We hebben 215 gasten online

Introductie CSE De Republiek in een tijd van vorsten, 1477-1702

Gepost in Nederland

De Republiek

Leo Belgicus is de Latijnse benaming voor de Nederlandse leeuw. Sinds 1583 werden de Nederlanden op kaarten vaak afgebeeld als een leeuw. De leeuw was een veel gebruikt wapendier in de Nederlanden. Ook De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gebruikte hem als wapendier, de zogenaamde Generaliteitsleeuw. Deze leeuw is ook de voorloper van het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden

Introductie:

Historische tijdvakken krijgen achteraf nogal eens bijnamen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het Interbellum (de tijd tussen de beide wereldoorlogen) en de Belle Epoque (De periode tussen 1890-1914). Hetzelfde kan gezegd worden van de term 'Gouden Eeuw'. De naam Gouden eeuw, voor de zeventiende eeuw als een periode in de geschiedenis, is pas in de eerste helft van de negentiende eeuw bedacht. Toen namelijk was er politieke onrust, het verlies van België en een slechte economische situatie die ervoor zorgden dat veel Nederlanders met veel heimwee terugkeken naar de tijd dat ons land nog meetelde in de wereld.

De lage dunk die negentiende-eeuwers hadden voor hun eigen tijd, zorgde voor een idealisering van het verleden. Denk aan Piet Hein en zijn zilvervloot en de daden van Michiel de Ruiter die het met zijn vloot opnam tegen de Engelsen, om maar een paar voorbelden te noemen.

In feite zeggen de voorbeelden uit de negentiende eeuw meer over de negentiende eeuw dan over de zeventiende eeuw. Dus is er hier sprake van standplaatsgebondenheid. Doel van kunstenaars, schrijvers en dichters was eigenlijk het zelfbewustzijn en het nationalistische gevoel van de Nederlandse burger te vergroten. Want waren we eigenlijk niet pas één land geworden toen de Franse tijd (1795-1813) in Nederland definitief een einde maakte aan het particularisme?

Zie voor Hoofdstuk 1 De Habsburgse Nederlanden: eenheid of verdeeldheid Hoofdstuk 1: De Habsburgse Nederlanden: eenheid of verscheidenheid ?