We hebben 120 gasten online

Overzicht Centrale Examens Geschiedenis

Gepost in Overzicht Centrale Examens

 

Overzicht Centraal examens geschiedenis

1973

Het nationaal-Socialisme in Duitsland 1918-1939

1974

De onderdrukking van de vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Nederland en het verzet daartegen

1975

De onderdrukking van de vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Nederland en het verzet daartegen

CEVO

1976

Van Nederlands Oost-Indië tot Indonesië 1942-1949

1976

De Koude-Oorlog 1945-1964

1977

Het Midden-Oosten 1917-1967

1977

Nederland in de crisisjaren 1929-1939

1978

Rusland onder Stalin 1927-1953/56

1978

De VS 1917-1941

1979

Nederland na 1945-1973

1979

Het einde van het Britse en het Franse wereldrijk

Videobeelden dvd nr. 26 A CSE 1987-1988 Dekolonisatie: De afbraak van het Britse en Franse wereldrijk

1980

Nederland 1917-1939

1980

Fascisme in Italië en Nationaal-Socialisme in Duitsland 1918-1939

1981

Koning - Kabinet - Kamers

1981

China na de dood van Soen Jat-sen, tot de dood van Mao Tse-toeng 1925 - 1976

1982

China na de dood van Soen Jat-sen, tot de dood van Mao Tse-toeng 1925 - 1976

1982

Koning - Kabinet - Kamers

1983

Nationaal - Socialisme in Duitsland 1918 - 1945

Videobeelden dvd nr. 48 Van Democratie tot dictatuur CSE 1982-1983

1983

Nederland, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1939-1946

1984

De Verenigde Staten van Amerika in de jaren 1917-1949

Videobeelden dvd nr. 54 CSE 1983 Verenigde Staten 1917-1949.

1984

Ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis in de jaren 1940-1949

1985

Nederland in de jaren 1945-1973

1985

De Verenigde Staten van Amerika in de jaren 1933-1974

1986

De Sovjet-Unie in de jaren 1917-1953

Videobeelden dvd´s nr. 49 en nr. 50 CSE Inhoud tv-serie Sovjet-Unie 1917-1953 en 1953-1964

1986

Nederland 1917-1940

1987

De Sovjet-Unie in de jaren 1924-1964

1987

Het functioneren van het parlementaire stelsel in het Koninkrijk der Nederlanden

1988

Nederland en Nederlands-Indië 1918-1949 

Videobeelden dvd nr. 74 CSE 1987-1988 Nederland en Nederlands-Indië 1918-1949

1988

De afbraak van het Britse en het Franse wereldrijk

Videobeelden dvd nr. 26 A CSE 1987-1988 Dekolonisatie: De afbraak van het Britse en Franse wereldrijk

1989

Nederland en Nederlands-Indië 1918-1949 

1989

China na de dood van Sun Yatsen tot het moderniseringsproces onder Deng Xiaoping, 1925-1986

1990

Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1939-1946

1990

Continuïteit en verandering: de positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten, 1929-1969

Videobeelden dvd nr. 61 CSE 1990-1991 De positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten 1929-1969

1991

Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1939-1946

1991

Continuïteit en verandering: de positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten, 1929-1969

Videobeelden dvd nr. 61 CSE 1990-1991 De positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten 1929-1969

1992

Europese integratie 1945-1990, eenheid in verscheidenheid 

Videobeelden dvd nr. 4 CSE 1992-1993 Europese Intergatie 1945-1990

1992

Nederland in het interbellum 1917-1940: de verhouding staat en maatschappij

1993

Europese integratie 1945-1990, eenheid in verscheidenheid

Videobeelden dvd nr. 4 CSE 1992-1993 Europese Intergatie 1945-1990

1993

Nederland naar een modern - industriële samenleving 
Economische, sociale en culturele verandering in Nederland 1948-1973

Videobeelden dvd nr. 5 CSE 1993-1994 Nederland 1948-1973

1994

Nederland naar een modern - industriële samenleving 
Economische, sociale en culturele verandering in Nederland 1948-1973

Videobeelden dvd nr. 5 CSE 1993-1994 Nederland 1948-1973

1994

De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1871-1990

Videobeelden dvd nr. 6 CSE 1994-1995 Duitsland van 1871-1990 Op weg naar democratie

