We hebben 334 gasten online

Overzicht Frankrijk in ´De Republiek in een tijd der vorsten 1477-1702

Gepost in Nederland

Vanaf 1562 woedde er tientallen jaren een burgeroorlog tussen katholieken en protestanten.

Franse calvinisten >>>>>>>>Hugenoten.

1572 Bloedbruiloft of Bartholomeusnacht. Duizenden protestanten worden omgebracht.

1584 Hendrik III koning van Frankrijk in 1589 vermoord. Wordt opgevolgd door Hendrik IV, die zich bekeerde tot het katholicisme "Parijs is wel een mis waard".

1598 Edict van Nantes waarbij de protestanten burgerrechten kregen en alle ambten mochten uitoefenen en niet meer vervolgd mochten worden.

In 1610 wordt Hendrik IV vermoord. De nieuwe koning is Lodewijk XIII, die zijn regering overlied aan kardinaal Richelieu tot 1643. Hoewel Richelieu kardinaal was steunde hij in de Dertigjarige Oorlog de protestanten in Duitsland.

Lodewijk XIV wordt in 1643 op vierjarige leeftijd de nieuwe koning. Zijn moeder zal als regentes regeren tot 1661, waarna Lodewijk XIV zijn absoluut koningschap vestigde. De Zonnekoning. Hij viel in 1667 de Nederlanden binnen.

In 1685 herriep Lodewijk XIV het Edict van Nantes en tienduizenden Hugenoten vluchtten, onder andere naar de Republiek