We hebben 92 gasten online

Bejaarde dood echtgenote na operatie tumor hypofyse. Deel 1

Gepost in Strafzaken

 Een bejaarde inwoner M.R. uit Oosterhout ´een succesvolle, intelligente ondernemer´ begint te veranderen. Zijn omgeving denkt dat hij dementeert. Hij wordt lusteloos en argwanend. Sociale contacten verlopen steeds moeizamer. Na tal van medische onderzoeken blijkt dat de bejaarde een tumor aan zijn hypofyse heeft, een hersenklier die hormonen reguliert en invloed heeft op het gedrag. Hij wordt geopereerd en krijgt hormoonmedicatie. 

Na de operatie ervaart de omgeving dat de bejaarde veranderd is. Hij is zeer agwanend en denkt dat zijn vrouw hem al jaren bedonderd en een relatie heeft. Uiteindelijk brengt hij zijn vrouw om.

----------------------------------------------------------------------------

Nadat de bejaarde  geopereerd is aan  een tumor in zijn hoofd, raakt hij in de ban van  één gedachte  Mijn vrouw gaat vreemd.\' Uiteindelijke doodt hij haar.              

 

Auteur Elsbeth Stoker Artikel in Volkskrant Magazine 20 april 2013

Willem is/  was zichzelf niet

\'OP WELK MOMENT BESLOOT U DAT uw vrouw dood moest?\' De verdachte is even stil als de officier van justitie hem deze vraag stelt. Dan klinkt door de Bredase rechtszaal een krake­rige, dunne stem: `Ik weet het niet.

 

Willem is een 73-jarige Brabander. Met zijn witte haar, dunne trui en blauwe bandplooi­broek oogt hij als een vriendelijke opa. In een vorig leven werd hij omschreven als `een intelligente, succesvolle ondernemer\' en `een man die trots is op zijn gezin.

Maar inmiddels is Willem veranderd. Die verandering begint een paar jaar geleden. Hij wordt lusteloos en argwanend. En soci­ale contacten verlopen steeds moeizamer. Het wordt zelfs zo erg dat zijn vrouw Ans vreest dat Willem, met wie ze al vijftig jaar samen is, begint te dementeren.

 

Na tal tal van medische onderzoeken blijkt ech­ter iets anders aan de hand: Willem heeft een tumor aan zijn hypofyse, een hersenklier die hormonen reguleert en invloed heeft op het gedrag. Een operatie en hormoonmedicatie moeten soelaas brengen.

Maar het loopt anders.

Twee dagen na de operatie vallen voor Wil­lem alle puzzelstukjes op zijn plek. Opeens begrijpt hij het verband tussen gebeurtenis­sen van jaren terug. En vooral één gedachte nestelt zich steeds dieper in zijn hoofd: de vrouw met wie hij dacht een goede relatie te hebben, gaat al jaren vreemd. Ook de buitenwereld merkt dat Willem sinds de operatie anders is. Hij is nog argwa­nender en heeft een treurige, lege blik in zijn ogen. Als hij praat, doet hij dat met drukke handbewegingen. Ecovan die ene hardnek­kige, uit de lucht gegrepen, gedachte over zijn lieve, zorgzame vrouw kan niemand hem afbrengen.

Naarmate de maanden elkaar opvolgen, nemen de spanningen in het huis van Ans en Willem toe. En als Willem Ans, op 26 maart 2012, belt tijdens haar uitje naar de tennisclub, is ze geërgerd.`Ik kan me voor- stellen dat je argwanend wordt als iemand je al vijftig jaar bedriegt, reageert ze gefrustreerd. Die opmerking - voor Willem de bevestiging die hij al maanden zoekt - blijft zich in zijn hoofd herhalen. En als Ans de ochtend erna zijn hulp weigert bij het sjouwen van de was en hem zegt: `Straks moet ik het toch zelf doen, ontploft hij. Zou ze hem willen verlaten?

\'Alles is nutteloos geweest. Het moet nu afge­lopen zijn; raast het door zijn hoofd. Hij schopt haar. Hij slaat. Hij knijpt haar keel dicht. En hij duwt een gevallen kledingstuk in haar mond.Tot ze niet meer beweegt.