1995

De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1871-1990

Videobeelden dvd nr. 6 CSE 1994-1995 Duitsland van 1871-1990 Op weg naar democratie

1995

De Nederlandse Opstand 1555-1588

Videobeelden dvd nr. 8 CSE 1995/1996 De Opstand in de Nederlanden 1555-1588

1996

De Nederlandse Opstand 1555-1588

Videobeelden dvd nr. 8 CSE 1995/1996 De Opstand in de Nederlanden 1555-1588

1996

De Verenigde Staten 1787-1914; een samenleving op de rails

Videobeelden dvd nr. 7 CSE 1996/1997 De Verenigde Staten 1787-1914

1997

De Verenigde Staten 1787-1914; een samenleving op de rails

Videobeelden dvd nr. 7 CSE 1996/1997 De Verenigde Staten 1787-1914

1997

Eenheid in tweevoud: Nederland 1780-1830

Videobeelden dvd nr. 56 CSE 1997-1998 Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830

1998

Eenheid in tweevoud: Nederland 1780-1830

Videobeelden dvd nr. 56 CSE 1997-1998 Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830

1998

Europa en de buitenwereld 1150 - 1350

1999

Europa en de buitenwereld 1150 - 1350

Vragenboekje Havo Tijdvak 1 18 mei 1999

Bronnenboekje Havo Tijdvak 1 18 mei 1999

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 18 mei 1999

Vragenboekje Havo Tijdvak 2 22 juni 1999

Bronnenboekje Havo Tijdvak 2 22 juni 1999

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 22 juni 1999

1999

Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland op het breukvlak van twee eeuwen

Videobeelden dvd 17 A CSE 1999-2000 Nederland rond 1900 (1880-1914)

2000

Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland op het breukvlak van twee eeuwen

Videobeelden dvd 17 A CSE 1999-2000 Nederland rond 1900 (1880-1914)

Vragenboekje Havo Tijdvak 1 18 mei 2000

Bronnenboekje Havo Tijdvak 1 18 mei 2000

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 18 mei 2000

Vragenboekje Havo Tijdvak 2 21 juni 2000

Bronnenboekje Havo Tijdvak 2 21 juni 2000

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 21 juni 2000

2000

Duitsland en Europa 1945 – 2000

Videobeelden dvd nr. 17 B CSE 2000-2001 Duitsland 1945 tot 2000 

2001

Duitsland en Europa 1945 – 2000

Videobeelden dvd nr. 17 B CSE 2000-2001 Duitsland 1945 tot 2000 

Vragenboekje Havo Tijdvak 1 22 mei 2001

Bronnenboekje Havo Tijdvak 1 22 mei 2001

Correctievoroschrift Havo Tijdvak 1 22 mei 2001

Vragenboekje Havo Tijdvak 2 20 juni 2001

Bronnenboekje Havo Tijdvak 2 20 juni 2001

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 20 juni 2001

2001

Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding. Nederland en Nederlands-Indië: van de 17e eeuw tot nu

Videobeelden dvd nr. 96 CSE 2001-2002 Nederland en Indonesië Vier eeuwen contact en beinvloeding

2002

Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding. Nederland en Nederlands-Indië: van de 17e eeuw tot nu

Videobeelden dvd nr. 96 CSE 2001-2002 Nederland en Indonesië Vier eeuwen contact en beinvloeding

Opdrachtenboekje Havo Tijdvak 1 22 mei 2002

Bronnenboekje Havo Tijdvak 1 22 mei 2002

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 22 mei 2002

Normering Havo Tijdvak 1 22 mei 2002

Opdrachtenboekje Havo Tijdvak 2 19 juni 2002

Bronnenboekje Havo Tijdvak 2 19 juni 2002

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 juni 2002

Normering Havo Tijdvak 2 Juni 2002

2002

Sovjet Unie. Sovjet Unie: Een stelsel onder spanning. De Sovjet Unie onder Stalin en onder Brezjnev 1928-1941;1964-1982

Videobeelden dvd nr. 97 CSE 2002-2003 De Sovjet Unie onder Stalin en Breznjev

2003

Sovjet Unie. Sovjet Unie: Een stelsel onder spanning. De Sovjet Unie onder Stalin en onder Brezjnev 1928-1941;1964-1982

