We hebben 154 gasten online

Termen en begrippen Nederland Immigratieland

Gepost in Thema's

 

Arron, Henk

Groot voorstander van de onafhankelijkheid van Suriname, die bij de eerste verkiezingen minister-president van Suriname werd.

Asiel

Het recht om in Nederland te mogen blijven.

Assimilatie

Aanpassing van de inheemse beschaving aan die van het moederland. Het geheel opgaan in de nieuwe leefomgeving.  Aanpassing aan de Nederlandse cultuur

A-Status

Een vluchteling mag voor onbepaalde tijd in Nederland blijven.

Beurskrach

Het ineenstorten van de aandelenbeurs van Wall Street op 29 oktober 1929. Door deze ineenstorting werd de wereld in een economische depressie geduwd.

Black Panther beweging

De Black Panther Party (kortweg Black Panthers of Zwarte Panters) was een militante Afro-Amerikaanse politieke organisatie, opgericht in Oakland (Californië) in de Verenigde Staten in 1966 onder de naam Black Panther Party for Self-Defense. De beweging richtte zich op verkrijging van sociale en burgerrechten voor de zwarte minderheid in het land, waarbij geweld een aanvaardbaar middel kon zijn. De partij begon een paar jaar na oprichting veel leden te verliezen, en verdween in de vroege jaren 70. Hij was tijdens zijn bestaan veel in het nieuws door geweldsincidenten.

Bootvluchtelingen

Vietnamese vluchtelingen die na de val van Saigon asiel kregen aangeboden.

Bouterse, Desi

Désiré Delano (Desi) Bouterse (Domburg (Suriname), 13 oktober 1945is een Surinaams voormalig militair sportinstructeur, couppleger, legerleider, ex-regeringsleider, partijleider en politicus voor de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij kan betiteld worden als de meest omstreden figuur uit de Surinaamse geschiedenis sinds de onafhankelijkheid (1975). Bouterse geldt als hoofdverdachte van de Decembermoorden en de Moiwana-moorden.

Brunswijk, Ronnie

 (Moengo Tapoe, 7 of 27 maart 1962 is een Surinaams rebellenleider, zakenman en politicus.In de tweede helft van de jaren tachtig was Brunswijk de leider van het Junglecommando(JC) in Suriname. Hij vocht tijdens de Binnenlandse Oorlog tegen het regime van Desi Bouterse, van wie hij eerder de persoonlijke lijfwacht was geweest. Hij en andere leden van het JC zouden door tapu (amuletten) bescherming genoten hebben tegen kogels.

Dekolonisatie

De afbraak van het kolonialisme. b.v. De dekolonisatie van Indië vond plaats tussen de onafhankelijkheidsverklaring in 1945 en de soevereiniteitsoverdracht in 1949.

Dienstbode

Betaalde hulp in de huishouding.

Fatwa

Aanwijzing van een islamitische geestelijke

Gastarbeiders

Arbeiders, vooral uit Turkije en Marokko, die in de jaren '  60 van de twintigste eeuw tijdelijk in Nederland zouden verblijven

Generaal Pardon

Iedereen die voor de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet van april 2001 asiel had aangevraagd, kregen alsnog een verblijfsvergunning.

Hadith

Verzameling verhalen over Mohammed.

Hannekemaaiers

Seizoenarbeiders die in de landbouw kwamen werken.

Hatta, Mohammed

Geeft samen met Soekarno leiding aan de Indonesische nationalisten.(PNI)

Houtvlotters

Groep Duitse trekarbeiders brachten in Duitsland gekapt hout naar Nederland.

Indo-Europeanen

Nakomelingen uit huwelijken of relaties tussen Nederlandse vaders en Indonesische moeders.

Industriële revolutie

Periode waarin de landbouw voor de meeste mensen in Europa als belangrijkste middel van bestaan verdrongen werd door de industrie. De veranderingen waren zo groot dat men spreekt van een revolutie.

Inflatie

Waardevermindering van het geld, veroorzaakt doordat de hoeveelheid geld in omloop sterker stijgt dan de productie. Inflatie veroorzaakt vaak een spiraal van prijs- en loonstijgingen. Geldontwaarding waardoor je voor hetzelfde geld steeds minder kunt kopen.

Integreren

Aanpassen aan de Nederlandse samenleving.

