We hebben 134 gasten online

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 3 2e dr

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Agrarisch-autarkische samenleving

Samenleving met weinig steden en handel, en met weinig specialisatie in nijverheid. De nadruk ligt op landbouw. Zo'n samenleving is zelfvoorzienend: de dorpelingen voorzien zichzelf van voedsel, gereedschap, kleding en huisraad.

Agrarisch-urbaan

Samenleving waarin de meeste mensen van de landbouw leven, maar waar ook kleine steden met voornamelijk handel en nijverheid zijn.

Autarkie

Zelfvoorzienend, weinig afhankelijk van anderen.

Feodalisme

Ook wel leenstelsel genoemd. bestuurssysteem dat berust op de verhouding  tussen de leenheer en zijn leenmannen.

Domein

Landgoed

Hofstelsel

Economisch systeem van een door vrijen en horigen bewerkt landgoed.

Horigheid

Boer die aan het domein van een heer gebonden is.

Islam

Letterlijk onderwerping. de religie die in de zevende eeuw is gesticht door de profeet Mohammed, met Allah als enige God.

Kerstening

Tot het christendom bekeren.

Reconquista

De strijd die de christenen voerden om Spanje te ontworstelen aan de islamitische (Moorse) overheersing (omstreeks 1000-1492).

Vazal

Iemand die een eed van trouw aan een vorst heeft afgelegd in ruil voor zijn eigen levensonderhoud. Een vazal is een krijgsman of vervult administratieve taken aan het hof.

Vrijen

Boeren die geen horigen waren. Ze hadden eigen grond of pachtten grond. Een vrije had rechten maar ook plichten, zoals de heervaart, een soort dienstplicht.

Zelfvoorzienend

Autarkisch, niet afhankelijk van anderen,