Videobeelden dvd nr. 97 CSE 2002-2003 De Sovjet Unie onder Stalin en Breznjev

Opdrachtenboekje Havo Tijdvak 1 20 mei 2003

Bronnenboekje Havo Tijdvak 1 20 mei 2003

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 20 mei 2003

Normering Havo Tijdvak 1 20 mei 2003

Opdrachtenboekje Havo Tijdvak 2 18 juni 2003

Bronnenboekje Havo Tijdvak 2 18 juni 2003

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 18 juni 2003

Normering Havo Tijdvak 2 18 juni 2003

2003

Politiek systeem en politieke cultuur in Nederland: Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus

Videobeelden dvd nr. 94 CSE 2003-2004 Nederland en hun gezagsdragers 1950-1990

2004

Politiek systeem en politieke cultuur in Nederland: Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus

Videobeelden dvd nr. 94 CSE 2003-2004 Nederland en hun gezagsdragers 1950-1990

Opdrachten Havo Tijdvak 1 25 mei 2004

Bronnen Havo Tijdvak 1 25 mei 2004

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 25 mei 2004

Erratum correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 25 mei 2004

Normering Havo Tijdvak 1 25 mei 2004

Opdrachten Havo Tijdvak 2 23 juni 2004

Bronnen Havo Tijdvak 2 23 juni 2004

Correctievoorschrift Tijdvak 2 23 juni 2004

Normering Tijdvak 2 23 juni 2004

2004

Met de loep op Lancashire 1750-1850. Katoen en samenleving 1750-1850

2005

Met de loep op Lancashire 1750-1850. Katoen en samenleving 1750-1850

Erratum Opdachten Havo Tijdvak 1 24 mei 2005

Opdrachten Havo Tijdvak 1 Tijdvak 1 24 mei 2005

Bronnen Havo Tijdvak 1 24 mei 2005

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 24 mei 2005

Erratum correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 24 mei 2005

Normering Havo Tijdvak 1 24 mei 2005

Opdrachten Havo Tijdvak 2 22 juni 2005

Bronnen Havo Tijdvak 2 22 juni 2005

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 22 juni 2005

Normering Havo Tijdvak 2 22 juni 2005

2005

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

2006

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

Opdrachten Havo Tijdvak 1 22 mei 2006

Bronnen Havo Tijdvak 1 22 mei 2006

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 22 mei 2006

Normering Havo Tijdvak 1 22 mei 2006

Opdrachten Havo Tijdvak 2 21 juni 2006

Bronnen Havo Tijdvak 2 21 juni 2006

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 21 juni 2006

Normering Havo Tijdvak 2 21 juni 2006

2006

Van kind tot burger Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920)

2007

Van kind tot burger Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920)

Opdrachten Havo Tijdvak 1 22 mei 2007

Bronnen Havo Tijdvak 1 22 mei 2007

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 22 mei 2007

Normering Havo Tijdvak 2 mei 2007

Opdrachten Havo Tijdvak 2 20 juni 2007

Bronnen Havo Tijdperk 2 20 juni 2007

Correctievoorschrift Havo Tijdperk 2 juni 2007

Normering Havo 2 juni 2007

2007

De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië

2008

De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië

Opdrachten Havo Tijdvak 1 20 mei 2008

Bronnen Havo Tijdvak 1 20 mei 2008

Correctievoorschrift Havo Tijdperk 1 20 mei 2008

Normering Havo Tijdperk 1 20 mei 2008

Opdrachten Havo Tijdvak 2 18 juni 2008

Bronnen Havo Tijdvak 2 18 juni 2008

Correctievoorschrift Havo Tijdperk 2 18 juni 2008

Normering Havo Tijdperk 2 18 juni 2008

2008

Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen

Videobeelden dvd nr. 112 CSE 2008 en 2009 Ten Oorlog! Europese oorlogen 1789-1919

2009

Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen

Videobeelden dvd nr. 112 CSE 2008 en 2009 Ten Oorlog! Europese oorlogen 1789-1919