`Is er een causaal verband tussen de operatie en Willems daad?\', wilde rechter weten. Vijf deskundigen zijn opgeroepen om hun licht op deze complexe kwestie te laten schijnen. Meer mensen hebben immers last van hypofyse-ziektes, maar niemand heeft hierdoor - voor zover bekend - zijn levenspartner vermoord. `Na de operatie zie je een knik in zijn gedrag\', zegt een hoogleraar die specialist is in hypo­fyseaandoeningen. `Maar er is geen causaal verband. Alle omstandigheden kunnen heb­ben bijgedragen: Zo is een operatie alleen al een gebeurtenis die mensen uit balans kan halen. Narcose kan een flinke impact heb­ben. En daar komt nog een hersenschudding bij die Willem opliep bij een fietsongeluk. Dit, in combinatie met een hormoontekort en sommige karaktertrekken, kunnen tot de waan geleid hebben waarin hij zijn vrouw doodde. `Hij dacht dat ze hem wilde verla­ten. Dat was heel kwetsend en beangstigend voor hem, voegt een psychiater toe. `Hij was afhankelijk van haar. Alles bij elkaar was het een explosieve mix\'

De kans dat Willem opnieuw ontploft, acht de psychiater groot. En dus wil het Open­baar Ministerie dat Willem tbs met voor­waarden krijgt. Dat hij zijn vrouw niet met voorbedachtheid doodde, gelooft de officier van justitie. En ook over de vraag of Willem toerekeningsvatbaar was, bestaat geen twij­fel. `Hij had geen sturing meer over zijn han­delen.\' Maar hem zomaar vrijlaten, durft de officier niet aan. Hij heeft hulp nodig, stelt ze, van een psychiatrische kliniek. Als allés goed gaat, kan hij op den duur naar een an­dere woonvorm verhuizen. `Maar dat kan voor hem levenslang beteke­nen; reageert zijn advocaat verbolgen.

`Met tbs met voorwaarden kan hij zo 9 jaar zoet zijn. Vergeet niet dat dit een first-offendervan 73 is\' Wat haar betreft voelt Willem zich goedgenoeg om de psychiatrische kliniek waar hij afgelopen jaar woonde, te verlaten. Inmiddels is zijn hormoonspiegel dankzij de juiste medicatie weer in balans.

Bovendien acht zij de kans dat hij opnieuw ontploft juist klein. Ans\' dood was het resultaat van een eenmalige impulsdoorbraak, als gevolg van een uitzonderlijke combinatie van omstan­digheden.

Zijn waan is voorbij, voegt Willem toe. Hij weet nu dat Ans helemaal niet vreemdging. \'Zon vrouw was ze niet\' Hij voelt zich weer helder in zijn hoofd. `En ik heb weer een beetje zin in het leven. Ik denk dat ik mezelf weer kan redden.

De deskundigen schudden `nee\' als ze Wil­lem horen praten. Het gaat juist beter met hem, omdat hij verzorgd wordt in een ge­structureerde omgeving, zeggen ze. Boven­dien heeft hij ook in de kliniek woedeuitbar­stingen gehad. `Hij is erg afhankelijk van an­deren. Het ligt voor de hand dat hij een nieuwe partner zoekt als hij vrijkomt. En als die mevrouw zou zeggen: `Ik verlaatje, dan kan hij... Maar ja, we hebben natuurlijk geen glazen bol zegt de psychiater.

`Ik heb veel van Ans gehouden, daar komt niemand voor in de plaats, reageert Willem als hij het laatste woord krijgt. `Het spijt me enorm. Woorden zijn onvoldoende om het te vatten: Hij heeft zijn verhaal opgeschre­ven in een brief. Maar de tranen vertroebe­len zijn zicht, en ook de controle over zijn stem raakt hij al\'snel kwijt. \'Als het herroep­baar was, zou ik graag mijn leven willen rui­len met dat van die prachtige vrouw. Als de zitting afgelopen is, kijkt Willem wat vertwijfeld om zich heen. Schuin achter hem, op de publieke tribune, zitten zijn kin­deren. Hun rode betraande ogen ontmoeten elkaar. Hij steekt zijn hand op, en knikt. Zij knikken terug. Dan neemt de parketpolitie hem mee. Terug naar de kliniek.

