We hebben 129 gasten online

Oriëntatie CSE Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam Havo Feniks

Gepost in V.S.

vietnam veteraan postzegel vietnam monument vietnamoorlog helicopter
   

De geschiedenis van Vietnam is sterk bepaald door zijn ligging ten zuiden van Communistisch China, de Chinese Volksrepubliek sinds 1949. China hield gedurende de eerste negen eeuwen van onze jaartelling Vietnam bezet. Zo kwamen de vietnamezen in aanraking met de leer van Confucius, dat opriep tot een harmonieuze, gezagsgetrouwe samenleving. Naast het confucianisme werd ook het boeddhisme vanuit China in Vietnam verspreid. Vietnam bleef onder Chineze invloed staan en de verhouding tussen beide landen is altijd gevoelig gebleven.

Tijdens de Vietnamoorlog kreeg Noord-Vietnam militair materieel van China, maar meer ook niet.

Zuid-Oost Azie

Kapitalisme en communisme

De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie bepaalden na de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog de wereldpolitiek. De VS het kapitalisme en de SU het communisme. Twee tegengestelde maatschappijsystemen, democratie tegenover dictatuur. Beide systemen vonden dat ze hun maatschappijvisie in de wereld moesten uitdragen. Ideologie speelde daarbij dus een hoofdrol, maar dat niet alleen. Even belangrijk was de factor van het politieke en economische eigenbelang. Communistisch China was pas ontstaan na de burgeroorlog in 1949 op het Chinese platteland. Dat land zou eveneens uitgroeien tot een wereldmacht eind twintigste eeuw.

Dekolonisatie

De twintigste eeuw zou de eeuw worden van de dekolonisatie. Het begin lag bij de nederlaag van de Russen tegen Japan in 1905. Na de eerste wereldoorlog werd verder een begin gemaakt met het dekolonisatieproces doordat in veel koloniën een zelfbustzijn was ontstaan onder de gekoloniseerde volken. Nationalistische bewegingen riepen steeds luider om onafhankelijkheid en men zag in de communistische ideologie een aantrekkelijke boodschap. De communistische leer beloofde namelijk een menswaardig bestaan. Omdat de invloedssferen in Europa waren verdeeld werden de koloniën mikpunt van een strijd in de Koude Oorlog. Zo vermengden zich in de onafhankelijkheidsstrijd van veel koloniën nationalistische- en koudeoorlogs-motieven.

Amerika en het Vietnamese drama

Vanaf de negentiende eeuw was Vietnam een onderdeel van de Franse kolonie Indochina. Ook hier ontstond een nationalistische beweging. Na de bezetting door de Japanners probeerden de Fransen hun kolonie weer onder controle te krijgen. Onder leiding van generaal Giap, een militair strtegisch genie) werden de Fransen echter in de zogenaamde Vlakte der Kruiken (Dien Bien Phu) vernietigend verslagen. De Fransen trokken zich terug en de Amerikanen bleven politiek en militair aanwezig in Zuidoost-Azië. Dat deed men omdat het communisme zich steeds verder uitbreidde in de regio en men bang was dat heel Indo-China communistisch zou worden.

Amerika raakte rond 1960 steeds meer betrokken bij Vietnam en president Kennedy stuurde duizenden zogenaamde militiare adviseurs naar Vietnam. De deelname van de VS nam onder president Johnson steeds verder toe, zeker na het zogenaamde Golf van Tonkin-incident waarbij de Noord-Vietnamese marine de Amerikaanse marine in internationale wateren zou hebben aangevallen. Met toestemming van het Congres werden nu geregelde Amerikaanse troepen naar Zuid-Vietnam gestuurd. Uiteindelijk meer dan 500.000 soldaten.

En toch, ondanks 58:000 omgekomen Amerikaanse soldaten, een uitgave van meer dan 150 miljard dollar, en een bommentapijt dat groter was dan het aantal bommen die vielen in de Tweede Wereldoorlog, verloor de VS deze oorlog in 1975.

In Washington is voor de Amerikaanse slachtoffers een momunent opgericht, maar de trauma's zijn er nog steeds.

vietnammemorial juli 2008

Foto genomen tijdens mijn bezoek aan Washington op 8 juli 2008. Hier zijn in natuursteen alle namen van Amerikaanse slachtoffers van de Vietnam oorlog vermeld. Geïdentificeerde en ongeïdentificeerde slachtoffers, want nog steeds zijn niet alle slachtoffers opgespoord. Familieleden van slachtoffers zie je met behulp van een potlood de naam van hun familielid op papier doordrukken.

Hoofdvragen

1) Waarom gingen de Verenigde Staten over tot militiar ingrijpen in Vietnam?

2) Waarom liet deze Vietnamoorlog diepe sporen na in de Amerikaanse samenleving?

Deelvragen

1) Waarom raakten de Verenigde Staten betrokken bij de dekolonisatie van Zuidoost-Azie?

2) Hoe verliep het dekolonisatieproces in Vietnam?

3) Waarom kwam het opnieuw tot een oorlog in Vietnam?

4) Waardoor bleef een militaire overwinning voor de Verenigde Staten in de oorlog in Vietnam uit?

5) Welke directe gevolgen had de oorlog in Vietnam voor burgers en militairen?

6) Welke invloed had de oorlog op de Amerikaaanse samenleving, en in welke mate beïnvloedde de Amerikaanse publieke opinie het verdere verloop van de oorlog?

7) Welke sporen liet de oorlog in Vietnam na in de Amerikaanse samenleving en waarom maakte die oorlog zoveel indruk?

Zie voor hoofdstuk 1 Hfst 1 CSE Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam Havo Feniks