We hebben 203 gasten online

Samenvattingen

5e druk MeMo Havo Hoofdstuk 3 Tijd van ontdekkers ...
25 mrt 2020 10:45

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS Blz. 72-89 3. Veranderend mens- en wereldbeeld In dit hoofdstuk wordt de periode van de renaissance, de ontdekkingsreizen en de hervorming behandeld. Het verandere [ ... ]

Memo 4e drukVerder lezen

Historisch Overzicht Opstand

Gepost in Nederland

Historisch overzicht Opstand van de Nederlanden tegen Spanje

1566 Beeldenstorm
1566 Smeekschrift der edelen aangeboden aan landvoogdes Margaretha van Parma
1567-1573 Alva landvoogd der Nederlanden
1568-1648 Tachtig jarige oorlog
1568 Begin van de Opstand. Willem van Oranje valt op vierplaatsen met huurlegers de Nederlanden binnen.Plan slecht uitgevoerd.
1568 mei Alva laat Egmond en Hoorne in Brussel executeren.
1572 Watergeuzen bezetten den Briel
1576 Pacificatie van Gent. Alle geesten sluiten zich aaneen tegen Spanje
1579 Pacificatie van Gent valt uiteen
1579 Unie van Atrecht. Drie Waalse gewesten sluiten zich weer bij Spanje aan.
1579 Unie van Utrecht. De Noordelijke gewesten sluiten zich aaneen voor de strijd tegen Spanje.
1581 Acte van Verlatinghe. Noordelijke gewesten zwoeren Filips II af als vorst en gaan op zoek naar een eigen monarch.
1584 Willem van Oranje in Delft vermoord.
1588 Noordelijke gewesten vormen de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Nederland zou tot 1795 blijven bestaan.
1609-1621 Twaalfjarig Bestand.
1648 Vrede van Münster. Einde van de Tachtig jarige oorlog en vredesverdrag tussen Spanje en de Republiek.