We hebben 144 gasten online

Woordenlijst Feniks Overzicht Geschiedenis H 7 Vwo/Havo

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Allegorie Symbolische voorstelling van ideeën door middel van personen.
Amerikaanse Vrijheidsoorlog De strijd van de 13 Britse koloniën aan de Oostkust van Noord Amerika, tegen Engeland, die eindigde in de oprichting van de Verenigde Staten.
Bataafs-Franse Tijd 1795-1813. Onder te verdelen in:

Bataafse Republiek: 1795-1806

Koninkrijk Holland: 1806-1810 o.l.v. koning Lodewijk Napoleon (broer van Napoleon)

Nederland provincie van Frankrijk: 1810-1813

Bill of Rights Aanvulling op de Amerikaanse grondwet waarin elke staatsburger principiële grondrechten werden gegarandeerd.
Code Napoleon Nieuw wetboek ingesteld door Napoleon in 1806.
Congres Wetgevende macht in de Verenigde Staten. bestaat uit de Senaat (2 leden per staat) en het Huis van Afgevaardigden(450 afgevaardigden gerelateerd aan het aantal inwoners per staat).
Droit devin Het was de goddelijke wil dat de koning regeerde.
Driehoekshandel Suiker, katoen en tabak werden naar Europa gebracht. Van daaruit werden geweren, stoffen en aardewerk naar Afrika gevoerd en van daaruit slaven naar het Caribische gebied vervoert.
Empirisme Onderzoek door zintuiglijke waarneming/ervaring.
Founding Fathers De stichters van de Verenigde Staten, de eerste 13 koloniën leiden naar de onafhankelijk van Engeland.(o.a. Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin).
Globalisering Handelsnetwerken strekten zich over de hele wereld uit.
Hooggerechtshof Hoogste gerechtelijk orgaan in de Verenigde Staten. Bestaat uit 9 leden die voor het leven worden benoemd. Hier worden wetten getoetst aan de grondwet.
Leer van de Volkssoevereiniteit Het volk was soeverein. Dat wil zeggen er stond geen enkele macht boven.
Milities Gewapende eenheden.
Patriotten Revolutionaire beweging in de Republiek ontstaan in 1780.
Trias Politica De leer van de driedeling der staatsmachten in wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht. (Montesquieu).
Verlicht despotisme Alles voor het volk, niets door het volk.
Washington Generaal in de onafhankelijkheidsoorlog en eerste president van de Verenigde Staten. De hoofdstad van de VS is naar hem genoemd.