We hebben 104 gasten online

Reis naar Rome van 8 augustus tot 14 augustus 2010

Gepost in Reisverslagen

Artikelindex

Rome overzicht forum Romanum met op achtergrond het Colosseum

Rome bezoeken is eigenlijk een must voor iedereen. Veel van onze cultuur stamt uit de Grieks-Romeinse cultuur. Denk maar eens aan de rechtspraak waar we veel van de Romeinen hebben overgenomen. Maar niet alleen de rechtspraak. Onze geschiedenis is met de Romeinse geschiedenis verweven. Denk maar eens aan Nijmegen en Maastricht maar ook aan het feit dat de Rijn de grensrivier vormde van het Romeinse Rijk met de barbaren. Overal zijn in onze samenleving nog tekenen te vinden van de Romeinse aanwezigheid b.v. de Gouden Helm. De Romeinse geschiedenis zou in West-Europa zich ontwikkelen vanuit de Etruskische koningen en wordt door de inwoners van Rome verder uitgebouwd tot een Imperium dat in het Westen zou bestaan van 500 voor Chr tot 496 na Chr. Het Oost-Romeinse rijk, met als hoofdstad Constantinopel, zou tot in de 13 eeuw blijven bestaan. Daarnaast zou Rome uitgroeien tot het centrum van het Christendom. Geen wonder dat in Rome de grootsheid van het Romeins Imperium nog tastbaar aanwezig is. In een aantal delen zal ik het bezoek aan Rome beschrijven.