijkheid. Beide Gorans hebben, net als Maja, een Bosnische achtergrond. De oudste is volgens deskundigen van het Pieter Baancentrum een narcistische, gevoelsarme jongen met een antisociale stoornis die door de burgeroorlog is versterkt. Zijn vriend, van Turkse komaf, is volgens de onderzoekers volledig toerekeningsvatbaar. Maar advocaat J. Boone heeft nader onder-Balkenende zoek gevraagd omdat hij onder zware psychische druk zou staan van Goran M., voor wie hij doodsbang zou zijn.

Bij de Bemmelse moordzaak is ook een vierde verdachte betrokken: Maja's hartsvriendin Nina K. uit Nijmegen. De Arnhemse kinderrechter legde de 15-jarige Nina vorige maand een voorwaardelijke jeugddetentie van vier maanden plus een verplichte psychotherapeutische behandeling op. Nina had verkering met Goran M. en wist van de moordplannen van haar vriendje, maar ze nam die niet serieus.

Tien jaar en TBS en vijf jaar celstraf voor moord Maja Bradaric

3 december 2004 - Openbaar Ministerie

Het gerechtshof in Arnhem heeft een 19-jarige jongen vrijdag veroordeeld tot tien jaar en tbs met dwangverpleging voor de moord op de Nijmeegse scholiere Maja Bradaric. Een 17-jarige kreeg voor medeplegen van de moord vijf jaar cel opgelegd. Maja Bradaric (16) werd in november vorig jaar in een auto gewurgd met een touw door de 19-jarige uit Beuningen. De jongen zat in dezelfde auto, samen met een derde verdachte, die later terecht staat. (ANP)

Vrijdag 3 december 2004

Laatste verdachte Bradaric-zaak over twee weken voor Hof

7 februari 2005 - Openbaar Ministerie

ARNHEM (ANP) - Het gerechtshof in Arnhem behandelt op 22 februari de strafzaak tegen een 19-jarige jongen uit Nijmegen, verdacht van de moord op de 16-jarige scholiere Maja Bradaric. In december vorig jaar legde het hof twee mededaders celstraffen van vijf en tien jaar op. 

Maja Bradaric werd in november 2003 in een auto met een touw gewurgd door een toen 18-jarige jongen, de 19 jarige jongen bestuurde de auto. In de auto zat ook nog een toen 16-jarige jongen. De jongens brachten het lichaam van hun vriendin na de moord naar de uiterwaarden bij Bemmel en staken het daar in brand. Geen van de jongens heeft een begrijpelijk motief kunnen geven voor de moord. 

De zaak tegen 19 jarige is uitgesteld, omdat hij volgens zijn raadsman heeft gehandeld uit doodsangst voor de ander 18 jarige jongen. De Nijmeegse jongen is nog een kind, dat niet in staat is druk van anderen te weerstaan, aldus zijn advocaat. Daarom is nieuw psychologisch en psychiatrisch onderzoek gedaan naar de geestesgesteldheid van de jongen. Ook heeft de advocaat inzage gehad in delen van het psychologisch rapport over de 18 jarige., die naast zijn gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd heeft gekregen. 

Het hof heeft de beide jongens zwaarder bestraft dan de rechtbank. Volgens het hof hebben de drie jongens bewust, nauw en volledig samengewerkt aan de ,,weerzinwekkende moord, uitgevoerd door daders die Maja tot haar vriendenkring rekende en die zij dus mocht vertrouwen.'' De rechtbank bestrafte de 19 jarige met elf jaar cel, terwijl het Openbaar Ministerie vijftien jaar tegen hem eiste. 

OM: wrakingsverzoek Bradaric-zaak afwijzen

15 februari 2005 - Openbaar Ministerie

Het wrakingsverzoek van advocaat J. Boone in de moordzaak van Maja Bradaric moet worden afgewezen. Dat zei advocaat-generaal J. Grimsbergen dinsdag voor de wrakingskamer van het gerechthof in Arnhem. Boone diende vrijdag een wrakingsverzoek in tegen de raadsheren van het gerechtshof die op 22 februari de zaak behandelen van zijn cliënt.

Deze cliënt wordt verdacht van moord op de 16-jarige scholiere uit Nijmegen in november 2003. De rechters zouden volgens de raadsman vooringenomen zijn. Volgens Grimsbergen blijkt echter uit niets de vooringenomenheid van de rechters. (ANP)

Hoger beroep 19 jarige verdachte zaak Bradaric aangehouden

22 februari 2005 - Openbaar Ministerie

ARNHEM (ANP) - Het gerechtshof in Arnhem heeft de behandeling van het hoger beroep van de 19-jarige medeverdachte in de zaak Bradaric dinsdagmorgen aangehouden. Volgens voorzitter P. Vegter van het hof is de psychologische en psychiatrische rapportage van de verdachte van de moord op de Nijmeegse scholiere Maja Bradaric nog niet klaar.
De 19 jarige man kreeg van de rechtbank een celstraf van elf jaar opgelegd. Hij ging net als de twee mededaders in hoger beroep tegen de veroordeling. Ook het Openbaar Ministerie tekende in alle zaken beroep aan.

De andere twee hebben van het hof zwaardere straffen gekregen dan de rechtbank hen oplegde, omdat er volgens het hof sprake is van ,,een weerzinwekkende misdaad zonder een enkel begrijpelijk motief''.

De 19-jarige Turkse jongen heeft volgens zijn raadsman alleen meegedaan aan de moord op het meisje uit doodsangst voor een van de andere daders. Uit onderzoek moet onder meer blijken dat de jongen nog een kind is, dat de druk van anderen niet kon weerstaan. Het hof gaat op 13 april verder met de zaak.

OM eist opnieuw 15 jaar in zaak Maja

13 april 2005 - Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw 15 jaar geëist tegen de 19-jarige verdachte van de moord op Maja Bradaric. De rechtbank veroordeelde de verdachte eerder tot 11 jaar gevangenisstraf. De verdachte heeft bekend dat hij medeplichtig is aan de moord op Maja.

Zijn 19-jarige medepleger was december vorig jaar al veroordeeld tot tien jaar cel en tbs. Samen beraamden zij de moord. Een 17-jarige jongen die bij de misdaden aanwezig was en niets deed om de moord te voorkomen, heeft vijf jaar cel gekregen.

In hoger beroep twaalf jaar cel voor moord Maja Bradaric

27 april 2005 - Openbaar Ministerie

Het gerechtshof Arnhem heeft op 27 april 2005 een 20-jarige Nijmegenaar veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens het medeplegen van de moord op Maja Bradaric op 27 november 2003.

Het hof heeft het verweer verworpen dat er sprake was van psychische overmacht. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is gebleken dat de verdachte heel goed in staat was om zich te verzetten tegen de mededader.
Het hof ziet voorts noch in de persoonlijkheid van verdachte noch in de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan een aanleiding om (bij wijze van uitzondering) het jeugdsanctierecht toe te passen op de verdachte, die destijds 18 jaar oud was.

De verdachte werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar.
De mededaders werden in december 2004 door het Hof veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk vijf en tien jaar.