We hebben 270 gasten online

Woordenlijst Feniks Overzicht Geschiedenis H 8 Vwo/Havo

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Arbeidsproductiviteit De productie per arbeider per tijdseenheid.
Autarkie Zelfvoorzienend; zoveel mogelijk voorzien in de eigen behoeften van een land.
Census Alleen die mannen mochten een stem uitbrengen die aan bepaalde voorwaarden voldeden(bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen).
Coalitie Samenwerkingsverband tussen partijen in de 2e Kamer die elkaar steunen in een coalitieregering.
Communistische fase Eindfase waarin een klasseloze maatschappij ontstaat.
Communistisch Manifest Boek van Karl Marx en Friederich Engels waarin ze aangaven hoe de positie van de arbeiders verbeterd zou kunnen worden.
Cumulatiefase De bezittende klasse wordt steeds rijker.
Concentratiefase De rijkdom van de bezittende klasse neemt steeds meer toe.
Confessionelen Mensen die hun politieke opvattingen op hun religieuze overtuigingen baseerden.
Congres van Wenen Werd gehouden in 1815. Hierbij werd het machtsevenwicht in Europa herstelt na de nederlaag van Napoleon. dat machtsevenwicht zou tot 1914 blijven bestaan.
Democratisering Strijd voor meer invloed op het bestuur van een land.
Dictatuur van het Proletariaat De Proletariërs zouden de Bourgeoisie onder dwang moeten heropvoeden.
Districtenstelsel Bestond in Nederland tot 1918. het land was in kiesdistricten verdeeld en ieder district mocht een parlementslid kiezen die dat district vertegenwoordigde.
Drucker, Wilhelmina Een van de voorvechters van het feminisme in Nederland.
Emancipatie Het streven van achtergestelde groepen om een gelijkwaardige plaats in de samenleving te verkrijgen.
Engagement Een verbintenis die aangegaan is; Zich verbinden aan
Feminisme beweging die ontstond in de westerse wereld na 1870, die opkwam voor de rechten van vrouwen.
Historisch Materialisme Op wetenschappelijk verantwoorde manier toonde Marx aan dat de hele geschiedenis door er altijd een bezittende klasse en een niet-bezittende klasse was geweest. Daaruit trok hij de conclusie dat er een revolutie door de arbeiders diende plaats te vinden wilde men dit veranderen.
Klassenstrijd Tussen de beslissende klasse en de niet-bezittende klasse (proletariaat) zou door uitbuiting een strijd bestaan.
Loyaliteit Loyaal zijn, dat wil zeggen: trouw blijven aan aangegane verbintenissen en gemaakte afspraken.
Polariseren Het laten ontstaan of toenemen van spanningen en tegenstellingen tussen groepen.
R.H.B.S. Rijks Hogere Burger Scholen
Schoolstrijd, einde van 1917 Financiële gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs.
Smith, Adam Een van de klassieke economen. Schrijver van 'Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)'. Zijn theorie was o.a. de basis van het liberalisme.
Sociaal-democraten Niet door revolutie maar door evolutie der klassenloze maatschappij dichterbij brengen via het parlementaire systeem.
Sociale kwestie Het verbeteren van de leef- arbeidsomstandigheden van de arbeiders.
Socialisatiefase Overgangsfase waarin alle productiemiddelen gemeenschappelijk bezit worden.
Tijd van Restauratie 1815-1848
Verelendungsfase Volgens Marx toonde de geschiedenis aan (historisch materialisme) dat de arbeiders het steeds slechter kregen. In de praktijk klopte dit echter niet. De arbeiders (proletariërs) kregen het steeds beter.