We hebben 170 gasten online

Overzicht Engeland in 'De Republiek in een tijd der vorsten 1477-1702'

Gepost in Nederland

Hendrik VIII stichtte in 1534 de Anglicaanse Kerk. Hendrik VII wordt opgevolgd door Mary I, (Bloody Mary) die het katholicisme herstelt en de protestanten vervolgt.Maria I trouwde met Filips II van Spanje.

Maria I werd opgevolgd door Elisabeth I (1559-1603), deze moest niets hebben van het katholicisme en keerde terug naar de Anglicaanse Kerk.

In 1588 gaat de Spaanse Armada roemloos ten onder.

Elisabeth's opvolger was Jacobus I. Deze wordt op zijn beurt opgevolgd door Karel I, die in 1649 onthoofd wordt. Cromwell volgt hem op en ontwikkelde zich tot een dictator. Vanaf 1653 alleenheerser Lord Protector.In 1658 overleed Cromwell en wordt opgevolgd door zijn zoon die al na één jaar wordt afgezet.

Ontstaan van de Restauratie. De zoon van Karel I wordt uitgeroepen tot koning Karel II. Karel II sluit met Lodewijk XIV in 1670 in het geheim een verdrag om de Republiek aan te vallen.

In 1685 werd Jacobus II ( was een katholiek) koning van Engeland, hij was de schoonvader van stadhouder Willem III. De Protestantse meerderheid van het parlement keerden zich tegen Jacobus II en verzochten stadhouder Willem III koning te worden. Willem III trok in november 1688 naar Engeland en werd koning van Engeland. Dat wordt de Glorius Revolution genoemd.

Willem III aanvaarde de  'Bill of Rights'. Willem III stierf in 1702 kinderloos.  

Nota Bene: Ik wil een ieder nog eens verwijzen naar de serie over Engeland die ik gemaakt heb in de serie Oorlog door de Eeuwen heen. Deel 26 Oorlog door de Eeuwen heen en Deel 27 Oorlog door de Eeuwen heen