We hebben 297 gasten online

Virtueel proefverlof bij behandeling tbs'er juridisch haalbaar

Gepost in Publicaties

Afstudeeronderzoek rechtenstudent Freek Pecht UvT

Het juridische stelsel in Nederland laat toe dat een tbs'er binnen de muren van een tbs-kliniek op virtueel proefverlof kan worden gestuurd ter verbetering van zijn behandeling. Tot deze conclusie komt de Tilburgse rechtenstudent Freek Pecht in zijn afstudeerscriptie. Pecht onderzocht de juridische haalbaarheid van het virtuele proefverlof als experiment om na te gaan hoe een tbs'er zou reageren op de buitenwereld.

De behandeling van tbs'ers door middel van een virtueel proefverlof is een idee van het Innovatielab Behandeling en Bejegening, een samenwerkingsverband van Van de Geijn Partners en Innergy Creations met als opdrachtgever het Ministerie van Justitie. Het Innovatielab ontwikkelde eerder het detentieconcept Lelystad met de zespersoons-cel.

Bij de behandeling van een tbs'er met een virtueel proefverlof bezoekt de tbs'er met behulp van een virtual reality bril (head mounted display) een virtueel park. Tijdens de wandeling in het park worden prikkels op de tbs'er afgestuurd, zoals een groep mensen in het park of een kind in een zandbak. Met behulp van sensoren wordt gemeten hoe de tbs'er fysiek op deze prikkels reageert. Voor behandelaars levert deze virtuele wandeling een schat aan informatie op, waarmee de behandeling van de tbs'er kan worden aangevuld. Of de methode als behandeltherapie werkt, moet nog worden onderzocht.

Freek Pecht onderzocht alvast of de behandelmethode volgens de huidige wetgeving in Nederland zou mogen worden toegepast. Zijn bestudering van de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden wees uit dat het mag, maar dan zou de behandelaar wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De belangrijkste is dat de tbs'er zou moeten toestemmen in de behandeling. Pecht studeerde af in mei 2009.