Uitspraak

De rechtbank volgt de redenering van het OM. Met therapie kan Willem onder meer inzicht krijgen in de gevolgen van zijn ziekte en leren omgaan met zijn beperkingen, aldus de rechter. Oftewel: hij gaat niet de cel in, maar blijft in de psychiatrische kliniek.

 

Persberichten

Oosterhouter (73) krijgt TBS voor doodslag op echtgenote

5 april 2013

BREDA - De rechtbank acht de 73-jarige M.R. uit Oosterhout schuldig aan doodslag op zijn echtgenote. Volgens de rechtbank is R. volledig ontoerekeningsvatbaar.

Om die reden legt de rechter hem geen gevangenisstraf op, maar gelast de rechtbank plaatsing in TBS-kliniek de Woenselse Poort in Eindhoven. Volgens de rechtbank heeft R. vanwege een tia, een in 2011 verwijderde hersentumor en een ernstig fietsongeval in datzelfde jaar een ernstige persoonlijkheidsverandering ondergaan waardoor hij geen controle meer had over zijn woede.

Dit leidde er op 27 maart 2012 toe dat hij zijn echtgenote met veel geweld om het leven bracht. De uitspraak van de rechtbank komt overeen met de eis van de Officier van Justitie.

73-jarige Oosterhouter hoort TBS tegen zich eisen

22 maart 2013 De Stem

BREDA - De rechtbank in Breda behandelde vrijdag de zaak van de 73-jarige M.R. uit Oosterhout, die ervan verdacht wordt zijn vrouw om het leven heeft gebracht.

De vrouw is op 27 maart 2012 door verwurging en ernstig geweld omgekomen. De rechtbank heeft vrijdag 5 deskundigen gehoord over de psychische en fysieke toestand van de man.

De 73-jarige man werd vlak voor het incident aan een tumor in zijn hoofd geopereerd en dat kan grote gedragsveranderingen als gevolg hebben.

De deskundigen adviseren een TBS met voorwaarden, omdat zij gevaar voor herhaling zien. Dat is ook wat de officier van Justitie eist. De belangrijkste voorwaarde is dat hij zich klinisch laat behandelen in de Woenselse Poort in Eindhoven. De officier eist verder geen gevangenisstraf omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht. 

De advocaat van R. vraagt vrijspraak omdat volgens haar R. niet opzettelijk om het leven heeft gebracht.

Neuropsycholoog kijkt naar moordverdachte uit Oosterhout

4 juni 2012 De Stem

BREDA - De 72-jarige M.R. uit Oosterhout die ervan wordt verdacht zijn 69-jarige echtgenote om het leven te hebben gebracht, moet bijzondere onderzoeken ondergaan.

Hij is al door tal van gedragsdeskundigen onderzocht, maar daar komt nu op last van de rechtbank nog een neuropsycholoog bij. Die gaat ook gebruikmaken van scans. 

Volgens de voorlopige dagvaarding heeft R. op 27 maart al dan niet met voorbedachten rade zijn vrouw gedood door haar te trappen en haar keel dicht te knijpen. 

Volgens R.´s raadsvrouw Kate Lans heeft R. sinds kort weer contact met zijn kinderen en kleinkinderen en beseft hij heel goed wat hij heeft gedaan. 

R. is er fysiek en psychisch niet best aan toe. Lans verwacht dat de onderzoeken zullen uitwijzen dat de moord aan R. niet is toe te rekenen. Zij vroeg de rechtbank hem voorlopig vrij te laten. 

De officier van justitie vond dat veel te vroeg. ´Hij heeft wel zijn vrouw met geweld om het leven gebracht. We weten nog niet of hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard.´De rechtbank wees het verzoek ook af. ´We mogen geen risico lopen.´

Bejaarde Oosterhouter zegt dat hij zijn vrouw heeft gedood

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1718641043/Bejaarde+Oosterhouter+zegt+dat+hij+zijn+vrouw+heeft+gedood.aspx

OOSTERHOUT - De 69-jarige vrouw die woensdagavond dood werd gevonden in een huis in Oosterhout, is om het leven gebracht door haar 72-jarige man. De man legde kort na de vondst van het slachtoffer een bekentenis af tegenover politieagenten.

