We hebben 226 gasten online

Geschiedenis indelen Feniks

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Geschiedenis indelen Feniks

Grofste indeling: Prehistorie en Historie

1) Oudheid ........ tot 3000 v Chr.

2) Klassieke Oudheid 3000-v Chr. - 500 na Chr.

3) Middeleeuwen 500 - 1500 Vroege Middeleeuwen 500-1100 Late Middeleeuwen 1100- 1500

4) Renaissance Vroeg moderne tijd 1500-1789

5) Moderne Tijd vanaf de Ranse Revolutie 1789 tot heden

 

Maatschappijtypen

1) Jagers en Verzamelaars samenleving

2) Agrarische samenleving

3) Agrarisch Urbane samenleving

4) Industriële samenleving vanaf ongeveer 1750, voor het eerst in Engeland.

 

Revoluties

1) Landbouwrevolutie

2) Stedelijke revolutie ofwel urbane revolutie

3) Industriële revolutie

 

Tijdvakken
tot 3000 v. Chr Tijd van Jagers en boeren
3000 v Chr - 500 Tijd van Grieken en Romeinen
500 - 1000 Tijd van Monniken en Ridders
1000 - 1500 Tijd van Steden en Staten
1500 - 1600 Tijd van Ontdekkers en Hervormers
1600 - 1700 Tijd van Regenten en Vorsten
1700 - 1800 Tijd van Pruiken en Revoluties
1800 - 1900 Tijd van Burgers en Stoommachines
1900 - 1950 Tijd van wereldoorlogen
1900 tot heden Tijd van televisie en computer
   

Tijdrekening

1) Joodse Jaartelling

2) Juliaanse Tijdrekening

3) Christelijke Jaartelling

4) Gregoriaanse Kalender

5) Islamitische Kalender

 

Enkele woorden en begrippen:
Primaire Bron Bron uit de tijd van de gebeurtenis
Secundaire Bron Een bron uit later tijd over een vroegere gebeurtenis.
Oorzaak Waardoor iets ontstaan is
Motief Doel dat wordt nagestreefd
Tijd en Plaatsgebondenheid Een mening van een persoon wordt niet alleen bepaald door de achtergrond van deze persoon. ook de tijd of de plaats kunnen de mening veranderen
Continuïteit Een ontwikkeling zet zich voort
Discontinuïteit Een ontwikkeling wordt definitief doorbroken
Historisch denken Veranderingen op de juiste manier in de tijd plaatsen en op een correcte wijze beoordelen of waarderen