We hebben 344 gasten online

Deel 9 TBS In klinieken onrust over TBS

Gepost in Publicaties

 In de tbs-klinieken is onrust ontstaan over een voorstel van de ambtelijke top van het ministerie van Jusitie om de tbs - terbeschikkingstelling - af te schaffen. Dat zou een bezuiniging opleveren van vijftig miljoen gulden. Volgens een woordvoerder van Justitie is dit voorstel gedaan door ambtenaren ,,temidden van andere bezuinigingsvoorstellen''. Minister Sorgdrager is het er niet mee eens. Ze vindt wel dat de maatregel terbeschikking effectiever en efficiënter moet worden uitgevoerd. Tbs is de dwangmaatregel tot verpleging van gestoorde delinquenten.

In een notitie aan de informateurs stellen de ambtenaren voor dat, na afschaffing van de tbs, 80 procent van de gestoorde delinquenten in gevangenissen terecht komt en 20 procent rechtstreeks in een gewone psychiatrische instelling wordt geplaatst.

Ambtenaren op het ministerie vinden dat de tbs-behandeling te lang duurt en te veel geld kost. De afgelopen tien jaar is het aantal bedden in tbs-klinieken verdubbeld tot 870, maar ook het aantal tbs-vonnissen is fors gestegen en de behandelduur is toegenomen: nu gemiddeld zeven jaar. Het aantal gevangenen dat wacht op een tbs-plaats is in tien jaar verzesvoudigd tot 175.

H. Wiertsema, directeur van de tbs-inrichting Van der Hoevenkliniek en voorzitter van het Directeurenoverleg Forensisch Psychiatrische Instituten, noemt het voorstel ,,onzinnig''. ,,Tbs is een uniek en uitstekend systeem, dat in het buitenland veel respect afdwingt.'' Namens de directeuren van tbs-inrichtingen heeft Wiertsema deze week een brief geschreven aan Kamerleden waarin hij waarschuwt dat opheffen van de tbs-maatregel geen besparingen oplevert. Uit onderzoek blijkt volgens Wiertsema dat de dagprijs van gevangenisvoorzieningen speciaal bedoeld voor psychisch gestoorde delinquenten hoger ligt dan die van tbs-instellingen: een plek in de FOBA (Forensische Psychiatrische Observatie en Begeleidingsafdeling) kost 791 gulden per dag, in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) 728 gulden, en in de tbs 650 gulden. In de tbs-klinieken worden de veroordeelden voor dat bedrag ook nog behandeld, in de andere zwaar beveiligde instellingen niet.

De woordvoerder van minister Sorgdrager wil niet ingaan op de berekening die de ambtenaren in hun notitie hebben gemaakt.

Over het voorstel van de ambtenaren van het ministerie van Justitie om 20 procent van de gestoorde delinquenten onder te brengen in gewone psychiatrische instellingen schrijft directeur Wiertsema van de tbs-inrichting Van der Hoevenkliniek: ,,Deze patiënten worden juist in de tbs opgenomen omdat de reguliere GGz [geestelijke gezondheidszorg] geen raad met ze weet. Ze kunnen pas naar de GGz nadat in de tbs-instellingen, na een intensieve behandeling, het delictgedrag aanzienlijk is verminderd.''

Terbeschikkingstelling wordt opgelegd aan plegers van ernstige misdrijven die door de rechter verminderd of volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. Ze worden behandeld in een tbs-kliniek totdat het gevaar van recidive is geweken. Het systeem bestaat in Nederland sinds 1928.

De kosten voor de tbs bedragen momenteel 236,4 miljoen gulden per jaar, tachtig procent daarvan wordt betaald uit de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) van Volksgezondheid.

Een interdepartementale werkgroep van ambtenaren onderzoekt sinds vorig jaar oktober, onder auspiciën van het ministerie van Financiën, of de tbs-behandeling korter kan. De werkgroep komt in juli met de resultaten van dit onderzoek.