Het echtpaar werd rond kwart over acht door bekenden gevonden in hun huis aan de Vrijheidstraat in Oosterhout. De man raakte bij het incident gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en later verhoord. 

Over de doodsoorzaak of het motief is nog niets bekend, al had de vrouw volgens de politie wel ´uiterlijke verwondingen´. Volgens een politiewoordvoerder heeft de man voor zijn daad mogelijk iets ingenomen, zoals medicijnen.

Geschokte reacties
In de buurt werd woensdagavond geschokt gereageerd op de moord. Mensen op straat die het echtpaar kennen, weten niets van eventuele relatieproblemen. 

De man en vrouw worden omschreven als normale en vriendelijke mensen. Ze hadden vroeger een eigen bedrijf. Het echtpaar zou ook kinderen en kleinkinderen hebben.

Oosterhout: man die zijn vrouw doodde voorlopig vast

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1719541033/Oosterhout+man+die+zijn+vrouw+doodde+voorlopig+vast.aspx

BREDA - De 72-jarige man uit Oosterhout die zijn vrouw heeft vermoord, zit de komende twee weken vast. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda vrijdag bepaald.

De man doodde woensdagavond zijn 69-jarige vrouw in hun woning in de Vrijheidstraat en legde daarover meteen een bekentenis af. 

Zelfmoordpoging
Hij probeerde na de moord met medicijnen een einde aan zijn leven te maken. Dat mislukte. Na een controle in het ziekenhuis is hij in de cel gezet. Over twee weken wordt gekeken of de man nog langer moet vastzitten in afwachting op een rechtszaak. 

Buurtbewoners reageerden verbaasd en geschokt op het drama. Mensen die het echtpaar al tientallen jaren kennen, zeggen nooit iets gemerkt te hebben van eventuele relatieproblemen.

Oosterhoutse buurt geschokt door dood vrouw: ´Ze hadden het goed, dachten we´

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1718831083/Oosterhoutse+buurt+geschokt+door+dood+vrouw+Ze+hadden+het+goed,+dachten+we.aspx

29 maart 2012

 

OOSTERHOUT - Buurtbewoners zijn verbaasd en geschokt door het drama dat zich woensdagavond afspeelde in de Vrijheidstraat in Oosterhout. Een 72-jarige man doodde woensdagavond zijn 69-jarige vrouw. De man legde kort na de vondst van het slachtoffer een bekentenis af tegenover politieagenten.

´Het is hier een zalige buurt´, vertelt een buurtbewoonster. ´Er gebeurt nooit wat. Daarom zijn we ook zo verbaasd.´ Ze vervolgt haar weg door de straat waar veel twee-onder-één-kapwoningen staan. Er wonen veel oudere mensen in de rustige buurt. 

Medicijnen
De man probeerde na het doden van zijn vrouw met medicijnen een einde aan zijn leven te maken. Dat mislukte. Na een controle in het ziekenhuis is hij in de cel gezet. Mensen die het echtpaar al tientallen jaren kennen, zeggen dat ze nooit iets hebben gemerkt van eventuele relatieproblemen.

´Ze hadden het goed, dachten we´,  vertelt een man die al twintig jaar in huis klusjes deed voor het echtpaar. ´Het kan toch andere oorzaken hebben, je weet het niet.´ De klusjesman schetst een beeld van de vermoorde vrouw. ´Het was een goeie vrouw´, vertelt hij. ´Ze had altijd een kopje koffie voor je. Ze was altijd wel in om een babbeltje te maken. Nogal veel babbelen, dat wel´. 

Buurtonderzoek
De technische recherche is donderdag in het huis bezig met een sporenonderzoek. Ook wordt er een uitgebreid buurtonderzoek gedaan. Het huis is afgeschermd met zwarte schermen.