Opdrachten Havo Tijdvak 1 20 mei 2009

Bronnen Havo Tijdvak 1 20 mei 2009

Correctievoorschrift Havo Tijdperk 1 20 mei 2009

Aanvulling Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 20 mei 2009

Normering Havo Tijdperk 1 20 mei 2009

Opdrachten Havo Tijdvak 2 24 juni 2009

Bronnen Havo Tijdvak 2 24 juni 2009

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 24 juni 2009

Normering Havo Tijdvak 2 24 juni 2009

2009

Dynamiek en Stagnatie in de Republiek

2010

Dynamiek en Stagnatie in de Republiek

Opdrachten Havo Tijdvak 1 21 mei 2010

Bronnen Havo Tijdvak 1 22 mei 2010

Correctievoroschrift Havo Tijdvak 1 22 mei 2010

Normering Havo Tijdvak 1 22 mei 2010

Opdrachten Havo Tijdvak 2 23 juni 2010

Bronnen Havo Tijdvak 2 23 juni 2010

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 23 juni 2010

Normreing Havo Tijdvak 2 23 juni 2010

2010

Dekolonisatie en de Koude Oorlog in Vietnam

2011

Dynamiek en Stagnatie in de Republiek

Opdrachten Havo Tijdvak 1 23 mei 2011

Bronnen Havo Tijdvak 1 23 mei 2011

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 1 23 mei 2011

Correctievoorschrift aanvulling Havo Tijdvak 1 23 mei 2011

Normering Havo Tijdvak 1 23 mei 2011

Erratum Havo Tijdvak 1 23 mei 2011

Opdrachten Havo Tijdvak 2 22 juni 2011

Bronnen Havo Tijdvak 2 22 juni 2011

Correctievoorschrift Havo Tijdvak 2 22 juni 2011

Normering Havo Tijdvak 2 22 juni 2011

2011

Dekolonisatie en de Koude Oorlog in Vietnam

2012

De Republiek in een tijd van vorsten 1477-1702

Opdrachten Havo Tijdvak 1 21 mei 2012

Bronnen Havo Tijdvak 1 21 mei 2012

Correctievoorschrift 1 21 mei 2012

Normering Havo 1 21 mei 2012

Opdrachten Havo Tijdvak 2 20 juni 2012

Bronnen Havo Tijdvak 2 20 juni 2012

Correctievoorschrift Havo 2 20 juni 2012

Normering Havo 2 20 juni 2012

2012

De VS en hun federale overheid 1865-1965

Opdrachten VWO tijdvak1 Beide onderwerpen 

Bronnenmateriaal VWO Tijdvak 1 Beide onderwerpen

Normering VWO Tijdvak 1 Beide onderwerpen 

Opdrachten VWO Tijdvak 2 Beide onderwerpen

Bronnenmateriaal VWO Tijdvak 2 Beide onderwerpen

Normering Tijdvak 2 Beide onderwerpen

 

2013

De Republiek in een tijd der vorsten 1477-1702

CSE Opdrachten VWO 

CSE Bronnenmateriaal  VWO 

CSE Normering VWO 1e tijdvak 

2013

De VS en hun federale overheid 1865-1965

CSE Opdrachten Havo

CSE Bronnenmateriaal Havo

CSE Normering Havo 1e tijdvak 

2014

De Republiek in een tijd der vorsten 1477-1702

2014

De VS en hun federale overheid 1865-1965

2015

Historische context: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515- 1648

Historische context: Duitsland 1871-1945

Historische Context: Koude Oorlog 1945-1991

Verlichtingsideeën en de democratische revoluties 1650-1848. In zijn geheel alleen vwo.

http://www2.cito.nl/vo/ex2015/HA-1021-a-15-1-o.pdf opgaven

http://www2.cito.nl/vo/ex2015/HA-1021-a-15-1-b.pdf bronnenboekje

http://www2.cito.nl/vo/ex2015/HA-1021-a-15-1-c.pdf correctievoorschrift

http://www2.cito.nl/vo/ex2015/HA-1021-a-15-1-s.pdf

http://www2.cito.nl/vo/ex2015/VW-1021-a-15-1-o.pdf opgaven

http://www2.cito.nl/vo/ex2015/VW-1021-a-15-1-b.pdf bronennboekje

http://www2.cito.nl/vo/ex2015/VW-1021-a-15-1-c.pdf correctievoorschrift

http://www2.cito.nl/vo/ex2015/VW-1021-a-15-1-s.pdf