We hebben 162 gasten online

CSE 2013 en 2014 De VS en hun Federale overheid 1865-1965

Gepost in V.S.

CSE VSHet  CSE onderwerp voor het centraal examen geschiedenis in 2013 is De Verenigde Staten en hun federale overheid in de periode 1865 tot 1965. Zelden zal een land zo zijn ontwikkeld als de Verenigde Staten in die periode. Enerzijds omdat de VS zich steeds verder uitbreidde op het Noord-Amerikaanse continent en daarbij in het bezit kwam van veel te ontginnen landbouwgrond en delfstoffen. Anderzijds door de ontwikkeling van de industrialisatie en de immigratie van miljoenen Europeanen, die om allerlei redenen in het nieuwe land een nieuw bestaan wilden opbouwen.

In 1865 was net een einde gekomen aan de Amerikaanse Burgeroorlog waarbij aan de zwarten een volwaardig burgerschap werd beloofd, maar in de praktijk zou het nog tot 1964 duren voordat de Civil Rights Act daadwerkelijk door President Johnson werd ondertekend. De VS groeide uit tot een koloniale macht en motiveerde dat door de Monroe-doctrine en de New Frontiers. Ten aanzien van Europa voerde men de politiek van het isolationisme. Dat de VS na de Eerste Wereldoorlog accepteerden dat ze wereldmacht waren geworden betekende niet dat de isolationistische politiek nu werd verlaten (het verdrag van Versailles werd niet ondertekend), behalve wanneer economische belangen een rol speelden (Dawesplan). Daarnaast zagen de VS voor zichzelf een rol weggelegd als hoeder van de vrijheid. De strijd tussen de afzonderlijke staten en de macht van de federale regering in deze periode leidde vaak tot confrontaties tussen de afzonderlijke staten en de federale regering in Washington waardoor uiteindelijk de macht van de federale regering toenam omdat de VS na de Tweede Wereldoorlog de isolationistische politiek ten opzichte van Europa verliet en in de Koude Oorlog terechtkwamen met die ander grootmacht: de Sovjet-Unie. Daardoor nam de rol van de Amerikaanse President,als leider van de vrije westerse wereld, steeds meer toe en dus ook de macht van het federale bestuur in Washington.

Zie verder 

Inleiding CSE 2013-2014 De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965

Hoofdstuk 1 CSE 2012-2013-2014 De VS en hun federale overheid

Hoofdstuk 2 CSE 2012-2013-2014 VS en hun federale overheid

Hoofdstuk 3 CSE 2012-2013-2014 De periode 1918-1945

Hoofdstuk 4 CSE 2012-2013-2014 De periode 1945-1965