We hebben 633 gasten online

Gebeurtenissen en ontwikkelingen 1500 -1795 dynamiek en stagnatie Republiek

Gepost in Nederland

 dynamiek

 

Jaar / periode Gebeurtenis / ontwikkeling
13e eeuw Ontstaan van waterschappen in het noordwesten van de Nederlanden
14e eeuw Hanze is een belangrijk handelsverbond, bloeiperiode voor de IJsselsteden
14e eeuw Bloeiperiode van Brugge als handelscentrum in de Nederlanden
15e eeuw Overgang naar een marktgerichte economie in Holland Nederlanden komen geleidelijk in handen van het Bourgondisch / Habsburgse huis
16e eeuw Begin van de Europese expansie door Portugezen en Spanjaarden Handelscentrum in de Nederlanden verschuift naar Antwerpen
1555 Filips II wordt Heer der Nederlanden. Hij voert een politiek van centralisatie, uniformering van de belastingen en godsdiensteenheid .
1568-1648 Tachtigjarige Oorlog; de Nederlanden verzetten zich tegen de koers van Filips II
1579 Unie van Utrecht wordt de facto het begin van de zelfstandigheid van de Noordelijke Nederlanden
1585 Na de Spaanse herovering van Antwerpen wordt de havenstad afgesloten van de zee. De stapelmarkt verplaatst zich naar Amsterdam.
1588 Na het vertrek van landvoogd Leicester neemt de Staten-Generaal de leiding in De Republiek der Zeven verenigde Nederlanden
1595 Noordelijke Nederlanders bereiken zelfstandig de kust van Indië
1595 In Holland wordt het fluitschip ontworpen en ingezet als handelsvaartuig.
1602 De Hollandse en Zeeuwse Compagnieën van Verre worden samengevoegd tot de Verenigde Oost-Indische Compagnie
17e eeuw (1e helft) Urbanisatiegraad in Holland stijgt tot boven de 50% Particuliere droogleggingen in Holland en Zeeland zorgen voor landaanwinning
1609 Hugo de Groot publiceert de theorie van de ‘Vrije Zee’
1621 Oprichting van de West-Indische Compagnie, die zich o.a. met slavenhandel bezighoudt
1648 Vrede van Münster. De Republiek der Verenigde Nederlanden wordt formeel erkend
1650-1672 Eerste Stadhouderloos Tijdperk
1651 Engeland vaardigt de eerste Acts of Navigation uit
1652-1654 Eerste Engelse Oorlog
1655-1660 Noordse Oorlog om de zeggenschap in de Sont
1664-1667 Tweede Engelse Oorlog, eindigend met de tocht naar Chatham
1672 Rampjaar, de Republiek in oorlog met Frankrijk, Engeland en het bisdom Münster
1685 Intrekking van het Edict van Nantes leidt tot een toestroom van Franse Hugenoten die o.a. een impuls geven aan de Hollandse textielindustrie
1688-1697 Stadhouder Willem III wordt koning van Engeland en trekt de Republiek mee in de Negenjarige Oorlog
1691 De Staten-Generaal verlengen het octrooi van de WIC niet
1702-1747 Tweede Stadhouderloos tijdperk
1703-1713 Republiek is betrokken in de Spaanse Successie Oorlog
1714-1720 Eerste grote uitbraak van de veepest in Holland
1730-1750 De paalworm maakt in de gehele Republiek vervanging van de houten waterkeringen noodzakelijk
1744-1758 Tweede uitbraak van de veepest
1747-1748 In steden van de Republiek breekt het pachtersoproer uit
1756-1763 De Republiek is als geldschieter betrokken in de Zevenjarige Oorlog
1763 Beurscrisis in Amsterdam
1769-1784 Derde uitbraak van de veepest
1780-1798 Patriottentijd
1780-1784 Vierde Engelse Oorlog, waardoor handel stil komt te liggen
1792 Naasting van de WIC
1795 Inval van de Franse revolutionaire legers, uitroeping van de Bataafse Republiek