We hebben 120 gasten online

Feniks

Historisch overzicht bij Feniks Thema Het Midden-Oosten

Gepost in Thema's

   
70 Mislukte opstand van de Joden tegen de Romeinen
!869 Opening Suezkanaal
1880 Begin Auto-industrie
1882-1956 Britse bezetting Egypte. Egypte wordt Brits protectoraat
1897 Oprichting in Bazel van de Zionistische wereldorganisatie met als doel volkenrechtelijke erkenning Joods Nationaal tehuis in Palestina
1908 Jong Turken pleegden een staatsgreep.
1909 Oprichting Britsch Petroleum (BP)
1909 Sultan Abdoel Hamid II wordt afgezet en vervangen door een militair driemanschap
1915 April: deportatie Armeniërs naar de Syrische woestijn Genocide met 600.000 tot 1 miljoen slachtoffers.
1915 Mac Mahan Papers: De Britse hoge commissaris in Egypte geeft aan de Arabische vorst Hoessein Ibn Ali de belofte dat hij een onafhankelijk koninkrijk mocht stichten op het Arabisch schiereiland en in Syrië en Irak
1916 Sykes-Picot verdrag. Frankrijk en Engeland deelden in het geheim het gebied in het Midden-Oosten.
1917 Balfourdeclaration: 2 november. Engelse minster van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de Britse regering welwillend stond tegenover de vestiging van en Joods Nationaal tehuis in Palestina. Dit in ruil voor financiële steun van het bankiershuis Rothschield
1919 Oprichting Volkenbond
1920 Verdrag van Sevres, Arabieren geen zelfstandigheid
1920-1948 Brits mandaat over Palestina
1920 Oprichting van de Haganah: Joodse defensie macht
1921 Oprichting Joods Agentschap, voorloper Joodse regering
1921 Trans-Jordanië wordt door de Britten los gemaakt van Palestina
1923 Verdrag van Lausanne waarbij de grenzen van het huidige Turkije werden erkend
1923 Uitroeping seculiere staat Turkije door Kemal Atatürk
1930 Oprichting Mapai-partij, verwant aan de Histradoet
1935 Aanname in Nazi-Duitsland van de Neurenburger wetten, waarbij aan de Joden alle burgerrechten werden ontnomen.
1936 Openlijke burgeroorlog in Palestina tussen Joden en Arabieren.
1942 Wansee-conferentie (januari) waarbij de nazi’s besloten tot de ‘definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk’.
1945 Oprichting Arabische Liga ter bevordering van de Arabische eenheid.
1945-1946 Proces van Neurenberg: Hier werden de nazielijders door de geallieerden voor een bijzonder gerechtshof gebracht.
1946 Syrië onafhankelijk
1947 Op 29 november spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich uit voor een verdeling van Palestina in een Joods - en een Palestijns deel.
1948 (april) Extremistische Joden pleegden in het dorpje Deir Yassin massamoord op 254 Arabische inwoners
1948 (14 mei) Uitroeping door David Ben Goerion van de onafhankelijke Joodse Staat Israël.
1948 (15 mei) Britten verlaten mandaatgebied Palestina.
1948-1949 Onafhankelijkheidsoorlog tussen Israël en de Arabische buurlanden waarbij Israël West-Jeruzalem en de Negev-woestijn veroverde.
1948-1951 Verdubbeling Israëlische bevolking van 650.000 naar 1,3 miljoen
   
1949 Wapenstilstand tussen Israël en de Arabische buurlanden. Bestandslijnen werden erkend als de grenzen van de Nieuwe staat Israël. Gaza-strook kwam onder Egyptisch bestuur. Westoever van de Jordaan kwam onder beheer van Trans- Jordanië. In 1950 lijfde koning Abdoellah dit in bij Jordanië.
1952 Militaire staatsgreep in Egypte. Koning Faroek werd afgezet en Egypte werd een republiek onder leiding van Gamal Abdoel Nasser
1956 Suezkanaal oorlog. Frankrijk Engeland en Israël bezetten de Sinaï woestijn en de streek rondom het Suezkanaal nadat Nasser het Suezkanaal nationaliseerde. De twee grootmachten keurden actie streng af en Engeland, Frankrijk en Israël moesten hun troepen terugtrekken.
1958 Staatsgreep in Irak. Koninklijke familie vermoord. Irak werd een republiek
1963 Staatsgreep in Syrië door de Baathpartij
1967 Zesdaagse oorlog in juni. Israël slaagde erin de luchtmachten van Egypte en Syrië uit te schakelen voordat deze Israël aanvielen. Binnen zes dagen won Israël de oorlog en bezette de Golanhoogvlakte, de Gazastrook, de Sinaïwoestijn en de Westelijke Jordaanover inclusief Oost-Jeruzalem.
1968 Saddam Hoessein greep, gesteund door de Baathpartij, de macht.
   
1970 Na het overlijden van Nasser werd Anwar Sadat de nieuwe president van Egypte
1970 Hafez al-Assad leider van Syrië
1973 Oktoberoorlog/Jom Kippoeroorlog. Tijdens deze Joodse feestdag vielen het Egyptische – en het Syrische leger Israël binnen. Een grote schok in Israël. Egypte won psychologisch de oorlog.
1973 Olieboycot dat werd afgekondigd door de OPEC.
1979 Ondertekening van het camp David akkoord tussen de VS, Egypte en Israël. De Sinaï werd aan Egypte teruggegeven, men erkende elkaar wederzijds en de Palestijnen kregen beperkt zelfbestuur.
1981 President Sadat van Egypte werd vermoord. Hij werd opgevolg door president Moebarak.
1980-1988 Oorlog tussen Irak en Iran.
1990 (augustus) Irak valt Koeweit binnen. Eerste Golfoorlog ontstaat en zal duren tot maart 1991.
1990 Operatie Desert Storm. Geallieerde actie ter bevrijding van Koeweit.
1995 Rabbin wordt tijdens een vredesdemonstratie door een Joodse extremist vermoord
2003 ( 20 maart) Begin Operatie Iraqi Freedom.