We hebben 86 gasten online

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 5 2e dr

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Acte van Verlatinghe

Plakkaat uit 1581 waarin een aantal gewesten Filips II niet meer erkende als hun heerser.

Conquistadores

Spaanse ontdekkingsreizigers die een groot deel van Midden-  en Zuid-Amerika onder Spaans bestuur brachten.

Contrareformatie

Reactie van de rooms-katholieke kerk op de hervorming, die intern leidde tot het verbeteren van de misstanden en extern tot het bestrijden van de hervormers.

Erfgoed

Cutuurgoed dat is overgeleverd uit eerdere tijden.

Factorij

Nederzetting van waaruit handel werd gedreven met het moederland. Soms versterkt met een fort en een garnizoen.

Gewestelijke Staten

Vertegenwoordigers van adel, steden en geestelijkheid uit één gewest. Zij bespraken de bede(verzoek om betalingen) van de landsheer en eisten als ruil privileges.

Humanisme

Geestelijke beweging van 1400-1600 die zich richtte op de studie van de klassieke Oudheid. Humanisten waren zelfstandige denkers die op een rationele manier de maatschappij probeerden te verbeteren.

Inquisitie

Kerkelijke rechtbank die niet-katholieken(ketters) opspoorde en veroordeelde.

Katholicisme

De grootste stroming in het christendom. Voor christenen die zich verenigen onder de bisschop van Rome, de paus, wordt de term rooms-katholiek gebruikt.

Kerkhervorming of reformatie

Protestbeweging tegen misstanden en manier van geloven in de katholieke kerk.

Ketter

Iemand die bewust afwijkt van de opvattingen van de rooms-katholieke kerk.

Protestantisme

Verzamelnaam van verschillende christelijke geloofsrichtingen die ontstonden door de reformatie.

Reformatie of kerkhervorming

Protestbeweging tegen misstanden en tegen de manier van geloven in de rooms-katholieke kerk.

Renaissance

Cultuurstroming in Noordwest-Europa in de zestiende eeuw die de mens als individu centraal stelde en de kunst uit de Klassieke Oudheid als voorbeeld nam.

Staten-Generaal

Vertegenwoordigers(adel, geestelijken en steden) uit Nederlandse gewesten die gezamenlijk de beden van de landsheer bespraken.

Unie van Utrecht

Verdrag uit 1579 waarin de noordelijke gewesten zich gezamenlijk uitspraken tegen de Spaanse bezetter. De gewesten gingen samenwerken op militair en economisch gebied.

Vrede van Münster

Verdrag uit 1648 waarmee Spanje de Republiek erkende als een zelfstandige staat. Hiermee kwam officieel een einde aan de Opstand.