We hebben 501 gasten online

Invuloefening Feniks Hoofdstuk 1 Van vuistbijl tot sikkel

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Invuloefening Feniks Hoofdstuk 1: Van vuistbijl tot sikkel

tijdvak 1Met prehistorie wordt bedoeld …………….. ……………………………………………………………..……………… De eerste mensen waren …………………………………….. ………………………………………………………….. De ontdekking van de Landbouw wordt de ………………………….. Revolutie genoemd. Met cultuur bedoelen we …….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. Paleantropologen zijn………………………………………………………………………………………………………………………………………….. van een gecreëerde schepping…….. De Ohalo cultuur stamt uit het …..........................., ongeveer ……………. Jaar oud. Met evolutietheorie bedoelen we………............................................................................................................. …. Daar tegenover staan de …. ………………………………… die geloven dat de aarde en alles wat er op leeft het gevolg zijn van ................................Met carrying capacity bedoelen we ………………………………………………… …..…………………………………………………………………………. ………………………… zijn voorwerpen die door de mens zijn gemaakt.Het gebied waar de landbouw als eerste werd ontdekt wordt de ……………………………………………………………………, een …… gebied in het …………………………….……Door de uitvinding van de landbouw werden planten en dieren ….……………………………….… Dat wil zeggen dat ………………………………………………………………………………………………………………………….……..De ontdekking van de landbouw had zulke grote gevolgen dat gesproken werd over de ……………………………………….. Revolutie….. Deze werd gevolgd door een tweede ingrijpende ontwikkeling de …………………………… Revolutie….. daarmee wordt bedoeld dat ….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….Rond ………….. waren bijna alle culturen in het Nabij Oosten………………………..De dieren voorzagen de mensen niet alleen van vlees, maar ook van andere producten zoals melk en wol. Dit wordt ook wel ………………………………………………………….. …. genoemd.In ons land vestigden de eerste landbouwers in Zuid Limburg vanaf het jaar … …………… v Chr……Een heuvel wordt in het Arabisch …………… … genoemd. De eerste stedelijke gemeenschappen ontstonden in ……………………… ….. waar de landen ……………………………en ………. …. Liggen. Rond 3000 v Chr. Woonde negentig procent van de inwoners in steden zoals ………….,…….. en …. ……..Mesopotamië ligt tussen de rivieren …. ………………en ……………………Rond ……………. ….. voor Christus ontwikkelden de Soememeriërs het schrift. Dit schrift wordt ook wel ………………..….. genoemd De vier belangrijkste karakteristieken van de stedelijke gemeenschappen waren: 1) …. ……………………………………….………………………………………. 2) …. ……………………………………………………………………………………………3) … …………………………………………………………………………………………..…4) … ………………………………………………………………………………………..….De bevolking was verdeeld in …. …………………………………. Bovenaan de sociale piramide stond …………… ….. Deze was zowel verantwoordelijk voor ……………… en de rechtspraak……………..Ook had hij een ……………………… …….. Elke Soemmerische stad had een belangrijk religieus bouwwerk de ………………..…….Deze had naast een …………..……. - , ook een……………………………. functie..Boeren moesten een deel van de oogst afstaan. De koning zorgde voor … ………………………..….. In ruil voor deze belasting werden de boeren … ………………..… en werd het ……………………………………………. …. onderhouden.Met …. ……………………………………..…. Bedoelen we de geschiedenis van een groep mensen, die zelf nog geen schrift gebruikten, maar waarover door anderen al werd geschreven.De opvatting dat archeologen onderzoek moeten doen naar de unieke omstandigheden waaronder mensen hebben geleefd noemen we ………………………………………………………….… archeologie.Daarnaast onderscheiden we ook ……………….. archeologie, dat is de opvatting … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Er is ook nog de cultuurhistorische archeologie. Dat is de opvatting …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………….…---archeologie speelt een rol bij het reconstrueren van een prehistorische cultuur.De verklaring van Binford past bij de ……………………………….… archeologie, omdat Binford een wetmatigheid wil beschrijven.Culturen waarvan de mensen grote monumentale bouwwerken van zwerfkeien maken noemen we …………………………….… culturen.Bij .. ……………………………………………… wordt een ontwikkeling definitief doorbroken.Waardoor iets ontstaan is noemen we een ………………………………….….Met vrilokale vestigingsregel wordt bedoeld ………………………………………………………………...