Kamperveen, André

 (27 september 1924 – Paramaribo, 8 december 1982) was een Surinaams voetballer, sportbestuurder, politicus en zakenman. Hij was in 1982 een van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden.

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)

Het in 1830 opgerichte Nederlandse leger in Nederlands-Indië. het kader was voornamelijk Nederlands. Onderofficieren en soldaten waren meestal inlanders, waaronder vooral veel Molukkers.

Kettingmigratie

De eerste immigrant  is de wegbereider die immigranten die hem volgen gemakkelijker een bestaan  kunnen laten opbouwen.

Lachmon, Jagernoth

Ook Jaggernath Lachmon, (Corantijnpolder, 21 september 1916 – Den Haag, 19 oktober 2001) was een Surinaams politicus.

Linggadjati, Akkoord van

Overeenkomst uit november 1946 tussen Nederland en de Republiek Indonesië waarin beide partijen de oprichting van de onafhankelijke staten van Indonesië aanvaardden. Het akkoord werd pas op 25 maart 1947 officieel ondertekend.

Marskramers

Rondtrekkende handelaren die hun waren te koop aanboden.

Multiculturele samenleving

Samenleving waarin bevolkingsgroepen van verschillende etnische achtergrond vreedzaam samenleven.

Olieboycot/crisis

Nadat Syrie en Egypte tijdens de Yom Kippoer oorlog in oktober 1973 Israël aanvielen besloten de Arabische landen om de Verenigde Staten en Nederland geen olie meer te leveren omdat ze Israël steunden.

 

 

Politionele acties

Benaming van twee militaire campagnes om in Indonesië het Nederlandse gezag te herstellen (1947-1948). De eerste politionele actie vond plaats in juli-augustus 1947, de tweede duurde van december 1948 tot januari 1949. De acties waren voor Nederland militair succesvol maar politiek rampzalig.

Protectionisme

Beschermen van de eigen binnenlandse markt.

Push- en Pullfactoren

Omstandigheden of factoren die bepaalden of mensen migreerden of niet

Reformatie

De afscheiding van de Katholieke Kerk door de Protestanten in de 16de eeuw

Reichskristallnacht 1938

Overal in Duitsland werden bezittingen van Joden vernield en in brand gestoken

Repatrianten

Blanke Nederlanders en Indo-Europeanen die terug keerden naar Nederland

RMS ( Republik Maluku Selatan)

Nadat in 1950 de deelstaat Oost-Indonesië onderdeel werd van de Indonesische eenheidsstaat, riepen opstandige Molukkers de Vrije Republiek der Zuid-Molukken uit. Soekarno maakte met geweld een einde aan het bestaan van de RMS.

Seram

Een eiland in de Indonesische provincie de Molukken

Soekarno (Bung Karno), Ahmed

(1901-(1901-1970) Leider van de PNI. Werd door de Nederlandse overheid geïnterneerd. In de Tweede Wereldoorlog werkte Soekarno samen met Japan. Op 17 augustus 1945 proclameerde hij de Republiek Indonesië, waarvan hij van 1949 tot 1967 de eerste president was.

Soera’s

Verzen in de Koran

Witte illegalen

Illigale immigranten die langer dan vijf jaar in Nederland wonen, belasting betalen en een sofi-nummer hebben.

Westerling, Raymond

 Is vooral bekend geworden door zijn omstreden optreden tijdens de contraterreur-campagne in Zuid-Celebus in 1946/1947 en door een mislukte coup, kort na de soevereiniteitsoverdracht, gericht tegen het Indonesische bewind.

 

 

Wounded Knee

Het bloedbad van Wounded Knee (Engels: Wounded Knee Massacre) was een bloedbad onder Indianen door de Amerikaanse cavalerie op 29 december 1890,  in het plaatsje Wounded Knee in South Dakota

Xenofobie

Fobie en/of angst voor buitenanders

Zwarte Sinterklaas

Niet uitpakken maar inpakken. Voor de Nederlanders in Indonesië was 1957 het jaar van Zwarte Sinterklaas.

Op 5 december kwam de mededeling dat ze voorgoed het land moesten verlaten. Het was de climax van de anti-Nederlandse stemming die al maanden heerste in de voormalige kolonie. En daar gingen ze... richting een voor velen onbekend vaderland.