We hebben 338 gasten online

Woordenlijst Feniks Overzicht Geschiedenis H 10 Vwo/Havo

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Balfourdeclaration 1917 In ruil voor de toezegging dat er een Joods staat zou komen verkreeg de Engelse minister van Buitenlandse Zaken financiële steun van het Joodse bankiershuis Rothshield tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Ben Goerion, David Eerste leider van de staat Israël die in 1948 de onafhankelijkheid uitriep.
Bondsrepubliek Duitsland Ontstond in 1949 uit de samenvoeging van de Franse,Engelse en Amerikaanse sector. Eerst was Bizonië ontstaan door het samengaan van de Engelse en Amerikaanse sector inclusief West -Berlijn. Nadat ook Frankrijk zich daarbij aansloot ontstond Trizonië en daaruit de Bondsrepubliek Duitsland
Civil Rights Act Wet op de Burgerrechten die door president L.B. Johnson in 1964 werd ondertekend. De strijd van de zwarten had resultaat gehad.
Duitse Democratische Republiek Ontstond in 1949 uit de door de Russen bezette Oost- sector van Duitsland inclusief Oost Berlijn.
Drees sr. , Willem Premier van Nederland 1948-1958 van Rooms - Rode kabinetten
Europese Commissie Het dagelijks bestuur van de Europese Unie.
Fidel Castro Leider van Cuba na de val van dictator Battista.
Ideologische blokken Tegengestelde ideeënstelsels met betrekking tot de inrichting van de samenleving: communisme / kapitalisme.
Invasie in de Varkensbaai Mislukte invasie in de varkensbaai op Cuba, opgezet door de CIA met als doel te komen tot de omverwerping van Fidel Castro.
King, Martin Luther Zwarte dominee die leiding gaf aan de zwarte emancipatiebeweging. Pleegden geweldloos verzet. Beroemd geworden door de busboycot en de mars op Washington. 'I have a dream'. Werd in 1968 vermoord.
Loonexplosie In de jaren zestig van de twintigste eeuw stegen de lonen met meer dan 10% per jaar nadat de consuspolitiek werd doorbroken.
Mandela, Nelson Leider van het African National Congress (ANC) die meer dan 25 jaar gevangen zat op het Robbeneiland tijdens het apartheidsregiem. Hij zou na vrijlating door president De Klerk, na verkiezingen de eerste zwarte president van de Unie van Zuid- Afrika worden.
Marshallplan De economische uitwerking van de Truman-doctrine waarbij de VS miljarden dollars schonk aan door de Tweede Wereldoorlog getroffen landen om de economie weer op te bouwen.
Modern Imperialisme Tijdperk van 1870-1914 waarbij een wedloop ontstond naar koloniaal bezit.
Navo (Nato) Noord Atlantische Verdrag Organisatie. Westers militair bondgenootschap opgericht in 1949 om een dam op te werpen tegen het communisme. De militaire poot van de Truman - doctrine.
Nucleaire dreiging De dreiging van een oorlog door middel van het gebruik van atoomwapens.
Praagse Lente Communisme met een menselijk gezicht in Tsjecho-Slowakije onder leiding van Alexander Dubceck. Werd door de landen van het Warschaupact, zonder deelname van Roemenië, met militaire kracht 'onschadelijk gemaakt.
Secularisering Ontkerkelijking. Het loslaten van de band met de godsdienst.
Soekarno Leider van de Partai National Indonesia (PNI) opgericht in 1927. Riep in augustus 1945 samen met Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uit.
Sykes-Pycot verdrag 1916 Engeland en Frankrijk spraken met elkaar af het Midden Oosten onderling te verdelen. Na de Eerste Wereldoorlog zou men zo de landen als mandaatgebieden in bezit krijgen.
Truman-doctrine Verklaring van president Truman in 1947 waarbij hij steun toezegde aan die landen die van binnenuit of van buitenaf bedreigd werden door het communisme.
Verenigde Naties Opgericht na Wereldoorlog II en de opvolger van de Volkenbond. Een overkoepelende organisatie van staten die beloofden al hun geschillen via overleg op te lossen en oorlog te vermijden.
Vreedzame coëistentie Het Oostblok en het Westblok zouden vreedzaam naast elkaar moeten kunnen bestaan. Politiek van de Sovjet-Unie na de dood van Stalin in 1953.
Wapenwedloop Om het machtsevenwicht te handhaven gingen beide machtsblokken de SU en de VS zich steeds meer bewapenen.
Warschaupact Militair bondgenootschap tussen de Sovjet-Unie en zijn satellietstaten opgericht in 1955 nadat West - Duitsland (Bondsrepubliek) was toegetreden tot de Navo.
Westerse hegemonie Westerse heerschappij in de wereld.